Skip to main content

Flickors D-vitaminnivå är relaterad till deras muskelstyrka

Flickors D-vitaminnivå är relaterad till deras muskelstyrkaFlickor som har högre nivåer av D-vitamin i blodet är i allmänhet starkare. Men detta samband ses inte hos pojkar. Detta framgår av en ny stor kohortstudie från Odense universitetssjukhus, som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ändå har vi alla behov av tillräckliga mängder D-vitamin under hela livet, eftersom det har många funktioner i hela kroppen.

D-vitaminet är mest känt för sin betydelse för benen och immunsystemet. Men de flesta av kroppens organ och vävnader har faktiskt receptorer för vitaminet, och det gäller även cellerna i musklerna.
Enligt den nya studiens ledare, medicinstuderande Rada Faris Al-Javadi, löper flickor med lågt innehåll av D-vitamin i blodet 70 procent högre risk för att bli bland de svagaste i muskelstyrketest. Forskarna fann också att flickorna var starkare fysiskt om deras D-vitaminnivå i blodet var över 50 nmol/l, som är satt som det lägsta gränsvärdet i Danmark. Men det mest överraskande i studien var att detta samband bara var relevant för flickor och inte pojkar.
Studien visade inget samband mellan moderns nivå av D-vitamin under graviditeten eller nivån av D-vitamin i navelsträngen vid födseln. Därför antar forskarna att D-vitaminet inte påverkar muskelstyrkan före födseln, och att det snarare handlar om en omedelbar effekt.

Vad är det för skillnad på pojkar och flickor vad gäller D-vitamin och muskelstyrka?

Enligt Henrik Thybo Christensen, professor på H.C. Andersens barnsjukhus, OUH, och Syddansk Universitet, kan inte studien förklara varför det finns denna skillnad mellan pojkar och flickor.
Men andra studier har emellertid visat att D-vitamin höjer nivån av tillväxtfaktorn IGF-1 (Insulin-like growth factor 1), som bland annat ökar muskelstyrkan.
Nivån av IGF-1 är samtidigt olika hos pojkar och flickor, och detta kan kanske förklara varför de vad gäller muskelstyrkan reagerar annorlunda på D-vitamin.
Baserat på aktuella data kan forskarna dock inte dra slutsatsen att flickor automatiskt kommer att få starkare muskler om de får mer D-vitamin genom maten eller solen, som är den viktigaste källan. Men mycket tyder dock på att tillräckliga mängder D-vitamin i blodet kan göra en skillnad hos de många flickor som redan lider brist på D-vitamin.

Studien från Odense

I kohortstudien från Odense fanns 881 barn i femårsåldern. De fick mätt sin muskelstyrka genom ett standardtest för barn, där man mäter händernas greppstyrka.
499 av barnen fick mätt sin nivå av D-vitamin i form av 25-hydroxyvitamin D (250HD), där låga nivåer ligger under 50 nmol/l. Den statistiska analysen justerades dessutom för barnens höjd, vikt och fettprocent, så att den kunde bli statistiskt signifikant.
Det betyder med andra ord har sambandet mellan muskelstyrka och D-vitamin inte hade något att göra med övervikt. Sambandet mellan muskelstyrka och D-vitamin hade inte heller något att göra med huruvida flickorna spenderade mycket tid inomhus och var mindre fysiskt aktiva. Kroppens fettprocent beräknades efter hudveck.

Flickor som spenderar mycket tid inomhus, som använder för mycket solskyddsfaktor och som inte äter fet fisk är särskilt benägna att lida brist på D-vitamin.

Andra studier av D-vitaminets betydelse för musklerna

Det har länge varit känt att D-vitamin har betydelse för benen, och den klassiska bristsjukdomen är engelska sjukan (rakitis) med mjuka och deformerade ben.
Flera tidigare studier av personer mellan 20 och 74 år har dessutom visat att D-vitamin har betydelse för muskelstyrkan i ben och/eller fysisk kapacitet.
Vid brist på D-vitamin kan det dessutom gå ut över musklernas funktion och den fysiska kapaciteten, innan det går ut över benen.
Brist på D-vitamin kan också öka risken för muskelsmärta.

I Danmark har flera studier visat att cirka 50 procent av befolkningen lider lätt brist på D-vitamin och cirka 15 procent av befolkningen lider måttlig brist på D-vitamin.

Referenser

Vitamin D level in girls associated with muscle strength. News Medical Life Sciences. June 14. 2018
https://www.news-medical.net/news/20180614/Vitamin-D-level-in-girls-associated-with-muscle-strength.aspx

Lars Rejnmark. Effects of Vitamin D on Muscle Function and Performance: A Review of Evidence from Randomized Controlled Trials. Ther. Adv Cronic Dis. 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513873/

Ana Sandoiu. High levels of vitamin D may improve muscle strength. Medical News Today 2017
https://www.medicalnewstoday.com/articles/315863.php

Sarah E Tague. Vitamin D Deficiency Promotes Skeletal Muscle Hypersensitivity and Sensory Hyperinnervation. J Neurosci 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3319727/

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/d-vitamin-mangel/

  • Skapad