Skip to main content

Stor befolkningsundersökning: brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor

Stor befolkningsundersökning: brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågorEn stor israelisk befolkningsstudie på mer än 4,6 miljoner invånare har avslöjat att brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor under vinterhalvåret. Forskarna påvisar varför äldre, kroniskt sjuka, överviktiga och vissa etniska befolkningsgrupper, som ortodoxa manliga judar och kvinnliga muslimer, är mer utsatta. Därför rekommenderar forskarna effektiva tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret, eller under hela året om man inte får tillräckligt med sommarsol. Du kan också läsa mer om munskydd som hämmar den egna produktionen av D-vitamin, varför covid-19 kommer från fladdermöss samt andra frågor som är förbundna med smittspridningen.

Tillräckligt med D-vitamin har en avgörande betydelse för det medfödda och förvärvade immunförsvaret, däribland vissa peptider i luftvägarna som skyddar mot infektioner.
Solens UV-strålar är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar utifrån ett kolesterol i huden. Processen kräver dock nakna hudområden, och att solen står tillräckligt högt på himlen. Så under vinterhalvåret blir brist på D-vitamin generellt vanligare ju längre norrut man bor. På det södra halvklotet är det omvänt, och detta förklarar varför olika vågor av covid-19 uppträder norr och söder om ekvatorn.
I Israel, där solen skiner mer än på våra breddgrader, har befolkningen i allmänhet blivit mer förskonad från infektioner med covid-19. Det finns dock två stora etniska befolkningsgrupper som får mindre sol. Det är de manliga ultraortodoxa judarna, som har helskägg och bär stora hattar, och de kvinnliga muslimer som bär täckande klädsel. Därför ville en grupp israeliska forskare från flera universitet, hälsocentra och andra forskningscentra granska problematiken kring solljus, D-vitamin och covid-19-infektioner vad gäller folkhälsan.

Studien avslöjade alarmerande brister på D-vitamin

I Israel finns ett elektroniskt hälsoregister (EHR) som har inhämtat omfattande data från över 4,6 miljoner invånare i mer än tjugo år. Dessa data omfattar laboratorietester, diagnoser och medicinbehov. Därför fann de israeliska forskarna en uppenbar möjlighet att studera sambandet mellan blodets nivåer av D-vitamin och covid-19-infektioner på 200 olika orter i Israel. Forskarna matchade 52 405 coronainfekterade patienter med en kontrollgrupp på över en halv miljon individer.
Forskarna fann att brist på D-vitamin (under 50 nmol/l) och särskilt allvarlig brist (under 30 nmol/l) var mycket vanligare bland ultraortodoxa judiska män. Kvinnliga muslimer var ännu mer utsatta, varav 81,5 procent hade nivåer under 50 nmol/l, varav i sin tur 59,1 procent hade nivåer under 30 nmol/l. De israeliska forskarna fann samtidigt att det fanns en direkt koppling mellan dessa brister på D-vitamin och utbredda covid-19-infektioner i dessa två etniska befolkningsgrupper. I andra länder har alarmerande D-vitaminbrister också rapporterats bland dessa etniska befolkningsgrupper.
Å andra sidan fann de israeliska forskarna en mycket mindre utbredning av covid-19-infektioner i populationer med mindre D-vitaminbrist. Enligt forskarna har covid-19-infektioner också svårare att sprida sig i samhällen där befolkningen är välförsedd med D-vitamin, eftersom invånarnas starka immunförsvar ger en form av flockimmunitet.
Forskarna studerade också huruvida tillskott med D-vitamin under de senaste fyra månaderna påverkade risken för att få infektioner med covid-19. Det visade sig att tillskott med flytande D-vitamin i form av droppar har den bästa effekten vad gäller skydd mot covid-19-infektioner. Det beror förmodligen på att flytande D-vitamin tas upp direkt i slemhinnorna i svalget, och att dessa slemhinnor är det första stället som covid-19 angriper. Tabletter tas däremot upp först i mag-tarmkanalen. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin kan det också vara svårare att ta upp från tabletter, eftersom det inte är bundet till olja som i kapslar.

Enligt de israeliska forskarna kan tillräckligt med D-vitamin i blodet ge ett starkt immunförsvar och en form av flockimmunitet, som hämmar infektion.

Helskägg, fetma, fladdermöss och fler frågor vad gäller D-vitamin och covid-19

Som nämnts hade de judiska ultraortodoxa männen mindre D-vitamin i blodet och fler fall av covid-19-infektioner. De judiska ultraortodoxa männen hade också fler infektioner än de ultraortodoxa judiska kvinnorna, som hade samma låga nivåer av D-vitamin i blodet. I detta avseende antar forskarna att virus kan förekomma i männens skägg och överföras därifrån till munnen, näsan eller ögonen via frekvent handkontakt.
Forskarna påpekar samtidigt att munskydd, som ju täcker en del av ansiktet, hämmar egenproduktionen av D-vitamin. Detta är också problematiskt för befolkningsgrupper som redan i förväg täcker sig, eller som av andra skäl inte får tillräckligt med sol.
De israeliska forskarna fann också att det fanns färre covid-19-infektioner bland rökare. Detta ligger i linje med en fransk studie. Här påpekar forskarna att många röker ute, där det finns mindre infektion och mer sol. Det är också möjligt att nikotinet har en antiseptisk eller antiinflammatorisk effekt. Annars avråds rökning, som ju som bekant är livshotande av andra skäl.
I linje med många andra länder fann de israeliska forskarna att överviktiga såväl som personer med högt blodtryck i allmänhet drabbades av fler covid-19-infektioner. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin lagras det också i stora mängder fettvävnad, och det blir svårare att nå fram till svalget, där immunförsvaret spelar en viktig roll i de första frontalangreppen på virus. Det är också känt att diabetiker, som ofta är överviktiga och har högt blodtryck, har svårare för att aktivera D-vitaminet i levern och njurarna.
De israeliska forskarna har också ett möjligt svar på gåtan om varför coronavirus har muterats i fladdermöss och sedan spridit sig till människor. Som bekant sover fladdermöss på dagen i grottor och på andra mörka ställen, och deras nivå av D-vitamin i blodet är så låg att den knappt kan påvisas. Därför har fladdermössen utvecklat ett annat sätt att få mineraler som kalcium in i benen. Men den mörka tillvaron och bristen på D-vitamin har förmodligen gjort dem sårbara för coronavirus, som lättare muterar och sprider sig i de stora flockarna.
Vi människor har också blivit mer sårbara för virusinfektioner och andra infektioner, eftersom det moderna inomhuslivet inte bidrar med så mycket sol och D-vitamin som tidigare. Det är också ett faktum att förmågan att bilda D-vitamin försämras med åldern, eftersom äldre har svårare att bilda D-vitamin i tunn hud. Och eftersom vi idag har fler äldre, utgör de en stor sårbar grupp vad gäller infektioner med covid-19, eftersom de ofta lider brist på D-vitamin. Människor med mörk hy har också svårare att bilda D-vitamin. Av dessa anledningar finns det så många idag som lider brist på D-vitamin.

  • Det uppskattas att över en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin.
  • Detta bidrar till nya vågor av covid-19.

Dags för politisk handling och inspiration från England

Enligt de israeliska forskarna pekar mycket på en direkt koppling mellan blodets nivå av D-vitamin, risken för att drabbas av en covid-19-infektion och risken för nya vågor, som kontrolleras av årstiden. Enligt forskarnas omfattande rapport, som publicerades i september i år, kan de många observationerna leda politikerna till att rekommendera mer sol och tillskott med D-vitamin, innan nya dödliga vågor av covid-19 kommer.
Men tyvärr konfronteras vi nu med de nya vågorna, eftersom det inte görs tillräckligt vid denna problematik. Ändå har den brittiska regeringen redan beslutat att 2,2 miljoner äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka och andra sårbara grupper ska få hemskickat gratis D-vitamintillskott direkt till dörren i kampen mot covid-19. Målet är att begränsa epidemin och sätta stopp för oändliga nedstängningar i samhället.
Om andra länder följer efter kommer det naturligtvis att ha en mycket större effekt, eftersom covid-19-epidemin är världsomspännande och vacciner har en begränsad effekt om covid-19 muterar.

Effektiva tillskott med D-vitamin

Vanliga vitamintabletter innehåller bara 5 mikrogram, vilket är RI (referensintag) för vita vuxna i Sverige. Många forskare menar nu att vi behöver ännu mer för att uppnå de optimala nivåerna i blodet.
Eftersom D-vitamin är fettlösligt får vi den bästa effekten vid intag av droppar eller kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. På marknaden finns det tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar som diabetes.

  • När vi bildar D-vitamin från solen är det i form av kolekalciferol, som också finns i tillskott.
  • I levern omvandlas kolekalciferol med hjälp av enzymer till den aktiva formen 25-hydroxikolekalciferol D3, som mäts i blodet.

Referenser

Ariel Israel, Assi Circurel etb al. The link between vitamin D deficiency and COVID-19 in a large population. Department of Research and Data, Division of Planning and Strategy. 2020

Glenn Owen. Elderly and vulnerable will get free Vitamin D from government. Daily Mail. November 2020

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

https://www.bt.dk/samfund/forskere-overraskede-rygere-bedst-rustet-mod-corona

  • Skapad