Skip to main content

D-vitaminets betydelse för tarmfloran och den livsviktiga sömnen

D-vitaminets betydelse för tarmfloran och den livsviktiga sömnenNär vi sover rensas hjärnan på giftiga ämnesomsättningsprodukter, och brist på djupsömn ökar risken för dåligt välbefinnande, depression, Alzheimers, cancer och många andra sjukdomar. Enligt den amerikanska sömnforskaren dr Stasha Gominak är den dåliga sömnkvaliteten ofta kopplad till en brist på D-vitamin. För det första har vi behov av D-vitamin så att vi kan bilda acetylkolin, en signalsubstans som är nödvändig för att uppnå djupsömn. För det andra har vissa tarmbakterier behov av D-vitamin, så att de kan bilda B-vitaminer som B5, som också behövs för en god sömn. Å andra sidan kan tillskott med för många B-vitaminer som B5 och B12 i vissa fall göra det svårt att somna. Det goda sömnmönstret kräver därför D-vitamin och B-vitaminer i rätt mängder.

Dr Stasha Gominak är neurolog och sömnforskare. Hon ville bland annat ta reda på varför så många unga och annars friska patienter hade problem med att sova. Många av dem led också av mild sömnapné. Dr Gominak konstaterade att patienterna hade svårt att hamna i djupsömn, som kännetecknas av långsamma hjärnvågor, att kroppen är helt still och att hjärnan rensas på giftiga ämnesomsättningsprodukter från den vakna tidens aktiviteter. Patienterna hamnade inte heller i den viktiga REM-sömnen (rapid eye movement sleep) med drömaktivitet, som är viktig för att vi ska komma ihåg och bearbeta upplevelser.
De patienter som sov dåligt klagade därför på trötthet, huvudvärk och andra problem. Några av patienterna led brist på B12-vitamin, vilket inte var överraskande. Men när dr Gominak sedan kontrollerade för D-vitamin under en period visade det sig att alla patienterna led brist på D-vitamin.
På 1980-talet hade den tyske forskaren Walter E. Stumpf redan skrivit vetenskapliga artiklar som förklarade hur cellerna innehåller många D-vitaminreceptorer i de delar av hjärnan som kontrollerar sömnmönstret och förmågan att gå in och ut ur djupsömn. Men artiklarna föll i glömska tills dr Gominak fick ett förnyat intresse. Hon genomförde därefter en tvåårig studie i vilken hon drog slutsatsen att många sömnproblem är kopplade till brist på D-vitamin, och att problemet kan åtgärdas med enkla kosttillskott.

Hjärnan, D-vitamin och acetylkolin

Thalamus är ett område i hjärnans centrum som reglerar medvetande, uppmärksamhet och sömn. Cellerna i thalamus innehåller många D-vitaminreceptorer, och när vitaminet tränger in i cellernas kärna aktiveras produktionen av acetylkolin. För detta finns det också ett behov av grundkomponenten kolin samt B5-vitamin.
Acetylkolin är en signalsubstans som har många funktioner i stora delar av nervsystemet, däribland det parasympatiska nervsystemet, som särskilt aktiveras vid sömn, matsmältning och återhämtning.
Enligt Gominak lider personer med sömnproblem en brist på acetylkolin, vilket medför en för låg aktivitet i det parasympatiska nervsystemet och en för hög aktivitet i det sympatiska nervsystemet, som normalt aktiveras av ångest, stress och fysisk belastning.
Acetylkolin har många viktiga funktioner som både inkluderar att vi är vakna och uppmärksamma under dagen, och att vi kan falla i sömn och genomgå de olika sömnstadierna på natten. Acetylkolin bidrar till att vi ligger helt orörliga under djupsömnen.
Det finns inget läkemedel med acetylkolin. Men vi kan själva bilda det om vi får tillräckligt med D-vitamin, B5-vitamin och kolin, som till exempel finns i stora mängder i äggula.
När vi bildar tillräckligt med acetylkolin sover vi bättre, och enligt dr Gominak har hjärnan då möjlighet att reparera cellskador till följd av många års dålig sömn. Det kan också hända att behovet av sömn blir större, eftersom hjärnan håller på med en större och nödvändig stortvätt.

Acetylkolin är av stor betydelse för de autonoma delarna av nervsystemet som delas in i:

 • Det sympatiska nervsystemet, som är särskilt aktivt när vi är vakna och måste hantera utmaningar och stress.
 • Det parasympatiska nervsystemet, som är särskilt aktivt när vi vilar och sover. Det styr matsmältningsprocesser och återuppbyggnad av vävnader och resurser.

D-vitamin, B-vitaminer och tarmflora

Enligt dr Gominak är det också viktigt att få tillräckligt med D-vitamin, så att de sunda tarmbakterierna kan frodas. Hon kommer närmare in på fyra typer av tarmbakterier (aktinobakterier, bakteroider, firmicutes och proteobakterier), som i sin tur producerar åtta nödvändiga B-vitaminer. Utan D-vitamin ersätts dessa sunda tarmbakterier av andra tarmbakterier som inte behöver D-vitamin, och som inte kan producera B-vitaminer.
För att optimera tarmfloran bör vi ha ett innehåll av D-vitamin i blodet som ligger på över 60 ng/ml, och man kan sedan ta starka B-vitaminer i tre månader.
Ändå kan tillskott med för många B-vitaminer också orsaka problem när tarmflorans tillförsel har blivit optimal. Detta kan faktiskt medföra att man blir alltför vaken och kanske drabbas av hjärtklappning och tankeflykt, så att man inte alls kan somna.
Enligt dr Gominak finns det fortfarande mycket vi inte vet vad gäller den optimala dosen av vitaminer, och det beror som nämnts på kroppens egen produktion och tillförsel genom kost och tillskott. Dr Gominaks hypotes är därför att det är bäst om vår tarmflora så långt som möjligt själv bildar de flesta B-vitaminer.
Dr Gominak hänvisar till djur som björnar, som går i ide på vintern och inte äter någonting alls på flera månader. Djuren behöver fortfarande B-vitaminer för de grundläggande men nedtonade ämnesomsättningsfunktionerna, och dr Gominak tror att djuren fortfarande är i stånd att producera och lagra B6-vitamin, B5-vitamin, tiamin och C-vitamin.
Ändå har människan under evolutionen förlorat förmågan att bilda C-vitamin.
Enligt dr Gominak är D-vitamin och en sund, mångsidig kost det viktigaste för att upprätthålla en symbiotisk och mångsidig mikroflora i tarmen, såväl som på andra ställen på hud och slemhinnor. Vi matar följaktligen bakterierna, och de i sin tur matar oss med vitaminer, enzymer, mjölksyror, antibiotika och andra livsviktiga ämnen. Det räcker alltså inte med att ta mjölksyrabakterier och andra probiotika om vi inte fortsätter att mata alla de goda bakterierna.
Därför lägger dr Gominak också vikt vid att kosten är ekologisk. Detta beror på att ekologiska produkter innehåller färre antibiotikarester och färre rester av ogräsbekämpningsmedel som Roundup (glyfosat), som kan ödelägga tarmfloran.

 • D-vitamin och B5-vitamin ingår i hjärnans bildande av acetylkolin, som är nödvändigt för en god djupsömn.
 • D-vitamin och B-vitaminer är viktiga för en sund tarmflora.
 • Den sunda tarmfloran bildar själv ännu fler B-vitaminer.
 • Brist på D- och B-vitaminer orsakar sömnproblem.
 • Man kan eventuellt ta starka D-vitaminer under hela vinterhalvåret samt en kur med starka B-vitaminer i tre månader.
 • För många B-vitaminer genom tillskott kan med tiden orsaka sömnproblem, både när det gäller att somna och sova djupt.
 • Rätt mängd är alltid viktigt.
 • Man bör också koppla av innan man går och lägger sig och undvika blått ljus från bildskärmar, mobiltelefoner och LED-lampor.

 Referenser

Ezgi Dogan-Sander et al. Association of serum 25 hydroxyvitamin D concentrations with sleep phenotypes in a German community sample. PLoS ONE 2019

Gominak SC. Vitamin D deficiency changes the intestinal microbiome reducing B Vitamin production in the gut. The resulting lack of pantothenic acid adversely affects the immune system, producing a “pro-inflammatory” state associated with atherosclerosis and autoimmunity. Med Hypotheses 2016

Gominak SC, Stumpf WE. The world epidemic of sleep disorders is linked to vitamin D deficiency. Med Hypotheses 2012

https://drgominak.com/

https://drgominak.com/rightsleep-method/

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/03/01/gominak-vitamin-d.aspx

 • Skapad