Skip to main content

D-vitamin i större doser minskar risken för cancer

D-vitamin i större doser minskar risken för cancerEn hög nivå av D-vitamin i blodet minskar risken för flera cancerformer. Det framgår av en ny studie, där man undersökte en större grupp vuxna japaner. Studien är en av de första där man tittat närmare på effekten av D-vitamin hos en asiatisk befolkning. Under de senaste årtiondena har åtskilliga studier efter hand avslöjat D-vitaminets roll i förebyggandet av cancer. Samtidigt har andra studier visat att brist på D-vitamin är vanligt. Mycket tyder dessutom på att vi behöver mer än de officiella rekommendationerna om vi vill ha en cancerförebyggande verkan.

Var tredje dansk får cancer, och även om stora insamlingar görs i kampen mot sjukdomen, väl uppbackade av volontärer och underhållning på tv, finns det inget som tyder på att kurvan sjunker. Tvärtom. För enligt den nordiska cancerdatabasen Nordcan kommer antalet cancerfall att öka med mer än 50 procent under de närmaste åren, och många som följer de officiella råden om hälsosam kost och motion få också cancer.
Även om det kan finnas flera orsaker till sjukdomen verkar det som om brist på D-vitamin spelar en väsentlig och förbisedd roll.
Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, men många undviker solen, och på vinterhalvåret står den för lågt för att vi ska kunna bilda vitaminet på de norra breddgraderna.
Redan på 1940-talet observerade forskare ett samband mellan påverkan av solens UVB-strålar och cancerdödsfall. Människor som likt oss bodde på de norra breddgraderna löpte nämligen en ökad risk för flera cancerformer jämfört med personer som bodde närmare ekvatorn.

Ny forskning om D-vitaminet cancerförebyggande verkan bland asiater

Enligt de japanska forskarna bekräftar deras nya studie tidigare studier som har visat att D-vitamin kan skydda mot flera cancerformer. D-vitaminet är fortfarande mest känt för sin betydelse för upptaget av kalcium, som i sin tur är viktigt för benen, tänderna och musklerna. Men under de senaste årtiondena har ständigt mer forskning avslöjat att D-vitaminet också har betydelse i förebyggandet av en mängd olika kroniska sjukdomar, däribland cancer. Men de flesta studier har utförts bland vita kaukasiska befolkningar i Europa och USA, och det har bara funnits ett begränsat fokus på asiatiska populationer.
Eftersom bildandet, aktiveringen och blodets innehåll av D-vitamin kan variera mellan olika etniska grupper, var det viktigt för de japanska forskarna att närmare undersöka huruvida D-vitaminet har samma cancerförebyggande egenskaper i icke-kaukasiska populationer.
Därför undersökte ett internationellt forskarteam baserat i Japan huruvida brist på D-vitamin hänger samman med cancer som helhet och med specifika cancerformer.

D-vitamin skyddar 20–50 procent mot cancer

Forskarna analyserade data från en stor japansk hälsoundersökning, JPHC, som involverade 33 736 män och kvinnor mellan 40 och 69 år. När studien inleddes fick deltagarna ge detaljerad information om sin sjukdomshistoria, kost och livsstil, och man tog blodprover för att mäta deras D-vitaminnivåer i blodet.
Det visade sig att deltagarnas D-vitaminnivåer var högre under sommaren och hösten, och lägre under vintern och våren, vilket liksom i Danmark var kopplat till solens höjd på himlen. Forskarna tog därför hänsyn till dessa säsongsbetingade skillnader, och därefter delades deltagarna in i fyra grupper med variation från de lägsta till de högsta nivåerna av D-vitamininnehåll i blodet.
Deltagarna kontrollerades i cirka 16 år och under denna period förekom det 3 301 nya cancerfall.
Efter justering för flera kända riskfaktorer för cancer såsom rökning, alkohol, ålder, BMI, fysisk aktivitet och kost, fann forskarna att höga nivåer av D-vitamin i blodet i allmänhet minskade risken för cancer med omkring 20 procent hos män och kvinnor. Vad gäller levercancer minskades risken med 30–50 procent, och minskningen var störst hos män.
Forskarna hittade ingen korrelation mellan D-vitaminnivån och lung- och prostatacancer.
Enligt forskarna är studien emellertid förbunden med vissa begränsningar, eftersom antalet deltagare var för lågt för att studera förhållandet mellan blodets innehåll av D-vitamin och mer sällsynta cancerformer. Ändå stöder den nya japanska studien ett antal tidigare studier som har visat att D-vitamin skyddar mot cancer. Enligt forskarna behövs det nu fler studier för att avgöra de optimala nivåer av D-vitamin i blodet som är förknippade med förebyggande av cancer.

Visste du att D-vitamin påverkar de flesta celler i kroppen och mer än 200 gener?

Tidigare dansk studie: Brist på D-vitamin orsakar cancer

Ett lågt innehåll av D-vitamin i blodet ökar risken för cancer samt förtida död med 30–40 procent. Det framgår av en stor dansk studie, som publicerades i den ansedda tidskriften British Medical Journal. Enligt Børge Nordestgaard, forskningsledare, professor vid KU och överläkare på Herlev sjukhus löper en person med 30 nmol D-vitamin per liter blod (vilket är 20 nmol under den officiellt rekommenderade nivån) 40 procent högre risk att dö av cancer.

Visste du att kvinnor som utsätts för mycket sol löper hälften så stor risk att utveckla bröstcancer jämfört med dem som får mindre sol?

Tjocktarmscancer

I en omfattande europeisk studie har man observerat ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet (under 50 nmol per liter) och en högre risk för tjocktarmscancer. Samtidigt löpte personer med en högre nivå av D-vitamin i blodet 40 procent lägre risk att utveckla tarmcancer.

Alarmerande brist på D-vitamin

DTU Food Institute uppskattar att nio av tio danskar får för lite D-vitamin genom kosten. En australisk studie har visat att 58 procent av den australiensiska befolkningen lider brist på D-vitamin. Så de sydliga områdena är ingen garanti om huden inte exponeras för tillräckligt med solsken.
Brist på D-vitamin har blivit vanligare under de senaste årtiondena på grund av fler inomhustimmar, solskräck, fettskräck, solskyddsfaktor och långvarig användning av kolesterolsänkande läkemedel. Dessutom har äldre människor, diabetiker och människor med mörkare hud svårare att bilda D-vitamin.

Nya gränsvärden kräver tillskott under vinterhalvåret

Vid mätning av D-vitaminnivåerna i blodet är de officiella gränsvärdena 50 nmol per liter, som mäts som 25-hydroxi-D-vitamin. Men många ledande forskare anser att man måste upp till hela 75–100 nmol per liter för ett optimalt förebyggande av sjukdomar. Enligt dr Jens-Erik Beck Jensen, överläkare vid Hvidovre sjukhus, är det inte realistiskt att människor kan uppnå högre nivåer av D-vitamin i blodet genom de officiella kostrekommendationerna.

Många forskare rekommenderar mer D-vitamin än de officiella rekommendationerna

De officiella rekommendationerna, även kallade referensintag eller RI, är 5 mikrogram för vuxna och 10 mikrogram för barn. Men många forskare hävdar nu att det verkliga behovet är mycket högre än RI, och rekommendationerna för vuxna varierar från 30 till 100 mikrogram dagligen. Det är lätt att bilda 30–100 mikrogram under en bra sommardag om du har ljus hud. Ju mörkare huden är, desto längre tid tar det att bilda vitaminet. Eftersom en vanlig hälsosam kost, som redan nämnts, bara bidrar med begränsade mängder D-vitamin behövs tillskott under hela vinterhalvåret samt i andra situationer där man inte själv kan bilda en tillräcklig mängd från solljuset. Det finns dessutom ett behov av magnesium, så att kroppen kan omvandla D-vitamin från solljus och kosttillskott i form av kolekalciferol till 25-hydroxi-D-vitamin och en annan aktiv form.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar och fiskleverolja, där D-vitaminet är bundet till olja.

D-vitaminets cancerförebyggande egenskaper

  • D-vitamin kan förebygga cancer genom följande mekanismer:
  • Har inflytande på många genaktiviteter.
  • Hämmar nybildandet av blodkärl i tumörer (angiogenes).
  • Får sjuka celler att begå självmord (apoptos).
  • Minskar ohämmad celldelning och metastaser.Bidrar till ett välfungerande immunförsvar som bör förstöra cancerceller.
  • Motverkar lokala inflammationer som är ett gemensamt särdrag för många cancerformer.

Referenser

Sanjeev Budhathoki et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and subsequent risk of total and site specific cancers in Japanese population: large case-cohort study within Japan Public Helath Center-based Prospective Study cohort. BMJ, 2018
http://www.bmj.com/content/360/bmj.k671

Science News. Higher Vitamin D levels may be linked to lower risk of cancer. ScienceDaily March 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180307230406.htm

Shoaib Afzal et al. Genetically low vitamin D concentration and increased mortality: mendelian randomization analysis in three large cohorts. BMJ 2015
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6330

Densie Webb, PhD, RD: Vitamin D and Cancer – Evidence Suggest This Vital
Nutrient may Cut Risk. Today´s Dietician. 2012

Grant WB et al. The association of solar ultraviolet (UVB) with reducing risk of cancer: multifactorial ecologic analysis of geographic variation in age-adjusted cancer mortality rates. Anticancer Res 2006

WU K et al. A nested case control study of plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and risk of colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2007

Andreas R Raven: Langvarigt skifteholdsarbejde giver dobbelt kræftrisiko. Videnskab.dk 2013

http://healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=361:d-vitamin-taender-for-immunsystemet&catid=20&lang=da&Itemid=269

  • Skapad