Skip to main content

D-vitamin är viktigt för musklerna – hela livet

D-vitamin är viktigt för musklerna – hela livetD-vitamin är viktigt för musklernas funktion och en normal muskelstorlek. Detta framgår av en ny studie genomförd vid Westmead Institute for Medical Research i Sidney. Brist på D-vitamin kan alltså resultera i en dålig muskelfunktion, som också omfattar sämre kondition, muskelspänningar och förlust av muskelmassa.

D-vitamin betraktas idag som ett hormon som kan aktivera och påverka de flesta celler och organsystem i kroppen. Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för benen och immunförsvaret, och nu finns det alltmer bevis på att D-vitamin också spelar en roll för musklerna. Detta beror bland annat på att D-vitamin är avgörande för att muskelcellerna ska kunna kommunicera med varandra. Denna kunskap kan få stor betydelse, eftersom många lider av olika muskelsjukdomar och förlust av muskelmassa. Det är särskilt problematiskt för kroniskt sjuka och äldre, eftersom det går ut över rörelseapparaten och livskvaliteten.

Mindre muskelmassa och mindre muskelstyrka

De flesta celler i kroppen har receptorer för D-vitamin, och dessa antas reglera cirka tio procent av våra gener. Forskarna från Westmead Institute for Medical Research i Sidney fann att möss som saknade D-vitaminreceptorer i sina muskelceller (myocyter) hade mindre muskler och mindre muskelstyrka. Det gjorde att mössen inte kunde springa så snabbt eller långt som de andra mössen med D-vitaminreceptorer i muskelcellerna. När en cell saknar en receptor för ett näringsämne kan man jämföra det med en tv som saknar en antenn, och funktionen blir därefter.
Enligt den ledande forskaren, professor Jenny Gunton, har det länge varit känt att brist på D-vitamin är förbundet med muskelsvaghet och en större risk för fall och frakturer. Men man har inte känt till så mycket om D-vitaminets direkta roll för musklerna.
Forskarna avslöjade att normala muskler har relativt låga nivåer av D-vitaminreceptorer. Men om man som i studien avlägsnar alla receptorer för D-vitamin i musklerna, går det ut över muskelfunktionen på flera fronter.
Professor Gunton har i andra studier avlägsnat alla D-vitaminreceptorer hos möss, vilket fått långtgående konsekvenser. Men resultaten av den nya studien har lyft fram några viktiga skillnader, eftersom bland annat muskelcellerna förlorar förmågan att kommunicera.

Tillskott med D-vitamin som en ny potential i behandlingen av muskelsjukdomar

Professor Gunton och hennes forskarteam fann att möss som led brist på D- vitaminreceptorer i muskelcellerna hade en normal kroppsstorlek, men mindre muskelstyrka och mer fettmassa.
När dessa möss sprang i mushjulet i buren var det med en lägre hastighet och under kortare tid. Detta kunde i sig bidra till den lägre muskelmassan och den större fettprocenten.
När det gäller muskelstyrka hade dessa möss också en markant nedsatt greppstyrka från en mycket tidig ålder. När det gäller människor är den nedsatta greppstyrkan också en typisk del av åldringsprocessen.
Enligt professor Gunton behövs det mer forskning på detta område. Resultaten av studien indikerar dock att upprätthållande av D-vitaminets signalering i muskelcellerna är viktigt för att bevara muskelmassan och muskelcellernas funktion under hela livet.
Resultaten av studien kan också ge en ny potential när det gäller behandlingsformer som riktar sig mot musklernas behov av D-vitamin.
Dessa behandlingar kan således bidra till att förebygga eller lindra olika sjukdomar relaterade till en nedsatt muskelfunktion – däribland åldersrelaterad sarkopeni, som är en degenerativ förlust av muskelmassa.
Forskningsartikeln har publicerats i tidskriften Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Många – särskilt äldre – får inte täckt sina verkliga behov av D-vitamin

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men den moderna livsstilen, vintermånaderna, övervikt och åldringsprocesser gör att många hamnar i underskott.
Referensintag, RI, för vuxna är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus.
Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdboende och personer över 70 år. Det finns dock ingen garanti för att äldre, däribland vårdhemsboende, får dessa tillskott på samma sätt som receptbelagda läkemedel, där det förekommer en helt annan rutin och kontroll.
Många forskare hävdar dessutom att det verkliga behovet av D-vitamin kan ligga högre, och rekommendationerna svänger från 30 till 100 mikrogram dagligen.

Referenser

Christian M. Girgis et al. Mice with myocyte deletion of vitamin D receptor have sarcopenia and impaired muscle function. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 2019

Weastmead Institute for Medical Research. Muscling in one role of vitamin D. ScienceDaily June 26. 2019

Jo Lewin. Can vitamin D relieve joint pain? MedicalNewsToday 2018

  • Skapad