Skip to main content

D-vitaminets viktiga roll efter menopausen

D-vitaminets viktiga roll efter menopausenD-vitamin har betydelse för de flesta celler i kroppen. D-vitamin spelar också en viktig roll vid förebyggandet av symtom och sjukdomar som kan uppstå efter menopausen – däribland benskörhet, muskelsvaghet, torra slemhinnor, humörförändringar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i tidskriften Frontiers in Physiology. Samtidigt kommer författarna in på att utbredd brist på D-vitamin är ett förbisett hälsoproblem hos kvinnor efter menopausen, och att man bör eftersträva optimala nivåer i blodet under hela livet.

Menopausen inträffar efter kvinnans sista menstruation och framåt. Men det handlar inte om någon paus, benämningen härstammar från de latinska orden meno (= månad) och pausa (= upphörande). Efter menopausen slutar äggstockarna att producera hormonerna östradiol, testosteron och progesteron, eftersom det inte längre finns några ägg som ska mogna och befruktas. Mindre mängder östradiol och andra former av östrogen (östron, östriol), testosteron och progesteron produceras i binjurarna, levern och fettvävnaden då dessa hormoner fortsätter att påverka slemhinnor, skelett osv. Ändå hamnar hormonbalansen ofta ur kurs i samband med menopausen, då tillfälliga menstruationsrubbningar, värmevallningar, sömnstörningar, torra slemhinnor och avsaknad av sexlust kan uppstå. På lång sikt föreligger det också en ökad risk för benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. Många kvinnor får hormonbehandling med äggstockshormonet östradiol, men långvarig användning ökar risken för bröstcancer, livmodercancer och hjärt-kärlsjukdomar. Därför har det funnits ett stigande intresse för andra behandlingar, däribland D-vitamin, som man antar att 50–80 procent av kvinnorna efter menopausen lider brist på. Detta kan bero på brist på solljus och att det blir svårare att bilda D-vitamin i huden från solen och omvandla det till den aktiva steroidformen i njurarna och på andra ställen.

D-vitaminets funktioner och utbredda brist

D-vitamin bildas av kolesterol, precis som de andra steroidhormonerna (östrogener, testosteron, progesteron och kortisol). Det är allmänt känt att D-vitamin är viktigt för kalciumupptaget och skeletthälsan. Dessutom reglerar D-vitamin flera gener som har betydelse för celldelning, immunförsvar, inflammationer, blodsocker, humör och förebyggande av oxidativ stress, som kan orsaka skador på celler och vävnader.
I fettvävnad reglerar D-vitaminet produktionen av adipokiner. Dessa är olika cellsignalerande proteiner, av vilka några främjar låga nivåer av kronisk inflammation och utvecklingen av metabolt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes.
Eftersom det antas att en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin, och att kvinnor efter menopausen är särskilt utsatta, har författarna bakom den nya översiktsartikeln därför tittat närmare på D-vitaminets roll i samband med benskörhet, muskelsvaghet, torra slemhinnor, humörförändringar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, vilket kort sammanfattas i det följande.

Benskörhet och muskelsvaghet

Risken för benskörhet stiger med åldern, och särskilt efter menopausen på grund av minskat östrogen och kalciumupptag från tunntarmen. I detta sammanhang främjar D-vitamin upptaget av kalcium och fosfor från tunntarmen. Dessutom reglerar D-vitamin bisköldkörtelhormoner som är viktiga för blodets nivå av kalcium och fosfor. Brist på D-vitamin kan orsaka hyperparatyreoidism, som kan leda till en rad förändringar i benbildning och benskörhet.
Musklerna har även receptorer för D-vitamin, som har betydelse för musklernas styrka och funktion. I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier som visar att kvinnor som lider brist på D-vitamin efter menopausen har en nedsatt muskelmassa, muskelstyrka samt fysisk prestations- och balansförmåga. Svaga muskler ökar också risken för benbrott om man trillar.
Författarna hänvisar till flera studier där tillskott med D-vitamin kan förebygga benskörhet och svaga muskler hos kvinnor efter menopausen. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns en växelverkan mellan D-vitamin, kalcium och magnesium som är avgörande för kroppens kalciumfördelning, ett starkt skelett och andra metabola processer.

Hjärt-kärlsjukdomar och sockermetabolism

Östrogen har en skyddande effekt på hjärtat. Hormonet reglerar leverns fettomsättning och ökar syntesen av cellernas LDL-receptorer, som sänker blodets nivå av detta kolesterol. Samtidigt ökar östrogen nivån av HDL-kolesterol. Kvinnor efter menopausen har ofta för lite östrogen, vilket kan leda till en störd fettomsättning, viktökning och förändringar i kroppens fettfördelning. Den störda fettomsättningen kan också öka risken för metabola syndrom, däribland hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och hyperlipidemi (förhöjt kolesterol och triglycerider i blodet). Dessutom ökar den störda hormonbalansen risken för kroniska inflammationer och oxidativ stress, vilket banar väg för åderförkalkning. I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier som avslöjar att D-vitamin och tillskott med D-vitamin bidrar till att reglera fettomsättningen, insulinkänsligheten, sockeromsättningen, inflammation samt oxidativ stress, vilket förhindrar utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, metabola syndrom och typ 2-diabetes.

Sexliv och torra slemhinnor

GMS (Genitourinary Syndrome of Menopause) är ett tillstånd där många kvinnor efter menopausen utvecklar svaga slemhinnor, vilket kan orsaka vaginal torrhet, smärta vid samlag, slidkatarr och urinvägsinfektion, eftersom nivån av östrogen minskar. Det är särskilt östrogenformen östriol som är viktig för friska slemhinnor i hela kroppen.
Det tyder också på att D-vitamin är involverat vid tillväxten och utvecklingen av epitelceller i slidan och på andra ställen. Författarna hänvisar alltså till studier där tillskott med D-vitamin har visat sig förbättra epitelcellerna i slidan, stärka immunförsvaret, reglera pH-värdet och återupprätta den fysiska barriären mot bakterier och svamp.
Dessutom kan tillskott med D-vitamin bidra till att förebygga upprepad urinvägsinfektion genom att stärka slemhinnorna och immunförsvaret.

Cancer

Det är immunsystemets uppgift att bekämpa infektioner och vävnadsskador med en akut inflammation. Men kronisk inflammation, där immunförsvaret är felprogrammerat, ökar risken för oxidativ stress, cellskador, cancer och andra kroniska sjukdomar. De hormonella förändringarna efter menopausen ökar risken för att kvinnorna producerar för många proinflammatoriska cytokiner. Dessutom ökar risken för infektioner med papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier där D-vitamin och dess metaboliter är viktiga för immunförsvaret och reglering av inflammationer. Dessutom bidrar D-vitamin till att minska tillväxten av tumörceller och motverka spridning av blodkärl (angiogenes).
Författarna hänvisar till flera studier där ett större intag av D-vitamin är förbundet med en minskad risk för att utveckla cancer i lungorna, brösten och äggstockarna. Det tyder också på att tillskott med D-vitamin minskar risken för bröstcancer hos kvinnor som tar hormontabletter med östradiol. För information finns även hormonpiller med östriol tillgängliga receptfritt på apoteket, vilka fungerar bättre på ömtåliga slemhinnor och inte ökar risken för cancer.

Humörsvängningar

De flesta av dagens kvinnor lever ungefär en tredjedel av sina liv efter menopausen. De hormonella förändringarna och den minskande mängden östrogen ökar risken för humörsvängningar, depression och ångest. Studier visar också att hjärnans status av bland annat proinflammatoriska cytokiner är högre i hippocampus hos patienter med depression. Dessutom är personer med depression ofta mindre fysiskt aktiva och tillbringar mer tid inomhus utan att få så mycket sol, vilket blir till en ond cirkel.
Studier visar att hippocampus och andra delar av hjärnan som relaterar till känslor har receptorer för D-vitamin. Det har också visat sig att patienter med depression ofta har låga nivåer av D-vitamin i blodet, och att tillskott kan hjälpa humöret. Författarna hänvisar till att D-vitamin spelar flera roller för humöret och kognitiva förmågor samt hjärnans bildande av signalsubstanser som dopamin.
Författarna hänvisar också till en större studie av 81 189 kvinnor (Women's Health Initiative), som visade att mer D-vitamin minskade risken för depression.

  • Vi kan bara bilda D-vitamin från solen under sommarmånaderna, och kosten bidrar bara med små mängder.
  • Förmågan att bilda och aktivera D-vitamin minskar efter menopausen.
  • I många studier har man gett tillskott med D-vitamin i doser på 50–100 mikrogram per dag.
  • Då behovet kan vara individuellt är det viktigt att sträva efter en optimal nivå i blodet (över 75 nmol/l).

Slutsats

I översiktsartikeln drar författarna slutsatsen att brist på D-vitamin är ett utbrett men förbisett hälsoproblem hos kvinnor efter menopausen. Kroppens status för D-vitamin är alltså kopplad till skelett-, muskel- och cirkulationssjukdomar, diabetes, humörförändringar och GMS, som kännetecknas av torra slemhinnor, slidkatarr, urinvägsinfektion och andra symtom. Tillskott med D-vitamin är därför en relevant och billig behandling som spelar en avgörande roll efter klimakteriet på flera parametrar. Det är också viktigt att tillskott med D-vitamin optimerar blodets nivå under hela livet.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Frontiers in Physiology.

Fakta om de tre östrogenerna

  • Östradiol är det enda ”kvinnliga östrogenet” som främst bildas i äggstockarna hos fertila kvinnor. Östradiol ger kvinnliga former och ökar celltillväxten. För stora mängder (även från hormontillskott) ökar risken för inflammation och cancer.
  • Östron är ett lagringshormon i fettvävnad.
  • Östriol håller slemhinnorna fuktiga och friska, och det är viktigt för hud, skelett, humör och sexlust. Detta östrogen bildas av alla, men det förbises ofta när man bara pratar om östrogener.

Referenser:

Zhaojun Mei et al. The role of vitamin D in menopausal women´s health. Frontiers in Physiology. 2023

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Anette Paulin og Jens-Ole Paulin. Naturlig hormonterapi – opgør med østrogenmyten. Vingholm  • Skapad