Skip to main content

Bröstcancer: Blodets seleninnehåll förutsäger 10 års överlevnad

Bröstcancer: Blodets seleninnehåll förutsäger 10 års överlevnadSelen är ett livsviktigt spårämne, och högre nivåer i blodet ökar chansen för att överleva bröstcancer efter 10 år. Detta framgår av en ny polsk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Tidigare studier visar också att tillskott med selenjäst kan minska risken för att flera cancerformer överhuvudtaget uppstår. Samtidigt är det problematiskt att jorden i Europa är utarmad och att selenbrist är så vanligt. Men hur mycket selen behöver vi egentligen om blodets nivå ska optimeras?

Selen ingår i omkring 30 seleninnehållande proteiner och enzymer som har betydelse för cellernas energiomsättning och många andra funktioner, varav flera har följande cancerförebyggande egenskaper:

 • Reglering av celltillväxt.
 • Kraftfulla antioxidanter (GPx-enzymer) som skyddar cellernas DNA och mitokondrier mot fria radikaler.
 • Reparation av DNA-skador.
 • Hämmar nybildandet av blodkärl i tumörer (angiogenes).
 • Får sjuka celler att begå självmord (apoptos).
 • Bidrar till ett välfungerande immunförsvar.
 • Förhindrar inflammation.
 • Neutralisering av miljögifter som kvicksilver.

Brist på selen i Europa ökar risken för flera cancerformer

Under de senaste årtiondena har låga blodnivåer av selen kopplats till en högre förekomst av flera olika cancerformer. Risken för att dö av cancer är också större.
Det visar sig dessutom att intaget av selen skiljer sig åt väsentligt mellan olika länder, och att det exempelvis är mycket högre i USA och Kanada än i Europa.
Forskarna bakom den nya polska studien har tidigare rapporterat att låga selennivåer i blodet hänger samman med en ökad risk för att utveckla strupcancer, lungcancer och tarmcancer. En nyligen utförd svensk studie av kvinnor med bröstcancer har också visat att den fjärdedel som hade högst nivå av selen i blodet (≤ 100 µg/l) hade en bättre chans att överleva jämfört med den fjärdedel som hade de lägsta nivåerna (≥ 81 µg/l).
Det visar sig att jorden i Sverige, Polen, Danmark och andra europeiska länder är fattig på selen, vilket ger selenfattiga grödor som påverkar hela näringskedjan.
I Polen är kvinnornas genomsnittliga seleninnehåll i blodet således cirka 80-90 µg/l, och i USA är kvinnornas genomsnittliga innehåll 130 µg/l. Detta är av stor betydelse för hälsan och de många funktionerna i kroppen som är beroende av de seleninnehållande proteinerna.

Höga selennivåer ökar chansen för att överleva bröstcancer i mer än 10 år

De polska forskarna har redan rapporterat hur ett lågt seleninnehåll i blodet minskar risken för att patienter med cancer i struphuvudet, bröstet och lungorna överlever i fem år.
Den nya studien handlade bara om kvinnor med bröstcancer från den tidigare studien, och hur blodets seleninnehåll påverkade deras chans för att överleva i 10 år. Forskarna tog blodprover från 538 kvinnor som för första gången diagnostiserades med invasiv bröstcancer mellan 2008 och 2015 i Szczecin-regionen i Polen. Blodproverna togs före den faktiska behandlingen. Selennivåerna i blodet delades in i fjärdedelar. Patienterna följdes sedan från diagnos till dödsfall, eller med en uppföljning efter tio år. Det visade sig att det hos en fjärdedel av kvinnorna med de lägsta selennivåerna i blodet fanns en överlevnad på 65,1 procent. I jämförelse fanns det en överlevnadsgrad på 86,7 procent hos den fjärdedel av kvinnorna som hade de högsta selennivåerna i blodet. Det är alltså en skillnad på över 20 procent.
Enligt forskarna behövs det fler studier som kan bekräfta hur selen och selentillskott ökar chansen för att överleva bröstcancer.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Studien är i linje med tidigare studier som visar att selen verkar cancerförebyggande, och att tillskott bland annat kan bidra till att förebygga cancer i bröst, prostata, tjocktarm och lungor.

 • Var tionde dansk kvinna drabbas av bröstcancer.
 • Kurvan sjunker inte.
 • Livsstil och brist på näringsämnen har avgörande betydelse.

Även om vi äter hälsosamt kan det vara svårt att få tillräckligt med selen

Selen finns främst i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mejeriprodukter och paranötter. Men som nämnts är europeiska grödor generellt fattiga på selen. Och även om fisk och skaldjur anses vara goda källor får vi inte tillräckligt genom att äta fisk och skaldjur fem dagar i veckan. Detta framgår av en tidigare studie som har utförts av forskare från bland annat Kræftens bekæmpelses (den danska motsvarigheten till Cancerfonden). Selentillskott kan dock kompensera för det låga selenintaget och tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Hur mycket selen behöver vi?

Selenoprotein P är ett viktigt seleninnehållande protein, och det används som markör för blodets selenstatus. Men studier visar att RI, som är satt till 55 mikrogram, inte är tillräckligt för att mätta selenoprotein P. För att mätta selenoprotein P måste man få cirka 100 mikrogram selen om dagen, vilket är ungefär dubbelt så mycket som de officiella rekommendationerna.
I de flesta humana studier har man använt doser på 100–200 mikrogram selen. I Danmark finns det bara ett godkänt selenläkemedel (med selenjäst) för förebyggande och behandling av selenbrist, där 100–200 mikrogram rekommenderas. Det motsvarar 1–2 tabletter.
Tillskott med selenjäst, som innehåller många selenoproteiner, ger en större likhet med selenvariationen i selenrik kost.
Enligt Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ligger den övre gränsen på 300 mg selen om dagen.

Referenser

Mark Szwiec et al. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients, 8 March, 2021

Rosewell Timmerman, Stanley Omaye. Selenium´s Utility in Mercury Toxicity: A Mini Literature Review. Scientific Research. 2021

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

New Links between selenium and cancer prevention. HRB. December 2017

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Støt Brysterne – om brystkræft – Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

 • Skapad