Skip to main content

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i Danmark

- och brist på D-vitamin ökar risken

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i DanmarkFå människor tänker på faran med att få sepsis, vilket är en allvarlig blodförgiftning. Men enligt WHO är sepsis mycket vanligt, och den tredje vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Enligt tidskriften Ugeskrift for Læger är det därför en paradox att det i Danmark inte finns någon övergripande registrering av förekomsten och den höga dödligheten. Det visar sig dessutom att risken för att få sepsis och dö av sjukdomen ökar drastiskt om man lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Archives of Academic Emergency Medicine. Därför behöver vi mycket mer fokus på sepsis, inklusive diagnos, snabb behandling och inte minst förebyggande av den livshotande sjukdomen.

Sepsis beror i regel på infektioner i andra organ, som exempelvis lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Inom några timmar kan sepsis påverka cirkulationen, lungorna och flera inre organ. Dödligheten är upp till 50 procent om patienterna får septisk chock. Det är ett livshotande tillstånd som beror på att immunförsvaret reagerar för våldsamt på infektionen i blodomloppet med cytokinstorm och hyperinflammation. Därvid angriper immunförsvaret frisk vävnad. Symtomen som ofta förbises eller feldiagnostiseras inkluderar hög feber, hjärtklappning, andnöd, förvirring, slöhet och sluddrigt tal. Många av symtomen beror på uttorkning. Sepsis kräver omedelbar behandling, och det är särskilt i form av kortison (binjurebarkhormoner), som hämmar det överaktiva immunförsvaret. Men behandlingen är ofta otillräcklig, och enligt WHO är sjukdomen den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Därför är det mycket bättre att förebygga sjukdomens komplikationer, där D-vitamin spelar en avgörande roll.

 • Enligt definitionen från 2016 är sepsis ett tillstånd med livshotande organdysfunktion på grund av en dysreglerad respons på infektion.
 • När danska patienter har infektionssjukdomar och dör av åtföljande sepsis, registrerar man typiskt infektionen och inte sepsis som dödsorsak.
 • Det uppskattas att 56 000 danskar drabbas av sepsis varje år, och att dödsfall på grund av sepsis utgör 15 procent av alla dödsfall.
 • Över hela världen finns det mer än 31 miljoner fall av sepsis årligen, och det beräknas att 5,1 miljoner dör av sjukdomen

D-vitamin aktiverar immunsystemet och motverkar livshotande inflammationer

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, som aktiverar och reglerar en rad gener och ett otal biokemiska processer i kroppen. D-vitamin har således en avgörande betydelse för aktivering av immunförsvarets vita blodkroppar, som målinriktat och effektivt ska angripa virus och bakterier. Om vi ​​lider brist på D-vitamin förblir immunförsvaret passivt med fara för att infektionen tar över. D-vitamin hämmar samtidigt bildandet av proinflammatoriska cytokiner, som är avgörande för att immunförsvaret inte ska löpa amok och orsaka vävnadsskador.

 • Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. 
 • Många hamnar därför i underskott under vinterhalvåret.
 • Inomhuslivsstil, mörk hud, övervikt och åldringsprocesser ökar risken för kronisk brist.
 •  uppskattas att en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin.

Större risk för att dö av sepsis vid brist på D-vitamin

Forskarna bakom den iranska studien ville titta närmare på sambandet mellan blodets innehåll av D-vitamin och risken för att dö av sepsis. I studien deltog 168 patienter med sepsis. Patienterna var över 18 år, med en genomsnittsålder på 70,8 år, och det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Alla patienterna fick mätt blodets innehåll av D-vitamin, där 20–50 nmol/L bedömdes som normalt. Det visade sig att 61,6 procent av patienterna led brist på D-vitamin. Denna brist ökade risken för att dö av sepsis markant. Detsamma gjorde en hög ålder.
Enligt studien antar forskarna därför att tillskott med D-vitamin kan vara en god hjälp vid förebyggandet av infektioner i blodet, och att de utvecklar sig till livshotande sepsis. Detta gäller inte minst för äldre.

 • I Danmark delas blodets innehåll av D-vitamin in i vanlig brist (under 30 nmol/L), otillräcklig (30–50 nmol/L) och tillräcklig (over 50 nmol/L). 
 • I länder som Iran ligger den nedre gränsen lägre, på 20 nmol/L.
 • Enligt flera danska och internationella studier bör värdena helst ligga över 75 mol/L.

RI och verkliga behov av D-vitamin

Referensintag, RI, för vita vuxna under 70 år är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år. Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet av D-vitamin ligger mycket högre, om vi ska uppnå en optimal nivå i blodet.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på ålder, hudtyp, BMI, kroniska sjukdomar och intag av kolesterolsänkande läkemedel (statiner).
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Vilka är likheterna mellan livshotande sepsis, covid-19 och influensa?

När sepsis, covid-19 och influensa blir livshotande, beror det i alla tre fallen på att immunförsvaret överreagerar med cytokinstorm och hyperinflammation, som angriper frisk vävnad. Det är alltså inte bakterierna eller virusen i fråga som sådana som blir livshotande, utan vårt eget immunförsvar som löper amok, eftersom det bland annat lider brist på livsviktiga näringsämnen som D-vitamin.

Referenser

Majid Shojaei et al. The Correlation between Serum Level of Vitamin D Outcome of Sepsis Patients; a Cross-sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine 2019

Palle Toft og Thomas Strøm. Sepsis, den tredjehyppigste dødsårsag, registreres ikke i Danmark. Ugeskrift for Læger 2018

Essen MR et al. Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol 2010

University of Copenhagen. Vitamin D crucial to activating immune Defences. 2010

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/d-vitamin-mangel/

 

 • Skapad