Skip to main content

Zinkbrist främjar åldringsprocesser, inflammationer och DNA-skador

Zinkbrist främjar åldringsprocesser, inflammationer och DNA-skadorFörmågan att ta upp zink försämras med åldern, och många äldre lider brist på zink, även om de får tillräckligt genom kosten. Spårämnet ingår i över tusen enzymprocesser och är en viktig antioxidant som skyddar våra celler.
Därför kan även små zinkbrister främja åldringsprocesser, inklusive hud- och hårproblem, infektioner som urinvägsinfektion, kroniska inflammationer, högt blodtryck samt cancer och andra sjukdomar. Personer med ensidiga kostvanor, vegetarianer, veganer och äldre utgör en särskilt stor riskgrupp. Vissa typer av läkemedel som många äldre får ökar också risken för zinkbrist.

Alla våra celler behöver zink, som ingår i över tusen enzymprocesser. Zink ingår också i ett antal transportproteiner i cellmembranen som säkerställer att rätt gener i cellerna kommer till uttryck vid rätt tidpunkt. Därför har zink en avgörande betydelse för en mängd fysiologiska processer, däribland hjärnan och nervsystemet, immunförsvaret, cirkulationen, blodsockret samt fertilitet, hud, hår och sårläkning. Zink är dessutom en viktig antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Dessa är några aggressiva molekyler som är involverade i de flesta sjukdomar. Tobaksrökning, miljögifter och läkemedel ökar påverkan av fria radikaler. De fria radikalerna är också en biprodukt av vår egen andning, och mängden ökar med åldern. Därför bör kroppens behov av antioxidanter som zink tillgodoses under hela livet.

Vi tar bara upp cirka 10–30 procent av det zink som finns i kosten, och förmågan försämras med åldern.

Zinkbrist är förknippat med tidiga åldringsprocesser och en mängd sjukdomar

En studie publicerad i Nutritional Biochemistry har avslöjat de biologiska mekanismer genom vilka zinkbrist kan öka med åldern, och hur denna brist bland annat kan öka risken för kroniska inflammationer som hänger samman med en lång rad sjukdomar, däribland autoimmuna sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
Studien genomfördes vid Linus Pauling Institute vid Oregon State University och OSU College of Public Health and Human Sciences. Enligt forskarna är det därför särskilt viktigt att äldre får tillräckligt med zink. Detta beror bland annat på att de har svårare att ta upp zink från kosten, och därför är det verkliga behovet högre än de officiella rekommendationerna.

Zinkbrist är vanligt – särskilt bland äldre

Det antas att omkring 40 procent av den äldre befolkningen i USA lider brist på zink, och vi kan förvänta oss samma tendens här hemma. Det antas att hela 2 miljarder människor världen över lider brist på zink. Men de allvarliga konsekvenserna av denna brist är ett förbisett problem och istället blir en mängd följdsjukdomar behandlade med läkemedel, utan att man gör något åt själva orsaken.

Zinkbrist ökar inflammationer, som är den röda tråden i de flesta sjukdomar

Den nämnda studien genomfördes på laboratoriedjur. Forskarna fann att ett antal zinkinnehållande transportproteiner inte fungerade tillfredsställande hos de äldre djuren. De uppvisade således flera tecken på zinkbrist och en ökad inflammatorisk respons, även om kosten innehöll rikligt med zink.
Eftersom de äldre djuren fick zinktillskott motsvarande 10 gånger deras normala behov minskade den inflammatoriska responsen, som därmed blev densamma som hos de unga, friska djuren.
Som redan nämnts bidrar zink också till att skydda kroppen mot oxidativ stress och DNA-skador, men bara om kroppen är välförsedd.

  • Immunförsvaret måste naturligtvis kunna aktivera en akut inflammation om vi drabbas av en infektion.
  • Immunförsvaret får dock inte överreagera med kroniska inflammationer.
  • Kroniska inflammationer är ytterst hälsoskadliga och involverade i de flesta kroniska sjukdomar som eksem, artrit, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

Problem med fler äldre och åldersrelaterade sjukdomar

I USA och vår del av världen blir den äldre befolkningen större och större, och enligt Emily Ho som står bakom studien är de äldre särskilt känsliga för zinkbrist av flera skäl. För det första äter äldre mindre. För det andra har de svårare att ta upp zink. För det tredje kan ett högt intag av kalcium från mejeriprodukter och tillskott försämra själva upptaget. För det fjärde kan alkoholmissbruk, vattendrivande läkemedel, syraneutraliserande läkemedel, ACE-hämmare, diabetes och andra sjukdomar ytterligare försämra upptaget eller utnyttjandet.
Även om äldre människor har svårare att ta upp zink, och kanske får läkemedel som ytterligare försämrar utnyttjandet, är de officiella rekommendationerna fortfarande desamma som för yngre människor. Enligt forskarna bör dessa rekommendationer därför undersökas ytterligare och därefter justeras.

Zinkkällor och tillskott

Enligt studien, och vad vi för tillfället vet om zink, rekommenderar forskarna att äldre dels får mer zink genom kosten, dels kompletterar med tillskott.
Det finns zink i fisk, skaldjur, kött, mejeriprodukter, nötter, frön och bönor. Animaliska källor tas upp bäst. Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Men som nämnts kan åldringsprocesser och många andra faktorer försämra upptaget och utnyttjandet, så att ett ökat behov uppstår.
När det gäller tillskott måste man vara uppmärksam på att många tillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska former som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.
Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre gränsen för vuxna och gravida satt till 25 mg dagligen. Det är ofarligt med en större dos från exempelvis ostron eller tillskott under en kort period.

Innehåll av zink i mg per 100 gram

Ostron, råa 84
Pumpafrön, linfrön, sesamfrön ca 7
Lever 7
Kött 4–6
Ost 2–3
Mandlar 3

Referenser

Inflammatory response under zinc deficiency is exacerbates by dysfunction of the T helper type 2 lymphocyte-M2 macrophage pathway. Immunology. Apr 2019.

Luke Maxfield, Jonathan S. Crane. Zinc Deficiency. NCBI March 18, 2019

Claudia J Stocks et al. Uropathogenetic Escherichia coli employs both evasion and resistance to subvert innate immune-mediated toxicity for dissemination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019

Clintoria R Williams et al. Zinc deficiency Induces Hypertension by Promoting Renal Sodium Reabsorption. American Journal of Physiology – Renal Physiology. 2019

Carmen P. Wong el al. Increased inflammatory response in aged mice is associated with age-related zinc deficiency and zinc transporter dysregulation. The journal of Nutritional Biochemistry. 2012

https://netdoktor.dk/vitaminer/zink.htm

  • Skapad