Skip to main content

Brist på D-vitamin vid födseln ökar risken för att barnet får högt blodtryck

Brist på D-vitamin vid födseln ökar risken för att barnet får högt blodtryckGravida kvinnor måste vara särskilt uppmärksamma på att få tillräckligt med D-vitamin under hela året, eftersom den moderna livsstilen med inomhusaktiviteter, solskyddsfaktor samt mörk hud och övervikt gör att många hamnar i underskott av vitaminet. Brist på D-vitamin vid födseln och under de första levnadsåren är bland annat förknippat med en ökad risk för högt blodtryck under barndomen och när barnen blir vuxna. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Hypertension. Forskarna rekommenderar därför att gravida kvinnor mäter sin D-vitaminnivå. De rekommenderar också att gravida kvinnor och deras barn får nödvändiga tillskott, eftersom det kan förebygga högt blodtryck senare i livet.

Högt blodtryck är en av de mest kroniska och livshotande sjukdomarna i världen. Det finns många riskfaktorer, däribland övervikt, åldringsprocesser, diabetes-2, tobaksrökning och så vidare. En förbisedd riskfaktor är brist på D-vitamin, som blir allt vanligare på grund av den moderna livsstilen. Det verkar även som om foster och småbarn är särskilt utsatta.
Det visar sig att alla kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som är viktiga för nervsystemet, hjärnan, benen, musklerna, immunförsvaret, regleringen av cellernas gener samt kalciumupptag. Därför kan brist på D-vitamin under graviditeten inte bara skada moderns hälsa, utan också barnets utveckling och hälsa på kort och lång sikt.

D-vitaminbrist hos barn ökar risken för kroniskt högt blodtryck

I den nya studien följde forskarna vid Johns Hopkins University i USA, 775 barn från Boston Medical Center från födseln till 18 års ålder. De flesta av barnen tillhörde låginkomstfamiljer, och 68 procent av barnen var afroamerikaner. Låga nivåer av D-vitamin definierades som mindre än 11 ng/ml (nanogram per milliliter) i navelsträngen vid födseln, och mindre än 25 ng/ml i barnens blod under den tidiga barndomen.
En jämförelse med barn som hade tillfredsställande nivåer av D-vitamin avslöjade att:

  • Barn födda med låga nivåer av D-vitamin löpte upp till 60 procent högre risk för ett förhöjt systoliskt blodtryck mellan 6 och 18 år.
  • Barn som hade kroniskt låga nivåer av D-vitamin under den tidiga barndomen löpte två gånger så stor risk för förhöjt systoliskt blodtryck mellan 3 och 18 år.
  • Systoliskt blodtryck avser det högsta talet under mätningen. Det indikerar hur stort tryck blodet utövar mot artärväggarna när hjärtat slår.
  • Högt systoliskt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Detta gäller också när det andra blodtrycket, det diastoliska, är under kontroll.

Högt blodtryck och fetma bland barn är ett växande problem

Enligt forskarna finns det ännu inga rekommendationer från hälsomyndigheterna om att kontrollera gravida och småbarn för brist på D-vitamin. Ändå avslöjar den nya studien att mätning av D-vitaminbrist i kombination med relevanta kosttillskott till gravida och småbarn kan vara ett effektivt sätt att förhindra högt blodtryck senare i livet.
Enligt en av huvudförfattarna bakom studien, forskardoktoranden Guoying Wang, är man fortfarande osäkra på de optimala mängderna D-vitamin i blodet under graviditeten och i den tidiga barndomen. Därför satsar forskarna på att genomföra studier på större populationer. Tillsammans med en ökning av högt blodtryck bland barn förekommer det också en ökning av överviktiga barn. Detta verkar vara en ond cirkel, eftersom annan forskning visar att brist på D-vitamin i sig ökar risken för övervikt.

  • De flesta skandinaver får bara 2–4 mikrogram D-vitamin från kosten, och det är inte tillräckligt.
  • Brist på sommarsol samt vintermörker, graviditet, övervikt och åldringsprocesser ökar behovet.

Hur får gravida och småbarn tillräckligt med D-vitamin?

D-vitamin finns i fet fisk, torskrom, ägg och smör. Men kosten bidrar bara med minimala mängder. På våra breddgrader är sommarsolen den viktigaste källan, men många undviker solen eller använder så pass mycket solskyddsfaktor att den egna produktionen blir för låg. Dessutom är lagren i levern ofta så begränsade att brist blir vanligare under vinterhalvåret.
Referensintaget, RI, för vuxna är 5 mikrogram i Danmark. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, samt personer med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. I USA ligger de officiella rekommendationerna för vuxna på 15 mikrogram, och det återspeglar att hälsomyndigheterna inte är eniga om sina rekommendationer.
Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet av D-vitamin kan vara ännu högre, när det exempelvis gäller förebyggandet av annat än benskörhet. Det har också visat sig att övervikt i sig ökar behovet av D-vitamin.

Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott i form av kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Guoying Wang et al. Vitamin D Trajectories from Birth to Early Childhood and elevated Systolic Blood Pressure During Childhood and Adolescence. Hypertension 2019

American Heart Association. Low vitamin D at birth raises risk of higher blood pressure in kids. ScienceDaily July 1, 2019

Varshil Mehta and Shivika Aqarwai. Does Vitamin D Deficiency Lead to Hypertension? Cureus 2017

Sisley SR et al. Hypothalamic Vitamin D Improves Glucose Homeostasis and Reduces Weight. Diabetes 2016

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/d-vitamin

  • Skapad