Skip to main content

D-vitamin hämmar hälsofarliga inflammationer

D-vitamin hämmar hälsofarliga inflammationerMånga lider av kroniska inflammationer och det skapar grogrund för en mängd sjukdomar som astma, typ 2-diabetes, åderförkalkning, depression, cancer samt ledgångsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar. Förekomsten av kronisk inflammation kan också göra infektioner med corona och influensa livshotande eftersom immunförsvaret är rubbat. Men det visar sig att D-vitamin hämmar inflammation på flera fronter och därmed minskar risken för en lång rad sjukdomar och förtida dödsfall. Detta framgår av en ny studie från University South Australia som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology. Eftersom behovet av D-vitamin är individuellt bör man även säkerställa att blodets nivå är optimal och att kroppen kan aktivera D-vitaminet.

Akut inflammation uppstår naturligt under läkningsprocesser och när immunförsvaret angriper bakterier. Kroppen bildar bland annat fria radikaler, men de ska regleras noggrant så att de inte skadar friska celler och vävnader.
Om inflammationen blir kronisk bombarderas kroppen konstant med fria radikaler som skapar grogrund för utveckling av en lång rad sjukdomar som astma, typ 2-diabetes, åderförkalkning, cancer, depression, tarminfektioner, reumatoid artrit samt ledgångsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar. Dessutom kan akut cytokinstorm och hyperinflammation göra infektioner med corona och influensa livshotande. Och det är samma urspårade reaktioner som gör blodförgiftningar dödliga.
Enligt WHO är kroniska inflammationer och åtföljande sjukdomar den största dödsorsaken i världen, och prevalensen förväntas öka drastiskt om inte grundläggande förändringar görs i befolkningens livsstil och kostvanor.
I det här avseendet har det lagts allt större fokus på D-vitamin, och nu har forskare från University of South Australia hittat ett direkt samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och höga nivåer av inflammation.

  • Det uppskattas att över en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin.
  • Vintermånaderna, inomhuslivsstil, åldrandeprocesser, mörk hy, övervikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar ökar risken för D-vitaminbrist.
  • Genetiska variationer kan orsaka olika behov av D-vitamin.

Samband mellan blodets nivå av D-vitamin och inflammation

I studien undersökte forskarna olika data från 294 970 deltagare som var registrerade i den brittiska biobanken UK Biobank. Man använde mendelsk randomisering, genom vilken forskare använder kunskap om gener hos stora befolkningsgrupper för att titta på hur livsstil och andra faktorer påverkar hälsan på lång sikt. I det här fallet tittade forskarna närmare på blodets innehåll av D-vitamin i förhållande till CRP (C-reaktivt protein), som är en markör för inflammation. Den största mängden CRP bildas i levern under den akuta inflammationsfasen. Men nivån kommer också att vara förhöjd i samband med kronisk inflammation.
Den nya studien visade att det fanns ett direkt samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och en hög nivå av CRP.

Mer D-vitamin för att förebygga och behandla en lång rad kroniska sjukdomar

Enligt den nya studien utgår forskarna från att kronisk inflammation kan minskas eller motverkas genom att höja blodets nivå av D-vitamin. Detta kan alltså bidra till att förebygga de många sjukdomar där kronisk inflammation är involverad.
Enligt forskarna kan tillräckliga mängder D-vitamin i blodet också minimera de många komplikationer som är förknippade med övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och autoimmuna sjukdomar.
Enligt professor Elina Hyppönen är resultaten av studien viktiga. Forskarna har dessutom observerat ett antal hälsofördelar när patienter med låga nivåer av D-vitamin i blodet får optimerade nivåer. I vissa fall har effekten dock varit liten eller obefintlig. Detta kan bero på brist på magnesium, som är avgörande för att den D-vitaminform som mäts i blodet (25-hydroxivitamin D3) ska kunna omvandlas till den aktiva formen (1,25-dihydroxyvitamin D3).
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology och ligger i linje med tidigare studier.

  • I Danmark bör blodets innehåll av D-vitamin enligt rekommendationerna ligga på 50–160 nmol/l och helst mellan 75–120 nmol/l.

Ju mer D-vitamin, desto mindre inflammation

Forskare från National Jewish Health i Denver, USA, har tidigare genomfört en in vitro-studie där de gav vita blodkroppar olika mängder D-vitamin från lösningar. Forskarna fann att de vita blodkroppar som inte fick tillräckligt med D-vitamin producerade höga nivåer av IL-6 och TNF-alfa, som är andra markörer för inflammation. Forskarna påvisade att D-vitaminets förmåga att hämma inflammationer beror på den mängd som finns i blodet och att det bästa resultatet ses vid värden som ligger på över 50 nmol/l.

Därför är D-vitamin viktigt för hela immunförsvaret

  • D-vitamin aktiverar de olika vita blodkropparna vilket är avgörande för att förebygga och bekämpa infektioner.
  • D-vitaminet ser också till att immunförsvaret inte spårar ur genom att reglera och hämma bildningen av inflammationsfrämjande markörer som CRP, IL-6 och TNF-alfa.

Referenser:

Ang Zhou, Elina Hyppönen. Vitamin D deficiency and C-reactive protein: a bidirectional mendelian randomization study. International Journal of Epidemiology, 2022

University of Australia. Down on Vitamin D? It could be the cause of chronic inflammation. Sciencedaily. August 7, 2022

Iacopo Chiodini et al., Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical outcomes. Frontiers in Public Health. 22 December 2021

Roma Pahwa; Ishwarial Jialal. Chronic Inflammation. NCBI April 2018

Aya Mousa et al. Effect of vitamin D supplementation on inflammation: protocol for a systematic review. BMJ Open 2016

National Jewish Health. How vitamin D inhibits inflammation. ScienceDaily 2012

Majid Shojaei et al. The Correlation between Serum Level of Vitamin D Outcome of Sepsis Patients; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine 2019

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

  • Skapad