Skip to main content

Kronisk smärta, D-vitamin och magnesium

Kronisk smärta, D-vitamin och magnesiumHuvudvärk, ledvärk och annan kronisk smärta orsakas i de allra flesta fall av myofasciellt smärtsyndrom, som kännetecknas av smärtsamma punkter i kroppen. Även om det kan finnas flera orsaker till myofasciellt smärtsyndrom verkar det nu som att brist på sol och D-vitamin är mycket vanligt bland patienterna. Detta framgår av en thailändsk studie publicerad i BMC Nutrition. Det tyder också på att lokal behandling med magnesium kan ha en effekt. Detta framgår av en studie publicerad i BMC Oral Health.

Huvudvärk, migrän och smärta i rygg, höfter, axlar, knän och armbågar är frekventa. Det visar sig dessutom att smärtan ofta kommer från musklerna. Följaktligen lider 85 procent av alla patienter med kronisk smärta av myofasciellt smärtsyndrom. Smärtan orsakas av att det bildas punkter, eller så kallade triggerpunkter i musklerna, som inte bara orsakar lokal smärta utan även kan stråla ut till mer avlägsna delar av kroppen.
Triggerpunkterna kännetecknas av spasmer i muskulaturen, inflammation och dålig blodtillförsel i området i fråga.
Triggerpunkterna och smärtan kan uppstå på grund av spänningar, överbelastning av musklerna och felaktiga positioner. Tunga lyft, nervskador, kroniskt tryck på nerverna från ryggraden samt ämnesomsättningssjukdomar, diabetes och förkylning kan också utlösa smärtan. Det tyder nu på att brist på D-vitamin och magnesium också kan spela en roll.

Utbredd brist på D-vitamin hos patienter med myofasciellt smärtsyndrom

D-vitamin, som anses vara ett steroidhormon, har bland annat betydelse för skelett, muskler, immunförsvar och reglering av inflammationer. D-vitamin reglerar också nervcellernas uttryck i de signalvägar som orsakar smärta.
Eftersom det också tyder på att brist på D-vitamin kan resultera i en neurologisk överkänslighet kopplad till kronisk smärta, ville en forskargrupp från Phramongkutklao Hospital i Bangkok undersöka detta närmare.
I studien deltog 120 patienter i en ålder på mellan 18–70 år som hade diagnostiserats med myofasciellt smärtsyndrom för mer än tre månader sedan. Patienter med andra sjukdomar, eller som tog tillskott med D-vitamin, exkluderades i förväg från studien.
Patienternas smärtnivå bedömdes utifrån en skala från 0 (värst) till 100 (bäst). Studien omfattade även patienternas rökvanor, solexponering, fysiska aktivitet och livskvalitet. Dessutom tog forskarna blodprover för att mäta patienternas nivå av D-vitamin i blodet. Blodnivån av D-vitamin klassificerades som: regelbunden brist (under 50 nmol/l, otillräcklig nivå (50–74 nmol/l) och tillräcklig nivå (över 75 nmol/l).
Man fann att D-vitaminnivån hos 47,5 procent av patienterna var otillräcklig och att 34,2 procent led av regelbunden brist.
Deltagarnas brist på D-vitamin berodde främst på brist på sol, men även brist på D-vitamin i kosten, övervikt, diabetes och mörk hudfärg. Forskarna fann dock inget samband mellan nivån av D-vitamin i blodet och smärta enligt den skala som användes. En möjlig förklaring kan vara att de flesta av patienterna hade fått någon form av behandling tidigare. Ändå indikerar studiens resultat att läkare och andra med en behandlande roll bör vara uppmärksamma på den utbredda bristen på D-vitamin hos patienter med myofasciellt smärtsyndrom. Man bör också vara medveten om att det föreligger en magnesiumbrist.

Magnesium och behandling med injektioner

Det har varit vanligt att behandla triggerpunkterna med lokala injektioner i form av fysiologisk koksaltlösning, binjurebarkhormoner, anestesi och botulinumtoxin. Dessa injektioner kan ofta lindra den lokala smärtan genom att få musklerna, och inte minst de spända triggerpunkterna, att slappna av.
Myofasciellt smärtsyndrom är också mycket vanligt vid ansiktssmärta, utan att tandvärk är inblandad. Patienterna har också svårt för att öppna munnen helt.
Många behandlade patienter får också återfall efter en kort period och därför behövs det andra mer långvariga behandlingar.
I en studie från 2022, som har publicerats i BMC Oral Health, jämförde forskarna därför effekten av lokal behandling med fysiologisk koksaltlösning kontra lokal behandling med magnesiumsulfat. Forskarnas fokus på magnesium beror på att magnesium är viktigt för bland annat musklerna, nervsystemet och avslappning. Dessutom ingår magnesium i aktiveringen av den D-vitaminform som vi bildar från solen eller får genom tillskott.
I studien deltog 180 patienter med myofasciellt smärtsyndrom i ansiktet, som delades in i två grupper. En grupp fick en injektion av 2 ml fysiologisk koksaltlösning i sina triggerpunkter och den andra gruppen fick en injektion av magnesiumsulfat i sina triggerpunkter.
Patienternas smärtpoäng, deras förmåga att helt öppna munnen (MMO) och deras livskvalitet mättes före injektionerna samt 1, 3 och 6 månader efter injektionerna.
Under hela uppföljningsperioden visade det sig att smärtpoängen var betydligt högre i saltlösningsgruppen jämfört med magnesiumsulfat-gruppen. I upp till tre månader var förmågan att öppna munnen utan smärta också bättre i magnesiumgruppen. Men efter ett halvår upphörde den statistiska skillnaden. Dessutom var livskvaliteten betydligt bättre i magnesiumsulfat-gruppen jämfört med saltlösningsgruppen. Forskarna drar därför slutsatsen att injektioner med magnesiumsulfat är en effektiv behandling av triggerpunkter vid myofasciellt smärtsyndrom.
Forskarna rekommenderar också fler studier på området.

Magnesiumtillskott och annan behandling

Det är möjligt att lokal behandling med magnesiumolja på muskler och triggerpunkter flera gånger om dagen också har en effekt. Detta beror på att magnesium tränger in i musklerna snabbare med denna lokala behandling.
På sikt kan man även överväga vanliga magnesiumtillskott i en lättupptaglig organisk form och i större terapeutiska doser (200–600 mg). Man kan eventuellt trappa upp långsamt och vara medveten om att överdosering av magnesium kan orsaka en ofarligt lös mage. Därefter kan man sedan minska mängden till en mängd man tål väl.
Medicinsk osteopati och akupunktur är andra metoder för att behandla myofasciellt smärtsyndrom.

Referenser:

Pimptcha Channarong & Chanwit Phongamwong. Prevalence and risk factors of vitamin D deficiency among patients with chronic myofascial pain syndrome: a cross-sectional study. BMC Nutrition 2023

Shaimaa Mohsen Refahee el al. Clinical efficacy of magnesium sulfate injection in the treatment of masseter muscle trigger points: a randomized clinical study. BMC Oral Health. 2022

Trigger punkter er ofte årsagen til smerte! - Osteopat - Kolding (laege-osteopat.dk)


  • Skapad