Skip to main content

Magnesiumtillskott förbättrar effekten av D-vitamin hos kvinnor i klimakteriet

Magnesiumtillskott förbättrar effekten av D-vitamin hos kvinnor i klimakterietKlimakteriet, eller menopaus som det också kallas, kännetecknas av en rad fysiologiska förändringar i hormonbalansen som är helt naturliga. Många kvinnor upplever hormonella obalanser som kan leda till viktökning, omfördelning av fettmassa med större mage samt ökad risk för benskörhet, kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. De hormonella förändringarna kan samtidigt påverka kvinnors status av näringsämnen som D-vitamin och magnesium, där brist ökar risken för sjukdomarna i fråga. Det har nu visat sig att brist på D-vitamin och magnesium är mycket vanligt bland denna befolkningsgrupp, och att tillskott med magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients.

Ordet menopaus härrör från de latinska orden meno (= månad) och pausa (= upphörande), och det är perioden efter upphörandet av den sista menstruationen. De hormonella förändringarna beror på att äggstockarna slutar att producera hormonerna östradiol, testosteron och progesteron, eftersom det inte längre finns några ägg som ska mogna och befruktas. Men kvinnor fortsätter att producera en mindre mängd könshormoner och progesteron i binjurarna, levern och fettvävnaden, vilket är av stor betydelse för hälsan och det psykiska välbefinnandet.
Mycket tyder samtidigt på att kost och livsstil spelar en stor roll i förebyggandet av besvär och sjukdomar, som klimakteriet kan orsaka och påskynda. I den nya spanska studien från Granada-provinsen tittade forskarna därför närmare på magnesium och D-vitamin, som ingår i ett nära samarbete, och där brister är vanliga.

  • Många kvinnor i klimakteriet tar tillskott med kalcium och D-vitamin för att förebygga benskörhet.
  • Det bör också läggas fokus på att få tillräckligt med magnesium av hänsyn till benhälsan, hormonbalansen och många andra funktioner.

Magnesium har ett brett spektrum av funktioner i hela kroppen

Magnesium är en kofaktor för mer än 300 enzymprocesser som har betydelse för energiomsättningen, hormonbildning, nervsystemet, musklerna, hjärtat och vätskebalansen. Magnesium har avgörande betydelse för kroppens fördelning av kalcium, eftersom magnesium sitter som en bult i cellernas kalciumkanaler. Här sörjer magnesiumet för att låsa in det mesta av kalciumet i bencellerna, medan kalciumkoncentrationen bör vara mycket låg i celler som tillhör kretsloppet, nervsystemet och andra mjukvävnader. Brist på magnesium påverkar kroppens kalciumfördelning, med ökad risk för benskörhet, åderförkalkning och cellstress.
Enligt forskarna bakom den nya spanska studien är brist på magnesium vanligare i västvärlden på grund av ett lägre intag av grönsaker. Hög konsumtion av alkohol och andra stimulantia samt vattendrivande läkemedel och syraneutraliserande läkemedel kan dessutom hämma upptaget och dränera kroppen på det livsviktiga mineralet.
Med tiden har en rad forskare påpekat att brist på magnesium är vanligt bland kvinnor i klimakteriet, och att de på sikt har glädje av tillskott i förebyggandet av benskörhet och andra sjukdomar orsakade av de hormonella förändringarna. Detta beror i hög grad på att magnesium också har betydelse för ett optimalt utnyttjande av D-vitamin.

D-vitamin kan inte fungera utan magnesium

D-vitamin är mest känt för att reglera fosfor-kalciumbalansen, upptaget av kalcium från tarmen och benhälsan. Men de flesta av kroppens celler har faktiskt receptorer för D-vitamin som reglerar 5–10 procent av våra gener, som har betydelse för immunförsvaret, regleringen av inflammationer, kretsloppet, blodsocker, cancerförebyggande och många andra funktioner.
Solens UV-strålar är den viktigaste källan till D-vitamin, och i ett första skede bildar vi den inaktiva formen kolekalciferol i huden. I levern omvandlas kolekalciferol med hjälp av magnesiuminnehållande enzymer till 25-hydroxivitamin D3, som är den form som mäts i blodet. 25-hydroxyvitamin D3 omvandlas sedan till den aktiva formen i njurarna med hjälp av andra magnesiuminnehållande enzymer.
Magnesiumet påverkar dessutom ett protein som binder D-vitamin samt regleringen av blodets innehåll av D-vitamin, så att det höjs vid låga nivåer och sänks vid höga nivåer.
Eftersom det finns ett så nära samarbete mellan D-vitamin och magnesium betyder det att brist på magnesium ofta ger samma symtom som brist på D-vitamin.
D-vitaminbrist har blivit mycket vanligt i alla världsdelar på grund av solskräck, inomhuslivsstil och vinterhalvåret, då solen står för lågt på himlen. Forskare som Park et al. har till exempel genomfört en studie som avslöjade att hela 82 procent av kvinnorna i klimakteriet led brist på D-vitamin. En annan studie (Schmitt et al.) har avslöjat att 32 procent av kvinnorna i klimakteriet led brist på D-vitamin.

Tillskott med magnesium höjer blodets innehåll av D-vitamin

I den spanska studien deltog 52 friska spanska kvinnor i åldern 44–77 år. När studien startade led över 80 procent av deltagarna brist på D-vitamin. 27 procent av deltagarna led brist på magnesium i plasma, och 67 procent led brist på magnesium i de röda blodkropparna, som är en bättre indikator eftersom det mesta av kroppens magnesium befinner sig intracellulärt.
Kvinnorna delades sedan in i två randomiserade grupper, varav den ena gruppen fick 500 mg magnesium dagligen, och den andra gruppen fick identisk placebo i 8 veckor.
Det visade sig att tillskott med magnesium kunde förbättra kvinnornas status av D-vitamin i blodet. Detta beror främst på att magnesiumet påverkar det D-vitaminbindande proteinet, och att magnesiumet är involverat i omvandlingen av den passiva formen kolekalciferol till den aktiva formen 25-hydroxyvitamin D3, som mäts i blodet. Enligt författarna bakom studien saknas det fortfarande mer forskning som kan avslöja huruvida D-vitaminbrist hos kvinnor i klimakteriet kan åtgärdas med tillskott av magnesium, så att det förbättrar deras hälsa och livskvalitet.
Ändå bör kvinnor i klimakteriet och alla andra sträva efter att få tillräckligt av de två livsviktiga näringsämnena.

 Källa  Beteckning för D-vitamin och enzymaktivitet
 Kost och kosttillskott  Kolekalciferol
 Huden  Kolekalciferol
Bildas utifrån 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
 Levern  25-hydrokolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 25-hydroxylas
(kräver magnesium).
 Njurarna  1,25-dihydroxikolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 1-alfa-hydroxylas
(kräver magnesium).

 

Mätning av kroppens nivå av D-vitamin och magnesium

  • En läkare kan mäta nivån av din kropps D-vitamin.
  • Det är svårt att mäta kroppens magnesiumstatus eftersom det bara är 1 procent av kroppens magnesium som återfinns i blodet. Det närmaste man kan komma är så kallade helblodsanalyser, där man även mäter magnesiuminnehållet i blodkropparna.
  • Tillskott med D-vitamin verkar inte optimalt om man samtidigt lider brist på magnesium.

Referenser

Hèctor Vàzquez-Lorente et al. Response of Vitamin D After Magnesium Intervention Postmenopausal Population from the Province of Granada, Spain. Nutrients. 2020

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

  • Skapad