Skip to main content

Brist på magnesium gör D-vitamin ineffektivt

- och det är en hälsofarlig cocktail

Brist på magnesium gör D-vitamin ineffektivt D-vitamin finns i olika former, och magnesium behövs under aktiveringen så att vitaminet kan göra nytta i kroppens celler och vävnader. Men magnesiumbrist är vanligt, och det innebär att D-vitaminet förblir ineffektivt. Det visar sig samtidigt att tillskott med D-vitamin sannolikt ökar upptaget av kalcium. Vid brist på magnesium däremot ökar risken för åderförkalkning, benskörhet, nedsatt motståndskraft och metaboliskt syndrom, vilket är ett förstadium till diabetes 2. Det framgår av en nyligen publicerad studie i The Journal of the American Osteopathic Association.

Vitaminer och mineraler arbetar i kroppen som en samordnad helhet. Och det visar sig att D-vitamin och magnesium arbetar nära tillsammans. Därför är en tillräcklig tillförsel och balans mellan de två näringsämnena avgörande för flera fysiologiska funktioner och en god hälsa.
D-vitamin anses vara ett fettlösligt hormon som de flesta celler behöver. Och det är särskilt viktigt för kroppens upptag av kalcium och fosfor samt ben, immunsystem, kretslopp, humör och cancerförebyggande.
Magnesium är ett av de mineraler vi har störst behov av, näst efter kalcium, kalium och natrium.
Ungefär hälften finns i benen och resten finns i mjukvävnader som muskler, lever, njurar och andra mjukvävnader. Magnesium finns speciellt i cellerna, där det ingår i mer än 600 enzymprocesser.

Brist på magnesium och aktivt D-vitamin kan få allvarliga konsekvenser

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, och kosten bidrar bara med minimala mängder. Därför är D-vitaminbrist särskilt vanligt vid de norra breddgraderna. Men det räcker inte alltid att ta tillskott med D-vitamin, för utan magnesium förblir D-vitaminet ineffektivt.
Det antas samtidigt att omkring 50 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på magnesium, och vi kan förvänta oss samma tendens här hemma. Det betyder med andra ord att bristen på magnesium och aktivt D-vitamin kan ha en lång rad allvarliga konsekvenser för hälsan. På kort sikt, och på lång sikt.
Enligt studieledaren, professor Mohammed S. Razzaque som är ansluten till Erie College of Osteopathic Medicine i Pennsylvania (USA), vet människor i allmänhet inte hur D-vitaminet aktiveras i kroppen och hur de får ut det mesta av sitt tillskott.

Under den här tiden tar många tillskott med D-vitamin för att förebygga influensa och vinterdepression. Men tillskott med D-vitamin verkar inte optimalt om man samtidigt lider brist på magnesium.

D-vitaminets resa från solen och tillskott till den aktiva formen

Vi bildar själva det mesta D-vitaminet i huden med hjälp av ett kolesterol och solens UVB-strålar. I ett första skede bildar vi prohormonet kolekalciferol, som också finns i tillskott, och det har ingen biologisk aktivitet än. I levern omvandlas kolekalciferol med hjälp av magnesiuminnehållande enzymer till 25-hydroxikolekalciferol D3, som också är den D-vitaminform som mäts i blodet.
När D-vitaminet ska användas, och det styrs av PTH-hormonet från bisköldkörtlarna, omvandlas det i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxikolekalciferol D3 med hjälp av andra magnesiuminnehållande enzymer.
Magnesiuminnehållande enzymer ingår också i bisköldkörtlarnas syntes av PTH-hormonet. Det betyder med andra ord att magnesiumbrist för det första kan reducera aktiveringen av D-vitaminet, och för det andra störa bisköldkörtlarnas syntes av PTH-hormonet och kalciumomsättningen.

Källa till vitamin D3 Beteckning för vitamin D3 och enzymaktivitet
Tillskott Kolekalciferol
Huden Kolekalciferol
Bildas utifrån kolesterolformen 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
Levern 25-hydrokolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 25-hydroxylas
(kräver magnesium).
Njurarna 1,25-dihydroxikolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 1-alfa-hydroxylas
(kräver magnesium).

Tillräckligt med magnesium ger mindre behov av D-vitamin

Enligt professor Razzaque kan tillskott med D-vitamin öka en persons nivå av kalcium och fosfor i blodet, även om han eller hon fortfarande lider brist av aktivt D-vitamin ute i cellerna.
Tillskott med D-vitamin kan alltså öka upptaget av kalcium, och normalt bör magnesium bidra till att kalcium stängs inne i bencellerna. Men vid brist på magnesium finns det ingen kontroll över kroppens fördelning av kalcium, och risken för benskörhet och åderförkalkning ökar.
Brist på D-vitamin och/eller magnesium kan i allmänhet orsaka en mängd sjukdomar som även omfattar infektioner, inflammationer och metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till diabetes 2.
Å andra sidan behöver människor som intar en optimal mängd magnesium knappt så stora mängder D-vitamin som tillskott för att få tillräckliga nivåer av aktivt D-vitamin i blodet.
Flera studier har efterhand visat att D-vitamin och magnesium har samma effekt på flera aspekter av hälsan, som exempelvis kretsloppet och blodtrycket. Och beror med stor sannolikhet på att de två näringsämnena ingår i olika interaktioner.
Ett högt intag av magnesium genom kost eller tillskott är signifikant relaterat till minskad brist på aktivt D-vitamin i blodet. Det framgår också av den tidigare NHANES-studien från 2013.

Obs! Ta alltid kalciumtillskott med magnesium.

De flesta tillskott till benen innehåller bara kalcium och D-vitamin. Men magnesium behövs också, så att D-vitaminet aktiveras och kalciumet stängs in i bencellerna. För mycket kalcium och för lite magnesium ökar bland annat risken för åderförkalkning.

Därför är magnesiumbrist vanligt

Magnesium förekommer främst i kärnor, mandlar, nötter, fullkorn, kål, bönor och andra kompakta grönsaker.
I USA ligger de dagliga rekommendationerna på 420 mg för män och 320 mg för kvinnor, och i Danmark ligger det rekommenderade intaget, RI, för vuxna på 375 mg.
Men under de senaste årtiondena har magnesiumbrist blivit allt vanligare. Som redan nämnts antas det nu att 50 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på magnesium, och vi kan förvänta oss samma tendens här hemma.
Magnesiumbrist beror ofta på moderna odlingsmetoder med bekämpningsmedel och gödningsmedel samt en ensidig, raffinerad kost. En stor mängd alkohol och andra stimulantia samt p-piller, vattendrivande läkemedel, betablockerare, syraneutraliserande läkemedel, binjurebarkhormoner, hård träning och stress kan dessutom hämma upptaget eller dränera kroppen på det livsviktiga mineralet. Insulinresistens, när cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt, kan också dränera kroppen på magnesium, och ofta förekommer det många av ovanstående faktorer som förstärker varandra.
Det betyder också att behovet av magnesium kan vara större än de officiella rekommendationerna.

Mätning av kroppens magnesiumstatus är ofta missvisande

Det är svårt att mäta kroppens magnesiumstatus eftersom det bara är 1 procent av kroppens magnesium som återfinns i blodet. Det närmaste man kan komma är så kallade helblodsanalyser, där man även mäter magnesiuminnehållet i blodkropparna.

Referenser

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2673882

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180226122548.htm

Keep magnesium levels topped to benefit from vitamin D, research suggest. Nutrition Insight
http://www.nutritioninsight.com/news/keep-magnesium-levels-topped-to-benefit-from-vitamin-d-research-suggests.html

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016
http://advances.nutrition.org/content/7/1/25.full

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calciumsupplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2222999/

  • Skapad