Skip to main content

Nya rekommendationer för D-vitamin

- och alarmerande behov av ansvarsplacering

Nya rekommendationer för D-vitaminBrist på D-vitamin är vanligt och ökar risken för komplicerade covid-19-infektioner, muskelsvaghet, benskörhet, cancer och många andra sjukdomar.
Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu att barn och vuxna tar tillskott med D-vitamin under hela vinterhalvåret, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året. Men de nya rekommendationerna ingår fortfarande inte i den danska hälsomyndighetens kampanjer mot covid-19, eftersom D-vitamin tydligen har hamnat mellan stolarna vad gäller om det ska betraktas som ett näringsämne eller läkemedel. Enligt en tidigare engelsk studie på vårdhem finns det i dessa covid-19-tider ett alarmerande behov av en omedelbar lösning på ansvarsplaceringen, så att vårdhemboende och andra sårbara grupper får sitt tillskott av D-vitamin på samma sätt som receptbelagd medicinering.

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men eftersom många människor får för lite sommarsol och lagren i levern är begränsade, ökar bristen under vinterhalvåret.
Enligt ett pressmeddelande från den danska livsmedelsmyndigheten lider nästan var femte dansk, som inte tar vitamintillskott, brist på D-vitamin på våren. Därför rekommenderar livsmedelsmyndigheten nu som något nytt att alla vuxna och barn från 4 år tar tillskott under hela vinterhalvåret (från oktober till april). De danska livsmedels- och hälsomyndigheterna rekommenderar också att små barn nu ska ges tillskott med D-vitamin under hela året tills de är 4 år gamla. Livsmedelsmyndigheten rekommenderar fortfarande att gravida kvinnor, äldre, mörkhyade, vårdhemsboende och andra som inte får tillräckligt med sol tar starkare tillskott under hela året.
De nya rekommendationerna för D-vitamin är en förlängning av en studie av danskarnas D-vitaminstatus utförd av Danmarks cancerförening. En rådgivande arbetsgrupp med deltagande från Danska cancerföreningen samt experter och forskare från ledande danska universitet och sjukhus, drog slutsatsen att det finns ett behov av att korrigera befolkningens D-vitaminstatus med tillskott.
Ändå finns det fortfarande många som inte känner till D-vitaminbristens utbredning, och det ökar risken för många sjukdomar, nya vågor med covid-19, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande.

Nya rekommendationer för vuxna och barn från 4 år:
5–10 mikrogram under hela vinterhalvåret (från oktober till april).

Nya rekommendationer för spädbarn och småbarn under 4 år:
10 mikrogram dagligen under hela året, från 2 veckor och upp till 4 år.

Rekommendationer för speciella befolkningsgrupper:
10 mikrogram året runt för:

 • Gravida.
 • Barn och vuxna med mörk hy.
 • Barn och vuxna som bär täckande klädsel på sommaren.
 • Människor som inte kommer ut dagligen eller som undviker solljus.

20 mikrogram året runt för:

 • Människor över 70 år.
 • Personer på vårdhem och med hemsjukvård, oavsett ålder.

D-vitamintillskott: Alarmerande behov av ansvarsplacering och paradigmskifte

En engelsk studie av vårdhemschefer, allmänläkare och vårdpersonal syftade till att visa vem som har ansvaret för att vårdhemsboende får tillräckligt med D-vitamin. Det visade sig att vårdhemsboende inte fick rutinmässiga tillskott. De flesta av deltagarna i studien ansåg att det måste ligga under läkarnas ansvar. Vårdhemscheferna kände sig heller inte kapabla till att fatta beslut om D-vitamin eller att administrera ett sådant tillskott utan recept.
Forskarna bakom studien drar därför slutsatsen att det i praktiken finns en klyfta mellan hälsomyndigheternas rekommendationer om D-vitamin och de vårdhemsboende som är i behov av D-vitamin. Det krävs därför ett paradigmskifte på området, så att D-vitamin både betraktas som ett näringsämne och som en form av läkemedel, som skyddar vårdhemsboende.
Enligt forskarna bakom den engelska studien kan den utbredda bristen på D-vitamin bland vårdhemsboende vara en allvarlig faktor i spridningen och svårighetsgraden av covid-19. För det är ett faktum att vårdhemsboende är mycket mer utsatta, och därför finns det ett alarmerande behov av en snabb lösning på detta allvarliga problem.
Den engelska studien har publicerats i tidskriften BMJ Nutrition, Prevention & Health.

 • Personer som lider brist på D-vitamin i blodet löper större risk för att testas positiva för covid-19, jämfört med personer med tillräckligt med D-vitamin i blodet.
 • Ju mindre D-vitamin det finns i blodet, desto svårare blir en infektion med covid-19.
 • Tillskott med D-vitamin hjälper till att skydda mot covid-19 och livshotande komplikationer.

Officiella rekommendationer, faktiska behov och övre gränser

Många forskare hävdar att det verkliga behovet av D-vitamin ofta ligger mycket högre än de officiella rekommendationerna, om blodets nivå ska optimeras. Detta beror på många faktorer som kostvanor, gener, exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI, kolesterolsänkande läkemedel och kroniska sjukdomar som cancer och diabetes.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin, vilket är 25 mikrogram för spädbarn från 0–6 månader, 50 mikrogram för barn från 6 månader till 10 år och 100 mikrogram för barn från 11 år samt vuxna inkl. gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Blodets innehåll av D-vitamin

 • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
 • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 75–100 nmol/l.
 • Nivåer över 125 ng/ml kan vara förbundna med biverkningar som illamående, förstoppning, viktminskning, hjärtrytmstörningar och njurskador.

Referenser

Fødevarestyrelsen. Nye D-vitamin-anbefalinger til børn og voksne. Pressemeddelelse 21. December 2020

Joseph Williams and Carol Williams. Responsibility for vitamin D supplementation of elderly care home residents in England: falling through the gap between medicine and food. BMJ Nutrition, Prevention & Health. 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

JoAnn E. Manson. Commentary. Eliminating vitamin D deficiency during the COVID-19 pandemic. A call to action. Metabolism Clinical and Experimental. July 23, 2020

 • Skapad