Skip to main content

Bred midja och brist på D-vitamin hänger ihop

Bred midja och brist på D-vitamin hänger ihopOm du har en bred midja löper du större risk för att ha låga nivåer av D-vitamin i blodet. Detta framgår av en studie som presenterades i Barcelona vid European Society of Endocrinologys (ESE) årliga möte. Forskarna föreslår därför att överviktiga med bred midja får mätt sin nivå av D-vitamin. Detta kan bidra till att förebygga många av de hälsoproblem som brist på D-vitamin kan orsaka, däribland ökad infektionsrisk, hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, vinterdepression, blodsockerrubbningar, diabetes, autoimmuna sjukdomar och cancer.

Övervikt är en global epidemi som antas kosta 2,8 miljoner dödsfall per år över hela världen. Övervikt beror inte bara på ett intag av för många kalorier, eftersom det ofta handlar om ett rubbat blodsocker och oförmåga att känna sig mätt.
Forskare har tidigare pekat på ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och övervikt, men de har inte fokuserat på vilken typ av fett eller den fettfördelning de överviktiga hade.
I den nya studien undersökte Rachida Rafiq och hennes kollegor, som är anslutna till VU University Medical Center och Leiden University Medical Center i Nederländerna, detta närmare. Forskarna tog utgångspunkt i en större nederländsk epidemiologisk studie kring fetma, och de mätte deltagarnas kropps- och bukfett, som även kallas abdominalt eller visceralt fett. Fettmätningarna relaterades därefter till deltagarnas nivå av D-vitamin i blodet. Forskarna justerade dessutom för olika faktorer som kunde ha inflytande, såsom kronisk sjukdom, alkoholintag och fysisk aktivitet.
Forskarna fann att både den totala mängden fett och mängden bukfetma var förbundna med lägre mängder D-vitamin i blodet. Vid alla tillfällen fann forskarna att ju större mängder bukfetma som förekom, desto lägre var nivå av D-vitamin.
Forskarna mätte inte bristen på D-vitamin som sådan i studien. Men det tyder på att för mycket kroppsfett och särskilt en alltför bred midja med för mycket bukfett ökar risken för brist på D-vitamin, som i sin tur ökar risken för en lång rad följdsjukdomar, däribland infektioner, hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, vinterdepression, blodsockerrubbningar, diabetes, autoimmuna sjukdomar och cancer.

WHO:s klassificering av bukfetma hos vuxna européer
Kön Midja (cm) Hälsorisk
Män Över 94 Ökad
  Över 102 Väsentligt ökad
Kvinnor Över 80 Ökad
  Över 88 Väsentligt ökad

Vilken är orsaken till sambandet?

Forskarna planerar nu att undersöka vad som ligger till grund för det starka sambandet mellan D-vitamin, övervikt och en för bred midja. Är det brist på D-vitamin som predisponerar för övervikt? Eller lägger kroppens förhöjda fettinnehåll beslag på D-vitaminreserverna?
Eller gör övervikt så att man får det svårt att omvandla D-vitaminet till den aktiva form som mäts i blodet?
Forskarna kan ännu inte dra några slutsatser om orsaken till sambandet mellan övervikt, fettavlagringar och kroppens nivå av D-vitamin. Men det kan andra studier delvis.

D-vitaminbrist ökar risken för övervikt, metaboliskt syndrom och diabetes 2

En tidigare studie från Sao Paulo i Brasilien har till exempel visat att kvinnor med en ålder på över 50 år löper ökad risk att få problem med blodsockret, vikten, hjärt-kärlsjukdomar och metaboliskt syndrom om de lider brist på D-vitamin. Metaboliskt syndrom är en väldigt vanlig ämnesomsättningssjukdom som kommer smygande och kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck, ökat fettinnehåll i blodet, för bred midja och ökad risk för diabetes 2.
Om man vill styra sitt blodsocker och gå ner i vikt är det inte tillräckligt att äta mindre och röra på sig. Man behöver också få tillräckligt med D-vitamin

Det antas att omkring en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin, som vi huvudsakligen bildar från solljuset, och det finns tydligen en koppling mellan den moderna livsstilen i skugga och övervikt.

Hur verkar D-vitamin på blodsockret, aptiten och övervikt?

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin. Enligt tidigare studier har D-vitaminet flera mekanismer som kan förklara dess effekt på blodsockret och övervikt. Forskarna pekar specifikt på att D-vitamin kan öka insulinkänsligheten, vilket spelar en avgörande roll för cellernas förmåga att stänga in blodsocker i cellerna.
Man har också funnit D-vitaminreceptorer i hjärnans hypotalamus, som är en överordnad körtel för nervsystemet och hormonsystemet. Det är redan känt att hypotalamus bidrar till att styra aptiten och ämnesomsättningen, och enligt forskaren Stephanie Sisley är både D-vitamin och hypotalamus av stor betydelse för vår viktreglering och vårt blodsocker.

Officiella rekommendationer av D-vitamin och våra verkliga behov

Referensintag, RI, för vuxna är 5 mikrogram. Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet av D-vitamin är mycket högre än RI. Rekommendationerna varierar från 30–100 mikrogram dagligen, vilket också är lätt att bilda under en bra sommardag. Det är dock svårare att bilda D-vitamin om man har mörk eller gammal hud. Överviktiga och diabetiker har också svårare för att bilda och utnyttja vitaminet.
Under vinterhalvåret har vi under alla omständigheter behov av tillskott, eftersom en normal hälsosam kost endast bidrar med begränsade mängder.
D-vitamin är ett fettlösligt vitamin, och därför får vi det bästa utnyttjandet i tillskott i form av kapslar, där D-vitamin är bundet till olja.

Det är också viktigt att få tillräckligt med magnesium, eftersom det hjälper till att aktivera D-vitamin.

Referenser

European Society of Endocrinology. Larger waistlines are linked to higher risk of vitamin D deficiency. ScienceDaily May 2018

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018

Eneida Boteon Schmitt et al. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas 2018

Sisley SR et al. Hypothalamic Vitamin D Improves Glucose Homeostasis and Reduces Weight. Diabetes 2016

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

  • Skapad