Skip to main content

Äldre som tar multivitaminer och mineraler är friskare

- och kvaliteten är avgörande

Äldre som tar multivitaminer och mineraler är friskareÄldre hamnar lätt i underskott av vitaminer och mineraler, och detta kan påverka deras immunförsvar så att de lättare får infektioner och att sjukdomar bryter ut. Men äldre som dagligen tar ett multivitamin-mineralkomplex med zink och stora doser av C-vitamin är friskare och får färre allvarliga symtom. Detta framgår av en placebokontrollerad studie från Oregon State University, som har publicerats i tidskriften Nutrients. Men många multivitaminer innehåller inte tillräckligt med D-vitamin. Därför bör det parallellt läggas mer fokus på att äldre får tillräckligt med D-vitamin.

Brist på D-vitamin vid födseln ökar risken för att barnet får högt blodtryck

Brist på D-vitamin vid födseln ökar risken för att barnet får högt blodtryckGravida kvinnor måste vara särskilt uppmärksamma på att få tillräckligt med D-vitamin under hela året, eftersom den moderna livsstilen med inomhusaktiviteter, solskyddsfaktor samt mörk hud och övervikt gör att många hamnar i underskott av vitaminet. Brist på D-vitamin vid födseln och under de första levnadsåren är bland annat förknippat med en ökad risk för högt blodtryck under barndomen och när barnen blir vuxna. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Hypertension. Forskarna rekommenderar därför att gravida kvinnor mäter sin D-vitaminnivå. De rekommenderar också att gravida kvinnor och deras barn får nödvändiga tillskott, eftersom det kan förebygga högt blodtryck senare i livet.

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivt

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivtMalignt melanom kan vara mycket farligt om det inte behandlas i tid. En studie från University of Leeds i England har nu avslöjat att D-vitamin påverkar malignt melanom, så att det blir mindre aggressivt. Enligt forskarna kan upptäckten leda till nya sätt att behandla sjukdomen på. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar så kraftigt mot solen utan att informera om hur vi annars ska få tillräckligt med D-vitamin. För sommarsolen är den viktigaste källan, och vi måste bara se till att vi inte bränner oss. På våra breddgrader är det dessutom en bra idé att ta tillskott med D-vitamin under hela vinterhalvåret, eftersom vitaminet enligt annan forskning har flera cancerförebyggande egenskaper.

D-vitamin i större doser minskar risken för cancer

D-vitamin i större doser minskar risken för cancerEn hög nivå av D-vitamin i blodet minskar risken för flera cancerformer. Det framgår av en ny studie, där man undersökte en större grupp vuxna japaner. Studien är en av de första där man tittat närmare på effekten av D-vitamin hos en asiatisk befolkning. Under de senaste årtiondena har åtskilliga studier efter hand avslöjat D-vitaminets roll i förebyggandet av cancer. Samtidigt har andra studier visat att brist på D-vitamin är vanligt. Mycket tyder dessutom på att vi behöver mer än de officiella rekommendationerna om vi vill ha en cancerförebyggande verkan.

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldern

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldernMed åldern förtvinar skelettmuskulaturen långsamt, musklerna blir svagare och figuren förändras. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och kanske drabbas av rörelsehinder. Kost och motion spelar en roll. Enligt en ny studie från Trinity College Dublin spelar brist på D-vitamin också en avgörande roll i utvecklingen av en dålig muskelfunktion hos äldre över 60 år. Samtidigt är det problematiskt att vi bara kan bilda D-vitamin från solen under sommarhalvåret, och att förmågan minskar när vi blir äldre. Därför bör äldre fokusera mycket mer på att få tillräckligt med D-vitamin hela året, om de ska kunna bevara så mycket muskelmassa och muskelfunktion som möjligt.

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsa

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsaD-vitamin ingår i uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Enligt en större översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients har D-vitamin en särskilt viktig roll för barns och ungdomars mentala hälsa på grund av dess långsiktiga effekt. Ämnet är mycket aktuellt eftersom barns omfattande brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra mentala problem. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sommarsol och nödvändiga tillskott i enlighet med den danska livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer och barnens och ungdomarnas verkliga behov.

D-vitamintillskott förbättrar ljusbehandling vid hudcancer och andra hudsjukdomar

D-vitamintillskott förbättrar ljusbehandling vid hudcancer och andra hudsjukdomarFotodynamisk terapi är en ljusbehandling som används mot hudcancer, psoriasis och andra hudsjukdomar. Samtidigt kan tillskott med D-vitamin förbättra behandlingen. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Sammantaget tyder det på att D-vitamin har flera positiva effekter på hudens hälsa och att större tillskott även kan reparera hudskador vid solbränna.

D-vitamintillskott minskar behovet av opioider hos palliativa cancerpatienter

D-vitamintillskott minskar behovet av opioider hos palliativa cancerpatienterCancerpatienter upplever ofta svår smärta efter hand som sjukdomen utvecklas. Den palliativa behandlingen syftar till att lindra denna smärta och användningen av opioider som morfin är vanlig. Ändå visar det sig nu att patienter med terminal cancer som får starkare tillskott med D-vitamin får sitt behov av smärtbehandling minskat och känner sig mindre trötta. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är vanligare bland cancerpatienter och att det kan medföra en förkortad livslängd.

Erektionsproblem kan bero på brist på D-vitamin

Erektionsproblem kan bero på brist på D-vitaminMånga män har erektionsproblem, vilket ofta varnar dem för cirkulationsproblem. I detta avseende verkar det som om D-vitamin spelar en viktig roll i själva förebyggandet genom flera mekanismer, som också kan gynna diabetiker. Detta framgår av en ny metaanalys publicerad i Clinical Nutrition. En tidigare studie publicerad i Clinical Endocrinology visar att D-vitamin också är viktigt för bildandet av det manliga könshormonet testosteron, som också är viktigt för att mannen ska kunna få erektion och bevara den. Mannens sexuella prestation beror därför på om han är välförsedd med D-vitamin – året runt och under hela livet.

Flickors D-vitaminnivå är relaterad till deras muskelstyrka

Flickors D-vitaminnivå är relaterad till deras muskelstyrkaFlickor som har högre nivåer av D-vitamin i blodet är i allmänhet starkare. Men detta samband ses inte hos pojkar. Detta framgår av en ny stor kohortstudie från Odense universitetssjukhus, som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ändå har vi alla behov av tillräckliga mängder D-vitamin under hela livet, eftersom det har många funktioner i hela kroppen.

Långa sjukhusvistelser är kopplade till D-vitaminbrist

Långa sjukhusvistelser är kopplade till D-vitaminbristD-vitamin är viktigt för skelettet, immunförsvaret, musklerna, hormonbalansen, blodsockret, nervsystemet och cancerförebyggande. Brist på D-vitamin kan därför orsaka en mängd olika sjukdomar och till och med vara en användbar markör för komorbiditeter och längd på sjukhusvistelse. Detta framgår bland annat av en ny polsk studie på äldre personer som var inlagda på geriatriska avdelningar. Studien är mycket relevant eftersom den utbredda D-vitaminbristen har allvarliga hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser som är ganska lätta och billiga att åtgärda med kosttillskott.

Magnesiumtillskott förbättrar effekten av D-vitamin hos kvinnor i klimakteriet

Magnesiumtillskott förbättrar effekten av D-vitamin hos kvinnor i klimakterietKlimakteriet, eller menopaus som det också kallas, kännetecknas av en rad fysiologiska förändringar i hormonbalansen som är helt naturliga. Många kvinnor upplever hormonella obalanser som kan leda till viktökning, omfördelning av fettmassa med större mage samt ökad risk för benskörhet, kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. De hormonella förändringarna kan samtidigt påverka kvinnors status av näringsämnen som D-vitamin och magnesium, där brist ökar risken för sjukdomarna i fråga. Det har nu visat sig att brist på D-vitamin och magnesium är mycket vanligt bland denna befolkningsgrupp, och att tillskott med magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients.

Njut av solen, få tillräckligt med D-vitamin och lev längre

Njut av solen, få tillräckligt med D-vitamin och lev längreVarningar om solen och hudcancer är vanligt. Men vi måste ändå se till att få tillräckligt med D-vitamin från sommarsolen – så länge vi inte bränner oss. För D-vitamin är viktigt för immunförsvaret, humöret, skelettet, cancerförebyggande och mycket mer. En svensk studie har visat att brist på sol är lika farligt som rökning. En engelsk studie har visat att D-vitamin hämmar åldrandet av våra celler, och en dansk studie har visat att brist på D-vitamin ökar risken för tidig död. Så hur mycket D-vitamin bildar vi egentligen från sommarsolen? När finns det behov av tillskott? Och varför bör äldre, personer med mörk hud och vissa andra befolkningsgrupper ta tillskott hela året?

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.D-vitamin reglerar ett stort antal biokemiska processer som är viktiga för vår hälsa. Måttlig brist på D-vitamin är mycket vanligt, och allvarlig brist bidrar till att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvård och dör inom ett år. Därför kan cancerpatienter som har avslutat sin intensivvårdsbehandling dra nytta av att ta tillskott med D-vitamin. Detta framgår av en studie från Wien, publicerad i Nutrients. Studien är i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande mekanismer. Därför är det viktigt att vara välförsedd hela livet.

Patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåer

Patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåerD-vitaminbrist är utbredd hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Å andra sidan har patienter med ledgångsreumatism med höga D-vitaminnivåer i blodet före behandling med Metotrexat en lägre dödlighet. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på D-vitaminets terapeutiska egenskaper. Samtidigt ska man vara medveten om att de officiella rekommendationerna för D-vitamin ofta är för låga för att optimera blodnivån.

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i Danmark

- och brist på D-vitamin ökar risken

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i DanmarkFå människor tänker på faran med att få sepsis, vilket är en allvarlig blodförgiftning. Men enligt WHO är sepsis mycket vanligt, och den tredje vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Enligt tidskriften Ugeskrift for Læger är det därför en paradox att det i Danmark inte finns någon övergripande registrering av förekomsten och den höga dödligheten. Det visar sig dessutom att risken för att få sepsis och dö av sjukdomen ökar drastiskt om man lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Archives of Academic Emergency Medicine. Därför behöver vi mycket mer fokus på sepsis, inklusive diagnos, snabb behandling och inte minst förebyggande av den livshotande sjukdomen.

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrsel

Tillskott med D-vitamin kan motverka lägesyrselLägesyrsel försämrar livskvaliteten och arbetsförmågan för många människor. Sjukdomen kallas också benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV), och yrseln uppträder vanligtvis när man ändrar position. Enligt en studie från Korea som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology, kan tillskott med D-vitamin och kalcium minska risken för att yrselanfallen kommer tillbaka. Man bör dessutom komma ihåg att kalcium bör vara i balans med magnesium.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer