Skip to main content

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död

- och mängden kan vara avgörande

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig dödFiskoljor innehåller de långkedjiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som har många livsviktiga funktioner. Även om det har varit känt i årtionden att fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död, har forskningen visat olika resultat. Men nu har en stor brittisk befolkningsstudie med över 400 000 deltagare bekräftat att ett regelbundet intag av tillskott med fiskoljor har en gynnsam effekt på cirkulationen, och detta bidrar till att förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden. Forskarna kommer dessutom in på att själva mängden fiskoljor via tillskott kan vara avgörande för hälsan.

Omega-3-fettsyrorna är livsviktiga. I cellernas membran finns formerna EPA och DHA, som har en mängd fysiologiska funktioner. Fet fisk och tillskott med fiskoljor innehåller just EPA och DHA, som därför är lättare att utnyttja.
Omega-3-fettsyrorna arbetar i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig. Detta betyder att om vi får för lite omega-3 skapas det en grogrund för hjärt-kärlsjukdomar och många andra livsstilssjukdomar genom olika mekanismer.

Studiens uppbyggnad är avgörande för resultatet

Den nya brittiska studien har publicerats i British Medical Journal. Här hänvisar forskarna inledningsvis till ett antal studier om fiskoljor och hjärt-kärlsjukdomar, däribland den stora VITAL-studien som avslöjade att tillskott med fiskoljor och D-vitamin var förknippade med en betydligt lägre risk för hjärtsvikt, men det fanns inget signifikant samband vad gäller risken för cirkulationssjukdomar. Forskarna bakom den nya brittiska studien bestrider dock VITAL-studiens uppbyggnad och ett antal faktorer som kan ha påverkat det kliniska resultatet, däribland mängden fiskoljor och andra begränsningar i studien.
I den nya brittiska studien deltog 427 648 personer i åldern 40–69 år från stora delar av England, Skottland och Wales. Som utgångspunkt led ingen av deltagarna av hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Via pekskärmsenkäter och intervjuer skulle deltagarna informera om sitt intag av fiskoljor. Deltagarna fick genomgå en rad blodprover och andra mätningar. Man tog också hänsyn till ett antal sociodemografiska faktorer som ålder, kön, etnicitet, bostadsförhållanden och inkomst, liksom livsstilsfaktorer som rökning, alkoholintag, BMI, fysisk aktivitet, kostvanor, kroniska sjukdomar (däribland högt blodtryck och diabetes), medicinering samt tillskott med vitaminer och mineraler. Den nya brittiska studien är alltså mycket mer omfattande än tidigare studier.

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar genom flera mekanismer

I den nya brittiska studien deltog som nämnts 427 648 deltagare, varav 133 438 deltagare (31,2 %) rapporterade att de regelbundet tog tillskott med fiskoljor. Studien ägde rum mellan 2006 och 2010, med en uppföljning 2018.
Studien avslöjade att ett regelbundet intag av tillskott med fiskoljor har ett signifikant samband med en lägre risk för cirkulationssjukdomar, hjärtsvikt och för tidig död till följd av alla sjukdomar. Dessa samband var oberoende av riskfaktorer som kön, ålder, etnicitet, inkomst, BMI, konsumtion av frukt och grönsaker, fysisk aktivitet, medicinering och andra faktorer som kan snedvrida resultatet. Det verkade också som om intaget av fiskoljor hade den största effekten på de deltagare som hade ett lätt förhöjt blodtryck.
Studien ligger i linje med tidigare studier. Forskarna betonar bland annat att den faktiska mängden fiskoljor kan ha en avgörande effekt på förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar och andra livsstilssjukdomar, och de hänvisar samtidigt till andra studier som tar hänsyn till detta. Forskarna bakom den nya studien kommer dessutom in på de olika mekanismer genom vilka fiskoljorna förbättrar vår cirkulation och vår hälsa som:

  • Blodviskositet (tjocklek).
  • Motverkan mot blodproppar.
  • Effekt på blodtrycket.
  • Effekt på hjärnrytmen.
  • Triglycerider (som anses farligare än kolesterol). 
  • Endotelceller, som täcker blodkärlens insida.
  • Antiinflammatorisk.

Forskarna bakom den nya brittiska studien påpekar att studien har vissa begränsningar, eftersom de inte har gått närmare in på hur mycket fiskolja deltagarna har konsumerat och hur länge. Det kan också vara svårt att skilja effekten av en hälsosam livsstil från effekten av fiskoljor. Ändå drar forskarna slutsatsen att ett regelbundet intag av tillskott med fiskoljor minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död hos den allmänna befolkningen.

Tillskott med fiskoljor och rätt dos

Enligt hälsomyndigheterna bör intaget av omega-3-fettsyror ligga på minst 2,5–3 gram om dagen. Vid köp av tillskott med fiskoljor är det värt att läsa produktdeklarationerna noggrant, där det framgår hur mycket omega-3 samt EPA och DHA det finns i en kapsel.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Referenser 

Zhi-Hao nLi et al. Associations of habitual fish oil supplementation with cardiovascular outcomes and all-cause mortality: evidence from large population-based cohort study. BMJ 2020

Hemant Mahajan et al. Serum Long-chain n-3 polysaturated fatty acids and aortic calcification in middle-aged men: The population-based cross-sectional ERA-JUMP study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2019

Magnus Bäck. Omega-3 fatty acids in atherosclerosis and coronary disease. Future Science OA. 2017

Tufts University, Health Sciences Campus. Consumption of omega-3s linked to lower risk of fatal heart disease. Science Daily 2016

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/diverse/omega-3-fedtsyrer/

  • Skapad