Skip to main content

Mörkhyade bildar mindre D-vitamin

- vilket ökar risken för covid-19-infektion, hjärt-kärlsjukdomar och förtida död

Mörkhyade bildar mindre D-vitaminDen höga sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men personer med mörk hy har svårare att bilda tillräckligt av vitaminet på våra breddgrader. Därför riskerar de mycket lätt att få kronisk brist på D-vitamin. Det har allvarliga hälsomässiga konsekvenser, som i värsta fall är livshotande. Detta framgår av flera studier.

Det största fokuset har legat på D-vitaminets roll för kalciumupptaget och benen, men vitaminet bidrar också till regleringen av våra gener och ett brett spektrum av ämnesomsättningsprocesser. Dessa ämnesomsättningsprocesser omfattar bland annat immunförsvaret samt regleringen av inflammationer och insulinkänslighet, som är involverad i de flesta livsstilssjukdomar, från åderförkalkning till diabetes och cancer. Därför bör vi alla få tillräckligt med D-vitamin hela livet, och personer med svart eller mörk hy bör vara särskilt uppmärksamma på våra breddgrader, och om de lever en modern inomhuslivsstil.

Varför hamnar människor med mörk hy lättare i underskott av D-vitamin?

D-vitamin bildas när huden utsätts för solens UV-strålar. Men forskningen visar att människor med svart eller mörk hy, och som har mycket melanin i huden, bildar vitaminet mycket långsammare. I de soliga tropikerna, där dessa etniska befolkningsgrupper har sitt ursprung, är det lätt att bilda tillräckligt med D-vitamin, och den mörka huden bidrar samtidigt till att skydda mot solbränna.
Men eftersom vissa av dessa mörkhyade människor för flera tusentals år sedan flyttade mot högre breddgrader med mindre sol, såg evolutionen till att de utvecklade en ljusare hud som bättre kunde utnyttja den sparsamma UV-strålningen. Det betyder samtidigt att de svarta och mörkhyade som idag bor på de högre breddgraderna har svårare att bilda tillräckligt med D-vitamin. Samtidigt gör den moderna inomhuslivsstilen problemet ännu värre.

Mörkhyade blir lättade smittade med coronavirus

Personer med svart eller mörk hy och med etniskt ursprung från Afrika och Asien löper en mycket högre risk för att smittas med coronavirus, covid-19. Detta framgår bland annat av en studie från Surrey and Southampton Universities, där man jämförde blodprover från 1 300 vuxna i Storbritannien, varav 580 testades positiva för covid-19. Studien avslöjade också att personer med vit hud hade en nivå av D-vitamin i blodet som var 53 procent högre än den hos etniska minoriteter med svart eller mörk hy.
Enligt Robert Brown från tankesmedjan McCarrison Society har forskningen redan avslöjat den viktiga roll som D-vitamin spelar för immunförsvaret och hur det skyddar mot luftvägsinfektioner. Följaktligen har sex studier och tankesmedjans egen forskning visat att risken för att dö av covid-19 är lägre i befolkningsgrupper där bristen på D-vitamin är lägre.
D-vitaminet säkerställer också att immunförsvaret inte löper amok, för det är precis det som gör covid-19 och andra infektioner livshotande, om det uppstår cytokinstorm och hyperinflammation , som angriper frisk vävnad.

Enligt beräkningar från Office for National Statistics i Storbritannien löper svarta människor en dubbelt så hög risk för att dö av virusinfektioner, även om de lever sunt.

Mörka spädbarn döda på grund av D-vitaminbrist

På denna webbplats har vi tidigare nämnt hur tre mörka spädbarn från Storbritannien utvecklade benskörhet och dödlig hjärtsvikt på grund av allvarlig brist på D-vitamin. De kliniska symptomen kom krypande i alla tre fallen, och spädbarnens behov av D-vitamin blev varken mätt eller tillgodosett förrän det var för sent. Det visade sig att bristen på D-vitamin var så kritisk, eftersom det gick ut över kalciumupptaget, och att kalciumet har betydelse för nervimpulserna i hjärtat, så att det kan slå normalt.
Enligt forskare från University of Birmingham hade tragedierna kunnat undvikas om man hade fokuserat mer på att kontrollera att de mörkhyade gravida kvinnorna och deras spädbarn var välförsedda med D-vitamin.

Mörkhyade som lider brist på D-vitamin riskerar många andra sjukdomar

Enligt en större artikel publicerad i Journal of Nutrition har en stor andel afroamerikaner lägre nivåer av D-vitamin i blodet jämfört med vita befolkningsgrupper. Följaktligen riskerar många afroamerikaner som annars lever hälsosamt att ha låga nivåer av D-vitamin i blodet under hela året och livet, eftersom de inte ens kan bilda tillräckligt från sommarsolen.
Brist på D-vitamin ökar i allmänhet risken för viktproblem, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och andra allvarliga sjukdomar, oberoende av vilken hudfärg man har.

Forskarna: Mer fokus på D-vitamin till personer med mörk hy

Flera forskare från Storbritannien och USA kräver nu att hälsovårdsmyndigheterna ändrar sin politik kring tillskott med D-vitamin, och att hänsyn tas till individuella behov hos färgade, gravida, spädbarn och andra befolkningsgrupper, som lättare hamnar i underskott.
Det är ett mycket billigt förebyggande och en lösning av allvarliga hälsoproblem om människor med mörk hy och andra utsatta grupper får mätt sin nivå av D-vitamin och tar nödvändiga tillskott, så att de får en optimal nivå i blodet.
I Danmark rekommenderar Socialstyrelsen tillskott med 10 mikrogram D-vitamin till personer med mörk hy. Men det förs inga kampanjer, och de flesta känner inte till det. Det är också möjligt att det verkliga behovet av D-vitamin är större, eftersom den naturliga egenproduktionen sedan tidernas begynnelse har varit mycket större på sydligare breddgrader.

Referenser

Coronavirus: Obesity and ethnicity linked to greater risk of contracting disease, suggest research. Independent. 18 May. 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Suma Uday et al. Cardiac, bone and growth plate manifestations in hypocalcemic infants: Revealing the hidden body of the vitamin D deficiency iceberg. BMS Pediatrics 2018.

University of Birmingham. Tragic death of baby highlights the need for vitamin D public health policy change. ScienceDaily June 26, 2018

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Susan S. Harris. Vitamin D and African Americans. The Journal of Nutrition. 2006

Steen Ahrenkiel. D-vitaminbehov og mangel I Danmark. Biokemisk Forening 2009

  • Skapad