Skip to main content

Diabetiker lider av komplicerad brist på vitaminer och Q10

Diabetiker lider av komplicerad brist på vitaminer och Q10Diabetes sprider sig som en global epidemi, och även om regeringar, läkare och hälsomyndigheter har vidtagit kraftfulla åtgärder för att bryta kurvan har de inte lyckats. Tvärtom. Diabetes behandlas idag med en mängd olika läkemedel. Men dessa behandlar inte själva orsaken till sjukdomen, som drabbar praktiskt taget alla organsystem. Därför har diabetespatienter en sämre livskvalitet, och de lever inte lika länge som friska personer. Det visar sig dessutom har utbredd brist på B12-vitamin och D-vitamin är förbundet med diabetesneuropati, som är en allvarlig komplikation. Detta framgår av en dansk doktorsavhandling utförd av den danske läkaren Christian Stevns Hansen. Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, är samtidigt förbundna med lägre nivåer av Q10, som har betydelse för cellernas energiomsättning, hjärtat och cirkulationen.

Hela 415 miljoner människor världen över lider av diabetes, och antalet beräknas stiga till 642 miljoner människor år 2040. Ännu fler har förstadier som insulinresistens och metaboliskt syndrom, utan att veta om det. Diabetes drabbar de flesta organsystem, där skador på hjärtat, ögonen, njurarna och blodkärlen är en direkt orsak till den dåliga livskvaliteten, kortare livslängd och svindlande hälsokostnader.
Diabetesneuropati orsakas av inflammation och skador på nervsystemet, som reglerar hjärt-kärlfunktionerna. Oftast drabbar skadorna nerverna och cirkulationen i fötter och ben, där det till slut kan bli nödvändigt med amputationer. Kontrollen av urinering och avföring samt den sexuella funktion kan också påverkas.
Diabetesneuropati, som kommer smygande, förbises ofta eftersom symtomen först uppträder i mycket sena stadier av sjukdomen. Diabetesneuropati är förknippad med en ökad risk för sjuklighet och dödsfall orsakade av bland annat cirkulatorisk kollaps.

Diabetesneuropati, som är förknippad med ökad sjuklighet, amputationer och förtida död, kallas också för kardiovaskulär autonom neuropati (CAN).

Diabetesneuropati kan förebyggas i tidiga stadier

Det är känt att rökning, högt kolesterol och högt blodtryck är riskfaktorer för diabetesneuropati. Det uppskattas att mellan 20–60 procent av alla patienter med diabetes lider av komplikationen. I de sena stadierna är diabetesneuropati irreversibel. Det finns alltså inget som kan bromsa komplikationen. Det har emellertid visat sig att diabetesneuropati är reversibel i de tidiga stadierna, och att det är möjligt att bromsa utvecklingen. Därför är det viktigt att utforska potentiella riskfaktorer, och titta närmare på om komplikationen kan förebyggas.

Brist på B12-vitamin och D-vitamin är förbundet med diabetesneuropati

Enligt en doktorsavhandling, utförd av den danske läkaren Christian Stevns Hansen, är låga blodnivåer av B12- och D-vitamin förbundet med en ökad risk för diabetesneuropati.
B12-vitamin är en viktig byggsten i bildandet av cell- och DNA-bildning. B12-vitamin har dessutom betydelse för nervsystemet, energinivån och blodbildning.
Det visar sig att patienter med typ 2-diabetes löper en ökad risk för B12-vitaminbrist. Detta beror på att patienterna behandlas med metformin, som hämmar vitaminupptaget.
Sambandet mellan B12-vitamin och diabetesneuropati påvisades hos 469 patienter med typ 2-diabetes vid ett behandlingscenter för personer med diabetes. Resultaten avslöjade ett signifikant och linjärt samband mellan nivån av B12-vitamin och diabetesneuropati, liksom flera mått för nervfunktionen i hjärtat. Brist på B12-vitamin var med andra ord associerat med en sämre nervfunktion.
Nivån av D-vitamin i blodet är också förbunden med en ökad risk för att utveckla diabetesneuropati. I detta sammanhang har D-vitamin bland annat betydelse för regleringen av gener och inflammationer. Christian Stevns Hansen och hans forskarteam undersökte 113 patienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Det visade sig att sammanhanget hade en inverterad U-form. Det vill säga att för höga och för låga nivåer av D-vitamin var förbundet med en dålig nervfunktion.
Annan forskning visar att diabetiker har svårt att utnyttja D-vitamin, och att det finns behov av magnesium så att förstadier från solen, kosten och tillskott kan aktiveras.

  • Många diabetiker lider brist på B12-vitamin eftersom de behandlas med metformin.
  • Diabetiker har svårt att upprätthålla nivån av D-vitamin i kroppen – dels på grund av dålig njurfunktion, dels på grund av att många är överviktiga.

Nya perspektiv på förebyggande och behandling av diabetesneuropati

Enligt Christian Stevns Hansen kan det finnas en ny potential för behandling av diabetesneuropati med billiga och biverkningsfria vitamintillskott. Men det finns behov av ytterligare studier för att undersöka denna potential. Om studierna visar sig framgångsrika kan detta bli starten på att man undersöker och behandlar diabetespatienter för brist på B12- och D-vitaminbrist. Detta kommer i så fall inte bara att gynna den enskilde patienten, utan även samhället i stort.
En tidigare amerikansk studie visar dessutom att personer med högre innehåll av D-vitamin i blodet löper mycket lägre risk att utveckla typ 2-diabetes och förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck och högt kolesterol.
Eftersom typ 2-diabetes tar många år att utveckla kan det därför löna sig att få tillräckligt med D-vitamin under hela livet. Enligt andra studier är det emellertid inte möjligt att uppnå höga nivåer av D-vitamin i blodet om man inte får tillräckligt med sommarsol och starka tillskott under vinterhalvåret.
För närvarande är det under alla omständigheter möjligt att mäta sina nivåer av B12- och D-vitamin i blodet hos en läkare för att säkerställa optimala värden. Det kan den enskilda diabetespatienten enkelt göra för att stödja nervsystemet och cirkulationen.

  • Tillskott med B12-vitamin tas bättre upp i form av sugtabletter.
  • Eftersom D-vitamin är fettlösligt får vi det bästa utnyttjandet vid intag av kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Diabetes, kolesterolsänkande läkemedel och Q10

Diabetes och förstadiet metaboliskt syndrom är som nämnts förbundet med högt kolesterol. Tillstånden behandlas med kolesterolsänkande läkemedel som kallas statiner, och de verkar genom att blockera ett leverenzym (HMG-CoA), som vi också använder för att bilda Q10. Det innebär med andra ord att statiner också hämmar den egna produktionen av Q10, som ingår i alla cellers energiomsättning, och som är fungerar som en unik antioxidant. Den hämmade egenproduktionen av Q10 går särskilt utöver de organ som har ett stort energibehov, däribland hjärtat, musklerna och hjärnan. Därför är statinets utbredda biverkningar vanligtvis trötthet, koncentrationssvårigheter, muskelsmärta och känslan av att vara gammal både fysiskt och mentalt. På lång sikt kan det också ge andra biverkningar, eftersom brist på Q10 som en unik antioxidant ökar risken för oxidativ stress. Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Diabetes i sig ökar risken för oxidativ stress, vilket är ett särskilt stort problem vid diabetesneuropati.
Enligt en större översiktsartikel, som nämnts tidigare på denna webbplats, har det visat sig att tillskott med 100 mg Q10 i tre månader avsevärt minskat de involverade inflammationerna vid diabetesneuropati.
I en annan studie har tillskott med 200 mg Q10 dagligen i tre månader reducerat oxidativ stress, och därmed minskat risken för komplikationer som åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.
Det visar sig dessutom att användningen av statiner (särskilt simvastatin) medför en ökad risk på 10–40 procent för att utveckla diabetes 2.
Det är därför en paradox att statiner ökar risken för diabetes, som i sig själv ökar risken för åderförkalkning och hjärtsvikt.

Eftersom vi har svårt för att ta upp och utnyttja Q10 kan det vara värt att välja tillskott med dokumentation om hög kvalitet.

Referenser

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autnomic neuropathy.

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018

Eneida Boteon Schmitt et al. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas 2018

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/tilstande-og-sygdomme/neuropatier/diabetisk-neuropati/

  • Skapad