Skip to main content

Samspelet mellan moderns D-vitamin och moderkakan har betydelse för fostrets utveckling

Samspelet mellan moderns D-vitamin och moderkakan har betydelse för fostrets utvecklingD-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av fostrets skelett, tandutveckling, immunförsvar och andra funktioner. Samtidigt är fostret beroende av moderns D-vitamin som måste överföras och aktiveras. I det sammanhanget har en forskargrupp kastat nytt ljus över moderkakans funktion i samband med fostrets utnyttjande av D-vitamin. Forskarna hoppas att den nya insikten kan bidra till att förbättra graviditeter.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin (VDR), som reglerar en mängd gener och ett otal biokemiska processer. Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för utvecklingen av fostrets skelett och tandutveckling. Under de senaste årtiondena har flera studier också visat på ett samband mellan D-vitamin, hjärnhälsa, immunförsvar och födelsevikt.
En rad studier tyder dessutom på att gravida kvinnors brist på D-vitamin ökar risken för missfall och att barnet utvecklar neurologiska sjukdomar som ADHD. Därför är det så viktigt att den gravida kvinnan och fostret är välförsett med D-vitamin.

Moderkakans centrala betydelse för fostrets utnyttjande av D-vitamin

Den nya studien avslöjar en komplex interaktion mellan D-vitamin och moderkakan. Detta understryker vikten av att moderns nivå av D-vitamin i blodet är tillräckligt hög under hela graviditeten, och att hon tar nödvändiga tillskott.
Eftersom fostret inte själv kan bilda D-vitamin måste det överföras via moderkakan. Detta har betydelse för fostrets utveckling och barnets hälsa efter födseln. Enligt tidigare studier har man antagit att moderns D-vitamin överförs passivt till fostret via moderkakan. Men den nya studien kastar nytt ljus över denna process.
I den nya in vitro-studien använde forskarna moderkaksprov från kvinnor som precis hade fött barn. Detta för att undersöka hur cellerna i moderkakan tar upp tillsatt D-vitamin via en process som kallas endocytos, och den vidare metabolismen av D-vitamin. Studien avslöjade att den tillförda D-vitaminformen 25(OH)D omvandlas i moderkakan till den aktiva steroidformen 1,25(OH)2D.
Aktiveringen av D-vitamin i moderkakan har alltså inverkan på både moderkakans funktioner och fostrets allmänna utveckling. Forskarna fann vidare att plasmaproteinet albumin är viktigt för cellernas upptag av D-vitamin och att genen CYP24A1 är involverad i kontrollen av kroppens D-vitaminlager.
Moderkakan spelar alltså en avgörande roll för upptaget och aktiveringen av D-vitamin, och forskarna jämför processen med den som man redan vet sker i njurarna.
Enligt forskarna är studien den första som avslöjar moderkakans betydelse för metabolismen av D-vitamin. Eftersom forskarna bara använde moderkaksprover från fulländade graviditeter, efterlyser de nu studier som kan belysa D-vitaminets roll för moderkakan under den tidiga graviditeten.
Sammantaget kan dessa studier bidra till att förbättra graviditeter, och det är under alla omständigheter viktigt att den gravida kvinnan är välförsedd med D-vitamin.
Den nya studien har publicerats i eLife, en icke-vinstdrivande och referentgranskad vetenskaplig tidskrift.

Utbredd D-vitaminbrist och officiella rekommendationer av tillskott

Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla vuxna intar ett dagligt tillskott på 5–10 mikrogram D-vitamin under vinterhalvåret (oktober–april). Detta kan bidra till att förebygga D-vitaminbrist före själva graviditeten.
Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar också att gravida kvinnor får ett dagligt tillskott på 10 mikrogram under hela året. Det gäller även personer med mörk hy samt personer med täckande klädsel eller som inte får tillräckligt med sol.
Men även om den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att gravida tar tillskott med D-vitamin, så verkar det ändå som om många människor glömmer det och inte är konsekventa. Det kan därför vara en fördel om den gravida får mätt sin D-vitaminstatus – särskilt på vintern och våren, då risken för brist är som störst.
Det tyder dessutom på att de officiella rekommendationerna är ganska lågt satta och att vissa kan ha ett större behov av D-vitamin.
Eftersom vi inte får få för mycket D-vitamin har EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande. Denna mängd är inte större än vad de flesta med vit hy kan bilda under en solig sommardag i lätt klädsel.

  • Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram D-vitamin till alla gravida.
  • Enligt annan forskning är det också relevant med tillskott innan man planerar en graviditet för att förhindra missfall.
  • Vissa kan ha ett större behov och brister kan avslöjas via ett blodprov.

Referenser:

Claire Simner et al. Placental uptake and metabolism of 25(OH) vitamin D determine its activity within the fetoplacental unit. eLife 2022

eLife. Placenta plays active part in transferring vitamin D to fetus during pregnancy. ScienceDaily March 8, 2022

Minna Sucksdorff et al. Maternal Vitamin D Levels and the Risk of Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2019

Study sheds light on role of vitamin D in healthy pregnancy. News Medical Life Sciences June 2018

Bruce W Hollis & Carol Wagner. New Insight into vitamin D requirements during pregnancy. Bone Research 2017

New study sheds light on role of vitamin D in healthy pregnancy. News Medical Life Sciences June 2018

  • Skapad