Skip to main content

D-vitamin är relaterat till syreutnyttjande, kondition och livslängd

D-vitamin är relaterat till syreutnyttjande, kondition och livslängdDet är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för benen och immunsystemet, och nu finns det allt fler bevis för att D-vitamin också spelar en roll för lungorna, hjärtat och musklerna. Enligt en ny studie är blodets innehåll av D-vitamin nämligen avgörande för syreutnyttjandet, vilket har betydelse för träningskapaciteten och livslängden. Studien har publicerats i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

Enligt den nya studien har blodets innehåll av D-vitamin mer konkret betydelse för kardiorespiratorisk kondition. Begreppet hänvisar till hur väl kroppen är i stånd att transportera syre från blodet ut till musklerna under fysisk träning.
Kardiorespiratorisk kondition mäts bäst som den maximala syreförbrukningen under träning. Det kallas även VO2max, vilket är ett uttryck för det maximala antalet milliliter syre som kan dras in i lungorna på en minut.
Villkoren är lika med det relativa VO2max, där även hänsyn till vikten tas.
Det visar sig att personer med högre kardiorespiratorisk kondition är hälsosammare och lever längre. Det beror med stor sannolikhet på att cellerna får en bra syretillförsel, så att deras kraftverk i form av mitokondrier får de bästa förutsättningarna när de ska producera energi som ATP.

Ju mer D-vitamin desto bättre

I den nya studien ville forskarna titta närmare på om personer med högre nivåer av D-vitamin i blodet hade en förbättrad kardiorespiratorisk kondition.
Forskarna inhämtade data från en större studie, National Health and Nutrition Survey (NHANES), som mellan 2001–2004 behandlade en större del av den amerikanska befolkningen i åldern 20–49 år.
Deltagarna delades sedan in i fyra grupper, beroende på hur mycket D-vitamin de hade i blodet.
Forskarna granskade data från nästan 2 000 deltagare, varav 45 procent var kvinnor, 49 procent var vita, 13 procent hade högt blodtryck och 4 procent hade diabetes.
Det visade sig att den fjärdedel som hade mest D-vitamin i blodet hade en 4,5 gånger högre kardiorespiratorisk kondition än den fjärdedel som hade minst D-vitamin i blodet. Denna skillnad förblev signifikant efter justering för ålder, kön, ras, BMI, rökning, högt blodtryck, diabetes och andra faktorer som kunde påverka förhållandet.
Det visade sig således att förhållandet mellan högre nivåer av D-vitamin i blodet och bättre träningskapacitet var gällande för både män och kvinnor och över olika etniciteter, BMI och huruvida de led av högt blodtryck eller diabetes.

Mätning av D-vitamin och hjärtats optimala behov

Man mäter nivåerna av D-vitamin i blodet som 25-hydroxi-vitamin D. I Danmark ligger det lägre gränsvärdet på 50 nmol/L. Forskarna upptäckte att för varje ökning på 10 nmol/L av D-vitamin i blodet uppstod det en signifikant ökning i VO2max. Så ju mer D-vitamin deltagarna hade i blodet, desto mer var det förbundet med en ökning i kardiovaskulär kondition.
Enligt dr Marawan handlar det om en observationsstudie, och han vågar inte dra slutsatsen att D-vitamin bara förbättrar träningskapaciteten. Men han betonar att det tydligen finns en stark koppling. Därför bör personer som bor på de nordliga breddgraderna vara särskilt noga med att få tillräckligt med D-vitamin under vinterhalvåret, då solen står för lågt för att vi ska kunna bilda vitaminet själva.
Å andra sidan ska vi heller inte ha för mycket D-vitamin, eftersom det kan medföra överskott av kalcium i blodet samt illamående och svaghet.
Enligt dr Marawan känner vi redan till de optimala mängderna D-vitamin för friska ben, och det behövs nya studier kring hur mycket D-vitamin vi behöver för att hjärtat ska fungera optimalt. När det gäller den allmänna folkhälsan bör man enligt dr Marawan även undersöka huruvida berikning av livsmedel med D-vitamin påverkar annat än benhälsan.
Enligt andra ledande forskare på området behövs upp till 75–100 nmol/L i blodet för att få ett optimalt sjukdomsförebyggande, och det kan inte täckas genom RI, som ligger på 5 mikrogram dagligen.

Tillskott och övre gräns

Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet av D-vitamin är högre än RI, och rekommendationerna varierar från 30–100 mikrogram dagligen. Det är lätt att bilda 30–100 mikrogram på en bra sommardag. Det är dock svårare att bilda D-vitamin om man har mörk eller gammal hud. Överviktiga och diabetiker har också svårare för att bilda och utnyttja vitaminet.
Under vintermånaderna har de flesta behov av tillskott, eftersom en normal hälsosam kost endast bidrar med begränsade mängder.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott i form av kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Amr Marawan et al. Association between serum vitamin D levels and cardiorespiratory fitness in adult population of the USA. European Journal of Preventive Cardiology. October 2018

European Society of Cardiology. Vitamin D levels in the blood linked to cardiorespiratory fitness. Science Daily October 30, 2018

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf

Steen Ahrenkiel. D-vitamin behov og mangel i Danmark. Biokemisk forskning 2009

  • Skapad