Skip to main content

D-vitaminets förmåga att förebygga cancer och andra sjukdomar beror på magnesium

D-vitaminets förmåga att förebygga cancer och andra sjukdomar beror på magnesiumEnligt epidemiologiska studier finns det olika resultat avseende D-vitaminets förmåga att skydda mot cancer, infektioner och andra sjukdomar. Enligt en ny studie som publicerats i Cancer Research beror det på att magnesium ingår i själva aktiveringen av D-vitamin, som alla kroppens celler behöver. Det är inte till så stor nytta att ta tillskott med D-vitamin om man samtidigt lider brist på magnesium. Och det finns det många som gör på grund av näringsfattig kost, stress, läkemedel och andra orsaker.

D-vitamin är viktigt för benen och immunsystemet, och nyare forskning visar att det också påverkar förebyggandet av inflammation, depression och cancer. Det visar sig dessutom att D-vitamin och magnesium arbetar nära tillsammans. Därför är en tillräcklig tillförsel och balans mellan de två näringsämnena av yttersta vikt för flera fysiologiska funktioner och en god hälsa.
Det är välkänt att tillskott med D-vitamin ökar upptaget av kalcium, men vid brist på magnesium ökar det faktiskt risken för benskörhet eftersom magnesium normalt säkerställer att kalcium lagras in i bencellerna. I en studie har man exempelvis injicerat patienter med engelska sjukan, som är en klassisk bristsjukdom, med stora mängder D-vitamin (1 500 mikrogram), vilket inte korrigerade den verkliga bristen. Men när man sedan gav magnesium samtidigt kunde bencellerna ta upp det nödvändiga kalciumet, och först då fungerade behandlingen mot engelska sjukan. På så vis kan tillskott med magnesium tydligen korrigera de behandlingar med D-vitamin som inte fungerar tillfredsställande. Detta gäller även vid förebyggande av cancer och många andra sjukdomar.

Det finns flera typer av D-vitamin och de viktigaste formerna är:

D2-vitamin, ergokalciferol. Förekommer naturligt i växtriket.

D3-vitamin, kolekalciferol. Förekommer naturligt i djurriket och omvandlas till aktiva former.

Så här aktiverar magnesium D-vitamin

Med hjälp av solljus och kolesterol i huden bildar vi först D-vitaminformen kolekalciferol. Det är också denna form som finns i tillskott.
I levern omvandlas kolekalciferol sedan med hjälp av magnesiuminnehållande enzymer till 25-hydroxikolekalciferol D3, eller 25 (OH)D3, som också är den D-vitaminform som mäts i blodet.
När D-vitaminet ska användas omvandlas det i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxikolekalciferol D3 med hjälp av andra magnesiumhaltiga enzymer.
Brist på magnesium kan således leda till ett stort antal sjukdomar som orsakas av brist på aktivt D-vitamin.

Både D-vitamin och magnesium är avgörande vid cancerförebyggande

Tidigare studier, in vivo och in vitro, har visat att aktiveringen av D-vitamin beror på magnesium.

En grupp forskare har nu utfört en dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad studie, där de undersökte interaktionerna mellan magnesium och D-vitamin och huruvida tillskott med magnesium ökar blodets innehåll av aktivt D-vitamin.
Studien, som egentligen behandlade förebyggande av tarmcancer (Personal Prevention of Colorectal Cancer Trial), omfattade 250 deltagare som antingen fick tillskott med magnesium eller placebo.
Forskarna fann att tillskott med magnesium påverkade blodets innehåll av D-vitamin i form av 25 (OH) D3, som är den vanliga formen som mäts, samt några andra former.
Forskarna fann också att det föreligger en skillnad på tillskott med bara D-vitamin och tillskott med D-vitamin och magnesium.
Enligt forskarna kan den nya studien förklara varför tidigare studier har visat olika resultat när det gäller D-vitaminets förmåga att förebygga cancer.
Studien har publicerats i Cancer Research.

Utbredd brist på D-vitamin och magnesium är en hälsofarlig cocktail

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, och kosten bidrar bara med minimala mängder. Därför är brist på D-vitamin särskilt vanligt vid de norra breddgraderna.
Det antas samtidigt att omkring 50 procent av den amerikanska befolkningen lider brist på magnesium, och vi kan förvänta oss samma tendens här hemma. Det innebär med andra ord att brist på magnesium och aktivt D-vitamin kan ha en lång rad allvarliga konsekvenser för hälsan. På kort sikt, och på lång sikt.

Översikt över interaktioner mellan D-vitamin och magnesium
Förekomst av D-vitamin Beteckning för D3-vitamin och enzymaktivitet
Kost och tillskott Kolekalciferol
Huden Kolekalciferol
Bildas utifrån kolesterol och solens UVB-strålar
Levern 25-hydrokolekalciferol D3/25 (OH)D3
Bildas med hjälp av enzymet 25-hydroxylas, som kräver magnesium.
Njurarna 1,25-dihydroxikolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 1-alfa-hydroxylas, som kräver magnesium.

Därför är magnesiumbrist vanligt

Magnesium förekommer främst i kärnor, mandlar, nötter, fullkorn, kål, bönor och andra kompakta grönsaker.
Men under de senaste årtiondena har magnesiumbrist blivit allt vanligare på grund av moderna odlingsmetoder och en ensidig, raffinerad kost. En stor mängd alkohol och andra stimulantia samt p-piller, vattendrivande läkemedel, betablockerare, syraneutraliserande läkemedel, binjurebarkhormoner, insulinresistens, hård träning och stress kan dessutom hämma upptaget eller dränera kroppen på det livsviktiga mineralet.
Det betyder också att behovet av magnesium kan vara större än de officiella rekommendationerna, RI, som är på 375 mg dagligen.

Mätning av kroppens magnesiumstatus är ofta missvisande

Det är svårt att mäta kroppens magnesiumstatus eftersom det bara är 1 procent av kroppens magnesium som återfinns i blodet. Det närmaste man kan komma är så kallade helblodsanalyser, där man även mäter magnesiuminnehållet i blodkropparna.

Referenser

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

Keep magnesium levels topped to benefit from vitamin D, research suggest. Nutrition Insight

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calciumsupplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008

  • Skapad