Skip to main content

D-vitamin kan skydda yngre vuxna mot tarmcancer

D-vitamin kan skydda yngre vuxna mot tarmcancerCancer i tjock- och ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Danmark, och därför är det relevant att göra mer av förebyggandet. Enligt en ny amerikansk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology verkar det som om ett högre intag av D-vitamin – särskilt genom kosten – kan skydda mot tarmcancer om man är under 50 år. Samtidigt ser det ut som om D-vitamin kan förhindra tarmpolyper, som i vissa fall kan utvecklas till tarmcancer. Enligt forskarna kan ett högre intag av D-vitamin därför vara relevant i själva förebyggandet och som ett billigt komplement till screeningtester, som bara handlar om tidig diagnos.

Även om fall av tjocktarmscancer i allmänhet minskar har man upplevt en ökande utveckling hos yngre vuxna. Det är en skrämmande utveckling som inte går att förklara. Det verkar också som om bildandet av D-vitamin från solen och intaget av D-vitamin från födokällor som fet fisk, ägg, mejeriprodukter och svamp har minskat under de senaste årtiondena. Därför ville ett forskarteam från Dana-Farber Cancer Institute, The Harvard T.H. Chan School of Public Health i USA undersöka det närmare sambandet.
Forskarteamet hänvisar till det faktum att man tidigare har avslöjat sambandet mellan D-vitamin och risken för att avlida i tarmcancer. Men man har ännu inte undersökt huruvida det totala intaget av D-vitamin hänger samman med risken för att drabbas av tarmcancer om man är under 50 år.

  • Varje år drabbas 5 000 danskar av cancer i tjock- och ändtarmen.
  • Risken för att avlida i sjukdomen stiger med åldern.
  • Cancer i tjock-, änd- och blindtarmen kallas gemensamt för kolorektal cancer, och sjukdomen är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i Europa.

Forskarna bakom den nya studien inhämtade data från en stor befolkningsstudie, NHS (Nurses' Health Study), som inleddes 1989 och i vilken 94 205 kvinnliga sjuksköterskor i åldern 25–42 år deltog. Kvinnorna följdes upp vartannat år genom frågeformulär som behandlade kost, livsstil, läkemedelsintag och annan hälsoinformation. Forskarna koncentrerade sig mest på de kvinnor som diagnostiserades med tarmcancer före 50 års ålder. Forskarna inhämtade även information om man via koloskopi eller sigmoidoskopi hade hittat tarmpolyper, som kan vara ett förstadium till tarmcancer.
Under perioden 1991–2015 dokumenterade forskarna 111 fall av tarmcancer hos unga vuxna och 3 317 fall av tarmpolyper.
Samtidigt visade analyser att ett högt intag av D-vitamin hade ett signifikant samband med en lägre risk för att utveckla tarmpolyper och tarmcancer innan kvinnorna hade fyllt 50 år.
Å andra sidan fann forskarna inget betydande samband mellan det totala intaget av D-vitamin och risken för att utveckla tarmcancer efter 50 års ålder. Eftersom forskarna inte förstår varför, behövs det större studier för att klargöra huruvida D-vitamin är mest effektivt när det gäller att förebygga tarmcancer när man är under 50 år.
Under alla omständigheter drar forskarna slutsatsen att ett högt intag av D-vitamin har ett betydande samband med en minskad risk för att utveckla tarmpolyper och tarmcancer. Samtidigt är det viktigt att förstå hur D-vitaminbrist är en riskfaktor och att det är nödvändigt med nya rekommendationer gällande kost och livsstil för att förebygga tarmcancer.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology.

Källor till D-vitamin och behov

Solljuset är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden utifrån UVB-strålning. Men på våra breddgrader kan vi bara bilda D-vitamin under sommarhalvåret, när solen står tillräckligt högt på himlen. D-vitamin finns dessutom i torsklever, torskrom och fet fisk. Mindre mängder påträffas även i ägg och feta mejeriprodukter. Men i allmänhet bidrar kosten med alldeles för lite D-vitamin, och därför har den danska livsmedelsmyndigheten utarbetat nya rekommendationer gällande tillskott.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer såsom solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Selen har också en förebyggande effekt på tarmcancer

Flera studier har med tiden avslöjat att tillskott med selenjäst också kan minska risken för att drabbas av tarmcancer. Det är samtidigt problematiskt att jorden är utarmad och att selenbrist är så vanligt. Du kan läsa mer om selen och tarmcancer i följande artikel på denna webbplats.

»Selentillskott skyddar mot utbredd tarmcancer«

Referenser:

Hanseul Kim, et al. Total vitamin D Intake and Risks of Early-Onset Colorectal Cancer and Precursors. Gastroenterology, 2021

Dana-Farber Cancer Institute. Vitamin D may protect against young-onset colorectal cancer. ScienceDaily 2021

New Links between selenium and cancer prevention. HRB. December 2017

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Bonelli et all. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A Double-blind randomized trial. J. Gastroenterol 2013

Bonelli Luigina. Reduction of the Incidence of Metachronous Adenomas of the Large Bowel by Means of Antioxidants. Colon Cancer Prevention 1999

  • Skapad