Skip to main content

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQ

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQUnder graviditeten är fostret helt beroende av moderns D-vitaminstatus. Många känner redan till att D-vitamin har betydelse för utvecklingen av barnets ben. Men D-vitaminet har också betydelse för utvecklingen av barnets hjärna, kognitiva förmågor och intelligens. Därför bör gravida kvinnor ha optimala nivåer av D-vitamin i blodet. Detta framgår av en ny amerikansk studie som publicerats i tidskriften The American Journal of Nutrition. Samtidigt påpekar forskarna att D- vitaminbrist är vanligt, och att signifikant lägre nivåer påträffades i blodet hos mörkhyade gravida. Därför hoppas forskarna att deras studie kommer att bidra till ett större fokus på D-vitamintillskott till gravida.

D-vitamin anses idag vara en neuroaktiv steroidhormon av särskilt stor betydelse för nervsystemet och hjärnan. Under graviditeten är fostret helt beroende av moderns D-vitaminstatus, och det överförs via moderkakan. Därefter passerar D-vitaminet fostrets blod-hjärnbarriär, varefter det ingår i en mängd funktioner som har betydelse för uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Därför är D-vitamin också avgörande för hjärnans hälsa och barnets kognitiva utveckling.

Brist på D-vitamin är vanligt bland gravida – och särskilt mörkhyade

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden. Men under vinterhalvåret står solen för lågt på våra breddgrader. Livsstil och hudtyp spelar också roll.
Enligt ledaren bakom den nya studien, Melissa Melough från Seattle Children's Research i USA, är brist på D-vitamin vanligt hos den allmänna befolkningen och bland gravida. Risken är störst bland afroamerikaner och andra mörkhyade grupper, eftersom färgämnet melanin inte bara skyddar mot solens UV-strålar utan också hämmar den egna produktionen av D-vitamin.
Det visade sig följaktligen att 46 procent av dem som deltog i studien led brist på D-vitamin under graviditeten. Och enligt Melough kan så många som upp till 80 procent av afroamerikanerna lida brist på D-vitamin.

Sambandet mellan gravida kvinnors status av D-vitamin och barnets IQ

Melough och hennes kollegor använde data från en större befolkningsstudie i Tennessee kallad CANDLE (Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood). CANDLE-studien, som inleddes 2006, omfattar bland annat 1 503 gravida kvinnor under andra trimestern, från vilka forskarna senare inhämtade data gällande barnens hälsa och utveckling.
Efter en kontroll för flera störande faktorer som kan påverka barnens IQ, fann Melough att ett högre innehåll av D-vitamin i de gravidas blod var förbundet med ett högre IQ hos barn mellan 4–6 år.
Enligt Melough behövs det dock fler studier på området, och det gäller även de optimala nivåerna i blodet hos gravida.

Den goda nyheten och nytt fokus på sårbara grupper

Men även om vi har svårt att få tillräckligt med D-vitamin genom kost och sol, och D-vitaminbrist är vanligt, är den goda nyheten enligt Melough att tillskott med D-vitamin är en enkel och billig lösning.
Melough hoppas också att studien kommer att bidra till att utveckla nya rekommendationer till gravida. Detta gäller särskilt för afroamerikaner och andra som löper en större risk för D-vitaminbrist. Enligt Melough kan D-vitaminbrist lätt uppstå även om man lever ett hälsosamt liv, eftersom det hänger samman med många andra faktorer som vilken breddgrad man bor på, hudtyp, livsstil och så vidare. Enligt Melough bidrar studien därför med följande viktig nyckelinformation:

  • D-vitaminbrist är vanligt bland gravida, och mörkhyade löper en större risk.
  • En högre nivå av D-vitamin i gravidas blod bidrar till utvecklingen av barnets hjärna, och till att barnet får högre poäng i IQ-tester.
  • Blodprov och kosttillskott kan korrigera D-bristvitamin i de grupper där brister är vanliga, och därigenom förbättra barnens kognitiva utveckling.

Officiella rekommendationer gällande D-vitamin

I USA ligger de officiella dagliga rekommendationerna till vuxna på 15 mikrogram. Men det genomsnittliga intaget från kosten ligger på under 5 mikrogram. Detsamma gäller i Danmark.
Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu som något nytt att alla vuxna intar ett dagligt tillskott på 5–10 mikrogram D-vitamin under vinterhalvåret (oktober-april). Detta kan bidra till att förebygga D-vitaminbrist före själva graviditeten.
Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar fortfarande ett dagligt tillskott på 10 mikrogram under hela året till gravida, mörkhyade samt personer med täckande klädsel eller som inte får tillräckligt med sol.
Men även om den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att gravida tar tillskott med D-vitamin, så verkar det ändå som om många glömmer det eller inte är konsekventa. Det kan därför vara en fördel om den gravida får mätt sin D-vitaminstatus – särskilt på vintern och våren, då risken för brist är som störst.
Som det framgår ligger de officiella rekommendationerna i USA högre än i Danmark, och behovet kan mycket väl vara individuellt.

EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.

Referenser

Melissa M Melough et al. Maternal Plasma 25-Hydroxyvitamin D during Gestation Is positively Associated with Neurocognitive Development in Offspring at Age 4-6 Years. The Journal of Nutrition 2020

Alexander Muacevic and John R Adler: The Role of Vitamin D in Brain Health: A Mini Literature Review. Cureus 2018

Andrea L. Darling et al. Association between maternal vitamin status in pregnancy and neurodevelopmental outcomes in childhood: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. (ALSPAC) British Journal of Nutrition, 2017

  • Skapad