Skip to main content

D-vitamin förbättrar chanserna för att höftfrakturpatienter kan gå igen

– och undvika livshotande komplikationer

D-vitamin förbättrar chanserna för att höftfrakturpatienter kan gå igenHöftfrakturer, som särskilt drabbar äldre, kan vara förbundna med många allvarliga komplikationer. Men äldre som inte lider brist på D-vitamin har dock större chans att gå tillbaka till det normala efter operationen. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition. Tidigare dansk forskning visar dessutom att tillräckligt med D-vitamin i blodet minskar risken för att dö till följd av allvarliga komplikationer efter en höftfraktur. Därför föreslår forskarna att alla äldre tar starka tillskott med D-vitamin och att blodet analyseras vid sjukhusinläggningen.

Höftfrakturer, som mer specifikt är en fraktur på lårbenshalsen, uppträder ofta plötsligt i samband med ett fall eller en olycka. Sönderslitning av blodkärl kan också förekomma. De allra flesta fall ses hos äldre, och det är särskilt kvinnor som redan sen tidigare lider av benskörhet. En höftfraktur ska alltid behandlas med kirurgi. Rehabiliteringen börjar redan på själva operationsdagen, eftersom benen måste användas för att bli starkare.
Höftfrakturer är förknippade med allvarliga komplikationer, och många patienter kan inte klara sig själva efter operationen. Höftfrakturer är också förbundna med livsfara, eftersom 20–30 procent dör under det första året efter operationen på grund av lunginflammation, hjärtsjukdomar, blodproppar i benen eller andra komplikationer. Eftersom höftfrakturer är förbundna med så många mänskliga och ekonomiska kostnader är det viktigt att göra mer av förebyggandet och titta närmare på D-vitaminets roll.

  • Det är allmänt känt att D-vitamin är viktigt för kalciumupptaget och benhälsan.
  • Men de flesta av kroppens celler har faktiskt receptorer för D-vitamin, och det gäller också musklerna, som skyddar skelettet.

D-vitamin förbättrar rörligheten – även efter en höftfraktur

Den nya studien från Rutgers University i New Jersey, USA, involverade höftfrakturpatienter i åldern 65 år och uppåt från USA och Kanada. Forskarna analyserade patienternas kostvanor, deras innehåll av D-vitamin i blodet och deras rörlighet. Studien behandlade också patienternas dödsfall eller oförmåga att gå 10 steg utan hjälp efter operationen.
Studien visade att större mängder D-vitamin i blodet var signifikant förbundna med en bättre förmåga att gå en och två månader efter operationen. Samtidigt fanns det ett signifikant samband mellan dålig kost, brist på D-vitamin och en minskad förmåga att gå under samma tidsperiod efter operationen.
Denna koppling är mycket viktig eftersom en ensidig kost och brist på D-vitamin är så vanligt hos äldre patienter som får höftfrakturer.
Den nya studien har publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition.

  • Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin.
  • Men äldre har svårare att bilda vitaminet i huden eftersom den blir tunnare med åldern.
  • Modern inomhuslivsstil, vinterhalvåret, övervikt och kolesterolsänkande läkemedel bidrar till att många hamnar i underskott.

Tillskott med D-vitamin kan förhindra komplicerade fall och benfrakturer

Tidigare studier har avslöjat att tillskott med 20 mikrogram D-vitamin om dagen kan förebygga fall och benfrakturer. När tillskott med D-vitamin kan förebygga komplicerade fall beror det bland annat på att vitaminet hjälper till att stärka musklerna, som skyddar skelettet.
I Danmark är referensintaget, RI, för vuxna satt till 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till personer som inte får direkt solljus samt gravida, småbarn och personer med mörk hy. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år. Det finns dock ingen garanti för att äldre, däribland vårdhemsboende, får dessa tillskott på samma sätt som receptbelagda läkemedel. Många forskare hävdar dessutom att det verkliga behovet av D-vitamin kan vara högre, och rekommendationerna svänger från 30 till 100 mikrogram dagligen.

  • Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxy-vitamin D.
  • De officiella gränsvärdena är 50 ng/ml.
  • Men många ledande forskare anser dock att det är otillräckligt, och att man måste upp ända till 75–100 ng/ml för att på ett optimalt sätt förebygga sjukdomar.

D-vitamin kan sänka dödligheten vid höftfrakturer

På Hvidovre sjukhus har man tidigare kopplat blodprov med risken för att utveckla olika sjukdomar eller dö av dem. Professor Henrik L. Jørgensen har bland annat analyserat D-vitaminnivån hos en kvarts miljon Köpenhamnsbor. Siffrorna visar att patienter med en låg nivå av D-vitamin löper upp till två och en halv gånger större risk att dö av olika sjukdomar. Detta gäller även risken för att dö till följd av de komplikationer som är förbundna med en höftfraktur.

Mängden D-vitamin, kalium, natrium eller hemoglobin i blodet kan hjälpa till att förutsäga vilka patienter som riskerar att dö av höftfrakturer, hjärtsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och cancer.

Källa: Hvidovre sjukhus

Kom också ihåg att få tillräckligt med magnesium och kalcium för friska ben

Vi behöver också magnesium för aktivering av den D-vitaminform som vi bildar från solen eller får genom kost och tillskott.
Eftersom många höftfrakturer beror på benskörhet bör det i allmänhet fokuseras på att få tillräckligt med D-vitamin, magnesium, kalcium och K2-vitamin för att bibehålla friska och starka ben.

Referenser

Rutgers University. Vitamin D boost chances of walking after hip fracture. ScienceDaily

Niamh Aspell et al. Vitamin D deficiency Is Associated With Impaired Muscle Strength And Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study Of Ageing. Clinical Interventions in Aging. 2019

https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital/Sider/Svaret-ligger-i-blodet.aspx

  • Skapad