Skip to main content

D-vitaminets positiva effekter vid skleros

D-vitaminets positiva effekter vid sklerosDet finns ett samband mellan D-vitaminbrist och utvecklingen av skleros. Men det har saknats studier som visar huruvida tillskott med D-vitamin kan bromsa utvecklingen av sjukdomen. I en ny placebokontrollerad studie på råttor med framskriden skleros har forskarna därför tittat närmare på detta. Studien visade att tillskott med D-vitamin motverkar oxidativ stress, kronisk inflammation och andra processer som orsakar de neurologiska skadorna. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Det är också viktigt att tillskott med D-vitamin optimerar blodnivån, och det behövs oftast mer än de officiella rekommendationerna.

Skleros, även kallad multipel skleros (MS), är en kronisk autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) som främst drabbar unga vuxna. Sjukdomen kännetecknas av oxidativ stress och inflammatoriska processer som angriper och förstör det isolerande fettet, myelinet, runt nervcellernas långa fibrer (axoner). Detta går ut över nervimpulserna. Eftersom skleros kan påverka alla delar av det centrala nervsystemet kan trötthet, minnesstörningar och symtom från hela kroppen uppstå. Sjukdomen kännetecknas också av attacker, som är nya neurologiska symtom eller nya utbrott av gamla symtom som varar i minst 24 timmar och inte beror på feber/infektion.
Skleros drabbar fler kvinnor än män. Tobaksrökning, fetma och infektion med Epstein-Barr-viruset (mononukleos/körtelfeber) ökar risken. Det gör även brist på D-vitamin, som är viktigt för immunförsvaret och de flesta celltyper i hjärnan. Det är också känt att skleros är mer utbrett på de nordliga breddgraderna, eftersom vi bara kan bilda D-vitamin under sommarmånaderna, när solen står tillräckligt högt på himlen.

D-vitamintillskott har en positiv effekt på flera parametrar

I den nya studien använde forskarna råttor som de hade utsatt för inflammation och förstörelse av nervfibrernas myelin, vilket även ses vid avancerad skleros. Forskarna undersökte sedan huruvida tillskott med D-vitamin kunde ha en positiv effekt genom att minska oxidativ stress, inflammation och de patologiska processerna i det centrala nervsystemet. För detta ändamål använde forskarna mörka Agouti-råttor, där den ena gruppen fick vanlig råttmat och tillskott med D-vitamin (10 mikrogram per vecka), och den andra gruppen bara fick vanlig råttmat.
Råttornas hjärnor bedömdes genom att mäta olika immunologiska och kemiska markörer i relation till:

  • Nervceller, som är den viktigaste celltypen i centrala nervsystemet.
  • Demyelinisering – det vill säga förstörelse av nervcellernas myelin.
  • Aktivering av mikroglia – en immuncellstyp i det centrala nervsystemet som spelar en viktig roll vid lokal inflammation och neurologisk degeneration.
  • Apoptos, som är programmerad celldöd.
  • Neurofilament light chain, som är en markör för skador och degeneration, främst av nervfibrer i djupa hjärnstrukturer och ryggmärg.
  • Reaktiva astrocyter, som är gliacelltyper (stödceller) i det centrala nervsystemet.
  • Oxidativ stress, som är ett tillstånd med för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter.
  • Total antioxidantkapacitet (TAC).

Nivån av D-vitamin i råttornas blod mättes också. Forskarna fann att det fanns betydande skillnader mellan den grupp av råttor som fick D-vitamin och den grupp av råttor som bara fick standarddieten. Dessa skillnader manifesterade sig inom alla olika markörer och de patologiska förändringarna i vävnaden. De råttor som fick tillskott av D-vitamin hade alltså mindre förlust av myelin och mindre aktivering av mikroglia, som tecken på minskad inflammation och de autoimmuna reaktionerna. De råttor som fick D-vitamin hade också mindre oxidativ stress och färre nervceller som genomgick apoptos, som ett tecken på friskare nervceller. Sammantaget visar studien att tillskott med D-vitamin har en positiv effekt på de olika patologiska förändringar som sker vid skleros.

D-vitamintillskott, optimala doser och interaktioner med magnesium

De officiella rekommendationerna för D-vitamin i Sverige ligger på 5–20 mikrogram, där sårbara grupper bör ta 10–20 mikrogram under hela året. Men det räcker sällan för att optimera blodets nivå.
Dagliga rekommendationer av D-vitamin till patienter med multipel skleros är vanligtvis 25–100 mikrogram per dag. Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 100 mikrogram per dag, och de flesta med ljus hy kan enkelt bilda denna dos i lätta kläder under en sommardag med högtstående sol.
Ändå har det varit blandade resultat i studier i vilka man har gett större doser av D-vitamin till människor. Detta beror sannolikt på en utbredd brist på magnesium, eftersom magnesium bidrar till att aktivera den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom kosttillskott. Det betyder samtidigt att man inte ska förvänta sig någon optimal effekt av D-vitamintillskott om man lider brist på magnesium.
Det är under alla omständigheter viktigt att fokusera på blodets nivå av D-vitamin, som normalt bör ligga på mellan 75–160 nmol/l, och helst i intervallets högre del vid skleros.

Referenser:

Michaela Tanja Haindl et al. Vitamin D – An Effective Antioxidant I
in an Animal Model of Progressive Sclerosis. Nutrients 2023

Prince Sebastian et al. Association between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology December 8, 2021

University of California – San Fransisco. Sunshine may shield children, young adults from MS. ScienceDaily December 8, 2021

Walter Royal Update on Vitamin D. Multiple Sclerosis Centers of Excellence. U.S. Department of Veterans Affairs.

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopath Association. 2018


  • Skapad