Skip to main content

Fet fisk och fiskoljor gynnar lunghälsan

Fet fisk och fiskoljor gynnar lunghälsanDe flesta kroniska lungsjukdomar – däribland astma, bronkit och KOL – kännetecknas av kroniska inflammationer som förvärrar symtomen och prognosen. Det tyder dock på att fet fisk och fiskoljor innehåller några särskilda omega-3-fettsyror, som har en antiinflammatorisk effekt. Därför kan det vid förebyggande och som ett led i behandlingen av kroniska lungsjukdomar vara fördelaktigt att inta lämpliga mängder fet fisk eller tillskott med fiskoljor. Detta framgår av en stor amerikansk befolkningsstudie som även inkluderade europeiska deltagare. Samtidigt uppmärksammar forskarna på att det är många som inte följer hälsomyndigheternas rekommendationer om att äta fet fisk och att det bidrar till utvecklingen av kroniska lungsjukdomar.

Man vet sen tidigare mycket om hur kosten påverkar utvecklingen av cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Men man har inte haft så mycket kunskap om kostens påverkan på utvecklingen av lungsjukdomar. Därför ville ett forskarteam från NIH/National Heart, Lung and Blood Institute i Maryland, USA, undersöka detta närmare.
Tidigare studier har redan visat att omega-3-fettsyror från fet fisk och tillskott kan ha en positiv effekt då de motverkar kroniska inflammationer, men det har saknats större studier om sambandet mellan utveckling av lungsjukdomar och intag av omega-3-fettsyror.
I den nya studien analyserade forskarna först data från en större amerikansk befolkningsstudie (NHLBI), som omfattade över 15 000 deltagare med en medelålder på 56 år. I början av studien var alla deltagare generellt friska och majoriteten hade inga fall av kronisk lungsjukdom. Deltagarna följdes sedan under perioder från 7–20 år.
Befolkningsstudien visade att det över tid förekom färre fall av nedsatt lungkapacitet och kronisk lungsjukdom bland de deltagare som hade högre nivåer av omega-3-fettsyror i blodet. Samtidigt fann forskarna det största sambandet mellan omega-3-fettsyran DHA, som främst finns i fet fisk som lax, tonfisk och sardin. DHA finns även i vanliga tillskott med fiskoljor.
Därefter analyserade forskarna data från UK Biobank, som omfattar mer än 500 000 europeiska deltagare. Denna studie visade också att högre mängder av omega-3 i blodet – däribland DHA – var förbundna med en bättre lungfunktion. Men eftersom data från denna studie främst omfattade friska personer, samarbetar forskarna nu med en annan pågående studie (COPDGene), som syftar till att undersöka huruvida blodets nivå av omega-3-fettsyror hänger samman med den försämrade lungfunktion som uppstår vid KOL och hos storrökare.
Forskarna ser därför en ny potential i kostens betydelse för utvecklingen av lungsjukdomar, och hur man kan ge individuella kostrekommendationer till personer som befinner sig i en särskild riskgrupp för att utveckla kroniska lungsjukdomar.
Även om det behövs mer forskning på området finns det nu många bevis för att näringsämnen med antiinflammatoriska egenskaper kan hjälpa till att upprätthålla lunghälsan.
Den nya studien har publicerats i tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

  • En akut inflammation uppstår och är lämplig vid infektioner eller cellskador.
  • Men vid kronisk inflammation blir mekanismerna skadliga och vävnadsförstörande.

De officiella kostrekommendationerna för fisk och relevanta tillskott

Enligt forskarna bakom den nya studien bör man följa de officiella rekommendationerna om att äta minst två måltider med fisk varje vecka. Fiskpålägg rekommenderas också, och man ska komma ihåg att fet fisk innehåller mest omega-3. Men de flesta amerikaner följer inte alls de officiella kostråden, och vi ser samma tendens i många europeiska länder. Omega-3-fettsyror finns även i linfröolja, rapsolja samt valnötter och chiafrön. Men det är i formen ALA som många har svårt att omvandla till DHA och EPA, som finns i fet fisk. Därför har de flesta mer nytta av att äta fet fisk eller ta ett bra tillskott med fiskoljor.

Referenser:

Bonnie K. Patchen et al. Investigating Associations of Omega-3 Fatty Acids, Lung Function Decline, and Airway Obstruction. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2023

NIH/National Heart, Lung and Blood Institute. Omega-3 fatty acids appear promising for maintaining lung health, ScienceDaily. July 20, 2023


 

  • Skapad