Skip to main content

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsa

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsaD-vitamin ingår i uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Enligt en större översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients har D-vitamin en särskilt viktig roll för barns och ungdomars mentala hälsa på grund av dess långsiktiga effekt. Ämnet är mycket aktuellt eftersom barns omfattande brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra mentala problem. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sommarsol och nödvändiga tillskott i enlighet med den danska livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer och barnens och ungdomarnas verkliga behov.

D-vitamin betraktas som ett neuroaktivt steroidhormon som har avgörande betydelse för nervsystemet, humöret och de kognitiva färdigheterna. De flesta studier om D-vitaminets betydelse för den mentala hälsan har utförts på vuxna. Ändå är det särskilt viktigt att barn och ungdomar är välförsedda med D-vitamin på grund av den livslånga effekten.
Därför ville forskarna bakom den nya studien analysera sambandet mellan barns mentala hälsa och intaget av D-vitamin eller blodets status via en systematisk undersökning av publicerad vetenskaplig litteratur på området. Detta inkluderade både interventionsstudier och observationsstudier, som inhämtades från databaser som PubMed och Web of Science fram till oktober 2019.

 • Allt fler barn och ungdomar drabbas av ångest, depression och beteendeproblem.
 • Även om det kan finnas flera orsaker verkar det nu som om utbredd brist på D-vitamin kan vara en orsaksfaktor.

Förhållandet mellan barns brist på D-vitamin och psykiska sjukdomar

Forskarna inhämtade 24 lämpliga studier som antingen behandlade barns intag av D-vitamin eller blodets innehåll av D-vitamin. Studierna delades dessutom in i grupper som behandlade barnens psykiska hälsa, däribland friska barn eller barn med psykiska problem som våldsamt beteende, ångest, depressiva symtom/depression, psykotiska störningar, bipolär sjukdom, OCD och självmordstendenser. Forskarna tittade också närmare på barnens allmänna mentala tillstånd som stress, livskvalitet, humör och sömnmönster.
Det visade sig att de flesta av de inhämtade studierna avslöjade D-vitaminets potentiella positiva roll på barns mentala hälsa. Forskarna efterlyser nu fler studier som går djupare in på området. Forskarna påpekar dock att tillräckligt med D-vitamin från säker solexponering eller tillskott bör vara ett viktigt element som stöder barnens mentala hälsa tillsammans med en hälsosam och balanserad kost. Forskarna påpekar också att blodets nivå av D-vitamin bör vara optimal för att undvika utveckling av mentala problem.

Blodets innehåll av D-vitamin

 • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
 • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 60–100 nmol/l.

 D-vitamin har många funktioner i hjärnan

I översiktsartikeln kommer forskarna närmare in på D-vitaminets potentiella mekanismer i hjärnan och nervsystemet. Det finns exempelvis D-vitaminreceptorer, VDR, i flera områden i hjärnan, såsom hypotalamus, hjärnbarken, lillhjärnan och det limbiska systemet, som är säten för våra känslor och vårt korttidsminne. Här reglerar D-vitaminet bland annat en rad gener via på-och-av-mekanismer samt neurotransmittorer som acetylkolin, dopamin och serotonin.
D-vitamin motverkar dessutom inflammationer, vilket kan orsaka depression.
Forskarna hänvisar i detta sammanhang till en lång rad studier som behandlar D-vitaminets betydelse för den mentala hälsan, och hur barn med psykiska störningar oftare lider brist på D-vitamin.

Den onda cirkeln

Forskarna hänvisar till andra samband mellan D-vitamin och mental hälsa. Det är nämligen ett faktum att många med psykiska hälsoproblem som depression, kronisk trötthet och social ångest undviker utomhusaktiviteter, saknar aptit eller äter ohälsosamt, vilket leder till brist på D-vitamin från solen eller kosten. Det är också möjligt att de i förväg har ett ökat behov av D-vitamin på grund av genetiska faktorer eller en rubbad kalciummetabolism. På så sätt kan bristen på D-vitamin och effekten på den mentala hälsan bli som en ond cirkel eller en fråga om vad som kommer först. Även om det kan finnas många orsaker till psykisk sjukdom, är det under alla omständigheter viktigt att hjärnan och nervsystemet är välförsett med D-vitamin. Om inte föreligger det också en risk för att andra terapier inte hjälper optimalt.

Livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer angående tillskott med D-vitamin

Eftersom nya studier har avslöjat en utbredd brist på D-vitamin hos barn och befolkningen som helhet, är livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer följande:

Späd- och småbarn under 4 år:
10 mikrogram dagligen under hela året, från 2 veckor och upp till 4 år.

Barn från 4 år och vuxna:
5–10 mikrogram under hela vinterhalvåret (från oktober till april).

Särskilda befolkningsgrupper
10 mikrogram året runt för:

 • Barn och vuxna med mörk hy.
 • Barn och vuxna som bär täckande klädsel på sommaren.
 • Människor som inte kommer ut dagligen eller som undviker solljus.
 • Gravida.

Individuella behov och övre säkra gränser

Studier visar att behovet av D-vitamin kan variera på grund av olika genetiska förutsättningar. Därför kan vissa ha behov av mer D-vitamin än de officiella rekommendationerna.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin, vilket är 25 mikrogram för spädbarn från 0–6 månader, 50 mikrogram för barn från 6 månader till 10 år och 100 mikrogram för barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.

 • Cirka 15 procent av alla barn i Danmark har behandlats för en psykisk sjukdom innan de fyller 18 år.
 • Totalt sett utgör psykiska sjukdomar den största sjukdomsbördan bland barn och ungdomar (mellan 1–24 år).
 • Även om det kan finnas flera orsaker till psykiska sjukdomar, bör man alltid vara medveten om D-vitamin och kompensera för eventuella brister.

Andra studier och mer information

Allt fler barn och ungdomar drabbas av psykiska hälsoproblem. Följande artikel på denna webbplats beskriver närmare hur brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra psykiska störningar.

»Skolbarns brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression och aggressivt beteende senare i livet«

Referenser

Dominika Glabska et al. The Influence of Vitamin D Intake and Status on Mental Health in Children: A Systematic Review. Nutrients 2021

Sonia L. Robinson et al. Vitamin D Deficiency in Middle Childhood is related to Behavior Problems in Adolescence. The Journal of Nutrition, 2019

University of Michigan. Low levels of vitamin D in elementary school could spell trouble in adolescence. ScienceDaily. August. 2019

Helene Sandström. Den optimala D-vitamindosen i vinter? Det beror på dina genar. Nordic Nutrition Council. Sep. 3, 2020

VitaminD.net. Interview mit Dr. Carlberg: Vitamin D, epigenetik und der respons-index. Hämtad. 2020-09-03

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

 • Skapad