Skip to main content

Kan mer magnesium skydda kvinnor mot livshotande hjärtsvikt?

Kan mer magnesium skydda kvinnor mot livshotande hjärtsvikt?Det finns ett tydligt samband mellan intaget av magnesium och risken för hjärtsjukdomar och plötslig hjärtdöd hos postmenopausala kvinnor. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Women’s Health. Tyvärr finns det många kvinnor som inte diagnostiseras i tid för hjärtsjukdomar. Samtidigt är det ett faktum att många kvinnor i denna åldersgrupp tar tillskott med kalcium för benen. Men om det föreligger en brist på magnesium, som sörjer för kroppens fördelning av kalcium, kan dessa kalciumtillskott i stället öka risken för åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Enligt den nya och tidigare studier behöver vi därför lägga mycket mer fokus på kvinnors behov av att få tillräckligt med magnesium under hela livet – och inte minst efter klimakteriet.

Den vanligaste dödsorsaken i hela världen är åderförkalkning i hjärtats kranskärl, även kallat ischemisk hjärtsjukdom. Åderförkalkning beror på avlagringar av oxiderat LDL-kolesterol, fett och kalcium på insidan av hjärtartärerna, som förtjockas och blir stela. Sjukdomen utvecklas gradvis, och många märker ingenting. Med tiden kan emellertid olika symtom uppstå till följd av den försämrade blodtillförseln, och i värsta fall blodproppar och plötslig död.
Kvinnor får sällan hjärtsjukdom före klimakteriet (menopaus), och om de får det beror det ofta på en genetisk predisposition i kombination med riskfaktorer som rökning, p-piller eller stress. Flera internationella studier visar att många kvinnor diagnostiseras för sent vad gäller ischemisk hjärtsjukdom. Det är också problematiskt att behandlingen av kvinnors hjärtsjukdomar baseras på erfarenheter man har från behandlingar av medelålders män.
Hos kvinnor kan symtomen vara mindre typiska, och ett eller flera symtom kan uppträda såsom:

 • Trötthet vid fysisk ansträngning.
 • Andnöd.
 • Åtstramande känsla i bröstet.
 • Smärta i mellangärdet.
 • Hjärtklappning.
 • Yrsel.
 • Kallsvettningar.
 • Illamående.
 • Smärta som strålar ut i ryggen, nacken eller käkarna.

Risken för livshotande hjärtsvikt ökar efter klimakteriet

Enligt forskarna bakom den nya studien utgör postmenopausala kvinnor den största hälsobördan vad gäller hjärt-kärlsjukdomar, inklusive plötslig död orsakad av hjärtsvikt. Eftersom det bara finns en begränsad kunskap om de olika riskfaktorerna för många kvinnor i denna åldersgrupp, ville forskarna titta närmare på förhållandet mellan kostens innehåll av magnesium och risken för hjärt-kärlsjukdomar och livshotande hjärtsvikt.

 • Cirka hälften av kroppens magnesium finns i benen.
 • Resten finns i musklerna, hjärtat, nervsystemet och andra mjukvävnader.
 • Här finns magnesium främst inuti cellerna, där det ingår i över 300 olika enzymer.

Studien: Mer magnesium gynnar cirkulationen och skyddar mot hjärtsvikt

Forskarna undersökte mer än 153 000 postmenopausala kvinnor, som redan sen tidigare deltog i den omfattande studien Women's Health Initiative. Kvinnornas intag av magnesium genom kosten beräknades utifrån särskilda frågeformulär, metoder och justeringar. Under en uppföljningsperiod på cirka 10 år registrerade forskarna hur många av kvinnorna som fick ischemisk hjärtsjukdom eller dog som ett resultat av plötsligt hjärtsvikt.
Efter en justering för olika faktorer fann forskarna ett tydligt och statistiskt samband mellan kvinnors intag av magnesium och deras hjärthälsa. De kvinnor som fick minst magnesium genom kosten (189 mg/dag) löpte följaktligen en statistisk och mycket större risk för att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom och dö av hjärtsvikt. Samtidigt hade de kvinnor som fick mest magnesium genom kosten en bättre cirkulation och löpte en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och tidig död till följd av hjärtsvikt.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Women's Health. Det är en vetenskaplig tidskrift som publiceras en gång i månaden med fokus på sjukdomar och tillstånd som är vanligare bland kvinnor. Syftet med tidskriften är också att lägga mer fokus på bättre förebyggande, diagnos och behandling av hälsoproblem som vanligtvis drabbar kvinnor.

Men vilken effekt har magnesium egentligen på cirkulationen?

Som nämnts beror de flesta hjärtsjukdomar på åderförkalkning i hjärtats kranskärl på grund av avsättningar av oxiderat LDL-kolesterol, fett och kalcium på insidan av pulsådrorna, som förtjockas. Det är alltså viktigt att kalciumet avlägsnas från blodomloppet, och att kolesterolet inte oxiderar. Det bidrar magnesium till på flera sätt, vilket framgår av följande.

Så säkerställer magnesium rätt fördelning av kalcium

I alla cellers membran sitter magnesiumet som en slags dörrvakt. Här sörjer det för att stänga in 99 procent av vårt kalcium i ben och tänder, och lika viktigt: det håller kalciumnivåerna mycket låga i mjukvävnader som blodkärl, bindväv, nervvävnad och inre organ.
Om vi lider brist på magnesium finns det ingen säkerhet för att kalciumet stängs in i bencellerna, och det ökar inte bara risken för benskörhet. Det leder också till en större risk för att för mycket kalcium stängs in i cellerna i mjukvävnaden. När cellerna i mjukvävnaden, däribland hjärta och blodkärl, innehåller för mycket kalcium blir de stressade, och åderförkalkning, inflammationer och andra allvarliga tillstånd kan uppstå.
Därför måste det finnas en balans mellan kalcium och magnesium, och man bör aldrig ta kalciumtillskott utan magnesiumtillskott.

Magnesium aktiverar D-vitamin

Det är viktigt att få tillräckligt med D-vitamin, som sörjer för upptaget av kalcium. Men D-vitaminet ingår också i en mängd andra funktioner, som bland annat har betydelse för immunförsvaret, hjärtat och cirkulationen.
När vi bildar D-vitamin från solen är det i form av kolekalciferol, som också finns i tillskott. Men denna form har ännu ingen biologisk aktivitet, och den omvandlas i levern och senare till den aktiva formen i njurarna med hjälp av magnesiuminnehållande enzymer.
Det betyder med andra ord att brist på magnesium minskar utnyttjandet av D-vitamin och de många processer som D-vitamin ingår i. Därför bör det också läggas fokus på att få tillräckligt med magnesium genom kost eller tillskott.

Magnesium hämmar inflammationer, som är orsaken till åderförkalkning

Under de senaste decennierna har det mest legat fokus på kolesterol, som är den främsta orsaken till åderförkalkning. Men så enkelt är det inte. För åderförkalkning orsakas i högre grad av kroniska inflammationer som påverkar cirkulationen med fria radikaler och oxidativ stress.
Vi får inte glömma att kolesterol är ett livsviktigt ämne som ingår i alla cellmembran samt i uppbyggnaden av steroidhormoner och D-vitamin. Kolesterol blir först farligt när det oxiderar till följd av oxidativ stress, för då kan det inte användas till de många funktionerna. Som ett resultat äts kolesterolet upp av de vita blodkropparna och lagras in i kärlväggen som skumceller. Det är alltså kroniska inflammationer, fria radikaler och oxidativ stress som är farligt för cirkulationen, och inte kolesterolet som sådant.
I detta avseende bidrar magnesium till att minska inflammationer och oxidativ stress genom att ta upp kalcium i benen, så att celler i mjukvävnad som blodkärl inte översvämmas av kalciumjoner.
Magnesiumets förmåga att aktivera D-vitamin hjälper ytterligare till att motverka inflammationer, eftersom D-vitamin reglerar immunförsvaret så att det inte överreagerar.
Magnesium hjälper dessutom till att reglera blodsockret. I detta sammanhang är det känt att ett förhöjt blodsocker och en förhöjd insulinnivå bidrar till utvecklingen av inflammationer, diabetes 2 och åtföljande cirkulationssjukdomar.

Därför är magnesiumbrist vanligt

Det finns magnesium i kärnor, mandlar, nötter, frön, bönor, fullkorn, avokado, kål, andra grönsaker, tång och mörk choklad. Magnesiumbrist beror ofta på moderna odlingsmetoder och en ensidig, raffinerad kost. En stor mängd alkohol och andra stimulantia samt p-piller, vattendrivande läkemedel, syraneutraliserande läkemedel, hård träning och stress kan dessutom hämma upptaget eller dränera kroppen på det livsviktiga mineralet.
Insulinresistens och typ 2-diabetes kan också dränera kroppen på magnesium, och ofta förstärker många av de ovanstående faktorerna varandra.
Det betyder samtidigt att behovet av magnesium kan vara större än de officiella rekommendationerna på 375 mg.

 • Åderförkalkning kommer smygande.
 • Omkring 33 procent lever inte ett år efter det att de har varit inlagda på sjukhus med hjärtsvikt första gången. Därför finns det all anledning att förebygga hjärtsvikt.
 • En hälsosam kost, stabilt blodsocker, magnesium, D-vitamin, fiskolja, antioxidanter, motion och en lämplig vikt bidrar till en god cirkulation.

Referenser

Jason Li et al. Association of Dietary Magnesium Intake with Fatal Coronary heart Disease and Sudden Cardiac Death. The Health of Women. 2020

Eva Prescott. Kvinder og hjertesygdom. Netdoktor.dk

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008

 • Skapad