Skip to main content

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektionerImmunförsvaret kan inte fungera utan D-vitamin, och blodets nivå bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta framgår av en ny studie från University of Chicago, som har publicerats i JAMA. Det antas dessutom att hälften av jordens befolkning lider brist på D-vitamin och att personer med mörk hy är särskilt utsatta. Då det tidigare påvisats att de flesta som testar positivt för covid-19 lider brist på D-vitamin kommer forskarna i framtiden att titta närmare på hur ett dagligt tillskott med D-vitamin kan förebygga infektioner med covid-19 eller minska svåra symtom. Samtidigt kommer forskarna in på att det ofta kräver starkare tillskott för att optimera blodets nivå.

Solexponering är den viktigaste källan till D-vitamin. Men människor med mörk hy och äldre har dock svårare att bilda vitaminet, och under vintermånaderna står solen för lågt på våra breddgrader. Överviktiga och diabetiker har dessutom ett ökat behov. Den moderna inomhuslivsstilen, täckande klädsel, helskägg, munskydd och solskyddsfaktor bidrar till den utbredda D-vitaminbristen. Enligt forskarna bakom den nya studien lider ungefär hälften av världens befolkning en regelbunden brist på D-vitamin i blodet, som ligger under 30 ng/ml. Det har många hälsomässiga konsekvenser.

Blodets innehåll av D-vitamin har betydelse för skyddet mot covid-19

I den nya studien från University of Chicago tittade forskarna närmare på blodets innehåll av D-vitamin och tendensen att testas positivt för covid-19.
I USA och stora delar av världen antar man att en nivå av D-vitamin i blodet på 30 ng/ml eller mer är tillräckligt. Ändå fann forskarna bakom den nya studien att mörkhyade människor som hade nivåer på 30-40 ng/ml löpte 2,65 gånger högre risk att testas positivt för covid-19 jämfört med personer som hade 40 ng/ml eller mer. Samtidigt finns det många tecken på att mörkhyade är mer utsatta om de lider brist på D-vitamin.
Enligt den nya studien kommer D-vitaminnivåerna i blodet, som ligger en bra bit över de officiella gränsvärdena, att ge ett bättre skydd mot covid-19. Inte minst hos mörkhyade.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA och är en uppföljning av en tidigare studie som visade att D-vitaminbrist (under 20 ng/ml) ökade risken för att testas positivt för covid-19. Forskarna hänvisar också till en studie från 2020 som avslöjade att 80 procent av de patienter som var inlagda med covid-19 led brist på D-vitamin. Denna tidigare studie har vi tidigare nämnt på denna webbplats.

Vi har behov av mer D-vitamin än de officiella rekommendationerna

Enligt forskarna bakom den nya studien bör blodets nivå av D-vitamin ligga över de gränsvärden som normalt anses vara tillräckliga om man vill vara bättre skyddad mot covid-19. Detta gäller särskilt för människor med mörk hy.
Studiens resultat kommer nu att ligga till grund för utformningen av nya kliniska studier som ska testa huruvida tillskott med D-vitamin kan minimera risken för att bli smittad med covid-19 eller få åtföljande allvarliga symtom.
Studiens ledare, PhD-forskaren David Meltzer ansluten till University of Chicago Medical Center, blev inspirerad av en tidigare studie från början av 2020. Här fann man att de deltagare som led brist på D-vitamin och därefter fick tillskott med D-vitamin, uppnådde en mycket lägre andel luftvägsinfektioner jämfört med de deltagare som inte fick D-vitamin.
Meltzer hänvisar dessutom till den omfattande forskningen om D-vitamin som visar på ett stärkt immunförsvar och en motverkan mot olämpliga inflammationer. Men enligt Meltzer finns det också olika resultat vad gäller tillskott med D-vitamin. Här tyder mycket på att doserna har varit för låga om det inte har haft någon effekt på immunförsvaret. Han påpekar dessutom att de officiella rekommendationerna bara tar hänsyn till D-vitaminets betydelse för skelettet. Så hur mycket behöver vi egentligen?

Rekommendationer och faktiska behov

I Danmark ligger de officiella dagliga rekommendationerna för D-vitamin till vita vuxna under 70 år på 5–10 mikrogram. I USA ligger de officiella rekommendationerna på lite mer än 15 mikrogram.
Som nämnts kan det verkliga behovet vara mycket individuellt eftersom det beror på solexponering, hudfärg, åldringsprocesser, BMI, kroniska sjukdomar, gener och andra faktorer.
Den övre säkra gränsen ligger på 100 mikrogram D-vitamin om dagen, enligt EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel och National Academy of Medicine i USA.
Under alla omständigheter bör man eftersträva optimala värden i blodet om man vill stärka immunförsvaret mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner.
I Danmark ligger de nedre gränsvärdena i blodet på 50 ng/ml. Flera ledande forskare antar att de optimala värdena ligger på 75– 100 ng/ml.

Andra studier med D-vitamintillskott till immunförsvaret

Forskare från Queen Mary University i London har redan inlett en studie för att undersöka huruvida olika tillskott med D-vitamin kan minska risken och svårighetsgraden av covid-19-infektioner och andra luftvägsinfektioner.
Cirka 6 000 personer deltar och som utgångspunkt har alla en D-vitaminnivå i blodet som ligger under gränsvärdena.
Kontrollgruppen ska bara följa myndigheternas rekommendationer, som ligger på 10 mikrogram om dagen, utan någon uppföljning om huruvida de tar tillskott eller inte, eftersom det speglar verkligheten. Resterande deltagare är indelade i två grupper som får D-vitamintillskott i två olika styrkor. Den ena gruppen får kapslar med 20 mikrogram dagligen, och den andra gruppen får kapslar med 80 mikrogram dagligen i sex månader. I slutet kommer deltagarnas nivå av D-vitamin att mätas igen, och man kommer då att se vilken effekt de olika tillskotten med D-vitamin och blodets nivå har på infektioner med covid-19 samt svårighetsgraden.

Referenser

David O. Meltzer et al. Association of Vitamin D Levels, Race/Ethnicity, and Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Network Open, 2021

University of Chicago Medical Center. High vitamin D levels may protect against COVID-19, especially for Black people, study suggest. ScienceDaily. March 22, 2021

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine.

VitaminD.net. Interview mit Dr. Carlberg: Vitamin D, epigenetik und der respons-index. Hämtad. 2020-09-03

Trial of Vitamin D to reduce Risk and Severity of COVID-19 and other Acute respiratory Infections (CORONAVIT). www.clinicaltrials.gov

  • Skapad