Skip to main content

Blodsocker, diabetes och tillskott

Blodsocker, diabetes och tillskottTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi och ännu fler lider av förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck, högt kolesterol och äppelformad övervikt. Typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom har enorma mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. I den här artikeln tittar vi därför närmare på hur krom, D-vitamin, magnesium och Q10 samt relevanta kostförändringar kan ha en positiv effekt på blodsockret, kolesterolbalansen och viktregleringen. Vi tittar också närmare på kosttillskott som kan förebygga diabetesneuropati, vilket i slutändan kan leda till amputationer.

Ett stabilt blodsocker är viktigt för vår energinivå, hälsa och vårt välbefinnande. Under normala förhållanden använder hjärnan och nervcellerna bara kolhydrater som bränsle, medan muskler, hjärta och andra vävnader även använder fett och protein.
Kolhydrater från mat och dryck bryts ner mer specifikt till blodsocker (glukos) som tas upp i blodet. Bukspottkörteln bildar sedan insulin, som fungerar som en nyckel genom att stänga in glukosen i cellerna.
En huvudmåltid bör som regel mätta i 4–6 timmar, eventuellt med ett litet mellanmål. Men den moderna kosten innehåller ofta för många kolhydrater, särskilt de raffinerade och flytande formerna som inte mättar särskilt bra och skapar osunda kostvanor. Det blir som en ond cirkel, eftersom de många kolhydraterna ökar risken för insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker minskar. Och eftersom mängden kolhydrater som kan cirkulera i blodomloppet eller lagras i levern som glykogen är begränsad, löper man med tiden risk att utveckla icke-alkoholorsakad fettlever och metaboliskt syndrom med högt kolesterol, högt blodtryck och äppelformad övervikt. Metaboliskt syndrom är ett förstadium till typ 2-diabetes, som är förbundet med en mängd hälsoproblem. Däribland en låg grad av kronisk inflammation samt skador på hjärtat, ögonen, njurarna och blodkärl, som är en direkt orsak till den dåliga livskvaliteten, kortare livslängd och svindlande kostnader.
Därför bör man först och främst reglera blodsockret på naturens villkor, men det får inte ersätta livsviktig medicinering. I det följande kan du läsa mer om ett antal studier som behandlar hur specifika tillskott har en positiv effekt på blodsockret och varför det kan löna sig att minska intaget av kolhydrater. Samtidigt är det viktigt att sträva efter en normal vikt och midja, vilket ofta blir mycket lättare när blodsockret blir mer stabilt.

» Krom

» D-vitamin

» Magnesium

» B12-vitamin, D-vitamin och diabetesneuropati

» Q10 och statiner

» Nya kostråd med färre kolhydrater

Krom

Krom ingår i ett ämnet kromodulin, som fäster sig på insulin så att det kan stänga in mer blodsocker i cellerna. Krom är alltså en förutsättning för en optimal omsättning av kolhydrater, vilket kan jämföras med att köra längre på samma liter bensin.
Krom finns i olika matvaror som mandel, bönor, nötter, fisk, kött och ägg. Men brist på krom i jorden ger näringsfattiga grödor, och den moderna raffinerade kosten bidrar bara med små mängder. Samtidigt kan intag av många raffinerade kolhydrater dränera kroppen på krom. Tillskott med krom kan därför vara relevant om man har problem med blodsockret eller insulinresistens.
Flera studier avslöjar dessutom att tillskott med krom kan förbättra kontrollen av blodsockret hos patienter med typ 2-diabetes parallellt med den allmänna behandlingen.
En placebokontrollerad studie publicerad i Biological Trace Elements har exempelvis avslöjat att de typ 2-diabetespatienter som fick 200 mikrogram krom dagligen i 12 veckor uppnådde följande:

 • Förbättrad insulinkänslighet.
 • En minskad nivå av fasteglukos (som ett tecken på bättre upptag).
 • Minskat blodtryck.
 • Minskad kroppsvikt.
 • Minskad nivå av C-reaktivt protein (CRP), som är en markör för inflammation.
 • Minskad nivå av malondialdehyd (MDA), som är en markör för oxidativ stress.
 • Ökad antioxidantkapacitet.
 • Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med krom har en positiv effekt på både blodsockret och cirkulationen.

Tillskott med kromjäst har den bästa effekten på blodsockret

Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har dragit slutsatsen att kromtillskott i form av kromjäst har ett upptag i kroppen som är upp till 10 gånger högre än de syntetiskt framställda kromprodukter som baseras på pikolinat och klorid. Därför kan det vara värt att läsa produktdeklarationerna på kromtillskott.

Visste du att högt kolesterol ofta orsakas av icke-alkoholorsakad fettlever på grund av för många kolhydrater?

D-vitamin

D-vitamin reglerar ett antal gener och en mängd olika biokemiska processer i kroppen, som också har betydelse för blodsockret. Följaktligen har de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln receptorer för D-vitamin. Man har också funnit D-vitaminreceptorer i hjärnans hypotalamus, som bland annat hjälper till att reglera aptiten och ämnesomsättningen.
En amerikansk studie publicerad i tidskriften Nutrients har visat att större mängder av D-vitamin i blodet hänger samman med färre biomarkörer relaterade till metaboliskt syndrom, typ 2-diabetes och cirkulationssjukdomar.
Deltagarna med de högsta nivåerna av D-vitamin i blodet (över 75 nmol/l) hade mer specifikt en lägre nivå av triglycerider och homocystein, en högre nivå av HDL-kolesterol och färre fall av insulinresistens. Sammantaget tyder det på att de hade en bättre kolhydratomsättning och löpte en lägre risk för att utveckla diabetes. Deltagarna med de högsta nivåerna av D-vitamin i blodet hade också bättre kardiovaskulär fitness (CVF) eller kondition.
Även om de officiella gränsvärdena ligger på 50 nmol/l finns det mycket som tyder på att blodets innehåll helst bör ligga på över 75 nmol/l när det gäller kolhydratomsättning och förebyggande av insulinresistens och typ 2-diabetes.
Som nämnts kännetecknas typ 2-diabetes också av låga nivåer av kronisk inflammation, vilket är ytterst hälsoskadligt. I detta avseende har D-vitamin viktiga antiinflammatoriska egenskaper.

Egenproduktion av D-vitamin och tillskott

På våra breddgrader kan vi bara bilda D-vitamin från solen under sommarmånaderna. Vid den här tiden kan de flesta bilda 30–100 mikrogram D-vitamin på en dag, beroende på hur länge man är i solen och hur mycket av kroppen som exponeras. Men äldre och personer med mörk hy har svårare för att bilda tillräckligt med D-vitamin. Diabetiker har dessutom svårt för att upprätthålla nivån av D-vitamin på grund av dålig njurfunktion och/eller övervikt.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på faktorer som exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar som diabetes.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Samtidigt är det viktigt att vara välförsedd med magnesium för att dra full nytta av D-vitaminet.

Magnesium

Magnesium finns främst i fullkorn, frön, nötter, kål och andra grova grönsaker. Magnesium ingår i själva aktiveringen av D-vitamin, som sker främst i njurarna. Magnesium reglerar också blodets innehåll av D-vitamin, så att det höjs vid låga nivåer och sänks vid höga nivåer. Detta framgår av en ny studie från Vanderbilt University i USA.
I en stor japansk studie publicerad i Diabetic Medicine fann forskarna att magnesium hade en signifikant skyddande effekt mot typ 2-diabetes hos den allmänna japanska befolkningen. Detta gällde särskilt de japaner som led av både insulinresistens och alkoholmissbruk.
I kohortstudien Framingham Offspring, i vilken man följde en grupp personer under en längre period, visade det sig också att ett högre magnesiumintag förbättrade insulinkänsligheten och minskade risken för typ 2-diabetes. Flera andra studier visar på samma trend.

B12-vitamin, D-vitamin och diabetesneuropati

Diabetesneuropati (nervinflammation), som kommer smygande, förbises ofta eftersom symtomen först uppträder i mycket sena stadier av sjukdomen. Diabetesneuropati orsakas av inflammation och skador på den del av nervsystemet som reglerar hjärt-kärlfunktionen. Det går särskilt ut över cirkulationen i fötter och ben, där det till slut kan bli nödvändigt med amputation. Diabetesneuropati är förknippat med en ökad risk för sjuklighet och död orsakad av bland annat cirkulatorisk kollaps.
Enligt en doktorsavhandling utförd av den danske läkaren Christian Stevns Hansen, är låga blodnivåer av D- och B12-vitamin förbundet med en ökad risk för diabetesneuropati. Ändå kan sjukdomen förebyggas i de tidiga stadierna om kroppen är välförsedd med D-vitamin och B12-vitamin.
Många diabetiker lider brist på B12-vitamin eftersom de tar metformin.
Som nämnts har många diabetiker svårt att upprätthålla nivån av D-vitamin på grund av dålig njurfunktion och/eller övervikt.
Var också uppmärksam på magnesiumet, vilket aktiverar D-vitaminet.

Q10 och statiner

Q10 är ett koenzym som har betydelse för cellernas energiomsättning. Q10 fungerar också som en viktig antioxidant som bland annat skyddar mot åderförkalkning. Vi bildar själva den största delen Q10, men vår egen produktion minskar gradvis från 20-årsåldern.
I en studie i vilken man gav typ 2-diabetespatienter 200 mg Q10 dagligen i tre månader, kunde forskarna observera att patienterna fick en reducerad nivå av HbA1c – långvarigt blodsocker, vilket visar hur deras blodsocker har varit under de senaste 8–12 veckorna. Det betyder med andra ord att diabetespatienterna fick ett förbättrat glukosupptag och blodsocker. Denna studie är i linje med andra studier på patienter med diabetes.
Tidigare studier visar att tillskott med 200 mg Q10 dagligen i tre månader har minskat oxidativ stress och därmed minskat risken för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.
För information hämmar kolesterolsänkande läkemedel, statiner, den egna produktionen av Q10. Detta kan resultera i en mängd biverkningar som muskelsmärta, trötthet, andfåddhet, impotens och känslan av att vara gammal – fysiskt och mentalt, eftersom cellerna lider brist på energi.
Det visar sig dessutom att användningen av statiner (särskilt simvastatin) medför en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes med 10–40 procent.
Biverkningar från statiner kan minskas genom att man samtidigt intar Q10, vilket korrigerar den hämmade egenproduktionen. Detta framgår bland annat av en studie från 2007, där amerikanska forskare gav 100 mg Q10 eller identisk placebo till statinanvändare som led av muskelsmärta.
Eftersom kroppen har svårt att ta upp Q10 är det viktigt att välja ett tillskott med dokumentation om hög kvalitet.
På lång sikt handlar det särskilt om att behandla orsaken till det förhöjda kolesterolet. Som nämnts beror det ofta på metaboliskt syndrom och typ 2-diabetes, där blodsockret är rubbat – vilket är det egentliga problemet.

Det är en paradox att statiner ökar risken för diabetes, som i sig själv ökar risken för åderförkalkning och hjärtsvikt.

Nya kostråd med färre kolhydrater

Sedan 1970-talet har den allmänna befolkningen och diabetiker rekommenderats en fettsnål kost full med bröd, potatis och andra kolhydrater. Men nu visar en dansk studie att det är bäst med en kost som inte innehåller så många kolhydrater. Den nya studien genomfördes på Bispebjerg Hospital i samarbete med bland annat Århus universitet och Institutionen för idrott och näring vid Köpenhamns universitet.
I den 12-veckors långa studien deltog 28 patienter med typ 2-diabetes. Under sex av veckorna fick patienterna en traditionell diabeteskost med ett högt innehåll av kolhydrater motsvarande 60 procent. Under sex av veckorna fick deltagarna en kost med ett begränsat innehåll av kolhydrater, ett ökat innehåll av protein och ett ökat innehåll av fett. Energifördelningen var mer precist 40 procent från fett, 30 procent från protein och 30 procent från kolhydrater. Patienterna fick de två kosttyperna i slumpmässig ordning.
Den välkontrollerade studien avslöjade att en kost med ett reducerat innehåll av kolhydrater, ett ökat innehåll av protein och ett måttligt ökat innehåll av fett har följande positiva effekter för personer med typ 2-diabetes:

 • Förbättring av den glykemiska kontrollen genom att minska blodsockret efter måltiderna.
 • Minskning av det långsiktiga blodsockret, som mäts som HbA1c.
 • Minskning av fett i levern och blodet.
 • Är gynnsamt för patienter med typ 2-diabetes. Detta även om det inte åtföljs av viktminskning.

Enligt den danska studien måste diabetiker nu välja icke-stärkelserika grönsaker, där vanlig potatis exempelvis ersätts med sötpotatis, kål och andra beska grönsaker. Diabetiker bör dessutom minimera intaget av spannmål och socker (vitt mjöl, pasta, bröd, godis, juice med mera) och välja hela råvaror framför industriellt bearbetade livsmedel. Samtidigt bör fokus ligga på en lämplig mängd protein och hälsosamma fettämnen till alla huvudmåltider.
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.
Ändå är den danska studien bara en av ett stort antal vetenskapliga studier som under årens lopp har visat på samma resultat. Redan 1972 avslöjade exempelvis den brittiske professorn John Yudkin att stora mängder sockerämnen var skadliga för hälsan. Men han ignorerades av hälsomyndigheterna och livsmedelsindustrin.
För information innehåller många industriellt bearbetade livsmedel mycket socker, och sockret har många olika namn. Därför är det en bra idé att läsa produktdeklarationerna, så att man vet vad man äter och dricker.

Fakta om typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom

 • 360 000 danskar uppskattas ha metaboliskt syndrom, vilket är ett förstadium till typ 2-diabetes.
 • 252 000 har diagnostiserats med typ 2-diabetes.
 • 76 000 vet inte att de har typ 2-diabetes.
 • Typ 2-diabetes sprider sig som en epidemi, och det förväntas att 430 000 kommer att ha sjukdomen år 2030.
 • Cirka 33 % med typ 2-diabetes lider av hjärt-kärlproblem.
 • 4,5 % lider av allvarliga ögonkomplikationer.
 • 1,1 % har tvingats genomgå amputationer, vanligtvis på grund av nervsjukdom och hjärt-kärlsjukdom.
 • Diabetes kostar det danska samhället 87 miljoner kronor dagligen.
 • Det motsvarar 31,8 miljarder kronor om året.
 • Typ 2-diabetes är relaterad till kost och livsstil.
 • Krom, D-vitamin, magnesium och Q10 kan ha en positiv effekt på blodsockret, kolesterolbalansen och viktregleringen.
 • D-vitamin och B12-vitamin kan förebygga diabetesneuropati.
 • Mer fokus bör också läggas på en grov, grön kost med färre kolhydrater i kombination med mer protein och hälsosamma fetter.
 • Man bör dessutom sträva efter en normal vikt och midja.

Referenser

Alireza Farrokhian et al. The Influences of Chromium Supplementation on Metabolic Status in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Coronary Heart Disease. Biological Trace Element Research 2020

Huang H et al Chromium supplementation for adjuvant treatment of type 2 diabetes mellitus: Results from a pooled analysis. Molecular Nutrition Food Research 2017 and 2018

EFSA: Scientific Opinion on ChromoPrecise cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source. EFSA Journal 2012

Ganji V et al. Serum Vitamin D Concentration ≥75 nmol/L Is related to Decreased Cardiometabolic and Inflammatory Biomarkers, Metabolic Syndrome, and Diabetes; an Increased Cardiorespiratory Fitness in US Adults. Nutrients, 2020

The North American Menopause Society (NAMS) Vitamin D could lower the risk of developing diabetes. ScienceDaily 2019

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Plasma 25-hydroxyvitamin concentration and risk of type 2 diabetes and pre-diabetes. 12-year cohort study. PLoS One 2018
Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Vanderbilt University Medical Center. Magnesium optimizes vitamin D status, study shows. ScienceDaily 2018

Hèctor Vàzquez-Lorente et al. Response of Vitamin D after Magnesium Intervention Postmenopausal Population from the Province of Granada, Spain. Nutrients. 2020

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

Christian Stevns Hansen. Almindelige vitaminer og mineraler er forbundne med alvorlige komplikationer hos diabetes patienter. Formidling af Ph.d. afhandlingen: Exploring new risk markers for diabetic cadiovascular autonomic neuropathy.

Will Chu. Co enzyme Q10 has potential to help chronic condition symptoms, review finds.

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Tor Ole Kjellevand. Kolesterol, venn eller fiende? Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft. 2015

Pernille Lund: Q10 - fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

Bispebjerg Hospital. Færre kulhydrater forbedrer type-2 diabetikeres evne til at regulere blodsukkeret. Nyhedsbrev 10. august 2019

Mads J Skytte et al. A Carbohydrate-reduced high-protein diet improves HbA1c and liver fat content in weight stable participants with type 2 diabetes: a randomized trial. Diabetologica. First online 23 July 2019

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny videnskab 2013

Diabetes i Danmark | Viden og forskning | Diabetesforeningen

GO GOOGLE

 • Skapad