Skip to main content

En god D-vitaminstatus skyddar mot cancer

En god D-vitaminstatus skyddar mot cancerTillräckligt med D-vitamin i blodet skyddar mot flera cancerformer. Detta framgår av en ny översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Seminars in Cancer Biology. Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, men lagren i levern är begränsade. Samtidigt är det problematiskt att den moderna inomhuslivsstilen och åldringsprocesser ökar risken för en kronisk brist på D-vitamin. Så hur mycket D-vitamin behöver vi om det ska skydda mot cancer?

Cancer täcker olika sjukdomar med okontrollerad, malign celltillväxt. Det tar ofta många år från det att den första cellen förändras tills tumörer kan observeras. Kroppens normala mekanismer, som ska oskadliggöra de sjuka cellerna, är dessutom satta ur funktion. Med tiden kan cancercellerna sprida sig via blod och lymfbanor, skapa metastaser och hota patientens liv.
Även om screeningmetoder och behandlingar har förbättrats, ökar fortfarande cancerfrekvensen, och Danmark har satt flera rekord.
Många som följer de officiella kostrekommendationerna, håller idealvikten, begränsar sitt intag av alkohol, motionerar och undviker tobaksrökning får också cancer. Mycket tyder på att brist på D-vitamin är en förbisedd faktor.

  • Vi kan bara bilda D-vitamin på sommaren, när solen står högt på himlen.
  • När hälsomyndigheterna varnar mot solen bör de också upplysa om hur vi får tillräckligt med D-vitamin – hela året.
  • Annars finns det en risk för att varningarna gör mer skada än nytta.

D-vitamin skyddar mot flera cancerformer på flera fronter

D-vitamin är viktigt för ben, muskler, immunförsvar och celldelning. De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, VDR, som antas reglera 5–10 procent av våra gener, bland annat genom viktiga på-och-av-funktioner. I den nya översiktsartikeln, som har publicerats i tidskriften Seminars in Cancer Biology, kommer författarna närmare in på hur D-vitamin aktiverar flera delar av immunförsvaret, och hur det bidrar till att motverka kroniska inflammationer, som är den röda tråden i många sjukdomar, däribland flera cancerformer.
Enligt översiktsartikeln har D-vitamin störst effekt vid förebyggande av tarmcancer samt leukemi, lymfom och andra typer av blodcancer. Således har D-vitamin en stor betydelse för stamceller och regenerering av vävnader som tarmvävnad och hudvävnad.
Men om det föreligger en brist på D-vitamin finns det en risk för att cellernas receptorer, VDR, inte fungerar optimalt, och att cellerna initierar en okontrollerad celldelning.
Man har också funnit att låga nivåer av D-vitamin i blodet ökar risken för bröst- och prostatacancer, och att prognosen är sämre.
Enligt den nya översiktsartikeln har tillskott med D-vitamin dock inte visat sig kunna minska cancerdödligheten i kontrollerade studier. Författarna påpekar därför att tillskott med D-vitamin bör tillgodose individuella behov. Mycket beror också på den dos som ges för att uppnå optimal effekt, och om vitaminet ges under tillräckligt lång tid, eftersom cancer ofta utvecklas under många år.
På denna webbplats har vi tidigare nämnt en stor metaanalys, i vilken ett forskarteam från Michigan State University tittade närmare på data från nästan 80 000 cancerpatienter som antingen tog tillskott med D-vitamin eller placebo under en treårsperiod. Forskarna fann att skillnaden i dödlighet mellan D-vitamin- och placebogruppen var statistiskt signifikant. Det kan därför vara viktigt att ge tillskott med D-vitamin som led i behandlingen. Det är dessutom en billig behandling.
När det gäller förebyggande bör man sträva efter att vara välförsedd med D-vitamin under hela året och hela livet.

Officiella rekommendationer och det verkliga behovet av D-vitamin

Referensintag, RI, för vita vuxna under 70 år är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år.
Ny forskning visar att överviktiga och diabetiker har ett ökat behov. Detta gäller också vid intag av kolesterolsänkande läkemedel.
Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet är mycket högre än RI, och rekommendationerna för vuxna varierar från 30 till 100 mikrogram dagligen, så att vi kan uppnå optimala nivåer i blodet. Det är lätt att bilda denna mängd från solen på en bra sommardag, men eftersom lagren i levern är begränsade rekommenderas tillskott under hela vinterhalvåret på våra nordliga breddgrader.

  • Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxyvitamin D3.
  • Det nedre gränsvärdet ligger på 50 ng/ml.
  • Flera ledande forskare menar dock att man måste upp på hela 60–100 ng/ml för att få ett optimalt sjukdomsförebyggande.

Referenser

Carsten Carlberg, Alberto Munoz. An update on vitamin D signaling and cancer. Seminars in Cancer Biology. 2020

University of Eastern Finland. A good vitamin D status can protect against cancer. ScienceDaily. June 10, 2020

Varun Samji et al. Role of vitamin D supplementation for primary prevention of cancer: Meta-analysis of randomized trials. Journal of Clinical Oncology, 2019

Michigan State University. Vitamin D could help cancer patients live longer. ScienceDaily. June 2019

Obesity and vitamin D deficiency may indicate greater risk for breast cancer. Cleveland OH: The North American Menopause Society. September 19, 2018

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-24-Danskere-doer-oftere-af-kraeft-end-vores-naboer

  • Skapad