Skip to main content

Särskild D-vitaminform hämmar farliga inflammationer

- även vid covid-19

Särskild D-vitaminform hämmar farliga inflammationer-vitamin har betydelse för ett välfungerande immunförsvar och många andra funktioner. En grupp forskare från Purdue University och National Institutes of Health i USA har precis hittat de specifika mekanismer genom vilka D-vitamin kan minska hyperinflammation vid allvarliga fall av covid-19. Forskarna hänvisar till en särskilt aktiv D-vitaminform som bildas i immunceller, lungor, kretslopp och på andra ställen. Därför är det alltid viktigt att vara välförsedd med D-vitamin och att kunna aktivera den form vi får från sol och tillskott. Detta kräver bland annat ett särskilt mineral, som många lider brist på.

D-vitamin har betydelse för immunförsvaret på flera fronter, och vi måste såklart kunna bekämpa infektioner. Under normala omständigheter initierar vissa vita blodkroppar, Th1-celler, en proinflammatorisk fas, och när mikroben har dödats initieras en antiinflammatorisk fas. Eftersom den proinflammatoriska fasen kännetecknas av fria radikaler, som är några mycket aggressiva molekyler, bör fasen vara effektiv och kontrollerad så att frisk vävnad inte skadas.
I detta sammanhang är D-vitamin viktigt för att immunförsvaret snabbare ska kunna gå in i den antiinflammatoriska fasen. Därför antar forskarna bakom den nya studien att D-vitamin har potential att hjälpa patienter med allvarlig inflammation.

Covid-19-komplikationer beror på hyperinflammation

De flesta som smittas med covid-19 får ett milt och okomplicerat förlopp. Men i svåra fall kan den proinflammatoriska fasen som orsakas av Th1-cellerna inte avbrytas. Som ett resultat uppstår det hyperinflammation och akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). Det kan också uppstå hyperinflammation i epitelcellerna i blodkärlen samt andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider.
Eftersom immunförsvarets kapacitet är avgörande för hur vi tacklar smitta med covid-19, lade forskarna bakom den nya studien också fokus på hur virus kan utlösa en biokemisk väg i det medfödda immunförsvaret som kallas komplementsystemet, och som också kan orsaka inflammation.

Brist på D-vitamin och aktiveringsproblem är avgörande

Enligt forskarna bakom den nya studien beror de okontrollerade hyperinflammationerna, som orsakas av komplicerade covid-19-infektioner, med största sannolikhet på att patienten inte har tillräckligt med D-vitamin i blodet eller problem med att aktivera det.
Den form av D-vitamin som vi bildar i huden av solens UVB-strålar eller får genom tillskott (kolekalciferol) har ännu ingen biologisk aktivitet och omvandlas via två enzymatiska processer.
Den första processen sker i levern. Här bildas formen 25-hydroxyvitamin D3 (kalcidiol), som fungerar som ett lager och mäts i blodet.
När D-vitaminet ska användas ute i cellerna omvandlas 25-hydroxyvitamin D3 via nästa process till den biologiskt aktiva formen 1,25-dihydroxyvitamin D3 (kalcitriol). Det är alltså denna aktiva steroidform av D-vitamin som binder sig till D-vitaminreceptorerna i de flesta av kroppens celler.
Man har tidigare fokuserat mest på att aktiveringen av D-vitamin sker i njurarna. Men under de senaste årtiondena har det visat sig att aktiveringen även sker i immunceller, lungor, blodkärl, tjocktarm och andra celler. Därför är det viktigt att alla dessa celler snabbt kan aktivera D-vitaminet vid behov.
Vi behöver även magnesium under de två enzymprocesserna, så om vi lider brist på magnesium kommer vi inte att få full nytta av D-vitamin från sol, kost och tillskott.

Autokrint D-vitamin reglerar T-celler och inflammation

Den form av D-vitamin som aktiveras utanför njurarna kallas autokrint D-vitamin. Forskarna bakom den nya studien fann att det var denna form som fick Th1-cellerna att avbryta de inflammatoriska processerna. Forskarna analyserade bland annat blod- och vävnadsprover från patienter med covid-19 och friska kontrollgrupper.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nature Immunology. Forskarna påpekar samtidigt att det inte var en klinisk studie, och att det finns behov av studier på människor för att klargöra huruvida tillskott med D-vitamin har en terapeutisk potential.

D-vitamintillskott till covid-19-patienter minskar intensivvårdsinläggningar och dödsfall

Redan 2020 avslöjade en spansk studie, som tidigare nämnts på denna webbplats, att tillskott med D-vitamin till kritiskt sjuka covid-19-patienter kan rädda liv.
På universitetssjukhuset i Córdoba fick 76 inlagda covid-19-patienter antingen standardbehandling eller större tillskott med D-vitamin tillsammans med standardbehandlingen. Forskarna gav patienterna D-vitamin i form av kalciferol (25-hydroxyvitamin D3), som går lättare och snabbare att utnyttja.
Det visade sig att det bara var två procent av patienterna i D-vitamingruppen som krävde behandling på intensivvårdsavdelning, medan det var 50 procent av de patienter som inte fick D-vitamin. Det var ingen i D-vitamingruppen som avled, och alla skrevs ut utan komplikationer.

Källor till D-vitamin och individuella behov

Som framgår har D-vitamin potential i själva förebyggandet av infektion samt inflammation vid komplicerade infektioner med covid-19 och andra virus. Men det kräver att vi får tillräckligt med D-vitamin och att vi kan aktivera det.
Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, då kosten bara bidrar med minimala mängder. Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu att alla tar tillskott under vintermånaderna, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året.
På marknaden finns det starka tillskott, och det verkliga behovet beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Vi har även behov av magnesium genom kosten eller tillskott i god lättupptaglig kvalitet, så att vi kan aktivera D-vitaminet ute i cellerna.

  • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
  • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 75–120 nmol/l.

 Referenser

Daniel Chauss et al. Autocrine vitamin D signaling switches off pro-inflammatory programs of TH1 cells. Nature Immunology. 2021

Purdue University. Researchers study the link between vitamin D and inflammation. ScienceDaily 2021.

J. Wesley Pike and Mark B. Meyer. Fully-activated Vitamin D (calcitriol) is produced inside and outside of the kidneys. J Clin Invest 2020

Qi Dai et al. Magnesium status and supplements influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2018

Marta Entrenas Castillo et al. Effect of calciferol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. October 2020

  • Skapad