Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar risken för bakteriell lunginflammation

Brist på D-vitamin ökar risken för bakteriell lunginflammationD-vitamin har en förbisedd betydelse för immunförsvaret, och brist ökar risken för bakteriell lunginflammation med upp till 60 procent. Detta framgår av en stor dansk studie från Herlev Hospital, Gentofte Hospital och Köpenhamns universitet, där man har undersökt 116 000 deltagare. Eftersom många äldre, cancerpatienter och andra kroniskt sjuka är särskilt utsatta för luftvägsinfektioner, och eftersom bakteriell lunginflammation kan vara livshotande, ser forskarna nu en potential i att tillhandahålla tillskott med D-vitamin vid förebyggande, en åtgärd som ska undersökas ytterligare.

Lunginflammation (pneumoni) är en övergripande term för ett flertal olika infektioner i lungvävnaden. Sjukdomen följer ofta i kölvattnet av vinterns virusinfektioner, som förkylning och influensa. Om immunförsvaret är mycket dåligt kan bakterier från den naturliga mikrofloran i näsan och svalget tränga ner i lungorna, där de förökar sig och orsakar inflammation. De flesta lunginflammationer beror på några streptokockbakterier som kallas pneumokocker.
I Danmark läggs cirka 15 000 personer in på sjukhus varje år med lunginflammation, och andra får bara behandling. Varje år dör cirka 1 600 personer av lunginflammation. Över hela världen orsakar infektioner i nedre luftvägarna, däribland lunginflammation, fler dödsfall än cancer, blodproppar i hjärtat, HIV och malaria tillsammans. Cirka 90 % av dödsfallen inträffar bland personer över 65 år.
Mycket tyder nu på att brist på D-vitamin, som är särskilt vanligt under vinterhalvåret och bland äldre och kroniskt sjuka, ökar risken för infektion och att den blir livshotande.

Risken ökar ju lägre nivån av D-vitamin är i blodet

Den vetenskapliga studien från Herlev Hospital, Gentofte Hospital och Köpenhamns universitet bygger på data från Østerbro-studien och Herlev-Østerbro-studien, där forskarna bland annat har mätt genetiska varianter av D-vitamin i blodet från 116 000 deltagare. Detta bidrar till att bestämma nivån av D-vitamin i kroppen. Detsamma gäller exponeringen för sommarsol, som är den viktigaste källan på våra breddgrader, eftersom kosten bara bidrar med blygsamma mängder. Men äldre, mörkhyade, diabetiker, cancerpatienter och andra kroniskt sjuka har svårare att bilda och utnyttja vitaminet. Därför hamnar de lättare i underskott.
Den nya danska studien avslöjade att brist på D-vitamin påverkar immunförsvarets förmåga att bekämpa bakterier i luftvägarna och lungorna. Forskarna kunde således se att risken för att få bakteriell lunginflammation stiger med 12–63 procent per 10 nmol/l lägre nivå av D-vitamin i blodet. Så ju mer D-vitamin man lider brist på, desto större är risken för en bakteriell lunginflammation.
Forskarna undersökte också deltagarnas risk för urinvägsinfektion, hudinfektion, blodförgiftning och magtarminfektion, men kunde inte hitta liknande orsakssamband mellan låga nivåer av D-vitamin.
Den nya danska studien har publicerats i British Medical Journal. Forskarnas nästa steg är nu att undersöka om tillskott med D-vitamin kan förebygga bakteriell lunginflammation i en slumpmässigt kontrollerad studie.
För information delas blodets innehåll av D-vitamin in i vanlig brist (under 30 nmol/L), otillräcklig nivå (30–50 nmol/L) och tillräcklig nivå (över 50 nmol/L). Enligt flera internationella forskare ligger den optimala nivån på mellan 60–100 nmol/l.
En tidigare metaanalys (Martineau et al), som också har publicerats i British Medical Journal, har redan rapporterat att tillskott med D-vitamin minskar antalet akuta luftvägsinfektioner, däribland bakteriell lunginflammation, med upp till 42 procent. Effekten var störst hos de deltagare där man hade konstaterat en större brist, och till dessa gav man större doser.

Varför skyddar D-vitamin mot luftvägsinfektioner?

D-vitamin har en förbisedd betydelse för det medfödda och förvärvade immunförsvaret, som sedan tidernas begynnelse har blivit utrustat till att angripa miljontals olika mikroorganismer.
D-vitamin har en särskilt viktig betydelse för luftvägarna, där det sörjer för bildandet av antibiotiska peptider som snabbt förstör många mikroorganismer.
D-vitamin sörjer dessutom för att de vita blodkropparna, T-cellerna, aktiveras, så att de kan dela sig explosivt och göra frontalangrepp mot bakterier och virus. Men om T-cellerna inte kan ta upp tillräckligt med D-vitamin från blodet kan de varken samarbeta, angripa eller utveckla immunitet.
D-vitamin bidrar dessutom till att immunförsvaret angriper på ett riktat sätt utan att överreagera. Denna funktion är mycket viktig, eftersom våldsamma reaktioner och hyperinflammation kan skada friska lung- och andra vävnader.

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Referensintag, RI, för vita vuxna under 70 år är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år. Men dessa rekommendationer implementeras inte systematiskt.
Många forskare hävdar dessutom att det verkliga behovet av D-vitamin ofta ligger mycket högre än RI, och det beror på många faktorer som gener, solexponering, ålder, hudtyp, BMI, kolesterolsänkande läkemedel och kroniska sjukdomar som cancer och diabetes. På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin, vilket är 25 mikrogram för spädbarn från 0–6 månader, 50 mikrogram för barn från 6 månader till 10 år och 100 mikrogram för barn från 11 år samt vuxna inkl. gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Yunus Colak, Børge G Nordestgaard, Shoaib Afzal. Low vitamin D and risk of bacteriel pneumonias: Mendelian randomisation studies in two population-based cohorts. BMJ 2020 Oct 27

Gentofte Hospital. Lavt D-vitamin øger risikoen for bakteriel lungebetændelse.
https://www.gentoftehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder/Sider/Lungebet%C3%A6ndelse-og-d-vitamin.aspx

Adrian R Martineau et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections. Systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017

University of Copenhagen. Vitamin D crucial to activating immune Defences. 2010

University of Colorado Anschultz Medical Campus. Vitamin D reduces respiratory infections. ScienceDaily November 2016

  • Skapad