Skip to main content

Äldre som tar multivitaminer och mineraler är friskare

- och kvaliteten är avgörande

Äldre som tar multivitaminer och mineraler är friskareÄldre hamnar lätt i underskott av vitaminer och mineraler, och detta kan påverka deras immunförsvar så att de lättare får infektioner och att sjukdomar bryter ut. Men äldre som dagligen tar ett multivitamin-mineralkomplex med zink och stora doser av C-vitamin är friskare och får färre allvarliga symtom. Detta framgår av en placebokontrollerad studie från Oregon State University, som har publicerats i tidskriften Nutrients. Men många multivitaminer innehåller inte tillräckligt med D-vitamin. Därför bör det parallellt läggas mer fokus på att äldre får tillräckligt med D-vitamin.

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnen

- vilket har allvarliga hälsomässiga konsekvenser

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnenEnligt den amerikanska biokemisten Bruce Ames beror åldringsprocesser till stor del på brist på näringsämnen. En viktig orsak är att upptaget och utnyttjandet av vitaminer och mineraler försämras med ålder. Det finns också ett antal läkemedel som hämmar utnyttjandet av näringsämnen. Som ett resultat blir många enzymprocesser långsammare och cellerna mer sårbara, så att vi lättare blir sjuka. Ändå kan man göra mycket själv genom att optimera intaget och utnyttjandet av näringsämnen, där särskilt B12-vitamin, D-vitamin, kalcium, järn, selen och zink bör nämnas. Vi tittar också närmare på Q10 för energiomsättningen och melatonin för en god sömn, eftersom egenproduktionen minskar med åldern.

Amning under minst sex månader samt D-vitamintillskott till spädbarn och äldre barn förebygger astma och allergier

Amning under minst sex månader samt D-vitamintillskott till spädbarn och äldre barn förebygger astma och allergierOlika allergiska sjukdomar som astma, hösnuva, matallergi och kontaktallergi blir allt vanligare. Amning under minst sex månader är av stor betydelse, eftersom human bröstmjölk innehåller ett antal ämnen som stärker barnets tarmflora och immunförsvar. Tillskott med D-vitamin har också stor betydelse, och mycket tyder på att det är fördelaktigt att fortsätta tills barnet är minst sex år gammalt. Detta framgår av en isländsk studie. Samtidigt är det problematiskt att många föräldrar glömmer ge sina barn D-vitamintillskott, vilket hälsovårdsmyndigheterna rekommenderar till två års ålder. Det finns i stort sett många barn som inte får tillräckligt med sol under sommarhalvåret eller tillskott under vinterhalvåret, vilket vi alla har behov av på de nordliga breddgraderna.

Babyblues och förlossningsdepression kan bero på brist på näringsämnen och låg ämnesomsättning

Babyblues och förlossningsdepression kan bero på brist på näringsämnen och låg ämnesomsättningEfter födseln ställs stora krav på moderns anpassningsförmåga och resurser. Det finns också en anledning till att ”amningshjärnan” växer. Men många nyblivna mödrar får tyvärr så kallad babyblues, och cirka 10 procent utvecklar en påtaglig förlossningsdepression som kräver omedelbar behandling. Här bör man alltid fokusera på orsakerna, som inkluderar graviditetsförloppet samt hormonella, biologiska, sociala och känslomässiga förändringar.
Nyblivna mödrar behöver också vissa näringsämnen som ofta förbises. Därför tittar vi här närmare på relevanta tillskott plus några andra enkla åtgärder, som i olika studier har visat sig ha en positiv effekt på humöret och hormonbalansen. Det är också en bra idé att vara välförsedd med dessa näringsämnen under graviditeten, eftersom de minskar risken för att utveckla en förlossningsdepression.

Barns brist på flera näringsämnen är skadlig för hälsan

Barns brist på flera näringsämnen är skadlig för hälsanKvaliteten på kosten är särskilt viktig under de första åren av ett barns liv, och de olika näringsämnena bidrar även till att förebygga övervikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar senare i livet. Men den moderna livsstilen bidrar till att många barn i synnerhet lider brist på D-vitamin, jod, järn, kalcium och magnesium, vilket får allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa. Detta framgår av en stor tysk studie som har publicerats i Frontiers in Nutrition. Forskarna rekommenderar därför mer fokus på barnens näringsstatus, och att de får nödvändiga tillskott under hela uppväxten.

Blåsor i munnen kan kopplas till D-vitaminbrist

Blåsor i munnen kan kopplas till D-vitaminbristUngefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen har haft flera fall av sår eller blåsor i munnen. Tillståndet kallas även recidiverande aftös stomatit eller RAS, och kännetecknas av ytliga sår som kan vara smärtsamma. Man vet inte så mycket om sjukdomens orsaker eller behandling. Men enligt en metaanalys publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition kan sjukdomen bero på brist på D-vitamin i blodet, och just detta vitamin spelar en roll för immunförsvaret och munhälsan.

Blodnivån av D-vitamin förutsäger framtida hälsoproblem och tidig död

Blodnivån av D-vitamin förutsäger framtida hälsoproblem och tidig dödNivån av D-vitamin i blodet kan förutsäga framtida hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och benskörhet. Detta framgår av en översiktsartikel som presenterats för European Society of Endocrinology. Eftersom brist på D-vitamin är utbrett och hotar folkhälsan rekommenderar forskarna att man mäter både nivån av totalt D-vitamin och fritt D-vitamin i blodet. Genom att optimera blodets nivå av D-vitamin i tid kan man alltså förebygga en lång rad livsstilssjukdomar och tidig död. Det räcker alltså inte att ta ett tillfälligt tillskott med D-vitamin om dosen är för låg och inte optimerar blodets nivå. Denna problemställning tas upp i en annan översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients.

Bred midja och brist på D-vitamin hänger ihop

Bred midja och brist på D-vitamin hänger ihopOm du har en bred midja löper du större risk för att ha låga nivåer av D-vitamin i blodet. Detta framgår av en studie som presenterades i Barcelona vid European Society of Endocrinologys (ESE) årliga möte. Forskarna föreslår därför att överviktiga med bred midja får mätt sin nivå av D-vitamin. Detta kan bidra till att förebygga många av de hälsoproblem som brist på D-vitamin kan orsaka, däribland ökad infektionsrisk, hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, vinterdepression, blodsockerrubbningar, diabetes, autoimmuna sjukdomar och cancer.

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHD

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHDAntalet barn och ungdomar med ADHD har exploderat under det senaste årtiondet, och det har många mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. En viktig orsak kan vara den utbredda bristen på D-vitamin. Detta framgår av en studie från Åbo universitet i Finland. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar mot solen utan att informera om hur vi annars kan få tillräckligt med D-vitamin hela året. Det är också problematiskt att många gravida kvinnor inte tar de rekommenderade tillskotten hela året.

Brist på D-vitamin ökar opioidberoende

Brist på D-vitamin ökar opioidberoendeFörsöksdjur som lider brist på D-vitamin blir lättare beroende av opioider som morfin, ett beroende som avtar när blodets nivå av D-vitamin återställs. Detta framgår av en amerikansk studie publicerad i Sciences Advances. Forskarna antar därför att en låg nivå av D-vitamin också ökar risken för att människor blir beroende av opioider till följd av medicinsk smärtbehandling eller andra former av drogberoende. I USA är det lagliga och olagliga missbruket av opioider idag så utbrett att man talar om en epidemi. Forskarna ser därför tillskott med D-vitamin som en ytterligare potential vid behandling av opioidberoende.

Brist på D-vitamin ökar risken för bakteriell lunginflammation

Brist på D-vitamin ökar risken för bakteriell lunginflammationD-vitamin har en förbisedd betydelse för immunförsvaret, och brist ökar risken för bakteriell lunginflammation med upp till 60 procent. Detta framgår av en stor dansk studie från Herlev Hospital, Gentofte Hospital och Köpenhamns universitet, där man har undersökt 116 000 deltagare. Eftersom många äldre, cancerpatienter och andra kroniskt sjuka är särskilt utsatta för luftvägsinfektioner, och eftersom bakteriell lunginflammation kan vara livshotande, ser forskarna nu en potential i att tillhandahålla tillskott med D-vitamin vid förebyggande, en åtgärd som ska undersökas ytterligare.

Brist på D-vitamin vid födseln ökar risken för att barnet får högt blodtryck

Brist på D-vitamin vid födseln ökar risken för att barnet får högt blodtryckGravida kvinnor måste vara särskilt uppmärksamma på att få tillräckligt med D-vitamin under hela året, eftersom den moderna livsstilen med inomhusaktiviteter, solskyddsfaktor samt mörk hud och övervikt gör att många hamnar i underskott av vitaminet. Brist på D-vitamin vid födseln och under de första levnadsåren är bland annat förknippat med en ökad risk för högt blodtryck under barndomen och när barnen blir vuxna. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Hypertension. Forskarna rekommenderar därför att gravida kvinnor mäter sin D-vitaminnivå. De rekommenderar också att gravida kvinnor och deras barn får nödvändiga tillskott, eftersom det kan förebygga högt blodtryck senare i livet.

Brist på magnesium gör D-vitamin ineffektivt

- och det är en hälsofarlig cocktail

Brist på magnesium gör D-vitamin ineffektivt D-vitamin finns i olika former, och magnesium behövs under aktiveringen så att vitaminet kan göra nytta i kroppens celler och vävnader. Men magnesiumbrist är vanligt, och det innebär att D-vitaminet förblir ineffektivt. Det visar sig samtidigt att tillskott med D-vitamin sannolikt ökar upptaget av kalcium. Vid brist på magnesium däremot ökar risken för åderförkalkning, benskörhet, nedsatt motståndskraft och metaboliskt syndrom, vilket är ett förstadium till diabetes 2. Det framgår av en nyligen publicerad studie i The Journal of the American Osteopathic Association.

Brist på sommarsol och D-vitamin ökar risken för övervikt, metaboliskt syndrom och diabetes 2

Brist på sommarsol och D-vitamin ökar risken för övervikt, metaboliskt syndrom och diabetes 2Kvinnor över 50 år löper ökad risk för att få problem med blodsockret, vikten, kardiovaskulär sjukdom och metaboliskt syndrom om de lider brist på D-vitamin. Det framgår av en ny studie från Sao Paulo i Brasilien. Om man vill kontrollera sitt blodsocker och gå ner i vikt är det alltså inte tillräckligt att äta mindre och träna. Det är också viktigt att komma ut – utan att bränna sig – eftersom sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Och sedan överväga tillskott under vinterhalvåret. Men vilken effekt har solen och D-vitaminet egentligen på blodsockret?

Celiaki är förbunden med allvarliga brister på vitaminer och mineraler

Celiaki är förbunden med allvarliga brister på vitaminer och mineralerVid celiaki är man överkänslig mot gluten, som finns i vete och andra spannmål. Inflammationsprocesser inträffar i tunntarmsslemhinnan, vilket försämrar upptaget av näringsämnen. Vid tidpunkten för diagnosen föreligger det en stor brist på B12-vitamin, D-vitamin, folsyra, zink och koppar, vilket man omedelbart bör åtgärda. Detta framgår av en studie från Mayokliniken, ett stort ideellt medicinsk centrum baserat i Minnesota, USA. Det visar sig dessutom att fler och fler drabbas av celiaki, som förutom dålig matsmältning kan vara förknippad med en mängd olika symtom, som ofta feldiagnostiseras eftersom patienten lider brist på livsviktiga näringsämnen. I det följande kan du också läsa om skillnaden mellan celiaki och andra former av glutenöverkänslighet som ännu fler lider av, och vad man kan göra själv i det här avseendet.

Covid-19-vågor och D-vitamin

- ett förbisett sammanhang

Covid-19-vågor och D-vitaminI kampen mot covid-19 ligger det mest fokus på hygien, munskydd, nedstängningar och försenade vacciner. Men under flera månader har ett antal forskare argumenterat för nödvändiga tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret för att bromsa de nya vågorna av covid-19. Detta beror på att D-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvaret, och att brister alltid har bidragit till säsongsbetonade virusinfektioner. Samtidigt ser vi att de grupper som är mest sårbara för covid-19 är just de grupper där brist på D-vitamin är vanligast – däribland äldre, vårdhemsboende, personer med mörk hy, överviktiga, diabetiker och andra med kroniska sjukdomar. Den brittiska regeringen tillhandahåller redan gratis tillskott till sårbara grupper. Detta framgår bland annat av en artikel i Daily Mail och en översiktsartikel publicerad i British Medical Journal. Men varför är D-vitamin så viktigt för immunförsvaret, varför uppstår brister särskilt i sårbara grupper, och hur mycket har vi egentligen behov av? Och räcker det med nya vacciner om covid-19 muterar?

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfall

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfallD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. När infektioner med covid-19 blir komplicerade beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret reagerar för långsamt och senare orsakar hyperinflammation, som skadar frisk vävnad i luftvägarna och kretsloppet. Ett team av forskare från Frankrike har därför utfört en systematisk metaanalys där de tittat närmare på sambandet mellan äldres nivå av D-vitamin och covid-19. Metaanalysen avslöjade att brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Eftersom D-vitaminbrist är särskilt vanligt hos äldre rekommenderar forskarna tillskott med D-vitamin som en billig förebyggande strategi och som ett led i behandlingen.

Covid-19: Bradykinin-hypotesen stöder D-vitaminets viktiga roll

- så kom ihåg relevanta tillskott under hela vinterhalvåret

Covid-19: Bradykinin-hypotesen stöder D-vitaminets viktiga rollCovid-19 uppför sig mycket ovanligt, från ofarligt till livshotande. Forskare från Oak Ridge National Laboratory i Tennessee har nyligen genomfört en omfattande genetisk analys som avslöjar en ny hypotes – bradykinin-hypotesen – som förklarar varför covid-19 angriper som den gör, varför det uppstår olika symtom, och varför vissa grupper är mer sårbara än andra. Bradykinin-hypotesen stöder också varför det är så viktigt att få tillräckligt med D-vitamin i förebyggandet och som led i en eventuell behandling. Det är samtidigt ett faktum att brist på D-vitamin blir allt vanligare under vinterhalvåret, vilket kan bidra till nya vågor av covid-19 och ökad risk för komplikationer.

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfallEnligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer. Detta framgår av en ny studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att brist på D-vitamin är en riskfaktor för alla åldersgrupper. Så hur mycket D-vitamin har vi egentligen behov av under livet, om nivån i blodet ska vara optimal?

Covid-19: Fyra metaanalyser bekräftar D-vitaminets skyddande effekt

Covid-19: Fyra metaanalyser bekräftar D-vitaminets skyddande effektSedan december 2021 har två stora metaanalyser visat att låga nivåer av D-vitamin i blodet ökar risken för covid-19-infektioner, svår sjukdom, intensivvårdsinläggning och dödsfall. En tredje metaanalys har visat att endast 12 procent av de covid-19-patienter som fick D-vitamintillskott hamnade på intensivvårdsavdelning, jämfört med 26 procent av de som inte fick något D-vitamin. En fjärde metaanalys har avslöjat att D-vitamintillskott avsevärt minskar risken för livshotande covid-19-infektioner. Detta gäller särskilt under vintermånaderna och i sårbara grupper som äldre, mörkhyade, överviktiga och kroniskt sjuka, där D-vitaminbrist är mest utbredd. Vid förebyggande och behandling av covid-19 och andra virusinfektioner finns det därför ett alarmerande behov av mer fokus på D-vitamintillskott som optimerar blodnivåerna. Samtidigt måste man vara välförsedd med magnesium som ingår i aktiveringen av D-vitaminet.

Covid-19: Snabb och effektiv behandling med D-vitamin kan förkorta sjukhusvistelser och rädda liv

Covid-19: Snabb och effektiv behandling med D-vitamin kan förkorta sjukhusvistelser och rädda livDet har redan visat sig att utbredd brist på D-vitamin ökar risken för covid-19-infektion och livshotande komplikationer. Ett forskarteam från Turkiet har därför gjort en studie som avslöjat att en snabb behandling med D-vitamin inte bara förkortade sjukhusvistelsen och halverade risken för dödsfall, utan också hade en positiv effekt på komorbiditeter. Då brist på D-vitamin är särskilt utbredd under vintermånaderna och bland äldre, färgade, överviktiga, diabetiker och andra sårbara grupper, är studiens resultat mycket relevanta eftersom vaccinerna endast har en begränsad effekt.

D-vitamin är relaterat till syreutnyttjande, kondition och livslängd

D-vitamin är relaterat till syreutnyttjande, kondition och livslängdDet är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för benen och immunsystemet, och nu finns det allt fler bevis för att D-vitamin också spelar en roll för lungorna, hjärtat och musklerna. Enligt en ny studie är blodets innehåll av D-vitamin nämligen avgörande för syreutnyttjandet, vilket har betydelse för träningskapaciteten och livslängden. Studien har publicerats i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

D-vitamin är viktigt för musklerna – hela livet

D-vitamin är viktigt för musklerna – hela livetD-vitamin är viktigt för musklernas funktion och en normal muskelstorlek. Detta framgår av en ny studie genomförd vid Westmead Institute for Medical Research i Sidney. Brist på D-vitamin kan alltså resultera i en dålig muskelfunktion, som också omfattar sämre kondition, muskelspänningar och förlust av muskelmassa.

D-vitamin förbättrar chanserna för att höftfrakturpatienter kan gå igen

– och undvika livshotande komplikationer

D-vitamin förbättrar chanserna för att höftfrakturpatienter kan gå igenHöftfrakturer, som särskilt drabbar äldre, kan vara förbundna med många allvarliga komplikationer. Men äldre som inte lider brist på D-vitamin har dock större chans att gå tillbaka till det normala efter operationen. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition. Tidigare dansk forskning visar dessutom att tillräckligt med D-vitamin i blodet minskar risken för att dö till följd av allvarliga komplikationer efter en höftfraktur. Därför föreslår forskarna att alla äldre tar starka tillskott med D-vitamin och att blodet analyseras vid sjukhusinläggningen.

D-vitamin förebygger influensa och luftvägsinfektioner

D-vitamin förebygger influensa och luftvägsinfektionerDet är inte en tillfällighet att många människor smittas med virusinfektioner under vintermånaderna. Detta beror nämligen på brist på D-vitamin, som vi inte längre kan bilda från solen eftersom den står för lågt. Danska forskare har funnit hur D-vitamin aktiverar immunsystemet, och enligt en stor metaanalys kan tillskott förebygga förkylning, influensa och närliggande komplikationer.
D-vitamin kan också motverka inflammatoriska tillstånd, såsom bronkit och ledsmärta, som många lider av på vintern. Men hur mycket behöver vi egentligen?

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivt

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivtMalignt melanom kan vara mycket farligt om det inte behandlas i tid. En studie från University of Leeds i England har nu avslöjat att D-vitamin påverkar malignt melanom, så att det blir mindre aggressivt. Enligt forskarna kan upptäckten leda till nya sätt att behandla sjukdomen på. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar så kraftigt mot solen utan att informera om hur vi annars ska få tillräckligt med D-vitamin. För sommarsolen är den viktigaste källan, och vi måste bara se till att vi inte bränner oss. På våra breddgrader är det dessutom en bra idé att ta tillskott med D-vitamin under hela vinterhalvåret, eftersom vitaminet enligt annan forskning har flera cancerförebyggande egenskaper.

D-vitamin hämmar hälsofarliga inflammationer

D-vitamin hämmar hälsofarliga inflammationerMånga lider av kroniska inflammationer och det skapar grogrund för en mängd sjukdomar som astma, typ 2-diabetes, åderförkalkning, depression, cancer samt ledgångsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar. Förekomsten av kronisk inflammation kan också göra infektioner med corona och influensa livshotande eftersom immunförsvaret är rubbat. Men det visar sig att D-vitamin hämmar inflammation på flera fronter och därmed minskar risken för en lång rad sjukdomar och förtida dödsfall. Detta framgår av en ny studie från University South Australia som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology. Eftersom behovet av D-vitamin är individuellt bör man även säkerställa att blodets nivå är optimal och att kroppen kan aktivera D-vitaminet.

D-vitamin i större doser minskar risken för cancer

D-vitamin i större doser minskar risken för cancerEn hög nivå av D-vitamin i blodet minskar risken för flera cancerformer. Det framgår av en ny studie, där man undersökte en större grupp vuxna japaner. Studien är en av de första där man tittat närmare på effekten av D-vitamin hos en asiatisk befolkning. Under de senaste årtiondena har åtskilliga studier efter hand avslöjat D-vitaminets roll i förebyggandet av cancer. Samtidigt har andra studier visat att brist på D-vitamin är vanligt. Mycket tyder dessutom på att vi behöver mer än de officiella rekommendationerna om vi vill ha en cancerförebyggande verkan.

D-vitamin kan skydda yngre vuxna mot tarmcancer

D-vitamin kan skydda yngre vuxna mot tarmcancerCancer i tjock- och ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Danmark, och därför är det relevant att göra mer av förebyggandet. Enligt en ny amerikansk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology verkar det som om ett högre intag av D-vitamin – särskilt genom kosten – kan skydda mot tarmcancer om man är under 50 år. Samtidigt ser det ut som om D-vitamin kan förhindra tarmpolyper, som i vissa fall kan utvecklas till tarmcancer. Enligt forskarna kan ett högre intag av D-vitamin därför vara relevant i själva förebyggandet och som ett billigt komplement till screeningtester, som bara handlar om tidig diagnos.

D-vitamin minskar risken för typ 2-diabetes

– men de officiella rekommendationerna är för låga

D-vitamin minskar risken för typ 2-diabetesPersoner med högre innehåll av D-vitamin i blodet löper mycket lägre risk att utveckla typ 2-diabetes och förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck och högt kolesterol. Detta framgår av en ny amerikansk studie. Eftersom typ 2-diabetes tar många år att utveckla kan det därför löna sig att få tillräckligt med D-vitamin under hela livet. Enligt den nya studien och tidigare studier är det emellertid inte möjligt att uppnå höga nivåer av D-vitamin i blodet om man inte får tillräckligt med sommarsol och starka tillskott under vinterhalvåret.

D-vitamin motverkar cancer via tarmfloran

D-vitamin motverkar cancer via tarmfloranNyligen genomförde forskare från Aalborgs universitet en studie på möss som visade att D-vitamin har cancerhämmande egenskaper genom att påverka en specifik bakterie i tarmen. En uppföljande större analys av 1,5 miljoner danskar har också visat att det finns en koppling mellan låga D-vitaminnivåer i blodet och risken att utveckla flera olika typer av cancer. Det tyder samtidigt på att de officiella rekommendationerna för D-vitamintillskott ofta är för låga för att optimera nivån i blodet.

D-vitamin motverkar kronisk inflammation

D-vitamin motverkar kronisk inflammationKronisk inflammation, där immunförsvaret är felprogrammerat, skapar grogrund för de flesta kroniska sjukdomar, däribland diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, ledgångsreumatism, demens och cancer. Det tyder samtidigt på att en utbredd brist på D-vitamin ökar risken för kronisk inflammation och att starkare tillskott, som optimerar blodnivåerna, motverkar kroniska inflammationer. Därför är tillskott med D-vitamin relevant i förebyggande syfte och som ett led i behandlingen av många kroniska sjukdomar. Detta framgår av flera studier som nämns i tidskriften MedicalNewsToday, där författarna kommer närmare in på hur D-vitamin reglerar immunförsvaret och andra funktioner i kroppen.

D-vitamin och fiskolja motverkar krupp

D-vitamin och fiskolja motverkar kruppSpädbarn och små barn löper lägre risk att utveckla krupp om modern har tagit större tillskott av D-vitamin och fiskolja under graviditeten. Det framgår av en dansk studie, där forskare för första gången har tittat närmare på detta samband. Samtidigt tyder det på att D-vitamin och fiskolja gynnar barnets immunförsvar och motverkar den inflammation i luftvägarna som utlöser krupp. Dessutom har de två tillskotten också en positiv effekt på barnets skelett och nervsystem samt förebyggande av astma.

D-vitamin och melatonin är livsviktiga ämnen för mitokondriernas funktion – dygnet runt – hela livet

D-vitamin och melatonin är livsviktiga ämnen för mitokondriernas funktion – dygnet runt – hela livetMitokondrierna är cellernas energiproducerande kraftverk med många andra livsviktiga funktioner. Mitokondrierna har behov av rikligt med D-vitamin, som vi bildar när solen står tillräckligt hög på himlen. Mitokondrierna har också behov av melatonin, som vi bildar när det blir mörkt. De två molekylerna kompletterar varandra, samtidigt som de skyddar mitokondrierna och cellerna hela dygnet och under hela livet. Men åldringsprocesser och det moderna sättet att leva hämmar emellertid den egna produktionen av de två livsviktiga molekylerna. Brist kan således resultera i sömnlöshet och en lång rad sjukdomar, däribland infektioner, diabetes 2, åderförkalkning, demens och cancer, där äldre i sakens natur är mer utsatta. Ändå är det möjligt att kompensera för den sjunkande egenproduktionen med effektiva tillskott. Detta framgår bland annat av en artikel publicerad i The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

D-vitamin och Parkinsons sjukdom

D-vitamin och Parkinsons sjukdomDet finns ett samband mellan utbredd brist på D-vitamin och den ökande förekomsten av Parkinsons sjukdom (PS). I en översiktsartikel, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, tittar författarna närmare på D-vitaminets betydelse för nervsystemet och hjärnhälsan. Det är därför relevant att ta tillskott som optimerar blodets nivå av D-vitamin i förebyggande syfte och som led i behandlingen av sjukdomen.

D-vitamin som livsviktigt vapen i kampen mot covid-19 och andra virusinfektioner

D-vitamin som livsviktigt vapen i kampen mot covid-19 och andra virusinfektionerD-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvaret. Men brist blir allt vanligare under de mörka månaderna. Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar därför att alla tar tillskott under vinterhalvåret, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året. Men många har ingen aning, vilket bidrar till nya vågor av covid-19 och andra virus. Det finns också en risk för att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Detta framgår av en lång rad studier som har publicerats under de senaste 18 månaderna. Åtskilliga forskare påpekar därför att det krävs omedelbara åtgärder vad gäller befolkningens optimering av D-vitamin i kampen mot covid-19 och andra virus, eftersom vacciner endast har en begränsad effekt. Hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen?

Infektion med covid-19 börjar vanligtvis när viruset infekterar celler i näsan och sprider sig till de nedre luftvägarna. De flesta är dock i stånd att avvisa smitta, eller så får de en mild till måttlig infektion. Men om immunförsvaret är rubbat kan det i svåra fall uppstå akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). En viktig orsak är cytokinstorm och hyperinflammation i lungornas epitelceller. Det kan också uppstå cytokinstorm och hyperinflammation i blodkärlens epitelceller och i andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider. Det är alltså immunförsvarets kapacitet som är avgörande för hur vi tacklar infektion. Och immunförsvaret kan inte fungera normalt om det lider brist på näringsämnen som D-vitamin.

 • Coronavirus är en grupp virus som kan orsaka sjukdom hos djur och människor.
 • Coronavirus kan bland annat orsaka förkylning, SARS (2002), MERS (2012) och covid-19.
 • Coronavirus tillhör de så kallade RNA-virusen, som är bra på att mutera så att det hela tiden kommer nya varianter.

D-vitaminets betydelse för immunförsvaret

D-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvarets aktiviteter och kommunikation på flera fronter. I luftvägarna finns det särskilt många vita blodkroppar, makrofager, och dessa första stormtrupper, som dödar de flesta luftburna bakterier utan att vi märker något, är beroende av D-vitamin. Processen stöds av några antibiotiska peptider i luftvägarna, som också kräver D-vitamin. Dessutom är immunförsvarets specialtrupper i blodomloppet, T-cellerna, beroende av D-vitamin när de ska dela sig explosivt och bilda en armé av målriktade T-celler som angriper virus och etablerar den effektivaste immuniteten. B-celler som producerar antikroppar behöver också D-vitamin.
Så om vi lider brist på D-vitamin fungerar flera delar av immunförsvaret så dåligt att vi lätt blir smittade. Det kan också uppstå brist i kommunikationen och produktionen av proinflammatoriska cytokiner, så att immunförsvaret initierar hyperinflammation, vilket gör infektioner komplicerade och i värsta fall livshotande. Enligt en studie publicerad i tidskriften Journal of Medical Virology, har man exempelvis funnit att lägre nivåer av D-vitamin i blodet hänger samman med höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner hos inlagda covid-19-patienter.

 • Man märker knappt när lagret av D-vitamin är i botten, men det gör immunförsvaret.
 • Brist på D-vitamin ger upphov till ett svagt och rubbat immunförsvar, vilket ökar risken för infektioner och sekundära komplikationer.

 Stor israelisk befolkningsstudie avslöjar brister bland utsatta grupper

Redan 2020 avslöjade en stor israelisk befolkningsstudie på mer än 4,6 miljoner invånare att brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor under vintermånaderna. Forskarna påvisade varför äldre, mörkhyade, kroniskt sjuka och överviktiga är mest utsatta. Forskarna hänvisar också till att vissa etniska befolkningsgrupper är mer sårbara, eftersom de får mycket mindre solljus på huden. Detta gäller särskilt ortodoxa manliga judar med helskägg, rock och hatt, samt kvinnliga muslimer med täckande klädsel. Samtidigt minskar munskydden hudens solexponering ytterligare. Därför rekommenderar de israeliska forskarna effektiva tillskott med D-vitamin under vintermånaderna, eller under hela året till sårbara och grupper med täckande klädsel.

Mycket större risk för covid-19-infektioner och dödsfall i länder med sparsam sol

Forskare från Northwestern University, Illinois, i USA har samlat in och analyserat data från sjukhus och kliniker i USA, Tyskland, Italien, Iran, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Kina. Forskarna fann att det fanns många fler patienter som avled av covid-19 i länder som Spanien, Italien och Storbritannien, där brist på D-vitamin är vanligare.
Forskarna fann också att patienter med allvarlig brist på D-vitamin löpte dubbelt så stor risk att drabbas för allvarliga komplikationer och avlida av sjukdomen.
Det räcker alltså inte med att titta på hygien, bostadsförhållanden, kvaliteten på hälsosystemen, åldersfördelning och kost. Man bör även titta närmare på blodets innehåll av D-vitamin, vilket varierar beroende på breddgrader, livsstil och andra faktorer.

Data från flera observationsstudier visar att blodets nivå av D-vitamin är omvänt proportionell med infektionsrisken/svårighetsgraden av covid-19.

Brist på D-vitamin och kroniska sjukdomar ökar risken för sjukhusinläggning

På ett sjukhus i Armeniens huvudstad Jerevan mätte forskarna under en period på fyra veckor blodets nivå av D-vitamin hos 330 sjukhusinlagda patienter på grund av komplicerade covid-19-infektioner. Forskarna fann att de inlagda patienterna hade alarmerande låga nivåer av D-vitamin, och att brist i allmänhet var utbrett bland den armeniska befolkningen. Dessutom led de inlagda covid-19-patienterna ofta av högt blodtryck, diabetes, rökningsrelaterade komplikationer och lungsjukdomar. Forskarna fann också att äldre och patienter med högt BMI hade längre sjukhusvistelser och krävde en mer intensiv behandling. Totalt 24 av de 330 patienterna avled.
De låga nivåerna av D-vitamin hos de inlagda covid-19-patienterna visar därför att det har en allvarlig negativ effekt på deras immunförsvar och förmåga att hantera virusinfektioner.

Totalt 82 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin

Forskare från Kantabriens universitet i Spanien har jämfört blodets nivå av D-vitamin hos 216 inlagda covid-19-patienter med en frisk kontrollgrupp. Forskarna tittade också närmare på huruvida blodets nivå av D-vitamin hängde samman med svårighetsgraden och risken för att avlida av covid-19. Det visade sig att 82,2 procent av de inlagda patienterna led brist på D-vitamin. I kontrollgruppen var det 47 procent, så brist på D-vitamin är mycket utbrett.
I enlighet med studien rekommenderar forskarna därför mer fokus på D-vitamin till hela befolkningen, och särskilt att högriskgrupper som äldre, vårdhemsboende och kroniskt sjuka får tillskott med D-vitamin. Detta gäller också covid-19-patienter, där man har konstaterat en brist.

Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Enligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer.
Studien är i linje med en fransk metaanalys som har avslöjat att äldres brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande.

 • Totalt 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin.
 • Risken att avlida i covid-19 är dubbelt så stor om man lider allvarlig brist på D-vitamin.
 • Det är problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt utbrett bland äldre, mörkhyade, kroniskt sjuka, överviktiga, vårdhemsboende och andra sårbara grupper.

D-vitamintillskott till covid-19-patienter minskar intensivvårdsinläggningar och dödsfall

Behandling med högre doser av D-vitamin till inlagda covid-19-patienter kan rädda liv. Detta framgår av en randomiserad, klinisk pilotstudie som genomfördes i Spanien vid universitetssjukhuset i Córdoba. Totalt 76 inlagda covid-19-patienter fick antingen standardbehandling eller starkare tillskott med D-vitamin tillsammans med standardbehandlingen. Forskarna gav patienterna D-vitamin i form av kalciferol (25-hydroxivitamin D3), som går lättare och snabbare att utnyttja.
Det visade sig att det bara var 2 procent av patienterna i D-vitamingruppen som krävde behandling på intensivvårdsavdelning, medan det var hela 50 procent av de patienter som inte fick D-vitamin. Det var ingen i D-vitamingruppen som avled, och alla skrevs ut utan komplikationer.

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

Blodets nivå av D-vitamin bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta gäller särskilt för människor med mörk hy. Studiens ledare, PhD-forskaren David Meltzer ansluten till University of Chicago Medical Center, blev inspirerad av en tidigare studie från början av 2020. Här fann man att de deltagare som led brist på D-vitamin och därefter fick tillskott med D-vitamin, uppnådde en mycket lägre andel luftvägsinfektioner jämfört med de deltagare som inte fick D-vitamin.

 • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
 • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 75–100 nmol/l.

 Det schweiziska livsmedelsverket och en expertpanel kräver omedelbara åtgärder

En expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med det schweiziska livsmedelsverket granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar med särskild fokus på virusinfektioner på grund av covid-19-pandemin. I vitboken påpekar expertpanelen att det förekommer en utbredd brist på D-vitamin. Och det hänvisas till över 1 500 publicerade artiklar som handlar om D-vitaminets roll för immunförsvaret. Baserat på den omfattande forskningen rekommenderar expertpanelen ett dagligt D-vitamintillskott på 50 mikrogram, vilket är mycket högre än de officiella rekommendationerna.
Expertpanelen påpekar vidare att det förekommer utbredda brister på C-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror, vilket bidrar till nya vågor och komplicerade infektioner. Det är nu över ett år sen det schweiziska livsmedelsverket och expertpanelen bakom vitboken efterlyste omedelbara åtgärder på internationell nivå. Men detta har ännu inte skett.

Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar tillskott med D-vitamin, men många känner inte till det

Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och tillskott hela året om man inte får tillräckligt med sol. Barn under fyra år och sårbara grupper bör också ta tillskott hela året. Men många känner inte till det, och tillskott med D-vitamin implementeras inte heller systematiskt på samma sätt som receptbelagda läkemedel.

 • Ett blodprov kan avslöja om blodets nivå av D-vitamin är optimal.
 • Man ska också komma ihåg att blodets nivå av D-vitamin vanligtvis sjunker under vintermånaderna om man inte tar tillskott.

Det verkliga behovet av D-vitamin, övre gräns och kvalitet på tillskott

Det verkliga behovet av D-vitamin beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin enligt följande:

 • 25 mikrogram till spädbarn från 0–6 månader.
 • 50 mikrogram till barn från 6 månader till 10 år.
 • 100 mikrogram till barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.

Den övre gränsen är inte högre än att de flesta med vit hy kan bilda det i lätt klädsel en sommardag när solen skiner.
På marknaden finns det starka D-vitamintillskott med 20–100 mikrogram. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Man bör också kontrollera hur mycket D-vitamin man får i sig totalt, om man tar flera tillskott.

Optimalt utnyttjande av D-vitamin kräver magnesium

När vi bildar D-vitamin i huden från solens UVB-strålar är det i form av kolekalciferol, som också finns i tillskott. Men denna form har ännu ingen biologisk aktivitet, och den omvandlas först i levern till 25-hydroxyvitamin D3, som också är den form som mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas till immunförsvaret och dess många andra funktioner omvandlas det i njurarna, de vita blodkropparna och andra celler till den aktiva formen 1,25-dihydroxikolekalciferol D3. Studier visar att det krävs magnesiuminnehållande enzymer när D-vitamin via de två stegen ska omvandlas till den aktiva formen i kroppens celler.
Det innebär därför att brist på magnesium minskar aktiveringen av D-vitamin och de många processer som vitaminet ingår i. Brist på D-vitamin och/eller magnesium har bland annat rapporterats vid cirkulationssjukdomar och metaboliskt syndrom, vilket också gör patienterna mer sårbara för infektioner med covid-19 och andra virus.

Källa till D-vitamin Beteckning för D-vitamin och enzymaktivitet
Huden Kolekalciferol
D3-vitamin
Bildas utifrån kolesterolformen 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
Tillskott Kolekalciferol
D3-vitamin
Levern Kalcidiol/kalcifediol
25-hydroxivitamin D3, som mäts i blodet.
Bildas med hjälp av enzymet CYP2R1
(kräver magnesium).
Njurarna, immunförsvaret
och andra ställen
Kalcitriol (biologiskt aktiv)
1,25-dihydroxikolekalciferol D3.
Bildas med hjälp av enzymet CYP27B1
(kräver magnesium).

Referenser

Nihayet Bayraktar et al. Analysis of serum cytokine and protective vitamin D-levels in severe cases of COVID-19. Journal of Medical Virology 2021

Ariel Israel, Assi Circurel et al. The link between vitamin D deficiency and COVID-19 in a large population. Department of Research and Data, Division of Planning and Strategy. September 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine. February 2021

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. October 2020

Cutolo M et al. Vitamin D and Lung Outcomes in Elderly COVID-19 Patients. Nutrients. February 2021

Moustapha Dramé et al. Relation between Vitamin D and COVID-19 in Aged People: A Systematic Review. Nutrients. April 2021

Marta Entrenas Castillo et al. Effect of calciferol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. October 2020

David O. Meltzer et al. Association of Vitamin D Levels, Race/Ethnicity, and Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Network Open. March 2021

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. NUTRAingredients.com October 2020

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

D-vitamin spelar en förbisedd roll för hjärnhälsan

- och brist ökar risken för ångest, depression, demens, Alzheimers, autism, schizofreni och andra neurologiska sjukdomar

D-vitamin spelar en förbisedd roll för hjärnhälsanPsykiska sjukdomar är den största sjukdomsbördan i dagens samhälle, och allt fler drabbas av neurologiska sjukdomar. Även om det kan finnas flera orsaker, verkar det nu som om utbredd brist på D-vitamin kan vara en alarmerande orsaksfaktor. Detta beror på att D-vitamin ingår i en mängd funktioner som har betydelse för hjärnans nervceller, däribland signalsubstanser och belöningscentrum, som påverkar vårt humör. D-vitaminet hjälper också till att skydda hjärnan mot toxiner, förkalkning och inflammation. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Cureus. Men hu mycket D-vitamin behöver vi egentligen? Kan vi bilda det från solen? Finns det tillräckligt med D-vitamin i en vanlig vitamintablett? Varför är det så viktigt att barn, äldre, gravida, överviktiga och personer med mörk hudfärg får mer D-vitamin? Och vilket mineral spelar en avgörande roll i utnyttjandet av D-vitamin?

D-vitaminbehovet är individuellt och rekommendationerna bör omprövas

D-vitaminbehovet är individuellt och rekommendationerna bör omprövasD-vitamin skyddar mot infektioner, cancer och många andra sjukdomar. Men D-vitaminbrist är utbrett. Samtidigt är de officiella rekommendationerna för D-vitamin ganska låga, och det finns ingen garanti för att de optimerar blodets nivå. En ny brittisk befolkningsstudie som publicerats i Clinical Nutrition har därför kastat nytt ljus över problematiken, eftersom det är mer komplext att optimera D-vitaminstatusen hos hela befolkningen. Detta tyder på att det inte finns någon ”one-size-fits-all” eftersom ålder, kön, hudfärg, BMI, diabetes och andra faktorer påverkar förmågan att bilda och utnyttja D-vitamin från solen, kost och tillskott.

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldern

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldernMed åldern förtvinar skelettmuskulaturen långsamt, musklerna blir svagare och figuren förändras. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och kanske drabbas av rörelsehinder. Kost och motion spelar en roll. Enligt en ny studie från Trinity College Dublin spelar brist på D-vitamin också en avgörande roll i utvecklingen av en dålig muskelfunktion hos äldre över 60 år. Samtidigt är det problematiskt att vi bara kan bilda D-vitamin från solen under sommarhalvåret, och att förmågan minskar när vi blir äldre. Därför bör äldre fokusera mycket mer på att få tillräckligt med D-vitamin hela året, om de ska kunna bevara så mycket muskelmassa och muskelfunktion som möjligt.

D-vitaminbrist hänger samman med PCOS, som är en utbredd orsak till oönskad barnlöshet

D-vitaminbrist hänger samman med PCOS, som är en utbredd orsak till oönskad barnlöshetPCOS, polycystiskt ovarialsyndrom, är en hormonell obalans och den vanligaste orsaken till oönskad barnlöshet. Sjukdomen kännetecknas också av trötthet, sockersug, övervikt, maskulin hårväxt och en ökad risk för typ 2-diabetes. Det visar sig nu att kvinnor med PCOS också har lägre nivåer av D-vitamin i blodet, vilket kan bidra till utvecklingen av sjukdomen. Därför bör alla kvinnor med PCOS testas för brist på D-vitamin och kompensera för detta med relevanta tillskott. Detta framgår av en studie från Saudiarabien. I samband med förebyggandet av PCOS är det också viktigt att ta tillskott med D-vitamin om man exempelvis undviker solen, bär täckande klädsel eller bor på de nordliga breddgraderna.

D-vitaminbrist ökar risken för övervikt och hälsofarliga inflammationer

D-vitaminbrist ökar risken för övervikt och hälsofarliga inflammationerEnligt WHO finns det nu så många överviktiga barn att det har nått epidemiska proportioner. De överviktiga barnen riskerar också att bli överviktiga som vuxna och utveckla högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, kroniska inflammationer och andra metaboliska störningar. Det tyder samtidigt på att överviktiga barn och vuxna ofta lider brist på D-vitamin, vilket har betydelse för viktreglering, inflammationer och många andra metaboliska processer. Detta framgår av en italiensk studie publicerad i tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på vikten av D-vitamin för hälsan och varför D-vitaminbrist är mer utbrett bland överviktiga barn och vuxna.

D-vitaminbrist ökar risken för virusinfektioner

– och sekundära komplikationer

D-vitaminbrist ökar risken för virusinfektioner Det är ingen slump att virusinfektioner som halsont, förkylning, influensa och sekundära komplikationer som bihåleinflammation, bronkit och lunginflammation särskilt härjar under vintern och våren. Detta beror främst på brist på D-vitamin, som vi bara kan bilda när sommarsolen står högt, och då lagren i levern är begränsade. Det är alltså inte tillräckligt med relevant hygien, varm soppa, vitlök, röd solhatt och andra immunstimulerande örter. Dessa åtgärder kan aldrig ersätta en brist på det livsviktiga solskensvitaminet, som är avgörande för att immunförsvarets vita blodkroppar ska kunna attackera viruset innan vi märker något. Men hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen? Kan man få för mycket? Och vilket mineral behövs för att aktivera vitaminet?

D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienter

D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienterIntensivvårdsinlagda patienter lider ofta av brist på D-vitamin. Detta resulterar i fler komplikationer, längre vistelse på intensivvårdsavdelningen och högre dödlighet jämfört med patienter som har tillräckligt med D-vitamin i blodet. Detta framgår av en iransk studie från tre sjukhus publicerad i BMJ Nutrition. Det är också problematiskt att många äldre och kroniskt sjuka lider brist på D-vitamin.

D-vitaminbrist skadar hjärnans struktur och hälsa

D-vitaminbrist skadar hjärnans struktur och hälsaForskare från Queensland i Australien har funnit hur D-vitamin är avgörande för hjärnans struktur och hälsa, och hur brist kan leda till dysfunktioner som förlust av kognitiva förmågor samt depression och schizofreni. Samtidigt antas det att över en miljard människor lider brist på D-vitamin. Det har enorma hälsokonsekvenser och kan bland annat hänga samman med den kraftiga ökningen av psykiska sjukdomar.

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsa

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsaD-vitamin ingår i uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Enligt en större översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients har D-vitamin en särskilt viktig roll för barns och ungdomars mentala hälsa på grund av dess långsiktiga effekt. Ämnet är mycket aktuellt eftersom barns omfattande brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra mentala problem. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sommarsol och nödvändiga tillskott i enlighet med den danska livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer och barnens och ungdomarnas verkliga behov.

D-vitaminets betydelse för tandhälsan

D-vitaminets betydelse för tandhälsanBrist på D-vitamin, som är mycket vanligt, är förknippat med en lång rad sjukdomar i tänderna och tandköttet. Hos barn kan bristen leda till sköra tänder med för lite emalj, vilket ökar risken för karies. Senare i livet kan brist på D-vitamin öka risken för tandlossning och andra tandköttssjukdomar. Brist på D-vitamin hänger också samman med vissa cancerformer i munhålan. Detta framgår av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Författarna hänvisar till ett antal kliniska studier som avslöjar D-vitaminets olika funktioner med betydelse för tandhälsan. Författarna kommer dessutom in på att brist på D-vitamin är vanligt, och att det kan vara nödvändigt med tillskott för att bibehålla eller uppnå en god tandhälsa.

D-vitaminets betydelse för tarmfloran och den livsviktiga sömnen

D-vitaminets betydelse för tarmfloran och den livsviktiga sömnenNär vi sover rensas hjärnan på giftiga ämnesomsättningsprodukter, och brist på djupsömn ökar risken för dåligt välbefinnande, depression, Alzheimers, cancer och många andra sjukdomar. Enligt den amerikanska sömnforskaren dr Stasha Gominak är den dåliga sömnkvaliteten ofta kopplad till en brist på D-vitamin. För det första har vi behov av D-vitamin så att vi kan bilda acetylkolin, en signalsubstans som är nödvändig för att uppnå djupsömn. För det andra har vissa tarmbakterier behov av D-vitamin, så att de kan bilda B-vitaminer som B5, som också behövs för en god sömn. Å andra sidan kan tillskott med för många B-vitaminer som B5 och B12 i vissa fall göra det svårt att somna. Det goda sömnmönstret kräver därför D-vitamin och B-vitaminer i rätt mängder.

D-vitaminets förmåga att förebygga cancer och andra sjukdomar beror på magnesium

D-vitaminets förmåga att förebygga cancer och andra sjukdomar beror på magnesiumEnligt epidemiologiska studier finns det olika resultat avseende D-vitaminets förmåga att skydda mot cancer, infektioner och andra sjukdomar. Enligt en ny studie som publicerats i Cancer Research beror det på att magnesium ingår i själva aktiveringen av D-vitamin, som alla kroppens celler behöver. Det är inte till så stor nytta att ta tillskott med D-vitamin om man samtidigt lider brist på magnesium. Och det finns det många som gör på grund av näringsfattig kost, stress, läkemedel och andra orsaker.

D-vitaminets immunreglerande och antivirala funktioner

D-vitaminets immunreglerande och antivirala funktionerUnder vintermånaderna drabbas fler av luftvägsinfektioner vilket ofta beror på brist på D-vitamin, som är av avgörande betydelse för immunförsvaret. Dessutom reglerar D-vitamin inflammationsprocesser, så att infektioner inte blir komplicerade eller livshotande. I en ny översiktsartikel har forskarna tittat närmare på vilken betydelse D-vitamin har vid förebyggande och kontroll av akuta luftvägsinfektioner som covid-19 och influensa, med särskilt fokus på barn och unga. Forskarna uppmärksammar samtidigt att många behöver större tillskott som optimerar blodets nivå.

D-vitaminets optimala effekt på hälsan och livslängden kräver större mängder i blodet

D-vitaminets optimala effekt på hälsan och livslängden kräver större mängder i blodetD-vitamin har en avgörande betydelse för hälsan på flera fronter. Mest fokus ligger på skelettet, och många i sjukvården känner inte till de andra livsviktiga funktionerna. Därför har ungefär hälften av världens befolkning en låg nivå av D-vitamin i blodet vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, cancer, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom, luftvägsinfektioner som covid-19 och tidig dödlighet. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Författarna påpekar också att forskning om D-vitamin ofta är bristfällig eller missvisande eftersom man koncentrerar sig på tillskott snarare än innehållet i blodet av D-vitaminformen 25(OH)D. I flera studier har man alltså gett för små doser eller doser under för korta perioder som inte har optimerat nivån. Det verkar också som om innehållet av 25(OH)D i blodet bör vara över 75 nmol/l om det ska skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer och tidig dödlighet. Eftersom detta gränsvärde är högre än de officiella gränsvärdena rekommenderar författarna större tillskott för att uppnå de optimala nivåerna.

D-vitaminets positiva effekter vid skleros

D-vitaminets positiva effekter vid sklerosDet finns ett samband mellan D-vitaminbrist och utvecklingen av skleros. Men det har saknats studier som visar huruvida tillskott med D-vitamin kan bromsa utvecklingen av sjukdomen. I en ny placebokontrollerad studie på råttor med framskriden skleros har forskarna därför tittat närmare på detta. Studien visade att tillskott med D-vitamin motverkar oxidativ stress, kronisk inflammation och andra processer som orsakar de neurologiska skadorna. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Det är också viktigt att tillskott med D-vitamin optimerar blodnivån, och det behövs oftast mer än de officiella rekommendationerna.

D-vitaminets viktiga roll efter menopausen

D-vitaminets viktiga roll efter menopausenD-vitamin har betydelse för de flesta celler i kroppen. D-vitamin spelar också en viktig roll vid förebyggandet av symtom och sjukdomar som kan uppstå efter menopausen – däribland benskörhet, muskelsvaghet, torra slemhinnor, humörförändringar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i tidskriften Frontiers in Physiology. Samtidigt kommer författarna in på att utbredd brist på D-vitamin är ett förbisett hälsoproblem hos kvinnor efter menopausen, och att man bör eftersträva optimala nivåer i blodet under hela livet.

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotande

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotandePatienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är särskilt vanligt bland äldre, färgade, vårdhemsboende, överviktiga och kroniskt sjuka, som alla utgör riskgrupper. I kampen mot covid-19 och framtida epidemier är det inte tillräckligt med god hygien, handsprit, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta och reglera immunförsvaret med D-vitamin, vilket är avgörande för huruvida vi avvisar smitta, får en lätt infektion eller dör till följd av livshotande cytokinstorm och organsvikt.

D-vitamintillskott förbättrar ljusbehandling vid hudcancer och andra hudsjukdomar

D-vitamintillskott förbättrar ljusbehandling vid hudcancer och andra hudsjukdomarFotodynamisk terapi är en ljusbehandling som används mot hudcancer, psoriasis och andra hudsjukdomar. Samtidigt kan tillskott med D-vitamin förbättra behandlingen. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Sammantaget tyder det på att D-vitamin har flera positiva effekter på hudens hälsa och att större tillskott även kan reparera hudskador vid solbränna.

D-vitamintillskott halverar risken för malignt melanom

D-vitamintillskott halverar risken för malignt melanomMan har funnit många färre fall av malignt melanom hos personer som rutinmässigt tar tillskott med D-vitamin jämfört med personer som inte tar tillskott. Detta framgår av en ny finsk studie publicerad i Melanoma Research. Studien ligger i linje med en tidigare studie som visat att brist på D-vitamin fördubblar risken att dö i malignt melanom.

D-vitamintillskott kan förebygga stroke och främja rehabilitering

D-vitamintillskott kan förebygga stroke och främja rehabiliteringD-vitaminbrist är ett världsomspännande hälsoproblem som ökar dödligheten i den allmänna befolkningen. Många studier har efter hand visat att en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar, som är den största dödsorsaken. I en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients tittar författarna närmare på huruvida tillskott med D-vitamin kan förebygga stroke och främja rehabilitering. Det är samtidigt viktigt att tillskott med D-vitamin kan tas upp så att blodets innehåll optimeras.

D-vitamintillskott under graviditeten skyddar barnet mot eksem

D-vitamintillskott under graviditeten skyddar barnet mot eksemAtopiskt eksem är mycket vanligt och en stor belastning för barnet och föräldrarna. Enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Dermatology visar det sig nu att ett starkare tillskott med D-vitamin under graviditeten minskar risken för att barnet utvecklar atopiskt eksem under det första levnadsåret. I studien fick de gravida kvinnorna 25 mikrogram D-vitamin dagligen, och denna mängd är mer än dubbelt så hög som de officiella rekommendationerna för gravida. Eftersom hälsomyndigheterna dessutom rekommenderar att barn upp till 4 år får tillskott med D-vitamin under hela året, talar det för att detta ytterligare kan minska risken för att barnet utvecklar atopiskt eksem.

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängd

- och stora besparingar inom sjukvårdssektorn

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängdBrist på D-vitamin är vanligt, och det ökar risken för infektioner och en mängd allvarliga sjukdomar. I Tyskland har en grupp forskare från ett cancercenter nu beräknat att om alla tyskar över 50 år tog tillskott med D-vitamin skulle det förmodligen motverka 30 000 cancerrelaterade dödsfall per år och rädda mer än 300 000 liv. Samtidigt skulle enorma summor sparas inom sjukvårdssektorn. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna med att optimera befolkningens D-vitaminstatus ligger i linje med tidigare danska undersökningar och beräkningar.

Diabetiker lider av komplicerad brist på vitaminer och Q10

Diabetiker lider av komplicerad brist på vitaminer och Q10Diabetes sprider sig som en global epidemi, och även om regeringar, läkare och hälsomyndigheter har vidtagit kraftfulla åtgärder för att bryta kurvan har de inte lyckats. Tvärtom. Diabetes behandlas idag med en mängd olika läkemedel. Men dessa behandlar inte själva orsaken till sjukdomen, som drabbar praktiskt taget alla organsystem. Därför har diabetespatienter en sämre livskvalitet, och de lever inte lika länge som friska personer. Det visar sig dessutom har utbredd brist på B12-vitamin och D-vitamin är förbundet med diabetesneuropati, som är en allvarlig komplikation. Detta framgår av en dansk doktorsavhandling utförd av den danske läkaren Christian Stevns Hansen. Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, är samtidigt förbundna med lägre nivåer av Q10, som har betydelse för cellernas energiomsättning, hjärtat och cirkulationen.

En god D-vitaminstatus skyddar mot cancer

En god D-vitaminstatus skyddar mot cancerTillräckligt med D-vitamin i blodet skyddar mot flera cancerformer. Detta framgår av en ny översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Seminars in Cancer Biology. Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, men lagren i levern är begränsade. Samtidigt är det problematiskt att den moderna inomhuslivsstilen och åldringsprocesser ökar risken för en kronisk brist på D-vitamin. Så hur mycket D-vitamin behöver vi om det ska skydda mot cancer?

En grön kost med fisk och ägg minskar risken för missfall

En grön kost med fisk och ägg minskar risken för missfallUngefär var sjätte graviditet resulterar i missfall. Även om det kan finnas olika orsaker verkar det nu som att en hälsosam kost med massor av grönsaker, frukt, fisk, skaldjur, ägg och spannmål kan minska risken med över 50 procent. Detta framgår av en metaanalys från University of Birmingham i England. Tidigare forskning visar dessutom på att spårämnet selen, som många lider brist på, spelar en särskild roll.

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektionerImmunförsvaret kan inte fungera utan D-vitamin, och blodets nivå bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta framgår av en ny studie från University of Chicago, som har publicerats i JAMA. Det antas dessutom att hälften av jordens befolkning lider brist på D-vitamin och att personer med mörk hy är särskilt utsatta. Då det tidigare påvisats att de flesta som testar positivt för covid-19 lider brist på D-vitamin kommer forskarna i framtiden att titta närmare på hur ett dagligt tillskott med D-vitamin kan förebygga infektioner med covid-19 eller minska svåra symtom. Samtidigt kommer forskarna in på att det ofta kräver starkare tillskott för att optimera blodets nivå.

Förebyggande av bröstcancer kräver större mängder D-vitamin i blodet

Förebyggande av bröstcancer kräver större mängder D-vitamin i blodetVarje nionde dansk kvinna drabbas av bröstcancer, och kurvan går inte direkt neråt. Tvärtom. En av orsakerna till den stora förekomsten är den utbredda bristen på D-vitamin, och det verkar som om de officiella rekommendationerna är satta alltför lågt. En ny amerikansk studie visar nämligen att större mängder D-vitamin i blodet minskar risken för att utveckla den fruktade sjukdomen. Så hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen för ett optimalt sjukdomsförebyggande? Och vilken betydelse har D-vitaminet för prognosen hos dem som redan har fått bröstcancer?

Forskarna: Tragisk spädbarnsdöd kräver fokus på obligatoriska tillskott med D-vitamin

Forskarna: Tragisk spädbarnsdöd kräver fokus på obligatoriska tillskott med D-vitaminEtt spädbarn på sex månader dog nyligen av komplikationer på grund av hjärtsvikt. Tragedin orsakades av en allvarlig brist på D-vitamin som enligt forskare från University of Birmingham kunde ha undvikits om man hade haft mer kontroll. Forskarna kräver nu att hälsovårdsmyndigheterna ändrar sin politik kring tillskott med D-vitamin, och att hänsyn tas till individuella behov hos spädbarn, gravida och minoritetsgrupper som lättare hamnar i underskott. Det tragiska dödsfallet, som inte är det enda i sitt slag, är bara toppen av ett isberg eftersom brist på D-vitamin även ökar risken för svaga ben, infektioner, astma, autism och en mängd andra sjukdomar. Det är samtidigt ett problem att många danska föräldrar glömmer bort att ge sina barn tillskott.

Gravidas brist på flera näringsämnen skadar barnets utveckling

Gravidas brist på flera näringsämnen skadar barnets utvecklingRaffinerad mat och växtbaserad kost saknar viktiga näringsämnen som är viktiga för gravidas hälsa och utvecklingen av barnets kropp och hjärna. Detta framgår av en stor studie på mödrar från höginkomstländer, där 90 procent av deltagarna led brist på nyckelvitaminer som B2-vitamin, B6-vitamin, folsyra, B12-vitamin och D-vitamin. Denna utbredda brist har enorma hälsokonsekvenser, som för barnet också kan vara irreversibla. Samtidigt uppmärksammar forskarna att problemet förvärras i takt med att människor världen över mer och mer förespråkar en växtbaserad kost. Brist på omega-3-fettsyror, som framför allt finns i fet fisk, är också utbredd, vilket kan skada utvecklingen av barnets hjärna och öka risken för att modern utvecklar förlossningsdepression.

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQ

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQUnder graviditeten är fostret helt beroende av moderns D-vitaminstatus. Många känner redan till att D-vitamin har betydelse för utvecklingen av barnets ben. Men D-vitaminet har också betydelse för utvecklingen av barnets hjärna, kognitiva förmågor och intelligens. Därför bör gravida kvinnor ha optimala nivåer av D-vitamin i blodet. Detta framgår av en ny amerikansk studie som publicerats i tidskriften The American Journal of Nutrition. Samtidigt påpekar forskarna att D- vitaminbrist är vanligt, och att signifikant lägre nivåer påträffades i blodet hos mörkhyade gravida. Därför hoppas forskarna att deras studie kommer att bidra till ett större fokus på D-vitamintillskott till gravida.

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmer

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmerHjärtflimmer, även känt som förmaksflimmer, är en utbredd hjärtsjukdom som är förbunden med olika symtom och en större risk för tidig död. Kost och livsstil har stor betydelse och det tyder nu på att större tillskott av D-vitamin under flera år minskar risken. Det tyder också på att de officiella rekommendationerna för D-vitamin är alldeles för låga om blodnivåerna ska optimeras. Detta framgår av en ny finsk studie publicerad i tidskriften American Heart Journal.

Insulinresistens är förbundet med brist på D-vitamin och magnesium

Insulinresistens är förbundet med brist på D-vitamin och magnesiumVid insulinresistens är cellernas förmåga att ta upp blodsocker nedsatt, och det orsakar normalt hunger och viktökning. Insulinresistens är också en del av metaboliskt syndrom och typ 2-diabetes. Tidigare studier har redan visat att D-vitaminbrist hänger samman med utvecklingen av insulinresistens. Samtidigt ökar risken ytterligare om man lider brist på magnesium. Detta framgår av en amerikansk studie, där forskarna kommer närmare in på hur interaktioner mellan D-vitamin och magnesium har betydelse för ett stabilt blodsocker och den allmänna hälsan.

Kan en tidig intervention med D-vitamin, selen och zink öka immunförsvarets motståndskraft mot covid-19?

Kan en tidig intervention med D-vitamin, selen och zink öka immunförsvarets motståndskraft mot covid-19?Covid-19 utgör ett allvarligt globalt hot mot folkhälsan och ekonomin, eftersom det fortfarande saknas vacciner och effektiv behandling. När covid-19 blir livshotande beror det främst på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation som förstör frisk vävnad i lungorna, kretsloppet och på andra ställen. Äldre och hjärtsviktpatienter har redan i förväg en låg grad av kronisk, okontrollerad inflammation, som brist på näringsämnen bidrar till och som gör dem mer sårbara. Detta gäller även personer med metaboliskt syndrom och diabetes, varav många är överviktiga. Därför har en grupp forskare anslutna till universitet och forskningscentra i Norge, Sverige och Ryssland granskat den vetenskapliga litteraturen på området med fokus på huruvida tillskott med D-vitamin, selen och zink kan förhindra att en infektion med covid-19 eskalerar och blir livshotande.

Kan mer magnesium skydda kvinnor mot livshotande hjärtsvikt?

Kan mer magnesium skydda kvinnor mot livshotande hjärtsvikt?Det finns ett tydligt samband mellan intaget av magnesium och risken för hjärtsjukdomar och plötslig hjärtdöd hos postmenopausala kvinnor. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Women’s Health. Tyvärr finns det många kvinnor som inte diagnostiseras i tid för hjärtsjukdomar. Samtidigt är det ett faktum att många kvinnor i denna åldersgrupp tar tillskott med kalcium för benen. Men om det föreligger en brist på magnesium, som sörjer för kroppens fördelning av kalcium, kan dessa kalciumtillskott i stället öka risken för åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Enligt den nya och tidigare studier behöver vi därför lägga mycket mer fokus på kvinnors behov av att få tillräckligt med magnesium under hela livet – och inte minst efter klimakteriet.

Kan tillskott med D-vitamin skydda mot covid-19 och andra infektioner?

Kan tillskott med D-vitamin skydda mot covid-19 och andra infektioner?Det finns det forskning som tyder på. För brist på D-vitamin är vanligt, och starkare tillskott kan inte bara skydda mot virusinfektioner som covid-19, utan också motverka de livshotande komplikationerna hos de smittade. Detta framgår av en ny omfattande irländsk rapport, TILDA, från Trinity College Dublin, som är anslutet till University of Dublin. TILDA-rapporten är i linje med många andra publicerade studier som avslöjar att immunförsvaret inte kan fungera utan D-vitamin. I kampen mot covid-19 ligger det mest fokus på hygien, isolering och försenade vacciner. Men vi måste också utrusta immunförsvaret, vilket är avgörande för kroppens förmåga att avvisa smitta, och huruvida vi får en mild infektion eller dukar under. Forskarna rekommenderar därför att alla vuxna tar starka tillskott med D-vitamin, med särskilt fokus på äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka, sjukhuspatienter, sjukvårdspersonal och andra utsatta grupper. På detta sätt är vi också bättre rustade för framtida epidemier.

Känner du dig trött och slö?

- Läs om de bästa enzymerna, vitaminerna och mineralerna för mer energi

Känner du dig trött och slö?Vi har alla behov av mycket energi för humöret och vardagens aktiviteter. Det kräver naturligtvis ett stabilt blodsocker, dagsljus, motion och en god natts sömn. Men var kommer de energigivande ämnena i maten egentligen ifrån? Och varför är Q10 och särskilda vitaminer och mineraler så viktiga för energiomsättningen och vårt fysiska och mentala överskott? Detta framgår bland annat av en ny artikel som har publicerats i tidskriften Medical News Today. Det räcker med att vi lider brist på ett enda näringsämne för att de ska påverka ämnesomsättningen, energinivån och viktregleringen. Men det går som tur är att kompensera för, så att vi får den nödvändiga energiboosten.

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävs

Kost och tillskott: Schweizisk expertpanel publicerar nya rekommendationer mot covid-19 och omedelbara åtgärder krävsEn expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med den schweiziska livsmedelssäkerhetsmyndigheten granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar och en optimal hälsa. Expertpanelen har särskilt fokus på virusinfektioner på grund av covid-19-pandemin. Och de påpekar att det föreligger omfattande brister i C-vitamin, D-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror, som har avgörande betydelse för immunförsvaret. Bristerna bidrar därför till nya vågor, och att infektionerna blir livshotande. Därför kräver denna kris omedelbara åtgärder med mer fokus på kost och nödvändiga tillskott.

Kostråd och tillskott till överviktiga barn med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom

Kostråd och tillskott till överviktiga barn med icke-alkoholorsakad fettleversjukdomÖverviktiga barn och unga har blivit ett världsomspännande hälsoproblem som förvärrades under coronapandemin. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem, däribland icke-alkoholorsakad fettleversjukdom som banar väg för typ 2-diabetes och andra allvarliga sjukdomar. I en ny översiktsartikel, publicerad i tidskriften Nutrients, har författarna därför tittat närmare på hur en kost med färre kolhydrater eller den traditionella Medelhavskosten motverkar utvecklingen av övervik och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom. Dessutom bidrar tillskott med E-vitamin, D-vitamin, fiskolja och probiotika till att blockera utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettlever via olika metaboliska parametrar.

Kronisk hosta och brist på D-vitamin

Kronisk hosta och brist på D-vitaminKronisk hosta uppträder ofta i kölvattnet av virusinfektioner som förkylning, influensa och covid-19. Det tyder också på att brist på D-vitamin är en utbredd orsak, och att denna brist förvärras under sjukdomsförloppet. Eftersom D-vitamin är avgörande för ett starkt immunförsvar och reglering av de inflammatoriska processerna blir det därför relevant med tillskott av D-vitamin vid förebyggandet av virusinfektioner och som ett led i behandlingen av komplikationer som kronisk hosta. Detta framgår bland annat av två studier som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Respiratory Journal.

Kronisk smärta, D-vitamin och magnesium

Kronisk smärta, D-vitamin och magnesiumHuvudvärk, ledvärk och annan kronisk smärta orsakas i de allra flesta fall av myofasciellt smärtsyndrom, som kännetecknas av smärtsamma punkter i kroppen. Även om det kan finnas flera orsaker till myofasciellt smärtsyndrom verkar det nu som att brist på sol och D-vitamin är mycket vanligt bland patienterna. Detta framgår av en thailändsk studie publicerad i BMC Nutrition. Det tyder också på att lokal behandling med magnesium kan ha en effekt. Detta framgår av en studie publicerad i BMC Oral Health.

Kroniska inflammationer är den främsta dödsorsaken

- och den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar

Kroniska inflammationer är den främsta dödsorsakenÄven om kroniska inflammationer inte märks direkt skapar de grogrund för mycket obehag och en mängd olika sjukdomar som trötthet, övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, astma, tandlossning, inflammatoriska tarmsjukdomar, depression, Alzheimers, skleros och cancer. En antiinflammatorisk livsstil har av goda skäl blivit den nya hälsotrenden, och här kommer vi närmare in på ett antal studier som visar hur fiskoljor, D-vitamin, selen, magnesium och zink hjälper till att förebygga och bekämpa inflammationer, de många följdsjukdomarna och förtida död. Tillskott bör dessutom vara i en kvalitet som kroppen kan ta upp och i doser med en terapeutisk effekt.

Läs mer om att D-vitamin är viktigt för en sund nattsömn

- för både barn och vuxna

Läs mer om att D-vitamin är viktigt för en sund nattsömnBrist på sömn är vanligt bland barn och vuxna och ökar risken för övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, blodproppar, depression, infektioner och många andra sjukdomar. Brist på D-vitamin är också vanligt, och nu har ett team kinesiska forskare visat att det finns ett samband. Det innebär med andra ord att brist på D-vitamin gör det svårare att somna, sova ut och vakna frisk och utvilad.

Magnesiumtillskott förbättrar effekten av D-vitamin hos kvinnor i klimakteriet

Magnesiumtillskott förbättrar effekten av D-vitamin hos kvinnor i klimakterietKlimakteriet, eller menopaus som det också kallas, kännetecknas av en rad fysiologiska förändringar i hormonbalansen som är helt naturliga. Många kvinnor upplever hormonella obalanser som kan leda till viktökning, omfördelning av fettmassa med större mage samt ökad risk för benskörhet, kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. De hormonella förändringarna kan samtidigt påverka kvinnors status av näringsämnen som D-vitamin och magnesium, där brist ökar risken för sjukdomarna i fråga. Det har nu visat sig att brist på D-vitamin och magnesium är mycket vanligt bland denna befolkningsgrupp, och att tillskott med magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients.

Melatonin och D-vitamin är de viktigaste hormonerna för dygnsrytmen

Melatonin och D-vitamin är de viktigaste hormonerna för dygnsrytmenD-vitamin, som vi bildar i huden från högsommarsolen, är av avgörande betydelse för humöret och den allmänna hälsan. När mörkret faller bildar vi melatonin som är viktigt för en god sömn. Dessutom har melatonin en rad andra livsviktiga funktioner, där forskningen under de senaste årtiondena har haft fokus på förebyggande av cancer, Alzheimers, skleros och många andra sjukdomar. Det tyder alltså på att både D-vitamin och melatonin under dagen fungerar som hormoner med avgörande betydelse för immunförsvaret, reglering av inflammationer, skydd av celler och många andra livsviktiga processer. Detta framgår av en ny översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients, där forskarna nu kallar melatonin för ”nästa D-vitamin”. Forskarna påpekar också att den moderna livsstilen, med brist på solljus under dagen och mörker på kvällen, bidrar till allvarliga brister i båda näringsämnena.

Menopausen och vikten av särskilda vitaminer

- för livskvalitet och hälsa

Menopausen och vikten av särskilda vitaminer Dagens kvinnor lever ofta mer än en tredjedel av sina liv efter menopausen. När menstruationen upphör sker en rad hormonella förändringar och andra åldringsprocesser som på sikt kan påverka livskvaliteten och hälsan. En rad studier pekar på att vissa B-vitaminer, samt C-vitamin, D-vitamin och K2-vitamin på olika sätt har betydelse för humör, kognitiva funktioner, cirkulation, slemhinnor, bindväv, skelett, cancerförebyggande och andra funktioner. Det är därför viktigt att vara välförsedd med dessa vitaminer, och särskilt efter menopausen, då kvinnor är särskilt sårbara.

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomar

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomarD-vitamin har betydelse för skelettet, humöret, immunförsvaret, blodsockret, reglering av inflammationer, cancerförebyggande och många andra funktioner. Men fokus har mest legat på vikten av D-vitamin för att förebygga benskörhet och inte de många andra bristsjukdomar som är förknippade med dåligt välbefinnande, sjukdom och tidig död. Samtidigt är brist på D-vitamin ett världsomspännande problem, och det har rått oenighet om vårt verkliga behov av vitaminet. Men enligt en ny metaanalys tyder det nu på att ett dagligt tillskott på 50 mikrogram är en tillräcklig, enkel och säker dos som kan förebygga D-vitaminbrist hos majoriteten av den vuxna befolkningen.

Mörkhyade bildar mindre D-vitamin

- vilket ökar risken för covid-19-infektion, hjärt-kärlsjukdomar och förtida död

Mörkhyade bildar mindre D-vitaminDen höga sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men personer med mörk hy har svårare att bilda tillräckligt av vitaminet på våra breddgrader. Därför riskerar de mycket lätt att få kronisk brist på D-vitamin. Det har allvarliga hälsomässiga konsekvenser, som i värsta fall är livshotande. Detta framgår av flera studier.

Näringsfattig kost ökar risken för cancer

- och särskilda näringsämnen skyddar

Näringsfattig kost ökar risken för cancerMänniskor som regelbundet äter en näringsfattig kost löper större risk för att få cancer. Detta framgår av en fransk studie som publicerades i den medicinska tidskriften PLOS Medicine. Forskarna föreslår därför att man märker livsmedel för att hjälpa konsumenterna att välja hälsosammare livsmedel. Här i Norden har vi redan Nyckelhålsmärket, men även om man följer de officiella kostrekommendationerna kan det ändå vara svårt att få tillräckligt med D-vitamin och selen, som har flera cancerförebyggande mekanismer.

Ny studie: 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin

Ny studie: 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitaminD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. Men hela 80 procent av de patienter som är inlagda med covid-19 lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Tidigare studier har avslöjat att brist på D-vitamin ökar risken för livshotande komplikationer. Det är samtidigt ett faktum att D-vitaminbrist är vanligare under vinterhalvåret. Särskilt bland sårbara grupper som äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka och mörkhyade.

Nya rekommendationer för D-vitamin

- och alarmerande behov av ansvarsplacering

Nya rekommendationer för D-vitaminBrist på D-vitamin är vanligt och ökar risken för komplicerade covid-19-infektioner, muskelsvaghet, benskörhet, cancer och många andra sjukdomar.
Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu att barn och vuxna tar tillskott med D-vitamin under hela vinterhalvåret, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året. Men de nya rekommendationerna ingår fortfarande inte i den danska hälsomyndighetens kampanjer mot covid-19, eftersom D-vitamin tydligen har hamnat mellan stolarna vad gäller om det ska betraktas som ett näringsämne eller läkemedel. Enligt en tidigare engelsk studie på vårdhem finns det i dessa covid-19-tider ett alarmerande behov av en omedelbar lösning på ansvarsplaceringen, så att vårdhemboende och andra sårbara grupper får sitt tillskott av D-vitamin på samma sätt som receptbelagd medicinering.

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.D-vitamin reglerar ett stort antal biokemiska processer som är viktiga för vår hälsa. Måttlig brist på D-vitamin är mycket vanligt, och allvarlig brist bidrar till att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvård och dör inom ett år. Därför kan cancerpatienter som har avslutat sin intensivvårdsbehandling dra nytta av att ta tillskott med D-vitamin. Detta framgår av en studie från Wien, publicerad i Nutrients. Studien är i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande mekanismer. Därför är det viktigt att vara välförsedd hela livet.

Östrogenbalans kräver jod, D- vitamin, magnesium och selen

Östrogenbalans kräver jod, D- vitamin, magnesium och selenÖstrogenbalans har en avgörande betydelse för bland annat fertilitet, slemhinnor, humör, sexlust, ben och cancerförebyggande. Det finns många myter om östrogen, som bara är en allmän benämning för de tre formerna östradiol, östron och östriol. Men dessa i sig har mycket olika funktioner. Östrogenerna hör liksom progesteron, stresshormoner och testosteron till steroidhormonerna, där det ena hormonet byggs upp utifrån det andra med hjälp av enzymer. Dessa enzymer kräver ett antal näringsämnen, och här kommer vi titta närmare på jod, D-vitamin, magnesium och selen. För om vi lider brist på dessa näringsämnen kan det bland annat öka risken för många hormonella störningar, däribland värmevallningar, torra slemhinnor, urinblåseproblem och bröstcancer. Nedanför kan du också läsa mer om hormonstörande ämnen, hormonbehandling och bioidentiska hormoner.

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitamin

- och det bidrar till en rad följdsjukdomar

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitaminD-vitamin har betydelse för ben, cirkulation, immunförsvar och cancerförebyggande. Men tillskott med D-vitamin är mindre effektivt om man är överviktig, och det blir lätt en ond cirkel. Detta framgår av en ny studie publicerad i Journal of Bone and Mineral Research. Det betyder med andra ord att överviktiga kan ha ett ökat behov av D-vitamin. Enligt andra studier kan överviktiga också ha ett ökat behov av magnesium, som aktiverar D-vitaminet via enzymprocesser i levern och njurarna.

Sambandet mellan depression och hjärninflammation kan ofta åtgärdas med enkla tillskott

Sambandet mellan depression och hjärninflammation kan ofta åtgärdas med enkla tillskottFler och fler människor drabbas av depression, vilket ofta beror på inflammation i hjärnan. Den brittiske neuroimmunologen Edward Bullmore har publicerat den tankeväckande boken The Inflamed Mind, där han bland annat beskriver sambandet mellan rotbehandling och depression. Neurologen David Perlmutter har tidigare skrivit boken Grain Brain, om hur gluten och för många kolhydrater också kan orsaka hjärninflammation. Depression kan alltså bero på att blodhjärnbarriären inte är så ogenomtränglig som antagits, och att immunförsvarets cytokiner kan orsaka inflammationer i hjärnan. Flera studier har efterhand visat hur fiskolja, D-vitamin, magnesium, zink och selen kan förbättra humöret genom att motverka inflammationer i hjärnan och på andra ställen i kroppen, eftersom det ofta finns ett samband. Det kräver dock terapeutiska doser, och att olika tillskott kan tas upp så att de aktiva ämnena når ända in i cellerna.

Samspelet mellan moderns D-vitamin och moderkakan har betydelse för fostrets utveckling

Samspelet mellan moderns D-vitamin och moderkakan har betydelse för fostrets utvecklingD-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av fostrets skelett, tandutveckling, immunförsvar och andra funktioner. Samtidigt är fostret beroende av moderns D-vitamin som måste överföras och aktiveras. I det sammanhanget har en forskargrupp kastat nytt ljus över moderkakans funktion i samband med fostrets utnyttjande av D-vitamin. Forskarna hoppas att den nya insikten kan bidra till att förbättra graviditeter.

Särskild D-vitaminform hämmar farliga inflammationer

- även vid covid-19

Särskild D-vitaminform hämmar farliga inflammationer-vitamin har betydelse för ett välfungerande immunförsvar och många andra funktioner. En grupp forskare från Purdue University och National Institutes of Health i USA har precis hittat de specifika mekanismer genom vilka D-vitamin kan minska hyperinflammation vid allvarliga fall av covid-19. Forskarna hänvisar till en särskilt aktiv D-vitaminform som bildas i immunceller, lungor, kretslopp och på andra ställen. Därför är det alltid viktigt att vara välförsedd med D-vitamin och att kunna aktivera den form vi får från sol och tillskott. Detta kräver bland annat ett särskilt mineral, som många lider brist på.

Skolbarns brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression och aggressivt beteende senare i livet

Skolbarns brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression och aggressivt beteende senare i livetAllt fler barn och ungdomar drabbas av ångest, depression och beteendeproblem. Även om det kan finnas flera orsaker verkar det nu som om utbredd brist på D-vitamin kan vara en orsaksfaktor. Detta framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Nutrition. Samtidigt är det problematiskt att många barn och ungdomar inte får tillräckligt med sol på sommaren, och att hälsomyndigheterna inte ger tydlig information om hur de annars kan få tillräckligt med D-vitamin under hela året. För D-vitamin påverkar inte bara benen, utan även hjärnan, nervsystemet, immunförsvaret och en lång rad andra fysiologiska processer.

Stor befolkningsundersökning: brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor

Stor befolkningsundersökning: brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågorEn stor israelisk befolkningsstudie på mer än 4,6 miljoner invånare har avslöjat att brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor under vinterhalvåret. Forskarna påvisar varför äldre, kroniskt sjuka, överviktiga och vissa etniska befolkningsgrupper, som ortodoxa manliga judar och kvinnliga muslimer, är mer utsatta. Därför rekommenderar forskarna effektiva tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret, eller under hela året om man inte får tillräckligt med sommarsol. Du kan också läsa mer om munskydd som hämmar den egna produktionen av D-vitamin, varför covid-19 kommer från fladdermöss samt andra frågor som är förbundna med smittspridningen.

Stor näringsskillnad mellan veganska köttsubstitut och animaliskt kött

Stor näringsskillnad mellan veganska köttsubstitut och animaliskt köttFörsäljningen av växtbaserat kött ökar av miljömässiga och andra skäl. Men även om växtbaserat kött påminner om animaliskt kött har det ett helt annat näringsvärde. Enligt en studie från Duke University i USA innehåller animaliskt kött 22 näringsämnen och metaboliter som växtbaserade alternativ inte innehåller. Å andra sidan innehåller de växtbaserade alternativen 31 näringsämnen och metaboliter som animaliskt kött inte innehåller. Den största skillnaden fann forskarna i innehållet av aminosyror, peptider, vitaminer, fenoler och fettsyror. Forskarna kommer samtidigt in på att en kost baserad på vegetabiliska och animaliska produkter är komplementär, eftersom den innehåller fler näringsämnen.

Större D-vitamintillskott minskar hjärtinfarkt

- hos personer över 60 år

Större D-vitamintillskott minskar hjärtinfarktHjärt-kärlsjukdomar är fortfarande en av de största dödsorsakerna på världsplan, där kost och livsstil spelar en stor roll. Det tyder samtidigt på att större tillskott med D-vitamin under flera år minskar risken för att personer över 60 år får hjärtinfarkt eller behandlingar som ballongvidgning och bypass. Detta framgår av en australiensisk studie publicerad i tidskriften British Medical Journal.

Tarmproblem kan bero på D-vitaminbrist

Tarmproblem kan bero på D-vitaminbristIrritabel tjocktarm är den vanligaste tarmsjukdomen, som drabbar cirka 15 procent av befolkningen. Symtomen är vanligtvis instabil matsmältning, tarmluft, förstoppning, diarré, buksmärta och tarmkramper. Flera studier har visat att D-vitaminbrist kan orsaka symtomen och att tillskott med D-vitamin kan lindra. Detta beror bland annat på att D-vitamin har en stor betydelse för tarmens immunsystem och reglering av inflammationer.

Tillskott med D-vitamin hjälper cancerpatienter att leva längre

- och har cancerförebyggande egenskaper

Tillskott med D-vitamin hjälper cancerpatienter att leva längreStarkare tillskott med D-vitamin under minst tre år kan hjälpa cancerpatienter att leva längre. Detta framgår av en ny studie från Michigan State University i USA. Det räcker alltså inte att behandla cancer med kirurgi, cytostatika och strålning. Det är också nödvändigt att optimera kroppens innehåll av D-vitamin. Samtidigt är det problematiskt att brist på D-vitamin har blivit vanligare, eftersom tillräckliga mängder i blodet också bidrar till ett långsiktigt förebyggande. Så hur mycket behöver vi egentligen? Och kan vi överhuvudtaget bilda D-vitamin från solen under vinterhalvåret?

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrsel

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrselLägesyrsel försämrar livskvaliteten och arbetsförmågan för många människor. Sjukdomen kallas också benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV), och yrseln uppträder vanligtvis när man ändrar position. Enligt en studie från Korea som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology, kan tillskott med D-vitamin och kalcium minska risken för att yrselanfallen kommer tillbaka. Man bör dessutom komma ihåg att kalcium bör vara i balans med magnesium.

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomarAutoimmuna sjukdomar orsakas av att immunförsvaret av misstag angriper kroppens egna vävnader till följd av en kronisk inflammation. Ledgångsreumatism, psoriasis, multipel skleros och Hashimotos sjukdom, som ger låg ämnesomsättning, är exempel på vanliga autoimmuna sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor och äldre. Kosten har stor betydelse, och en studie publicerad i tidskriften The British Medical Journal avslöjar nu att tillskott med D-vitamin och fiskoljor över en längre tid minskar fall av autoimmuna sjukdomar. Denna kunskap är mycket relevant då allt fler drabbas av olika autoimmuna sjukdomar, och läkemedel kan vara förbundna med allvarliga biverkningar.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer