Skip to main content

Patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåer

Patienter med ledgångsreumatism under Metotrexatbehandling har lägre dödlighet vid höga D-vitaminnivåerD-vitaminbrist är utbredd hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Å andra sidan har patienter med ledgångsreumatism med höga D-vitaminnivåer i blodet före behandling med Metotrexat en lägre dödlighet. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på D-vitaminets terapeutiska egenskaper. Samtidigt ska man vara medveten om att de officiella rekommendationerna för D-vitamin ofta är för låga för att optimera blodnivån.

Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper ledbrosket så att det förstörs. De inflammatoriska processerna kan också angripa omgivande ledkapslar och intilliggande ben och sprida sig till andra organ. Kvinnor drabbas oftare än män och sjukdomen är vanligast i 50- till 70-årsåldern. Även om vissa är genetiskt predisponerade för att utveckla ledgångsreumatism, tyder den senaste forskningen på att yttre faktorer (epigenetik) spelar en större roll i uppkomsten av sjukdomen – härunder infektioner, förgiftningar, hormonella faktorer, rökning och brist på näringsämnen.
Eftersom behandling med inflammationsdämpande läkemedel som Metotrexat är förknippat med en rad biverkningar som illamående, buksmärta, förhöjda levervärden och dödliga hematologiska komplikationer har det funnits ett ökat intresse för naturliga kompletterande behandlingar av autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism.
Det är allmänt känt att D-vitamin är viktigt för skelettet och reglering av inflammatoriska processer. Men de officiella rekommendationerna för D-vitamin är främst riktade mot benhälsan. Och det finns en brist på kliniska riktlinjer kring optimala nivåer av D-vitamin i blodet i samband med immunförsvaret och reglering av de inflammatoriska processerna.

D-vitamin minskar risken för komplikationer och tidig död

Det är allmänt känt att D-vitaminbrist är förknippat med ökad dödlighet till följd av hjärt-kärlsjukdomar, icke-alkoholorsakad fettlever, diabetes, cancer och andra allvarliga sjukdomar. Patienter med ledgångsreumatism med låga D-vitaminnivåer i blodet löper också en generellt ökad risk för tidig död av olika orsaker.
I den nya studien undersökte forskarna sambandet mellan blodets nivå av D-vitamin (25 (OH)D) och dödligheten hos patienter med ledgångsreumatism som precis skulle påbörja en Metotrexatbehandling.
Forskarna utgick från en större nationell befolkningsstudie, Veterans Affairs (VA), som inkluderade 15 109 patienter med ledgångsreumatism. Forskarna undersökte sedan överlevnaden hos patienter vars nivå av D-vitamin i blodet låg på över 50 nmol/l eller under 50 nmol/l. Justeringar gjordes också för ett antal störande faktorer som ålder, kön, etnicitet, rökning, BMI, kolesterolsänkande läkemedel (statiner) och Charlson Comorbidity Index, som tar hänsyn till antalet och svårighetsgraden av komorbida sjukdomar.
Studien avslöjade att patienter med ledgångsreumatism med D-vitaminnivåer i blodet på över 50 nmol/l löpte 28 procent lägre risk för tidig död jämfört med de ledgångsreumatism-patienter som hade D-vitaminnivåer på under 50 nmol/l.
Forskarna drar därför slutsatsen att högre nivåer av D-vitamin i blodet före behandling med Metotrexat hänger samman med en lägre dödlighet hos patienter med ledgångsreumatism. Enligt forskarna bör de bakomliggande mekanismerna undersökas närmare, och i framtiden bör även studier utföras som visar hur tillskott på D-vitamin påverkar immunförsvaret och risken för dödsfall till följd av ledgångsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar.

  • D-vitaminbrist är vanligare bland patienter med ledgångsreumatism.
  • Det tyder också på att D-vitaminbrist bidrar till sjukdomens utveckling.

D-vitaminets betydelse för immunförsvaret och reglering av inflammationer

  • De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som reglerar genaktiviteten via på-och-av-mekanismer. Det gäller även immunförsvaret som bör initiera inflammation vid infektioner och vävnadsskador, och stoppa inflammationen när uppgiften är utförd. I den nya studien beskriver författarna hur D-vitamin påverkar ett antal proteiner och vissa vita blodkroppar, makrofager, så att de övergår från att vara pro- till antiinflammatoriska. Makrofagerna tillhör det medfödda immunförsvaret, som också kommunicerar med vita blodkroppar (T och B) i det förvärvade immunförsvaret. Därför spelar makrofagerna en nyckelroll i inflammationsprocesserna.
    I den nya studien hänvisar författarna till en tidigare studie, VITAL, som redan har visat att tillskott med 50 mikrogram D-vitamin per dag minskar förekomsten av autoimmuna sjukdomar och cancerdödlighet. Författarna hänvisar också till en större nationell studie (VA), som visade att D-vitamintillskott före en covid-19-infektion är förknippat med lägre dödlighet.
    Det bör också betonas att tillskott med D-vitamin bör optimera blodets nivå. Annars kan man inte förvänta sig någon större terapeutisk effekt. Den officiella nedre gränsen ligger på 50 nmol/l, men enligt flera ledande forskare ligger de optimala nivåerna på över 75 nmol/l.
  • Kroniska inflammationer är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar, däribland ledgångsreumatism.
  • Eftersom kosten är så viktig för den allmänna hälsan har antiinflammatorisk livsstil blivit en ny trend, och det finns bra kokböcker tillgängliga även på marknaden.

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor verkar bäst efter en längre tids intag

I följande artikel kan du läsa mer om VITAL-studien och hur större tillskott med D-vitamin och fiskolja fungerar bäst för att reglera inflammationer efter två år. Många med reumatism och kroniska inflammationer kan därför dra nytta av att fortsätta ta de aktuella kosttillskotten, så att inflammationsprocesserna förblir under kontroll.

»Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdoma«

Referenser:

Shahdi K Malakooti et al. Higher Vitamin D Levels before Methotrexate Therapy Initiation Are Associated with Lower Subsequent Mortality in Patients With Rheumatoid Arthritis. Nutrients 2024

Abdulrazaq, Innes JK, Calder PC. Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids on arthritic pain: A systematic review. Nutrition 2017

Methotrexat (MTX) – Alt om bivirkninger, behandling og gode råd (gigtforeningen.dk)

Methotrexat kan føre til fatale hæmatologiske komplikationer hos ældre | Ugeskriftet.dk


 

  • Skapad