Skip to main content

Kan tillskott med D-vitamin skydda mot covid-19 och andra infektioner?

Kan tillskott med D-vitamin skydda mot covid-19 och andra infektioner?Det finns det forskning som tyder på. För brist på D-vitamin är vanligt, och starkare tillskott kan inte bara skydda mot virusinfektioner som covid-19, utan också motverka de livshotande komplikationerna hos de smittade. Detta framgår av en ny omfattande irländsk rapport, TILDA, från Trinity College Dublin, som är anslutet till University of Dublin. TILDA-rapporten är i linje med många andra publicerade studier som avslöjar att immunförsvaret inte kan fungera utan D-vitamin. I kampen mot covid-19 ligger det mest fokus på hygien, isolering och försenade vacciner. Men vi måste också utrusta immunförsvaret, vilket är avgörande för kroppens förmåga att avvisa smitta, och huruvida vi får en mild infektion eller dukar under. Forskarna rekommenderar därför att alla vuxna tar starka tillskott med D-vitamin, med särskilt fokus på äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka, sjukhuspatienter, sjukvårdspersonal och andra utsatta grupper. På detta sätt är vi också bättre rustade för framtida epidemier.

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, och det är ingen slump att virusinfektioner som covid-19 vanligtvis uppstår på vinterhalvåret och avtar på sommarhalvåret. Men det finns också många som lider av kronisk brist på D-vitamin av olika skäl, som vi kommer in mer på i detalj. Forskarna Eamon Laird och Rose Anne Kenny, som är anslutna till Trinity College Dublin, har just utarbetat en större rapport, TILDA, som beskriver den avgörande betydelsen av D-vitamin för immunförsvaret, och hur utbredd brist bland äldre och andra utsatta grupper bidrar till komplikationer till följd av covid-19. Komplikationer som kostar mycket lidande, belastning på intensivvårdsavdelningar, fler dödsfall och enorma socioekonomiska kostnader till följd av sjukdom och nedstängningar.

 • Socialstyrelsen rekommenderar bland annat starkare tillskott med D-vitamin till äldre, gravida, vårdhemsboende, mörkhyade och personer som inte får tillräckligt med sommarsol.
 • Men det förs inga kampanjer för eller kontroller om huruvida dessa sårbara grupper får sitt tillskott med D-vitamin i linje med eventuella receptbelagda läkemedel.

D-vitamin aktiverar hela immunförsvaret

D-vitamin är mest känt för sin betydelse för benen och muskelfunktionen. Men de flesta av kroppens celler har faktiskt receptorer för D-vitamin, som aktiverar och reglerar en rad gener och ett otal biokemiska processer i kroppen. D-vitamin har följaktligen en avgörande betydelse för aktivering av immunförsvarets vita blodkroppar, som ska attackera mikroskopiska fiender som covid-19. I luftvägarna sitter det särskilt många vita blodkroppar, som är beroende av D-vitamin när de ska attackera bakterier. D-vitamin boostar dessutom vissa antibiotiska peptider i lungorna. Om vi lider brist på D-vitamin förblir immunförsvaret passivt, så även om vi har tillräckligt med olika vita blodkroppar kommer de inte att agera eftersom signalerna från D-vitaminreceptorerna, VDR, uteblir.

 • Man märker knappt när lagret av D-vitamin är i botten, men det gör immunförsvaret.
 • Brist på D-vitamin ger upphov till ett svagt och rubbat immunförsvar, som ökar risken för infektioner och sekundära komplikationer.

D-vitamin motverkar livshotande inflammationer och cytokinstorm

D-vitamin hämmar också bildandet av proinflammatoriska cytokiner (exempelvis gammainterferon och interleukin-6), som är avgörande för att immunförsvaret inte ska löpa amok och orsaka vävnadsskador.
Enligt den nya irländska rapporten, TILDA, som bygger på en större befolkningsstudie av deltagare över 50 år, sker det i samband med åldringsprocesserna en förändring i immunförsvarets respons. Detta i sig involverar en låg grad av kronisk inflammation, som kallas åldersinflammation. Många kroniska sjukdomar som diabetes, astma och cancer kännetecknas också av kroniska inflammationer, vilket gör patienterna mycket mer sårbara.
När covid-19 blir komplicerat och livshotande beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret felaktigt initierar cytokinstorm och hyperinflammation, vilket orsakar akut andningsfel, akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), sekundär cirkulation och annan vävnadsskada. Det är alltså inte covid-19 som sådant, utan ett överaktiverat immunförsvar som är orsak till att de svagaste patienterna dukar under.
I detta sammanhang kan tillräckliga mängder med D-vitamin skydda mot virusinfektioner och samtidigt motverka de hälsoskadliga inflammationer som uppträder under åldringsprocesser, en rad kroniska sjukdomar, och när influensa och covid-19 blir livshotande.
Enligt en stor metaanalys av 10 933 deltagare från 25 studier i 15 länder kan tillskott med D-vitamin hjälpa till att förebygga förkylning (som ofta orsakas av ett annat coronavirus), influensa och akuta luftvägsinfektioner som bronkit och lunginflammation.
Tillskott med D-vitamin har en betydande skyddande effekt när de ges dagligen eller en gång i veckan (i större doser). Enligt forskarna bakom metaanalysen är det säkert att ta D-vitamin, och det kan särskilt skydda mot virus- och luftvägsinfektioner när det föreligger en brist.
Enligt en nyare metaanalys från 2019, som inkluderade 21 000 deltagare från 8 studier, löpte deltagare med låga nivåer av D-vitamin i blodet 64 procents högre risk för att få lunginflammation, vilket också är en komplikation vid influensa.
Forskarna påpekar därför att tillräckligt med D-vitamin i blodet kan vara en fördel vid förebyggandet av covid-19 och eventuella komplikationer i luftvägarna och på andra ställen, om man blir smittad.

TILDA-rapporten avslöjar utbredd brist på D-vitamin

I TILDA-rapporten har forskarna använt data från befolkningsundersökningen The Irish Longitudinal Study on Aging. Sedan 2009 har 8 172 hemmaboende personer i åldern 50 och uppåt deltagit. Forskarna har inhämtat en mängd information gällande deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, däribland gener, ålder, levnadsvillkor, kostvanor, vikt, rökvanor, motion och lungfunktion. Deltagarnas intag av kosttillskott som D-vitamin registrerades. Deltagarna fick också mätt blodets innehåll av D-vitamin, som delades upp i vanlig brist (under 30 nmol/L), otillräcklig (30–50 nmol/L) och tillräcklig (over 50 nmol/L). Det visade sig att:

 • 8 procent av alla deltagare över 55 år led brist under sommarhalvåret.
 • 13 procent av alla deltagare över 55 led brist hela året.
 • 27 procent av deltagarna över 70 år, som främst stannade inomhus, led brist.
 • 47 procent av deltagarna över 85 år led brist på vintern.

I Danmark har flera studier visat att cirka 50 procent av befolkningen lider av lätt brist och cirka 15 procent av en måttlig brist på D-vitamin. Bristen är vanligast bland äldre och vårdhemsboende.

Riskfaktorer för brister och dåligt utnyttjande

Som nämnts är sommarsolen den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden utifrån ett kolesterol. Till en början bildar vi ett förstadium, och själva aktiveringen av D-vitaminet, som äger rum i levern och njurarna, kräver magnesiuminnehållande enzymer. Det betyder med andra ord att brist på magnesium, som många också har, försämrar utnyttjandet av D-vitamin.
Åldringsprocesser, mörk hud, för mycket solskyddsfaktor, övervikt, diabetes och vissa typer av läkemedel som statiner hämmar i sig själva den egna produktionen av det livsviktiga vitaminet. Rökning och fysisk inaktivitet ökar också risken för brist.
Enligt TILDA-rapporten led de deltagare som led av kroniska lungsjukdomar (exempelvis bronkit, astma och emfysem) en betydligt större brist på D-vitamin både sommar och vinter.
Den utbredda bristen på D-vitamin bidrar följaktligen till att äldre, mörkhyade, överviktiga, rökare, vårdhemsboende och kroniskt sjuka tillhör de särskilt utsatta grupperna vad gäller covid-19-infektioner.

 • Det är lätt att bilda 20–100 mikrogram D-vitamin under en bra sommardag med lätta sommarkläder.
 • Men gammal tunn hud, mörk hud, övervikt och diabetes gör det svårare att bilda tillräckligt.
 • Överskott av D-vitamin lagras i levern för senare användning.
 • Men lagren töms mer eller mindre under vintern och våren.

Forskarnas vädjan: Vi behöver en ny hälsopolitik kring D-vitamin

Enligt forskarna bakom TILDA-rapporten finns det ingen formell hälsopolitik i Irland när det gäller D-vitamin. Forskarna hänvisar samtidigt till USA och Kanada, där många livsmedel berikas med D-vitamin. Forskarna hänvisar också till Finland, som ligger längre norrut, och där berikning av livsmedel med D-vitamin och en mer systematisk hälsopolitik med tillskott har minskat befolkningens brist till under en procent.
I en ny artikel publicerad i Irish Medical Journal rekommenderar forskare att vuxna tar 20–50 mikrogram D-vitamin om dagen för att uppnå de positiva resultaten. Dessa rekommendationer är mycket viktiga, medan vi väntar på ett effektivt vaccin. Starka tillskott med D-vitamin är också viktiga om vi ska rusta oss mot nya varianter av coronavirus.
Dr Declan Byrne, ansluten till St. James Hospital and School of Medicine, Trinity College i Dublin, påpekar i förhållande till sina studier hur viktigt det är att äldre irländska medborgare, sjukhuspatienter, vårdhemsboende och anställda inom hälsovårdssektorn får tillskott med D-vitamin. Detta gäller också den allmänna befolkningen.
Blodets innehåll av D-vitamin bör som nämnts vara minst 50 nmol/l och gärna 75–120 nmol/l. För att uppnå denna nivå behöver vi i regel tillskott från oktober till maj – och tillskott under hela året om vi inte får tillräckligt med sommarsol. Det verkliga behovet beror på ålder, hudtyp, BMI, rökning, kroniska sjukdomar som astma och diabetes samt intag av vissa typer av läkemedel såsom kolesterolsänkande läkemedel, statiner. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre säkerhetsgränsen på 100 mikrogram per dag.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i kapselform, där vitaminet är bundet till olja.
Samtidigt behöver vi en grön och grov kost med tillräckligt med magnesium, som genom enzymprocesser aktiverar den D-vitaminform vi skapar från solen och får genom tillskott.

 • Det uppskattas att en miljard människor världen över lider av lätt till måttlig brist på D-vitamin.
 • Det har betydelse för spridningen och svårighetsgraden av nuvarande och framtida epidemier, om det inte läggs mer officiell fokus på att lösa problemet.

Referenser

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

Will Chu. Could vitamin D play a role in coronavirus resistance? Research thinks so. NUTRA ingredients.com April 2020

William B. Grant et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and Covid-19 Infections and Deaths. Nutrients 2020

William B. Grant. Vitamin D Supplementation Could Prevent and Treat Influenza, Coronavirus, and Pneumonia Infections. Nutrients 2020

D.M McCartney, D. G. Byrne. Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immuno-protection Against Covid-19. Irish Medical Journal. 2020

Essen MR et al. Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol 2010

University of Copenhagen. Vitamin D crucial to activating immune Defences. 2010

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/d-vitamin-mangel/

 • Skapad