Skip to main content

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängd

- och stora besparingar inom sjukvårdssektorn

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängdBrist på D-vitamin är vanligt, och det ökar risken för infektioner och en mängd allvarliga sjukdomar. I Tyskland har en grupp forskare från ett cancercenter nu beräknat att om alla tyskar över 50 år tog tillskott med D-vitamin skulle det förmodligen motverka 30 000 cancerrelaterade dödsfall per år och rädda mer än 300 000 liv. Samtidigt skulle enorma summor sparas inom sjukvårdssektorn. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna med att optimera befolkningens D-vitaminstatus ligger i linje med tidigare danska undersökningar och beräkningar.

Det antas att en miljard människor lider brist på D-vitamin, vilket betraktas som en pandemi. Under de senaste åren har många forskare därför lagt ökat fokus på att undersöka huruvida tillräckliga tillskott med D-vitamin kan påverka prognosen för flera sjukdomar som cancer, diabetes och luftvägssjukdomar.
Risken för att drabbas av cancer ökar med åldern och cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Men under de senaste åren har tre metaanalyser av kliniska prövningar visat att tillskott med D-vitamin hänger samman med en minskning av dödssiffran med 13 procent. Forskare från det tyska cancerforskningscentret (DKFZ) har nu överfört dessa data till situationen i Tyskland och beräknar följande: Om alla tyskar över 50 år tog tillskott med D-vitamin skulle det förmodligen förhindra upp till 30 000 cancerrelaterade dödsfall per år – och man skulle vinna mer än 300 000 levnadsår. Samtidigt skulle man spara stora utgifter inom sjukvårdssektorn. Detta måste också ses mot bakgrund av att den traditionella cancerbehandlingen med kirurgi, kemoterapi och strålning är förbunden med enorma kostnader, medan tillskott med D-vitamin är billiga och utan biverkningar.

D-vitaminbrist är vanligt i de sårbara grupperna

D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre och cancerpatienter. I detta sammanhang har forskarna bakom den nya tyska studien beräknat vad det kommer att kosta att ge alla tyskar över 50 år tillskott med D-vitamin. Detta belopp har de sedan satt i förhållande till vad vanlig cancerbehandling kostar och hur mycket man kan spara på lång sikt. Utifrån denna modell kan man spara 254 miljoner euro om året, vilket motsvarar nästan två miljarder kronor.
Eftersom tillskott med D-vitamin har sådana positiva effekter vid förebyggandet av cancerrelaterade dödsfall och besparingar inom sjukvårdssektorn, kommer forskarna i framtiden att titta på nya strategier för att förebygga den utbredda bristen på D-vitamin bland äldre. I vissa länder, till exempel Finland, berikar man redan vissa livsmedel med D-vitamin, och cancerdödligheten är 20 procent lägre än i Tyskland. Samtidigt finns det många andra hälsofördelar med att få tillräckligt med D-vitamin, vilket också omfattar lägre dödlighet på grund av lungsjukdomar.
Den nya tyska studien har publicerats i den medicinska tidskriften Molecular Oncology.

Danska forskare: D-vitaminbrist ökar risken för cancer och för tidig död

Danska forskare från Herlev Hospital och Köpenhamns universitet har tidigare utfört en studie med 96 000 deltagare som avslöjade ett tydligt samband mellan gener, livslångt innehåll av D-vitamin i blodet och en ökad dödlighet på 30 procent. Mer specifikt förelåg det en ökad risk för cancerrelaterade dödsfall på hela 40 procent. Enligt forskarna är den stora frågan huruvida D-vitamin ska komma från solen, kosten eller som tillskott. Och ska tillskott tillföras i fosterstadiet via modern, i barndomen eller i vuxen ålder?
Den danska studien har publicerats i British Medical Journal.

Tillskott med D-vitamin kan medföra stora besparingar

D-vitamin är också viktigt för immunförsvaret, cirkulationen, blodsockret och hämningen av inflammationer, vilket är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar.
Redan 2016 uttalade sig överläkare Jens-Erik Beck Jensen från Hvidovres sjukhus till ”Sundhedsmagasinet” på DR1: ”De totala danska hälsoutgifterna kunde ha minskats med 15–16 procent om befolkningen hade haft en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet.” Detta motsvarar 30 miljarder kronor om året.

  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.
  • Var tredje svensk får någon gång i livet en cancerdiagnos.
  • Var tredje cancerpatient dör inom 5 år.
  • Fler kvinnor än män får cancer.
  • Åldringsprocesser, rökning och övervikt ökar risken.
  • Brist på D-vitamin är en förbisedd orsaksfaktor.
  • Det antas att över en miljard människor lider brist på D-vitamin.

 Referenser

Tobias Niedermaier et al. Vitamin D supplementation to the older adult population in Germany has the cost-saving potential of preventing almost 30.000 cancer deaths per year. Molecular Oncology, 2021

German Cancer research Center (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ). ScienceDaily February 10, 2021

Københavns Universitet. Lave niveauer af d-vitamin øger dødeligheden. Nyheder 2014

2021 - Sundhedsdatastyrelsen

  • Skapad