Skip to main content

D-vitaminbrist ökar risken för övervikt och hälsofarliga inflammationer

D-vitaminbrist ökar risken för övervikt och hälsofarliga inflammationerEnligt WHO finns det nu så många överviktiga barn att det har nått epidemiska proportioner. De överviktiga barnen riskerar också att bli överviktiga som vuxna och utveckla högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, kroniska inflammationer och andra metaboliska störningar. Det tyder samtidigt på att överviktiga barn och vuxna ofta lider brist på D-vitamin, vilket har betydelse för viktreglering, inflammationer och många andra metaboliska processer. Detta framgår av en italiensk studie publicerad i tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på vikten av D-vitamin för hälsan och varför D-vitaminbrist är mer utbrett bland överviktiga barn och vuxna.

Överviktiga barn har väldigt svårt att bli av med de extra kilona som vuxna. Detta beror på att det genomsnittliga antalet fettceller i kroppen ökar fram till 20 års ålder, varefter mängden fettceller förblir konstant. På så sätt kommer överviktiga barn och unga alltid att ha fler fettceller än smala barn och unga. När de överviktiga barnen och unga blir vuxna betyder det också att en eventuell viktnedgång inte påverkar antalet fettceller utan bara mängden fett i fettcellerna, som är redo att lagra mer fett. Och därför blir det svårare att gå ner i vikt på lång sikt om man har varit överviktig som barn. Överviktiga löper dessutom större risk att utveckla en rad metaboliska störningar, som även påverkar insulinkänsligheten och skapar grogrund för kroniska inflammationer, högt blodtryck, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
En lång rad studier har redan visat att brist på D-vitamin är kopplat till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Studier har också visat att en förhöjd nivå av proteinet Plasminogen aktivator inhibitor-1, som finns i många celler och blodplättar, ökar risken för insulinresistens, blodproppar och åderförkalkning. I den nya italienska studien ville forskarna därför titta närmare på sambandet mellan blodets nivå av D-vitamin, PAI-1, insulinkänslighet och inflammation.
Forskarna mätte blodnivåerna av D-vitamin, PAI-1 och andra parametrar hos 259 italienska barn som var överviktiga eller avgjort feta. Barnen var 2–18 år gamla och rekryterades från en större italiensk näringsstudie på barn (Nutritional Education Program of the Bambino Gesù Children's Hospital and Research Institute of Rome). Dessutom fungerade 80 normalviktiga barn och unga som kontrollgrupp, som även fick sina blodnivåer av D-vitamin, PAI-1 och andra parametrar mätta.
Jämfört med normalviktiga barn och ungdomar visade det sig att de överviktiga barnen led av en större brist på D-vitamin, vilket var förbundet med en ökad nivå av PAI-1 samt en ökad förekomst av insulinresistens och markörer för inflammation.
Forskarna drar därför slutsatsen att överviktiga barn och unga löper en större risk för att ha låga nivåer av D-vitamin i blodet och en förhöjd nivå av PAI-1, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och blodproppar.

Vilken effekt har D-vitamin på blodsocker, viktreglering och cirkulation?

De flesta överviktiga har svårt att upprätthålla ett stabilt blodsocker, och det gör att de skapar osunda kostvanor, att de överflödiga kalorierna lagras som mer fett och att vikten ökar. Övervikt är också förknippat med insulinresistens, där upptaget av blodsocker i cellerna är bristfälligt. Med tiden kan det leda till metabolt syndrom och typ 2-diabetes, som sprider sig som en epidemi.
I detta sammanhang anses det aktiva D-vitaminet vara ett steroidhormon som påverkar de flesta av kroppens celler via sina receptorer. Detta gäller även bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller. Det finns också D-vitaminreceptorer i hjärnans hypotalamus, som hjälper till att kontrollera aptiten och ämnesomsättningen. Man har även funnit ett samband mellan D-vitamin och frisättningen av mättnadshormonet leptin från fettvävnaden.
Dessutom reglerar D-vitamin inflammationer, där överviktiga personer tenderar att ha en låg grad av kronisk inflammation eftersom för många pro-inflammatoriska cytokiner produceras i fettvävnaden.
Eftersom insulinresistens och kronisk inflammation skapar grogrund för oxidativ stress, åderförkalkning och andra cirkulationssjukdomar, spelar D-vitamin en stor roll på flera fronter.
Enligt den nya studien tyder det också på att D-vitamin bidrar till att reglera PAI-1, där för stora mängder ökar risken för blodproppar och åderförkalkning.
Dessutom pekar forskningen på att överviktiga och diabetiker har ett ökat behov av D-vitamin.

Varför lider överviktiga ofta brist på D-vitamin, och varför har de ett ökat behov?

Det antas att omkring en miljard människor på världsplan lider brist på D-vitamin, särskilt på grund av modern livsstil och brist på sol.
Många studier har efter hand visat på ett samband mellan övervikt och brist på D-vitamin, vilket samtidigt gör det svårare att gå ner i vikt.
Det råder fortfarande debatt kring varför överviktiga oftare har en lägre nivå av D-vitamin i blodet. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin är den rådande teorin att överviktiga personer lagrar mer D-vitamin i fettvävnaden och att de har svårare för att frigöra det i blodomloppet. Även om kosten bara bidrar med blygsamma mängder D-vitamin lever många överviktiga dessutom på skräpmat utan D-vitaminkällor som fet fisk, torskrom, ägg och feta mejeriprodukter.
Det finns dessutom många överviktiga som får för lite sol, och under vintermånaderna står solen under alla omständigheter för lågt för att vi ska kunna bilda D-vitamin i huden.
Den form av D-vitamin som vi bildar i huden är dessutom ett förstadium som först måste omvandlas i levern till den form som mäts i blodet (25-hydroxy-D-vitamin), och sedan i njurarna och på andra ställen till den aktiva steroidformen (1,25-dihydroxyvitamin D).
I detta sammanhang visar det sig att många överviktiga och personer med metabolt syndrom har svårare att aktivera vitaminet. Därför har de ett ökat behov.
Det bör dessutom tilläggas att vi behöver magnesium när D-vitaminet ska aktiveras via de metaboliska processerna. Och många överviktiga lider också brist på magnesium, eftersom de äter för få grönsaker, fullkorn, kärnor och andra livsmedel som innehåller magnesium.

Tillskott med D-vitamin och det bästa utnyttjande

Hälsomyndigheternas rekommendationer för D-vitamin, RI och kosttillskott tar inte hänsyn till att överviktiga personer har ett ökat behov. Eftersom vi inte heller bör få för mycket D-vitamin har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fastställt en övre säker gräns för dagligt intag som ligger på 25 mikrogram för spädbarn, 50 mikrogram för barn från ½ till 10 år och 100 mikrogram för barn över 11 år och vuxna. Eftersom D-vitamin är fettlösligt får vi den bästa effekten i tillskott som torskleverolja eller kapslar där D-vitaminet är bundet till olja. Man måste dessutom få tillräckligt med magnesium för att aktivera D-vitaminet.

Referenser:

Giovina Di Felice et al. Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Vitamin D Association in Overweight and Obese Pediatric Population. Nutrients 2023.

Deirdre K. Tobias et L. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc. 2018


  • Skapad