Skip to main content

Läs mer om att D-vitamin är viktigt för en sund nattsömn

- för både barn och vuxna

Läs mer om att D-vitamin är viktigt för en sund nattsömnBrist på sömn är vanligt bland barn och vuxna och ökar risken för övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, blodproppar, depression, infektioner och många andra sjukdomar. Brist på D-vitamin är också vanligt, och nu har ett team kinesiska forskare visat att det finns ett samband. Det innebär med andra ord att brist på D-vitamin gör det svårare att somna, sova ut och vakna frisk och utvilad.

Sömn har jämsides med sunda kostvanor och motion en avgörande betydelse för humöret och hälsan. Sömnbrist ökar risken för nedsatt prestationsförmåga, övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, blodproppar, depression, infektioner och många andra sjukdomar.
Förr i tiden var det vanligare att gå tidigt i säng och somna gott. Men den moderna livsstilen med elektriska ljus och diverse skärmar har gjort att många går till sängs för sent, har svårt att somna eller sover dåligt.
En ny epidemiologisk studie från Sverige har till exempel visat att 40 procent av alla barn i åldern 10 år sover mindre än 9 timmar per natt – och det är för lite.
Den moderna livsstilen med mindre direkt solljus har samtidigt medfört att brist på D-vitamin har blivit allt vanligare.
En brittisk studie har visat att 70 procent av alla ungdomar i åldern 14–16 lider brist på D-vitamin, och enligt en kinesisk studie lider 40 procent av alla skolbarn av D-vitaminbrist. Brist på D-vitamin ökar liksom brist på sömn risken för övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, depression, infektioner och många andra sjukdomar. Så det kan enkelt bli en ond cirkel.
Det är dock få studier som har visat sambandet mellan D-vitaminbrist i blodet och sömnbrist bland äldre barn och vuxna.

Brist på D-vitamin och sömn är en allvarlig global cocktail

Sömnbrist har blivit ett globalt problem, liksom D-vitaminbrist, som även drabbar barn och unga.
Syftet med den kinesiska studien var därför att undersöka förhållandet mellan D-vitamin i blodet och sömnlängden. I studien deltog 800 friska skolbarn i åldern 8–14 från Ningbo i provinsen Zhejiang, och tillsammans med sina föräldrar blev de noggrant informerade om studien.
Alla barnen mättes och vägdes, och fick fylla i formulär med frågor om deras hälsa och kostvanor.
Forskarna tog blodprover där de mätte skolbarnens nivåer av D-vitamin i form av 25 (OH)D, där över 20 ng/ml (nanogram per milliliter) anses tillräckligt och under 20 ng/ml anses otillräcklig. (Den nedre officiella gränsen i Danmark ligger i jämförelse på 50 ng/ml).
I skolan skulle barnen själva fylla i ett formulär som handlade om när de brukade stiga upp och när de brukade gå och lägga sig. Forskarna beräknade sedan varaktigheten av deras nattsömn, vilken jämfördes med de 9 timmar som anses lämpligt för barn i den åldern.

Så här lite behövs

En sömnminskning på en timme eller mer om dygnet kan potentiellt skada prestationsförmågan, blodsockret, ämnesomsättningen, hormonsystemet och immunförsvaret.

Betydande samband mellan D-vitamin, sömn och BMI

Det visade sig att 33 procent av barnen inte sov tillräckligt och under 9 timmar av dygnet. Samtidigt led 30 procent av barnen brist på D-vitamin.
Forskarna hittade ett betydande samband mellan de barn som sov för lite, saknade D-vitamin, hoppade över frukosten och hade ett högt BMI.
Det fanns inget betydande samband i fråga om kön, föräldrarnas status, rökvanor eller fysiska aktiviteter.
Enligt forskarna är deras nya studie den första som visar sambandet mellan barnens mängd av D-vitamin i blodet och deras sömnlängd.
Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Solen och D-vitaminet har flera funktioner för den goda sömnen

Trots att sambandet mellan D-vitamin och sömnkvalitet ännu inte har klargjorts presenterar de kinesiska forskarna olika teorier.
Bristen på D-vitamin kan möjligtvis försämra den egna produktionen av olika reglerande ämnen, såsom sömnhormonet melatonin samt interleukiner och prostaglandiner.
En annan möjlig förklaring är att man har hittat receptorer för D-vitamin i hypotalamus och andra celler i nervsystemet, som aktiveras av vitaminet. Denna förklaring stöds av en mänsklig studie där personer som fick tillskott med D-vitamin sov längre och bättre.
Forskarna påpekar att sömnproblem också kan hänga samman med för få utomhusaktiviteter. Här är solen som bekant den viktigaste källan till D-vitamin, och på de nordliga breddgraderna kan vi bara bilda vitaminet under sommarhalvåret när solen står tillräckligt hög på himlen. Samtidigt stimulerar solljuset hjärnans pinealkörtel till att bilda sömnhormonet melatonin på kvällen. På så sätt har solljuset en dubbel och självförstärkande effekt på den goda sömnen.

För liten sömn ökar risken för depression hos ungdomar

Brist på sömn kan ensamt försämra koncentrationsförmågan, immunsystemet och sockermetabolismen, och ungdomar med sömnproblem löper fem gånger större risk för depression jämfört med ungdomar som sover bra. Detta framgår av en studie genomförd av forskare från Bergen i Norge och University of California, USA.

Hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen?

Referensintaget, RI, för vuxna och barn är 5 respektive 10 mikrogram. Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet av D-vitamin är mycket högre än RI. Det är lätt att bilda 30–100 mikrogram på en bra sommardag, men under vinterhalvåret behövs starka tillskott eftersom en allmän hälsosam kost och vanliga multivitaminer bara bidrar med begränsade mängder.

Referenser

Qing-Hai Gong et al. 25-Hydroxyvitamin Status and Its Association with Sleep Duration in Chinese Schoolchildren. Nutrients 2018

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Graven, Andreas R. Søvn påvirker vægt og aktivitetsniveau. Videnskab.dk 2014

Graven, Andreas R. For lidt søvn kan give depression. Videnskab.dk 2014

  • Skapad