Skip to main content

D-vitamin motverkar kronisk inflammation

D-vitamin motverkar kronisk inflammationKronisk inflammation, där immunförsvaret är felprogrammerat, skapar grogrund för de flesta kroniska sjukdomar, däribland diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, ledgångsreumatism, demens och cancer. Det tyder samtidigt på att en utbredd brist på D-vitamin ökar risken för kronisk inflammation och att starkare tillskott, som optimerar blodnivåerna, motverkar kroniska inflammationer. Därför är tillskott med D-vitamin relevant i förebyggande syfte och som ett led i behandlingen av många kroniska sjukdomar. Detta framgår av flera studier som nämns i tidskriften MedicalNewsToday, där författarna kommer närmare in på hur D-vitamin reglerar immunförsvaret och andra funktioner i kroppen.

Akut inflammation är kroppens respons på infektioner och vävnadsskador. Sedan tidernas begynnelse har akuta inflammationer varit en nödvändig del av kroppens försvarsmekanismer som aktiveras snabbt och vanligtvis stängs ner efter några dagar när uppgiften är klar.
De inflammatoriska processerna hanteras av immunförsvaret och olika markörer som aktiverar och stoppar inflammationerna. Men om det uppstår en svikt i immunsystemets kommunikation kan kronisk inflammation uppstå, vilket kan pågå i månader eller år. Den kroniska inflammationen är extremt skadlig för hälsan – även om man inte märker den direkt – då kroppen konstant bombarderas med fria radikaler som skadar celler, vävnader och cirkulation. Kronisk inflammation kan utlösas bland annat av följande faktorer:

  • Infektioner som kroppen inte kan hantera.
  • Miljö- och läkemedelsförgiftning.
  • Långvarig exponering för allergener eller överkänslighet mot livsmedel.
  • Autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism och Crohns sjukdom.
  • Övervikt.
  • Rökning.
  • Ohälsosam kost och brist på näringsämnen.
  • För många raffinerade kolhydrater såväl som friterad mat och andra förstörda vegetabiliska oljor med omega-6.
  • Åldringsprocesser.

I samband med åldringsprocesser pratar vi också om ”åldersinflammation” som är hänger samman med hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, demens, depression, njursjukdomar och cancer.

Studier på D-vitamin, inflammation och biomarkören CRP

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som bland annat reglerar många gener via en rad av-och-på-mekanismer.
Därför är D-vitamin avgörande för att immunförsvaret ska sätta igång en akut inflammation och stoppa den i tid. Flera studier har efter hand visat att det finns ett samband mellan D-vitaminbrist och kronisk inflammation. Nu har granskningen av en stor befolkningsstudie från Irland (TILDA) funnit att äldre (50–98 år) som lider brist på D-vitamin har högre nivåer av en biomarkör för inflammation i blodet. Denna biomarkör kallas CRP (C-reaktivt protein) och utgör en del av det medfödda immunförsvaret. CRP produceras i levern och normalt är koncentrationen i blodet ganska låg. Men vid akuta infektioner ökar koncentrationen kraftigt för att stimulera de vita blodkropparna och andra delar av immunförsvaret. Och om CRP-produktionen inte stoppas i tid skapas grogrund för kroniska inflammationer och många allvarliga sjukdomar. Ju högre CRP-koncentrationen är i blodet, desto större förekomst av kronisk inflammation.
Den nya irländska befolkningsstudien har publicerats i tidskriften PloS One och här kommer författarna närmare in på sambandet mellan utbredd D-vitaminbrist, förhöjda biomarkörer för inflammation och en rad kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt stroke och cancer.
Andra studier tyder också på att brist på D-vitamin ökar risken för cytokinstorm och hyperinflammation, vilket kan göra blodförgiftning och infektioner med covid-19 och influensa livshotande.

D-vitaminbrist är förmodligen ett av de största hälsoproblemen i världen. Det antas att en miljard människor lider brist på D-vitamin, eller att hälften av jordens befolkning lider av vanlig eller delvis brist.
Citat: Dr. Michael Horlick, professor vid Boston University School of Medicine

Orsaker till den utbredda och katastrofala bristen på D-vitamin

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden. Men på vintern står solen för lågt. Modern inomhuslivsstil, täckande klädsel och överdriven solskräck bidrar till den utbredda bristen. Dessutom har äldre svårare att bilda vitaminet i huden och aktivera det till den aktiva steroidformen. Människor med mörk hy, liksom diabetiker och överviktiga, har också svårare att bilda eller utnyttja vitaminet.

Tillskott med D-vitamin reglerar mycket mer än inflammationer

Eftersom de flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin kan tillskott som optimerar blodnivåerna reglera mycket mer än kronisk inflammation. D-vitamin har följaktligen betydelse för skeletthälsan, blodsockret, musklerna, cirkulationen, hjärnan och humöret.
Många hälsomyndigheter rekommenderar därför att befolkningen tar tillskott med D-vitamin under vintermånaderna, och att sårbara grupper som äldre tar tillskott året runt. I Europa och USA sträcker sig de officiella rekommendationerna för D-vitamin för äldre från 10–20 mikrogram per dag. Men det räcker sällan för att optimera blodets nivå som helst bör ligga på över 75 nmol/l.
Dessutom visar nyare studier att många unga vuxna (18–39 år) också lider brist på D-vitamin, vilket ökar risken för infektioner, och att de på sikt drabbas av kroniska inflammationer och allvarligare sjukdomar.
Därför anser Michael Horlick, professor vid Boston University School of Medicine, att alla bör ta ett dagligt tillskott med D-vitamin – såvida man inte spenderar mycket tid utomhus på sommaren.
Vi kan inte bilda för mycket D-vitamin från solen. När det gäller tillskott bör vuxna inte få i sig mer än 100 mikrogram per dag från kost och tillskott.
Eftersom behovet av D-vitamintillskott är individuellt bör man särskilt eftersträva en optimal nivå i blodet under hela året. Samtidigt måste man vara medveten om att tillskott med D-vitamin för reglering av inflammation fungerar bäst om man samtidigt eftersträvar en hälsosam livsstil och hälsosamma kostvanor.

Referenser:

Katharine Lang. Vitamin D deficiency: Supplements may lower risk of inflammatory diseases. MedicalNewsToday. July 18, 2023

Eamon Laird et al. Vitamin D status & associations with inflammation in older adults. PLOS ONE June 28, 2023

Joshua P. Southerland et al. Vitamin D Deficiency Increases Mortality Risk in the UK Biobank. Annals of Internal Medicine. 2022


  • Skapad