Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningar

Melatonin skyddar också mot hjärtrytmstörningarMelatonin är mest känt som ett sömnhormon och en kraftfull antioxidant. Enligt en ny studie kan melatonin också förbättra tillståndet hos råttor som har fått hjärtrytmstörningar med risk för hjärtinfarkt. Melatoninets förmåga att förbättra hjärtfunktionen är dock inte som antioxidant, vilket förundrade forskarna. Den nya studien presenterades under ett årligt möte för American Physiology Society (APS) i Orlando, Florida. Melatonin har således många livsviktiga funktioner. Men egenproduktionen minskar med åldern. Det kan inte bara påverka sömnkvaliteten, utan också hjärtat och cellernas hälsa.

D-vitaminbrist kan orsaka hjärtsvikt och diabetes

D-vitaminbrist kan orsaka hjärtsvikt och diabetesTa dig ut i sommarsolen, som är den absolut bästa källan till D-vitamin. Det är också relevant att ta starka tillskott under vinterhalvåret, eller om man av andra skäl inte får tillräckligt med sol. För det visar sig nämligen att brist på D-vitamin kan leda till hjärtsvikt på grund av insulinresistens, som är ett förstadium till diabetes. Det betyder med andra ord att brist på D-vitamin kan minska hjärtans förmåga att ta upp blodsocker och medföra en sjuklig förstoring av hjärtat. Detta framgår av en indisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Nutrition and Food Research. Forskarna ser därför en stor potential i att använda D-vitamin som ett led i förebyggandet och behandlingen av hjärtsvikt samt insulinresistens och diabetes, som breder ut sig som en epidemi.

Selenbrist är ett globalt problem

- som ökar risken för utbredda allvarliga sjukdomar

Selenbrist är ett globalt problemSelen är ett viktigt spårmineral och brist kan orsaka ämnesomsättningssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, virusinfektioner, AIDS, ofrivillig barnlöshet, neurologiska störningar och cancer. Det antas att upp till en miljard människor lider brist på selen. Detta beror främst på utarmad jord, som vi bland annat har i Europa. Forskarna har slagit larm under årtionden. Mycket tyder också på att vi har behov av mer än de officiella rekommendationerna, om vi vill vara bättre skyddade mot de allvarliga sjukdomarna. Detta framgår av en ny översiktsartikel som publicerats i StatPearls.

Många vegetarianer och veganer lider brist på B12-vitamin utan att veta om det

Många vegetarianer och veganer lider brist på B12-vitamin utan att veta om detDen globala uppvärmningen och klimatdebatten har lett till att allt fler blir vegetarianer och veganer. Även om avsikterna är goda kan de medföra allvarliga hälsoproblem. En spansk studie av vegetarianer och veganer har nu avslöjat att 11 procent av deltagarna led av subklinisk eller klinisk B12-vitaminbrist. Detta ligger i linje med tidigare studier. Eftersom bristen kommer smygande är det ofta svårt att se sambandet när de olika symtomen uppträder på grund av anemi eller störningar i nervsystemet. Bristen kan vidare medföra ökad risk för nedsatt fertilitet och utvecklingsstörningar hos fostret. Därför rekommenderar Dansk Vegetarisk Forening också att veganer och vegetarianer tar tillskott.

Bakteriedödande protein på huden kräver A-vitamin

Bakteriedödande protein på huden kräver A-vitaminBrist på A-vitamin i kosten ökar risken för hudinfektioner och akne. Det har länge varit känt att krämer med syntetiskt A-vitamin kan användas vid olika hudproblem, men man har inte vetat hur A-vitaminet verkar. En studie från UT Southwestern Medical Center i Texas, USA, har nu avslöjat de närmare mekanismerna genom att identifiera ett bakteriedödande protein på huden som kräver A-vitamin för att fungera. Men vad är A-vitamin egentligen? När verkar det optimalt? Och innehåller morötter överhuvudtaget A-vitamin?

Tarmproblem kan bero på D-vitaminbrist

Tarmproblem kan bero på D-vitaminbristIrritabel tjocktarm är den vanligaste tarmsjukdomen, som drabbar cirka 15 procent av befolkningen. Symtomen är vanligtvis instabil matsmältning, tarmluft, förstoppning, diarré, buksmärta och tarmkramper. Flera studier har visat att D-vitaminbrist kan orsaka symtomen och att tillskott med D-vitamin kan lindra. Detta beror bland annat på att D-vitamin har en stor betydelse för tarmens immunsystem och reglering av inflammationer.

För mycket omega-6 under graviditeten är skadligt

För mycket omega-6 under graviditeten är skadligtI västvärlden intas många fler omega-6-fettsyror, främst i form av linolsyra från vegetabiliska oljor och industriellt bearbetade livsmedel som margarin, pommes frites, chips och färdigrätter. En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Physiology avslöjar att det kan vara skadligt under graviditeten och öka risken för komplikationer och utvecklingsstörningar hos barnet. Tidigare studier visar att för mycket omega-6 ökar risken för inflammationer och hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt är det viktigt att omega-6 är i balans med omega-3, oavsett om man är gravid eller inte.

Tillskott med fiskolja till gravida ger större spädbarn och flera hälsofördelar

Tillskott med fiskolja till gravida ger större spädbarn och flera hälsofördelarOmega-3-fettsyrorna är livsviktiga, eftersom de ingår i uppbyggnaden av cellmembranen och en lång rad biokemiska funktioner. Under graviditeten finns det ett särskilt behov av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA för barnets tillväxt och hjärnutveckling. Fiskolja innehåller just EPA och DHA, och tillskott under tredje trimestern kan förlänga graviditeten och öka spädbarnets födelsevikt. Detta framgår av en skandinavisk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Nutrition. Studien är i linje med tidigare studier av gravida kvinnor, där intag av fiskolja kan minska risken för förtida födsel och komplikationer såsom utvecklingsstörningar och dödsfall.

Glukosamin motverkar också hjärt-kärlsjukdomar

Glukosamin motverkar också hjärt-kärlsjukdomarPatienter som tar glukosamin mot artros får en sidofördel eftersom risken för hjärt-kärlsjukdomar minskas. Detta framgår av en större befolkningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. När man väljer en glukosaminprodukt måste man dessutom se till att den har läkemedelskvalitet och är i form av glukosaminsulfat, om man vill ha någon verkan.

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitamin

- och det bidrar till en rad följdsjukdomar

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitaminD-vitamin har betydelse för ben, cirkulation, immunförsvar och cancerförebyggande. Men tillskott med D-vitamin är mindre effektivt om man är överviktig, och det blir lätt en ond cirkel. Detta framgår av en ny studie publicerad i Journal of Bone and Mineral Research. Det betyder med andra ord att överviktiga kan ha ett ökat behov av D-vitamin. Enligt andra studier kan överviktiga också ha ett ökat behov av magnesium, som aktiverar D-vitaminet via enzymprocesser i levern och njurarna.

Kom ihåg B1-vitamin för energi, humör och matsmältning

Kom ihåg B1-vitamin för energi, humör och matsmältningB1-vitamin har särskild betydelse för omsättningen av kolhydrater, den mentala balansen och magens saltsyraproduktion, som i sin tur är avgörande för god matsmältning. Brist och dåligt utnyttjande kan främst orsakas av ensidiga kostvanor, brist på magnesium, missbruk av socker, alkohol och andra stimulantia samt användning av p-piller och vattendrivande läkemedel. Det betyder att många snabbt hamnar i underskott. När alkoholmissbrukare kan ”supa bort hjärnan” beror det på en kronisk brist och livshotande hjärninflammation, som omedelbart bör behandlas. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som publicerats i StatPearls. Det antas dessutom att större doser B1-vitamin kan förebygga myggbett, men stämmer det verkligen?

Ökat fokus på mitokondriella sjukdomar

- som rör cancer, Parkinsons och andra neurologiska störningar

Ökat fokus på mitokondriella sjukdomarMitokondrierna är cellernas kraftverk som levererar energi med hjälp av syre, Q10, selen och andra näringsämnen. Den tyske nobelpristagaren professor Otto Warburg bevisade för cirka 100 år sedan att även om cancer kan ha många sekundära orsaker, så finns det bara en huvudsaklig orsak: nämligen förändringar i mitokondriernas omsättning av syre. I boken Tripping Over the Truth beskriver molekylärbiologen Travis Christofferson hur samtida forskare bekräftar Warbugs teorier, och att vi borde ha en helt annan inställning till förebyggande och behandling av cancer. Andra studier visar att Parkinsons, migrän, demens, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, epilepsi och andra neurologiska störningar också kan bero på defekter i mitokondrierna, som har många andra funktioner än energitillförsel. Vi bör därför ta väl hand om mitokondrierna under hela livet.
Man kan också läsa mer om keto-dieten, som optimerar mitokondriernas energiomsättning vid olika mitokondriella sjukdomar.

Vegetarisk kost saknar viktiga näringsämnen

- vilket bland annat kan påverka fertiliteten, ämnesomsättningen, nervsystemet och barnets tillväxt.

Vegetarisk kost saknar viktiga näringsämnenKlimatdebatten rasar vidare, och det är inte så populärt att äta kött av flera orsaker. Det är emellertid viktigt att skilja mellan koldioxidutsläpp, djurs välbefinnande, köttets mängd och kvalitet samt näringsaspekterna. För människan har ätit kött och fisk i cirka 2 miljoner år, och de animaliska födokällorna har bidragit till våra stora hjärnor och utveckling. Ändå blir fler och fler vegetarianer och veganer, i synnerhet kvinnor. Det ger anledning till oro eftersom utbredd brist på protein, D-vitamin, B12-vitamin, jod, selen, järn, zink och omega-3-fettsyror inte bara försämrar fertiliteten, utan också bland annat ökar risken för ämnesomsättningssjukdomar, neurologiska sjukdomar, nedsatt motståndskraft, inflammationer och svåra tillväxtstörningar hos barn. Några av bristerna kommer dessutom smygande, och därför kan det vara svårt att se sambandet med kosten. Detta framgår bland annat av en ny informationsbroschyr utgiven av den danska livsmedelsmyndigheten.

Osunda kostvanor orsakar de flesta dödsfall

- och människor vilseleds

Osunda kostvanor orsakar de flesta dödsfallOsunda kostvanor är ansvariga för vart femte dödsfall i hela världen, och de räknas nu som den största livshotande riskfaktorn. I de flesta länder, däribland Sverige, skulle befolkningen som bekant kunna dra en massa hälsofördelar och leva längre om de åt en sundare kost. Men det är inte bara den enskilda individens ansvar, eftersom det också finns ett akut behov av internationellt samarbete som inkluderar politikerna, jordbruket, livsmedelsindustrin och hälsovårdssektorn. Detta framgår av en ny studie, Global Burden of Disease, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt en tidigare och större tjeckisk studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, behöver vi dessutom ett paradigmskifte kring kostrekommendationer, eftersom varningarna om mättat fett och kolesterol aldrig borde ha införts.

B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdom

B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdomParkinsons sjukdom är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland äldre. Det finns ännu ingen effektiv behandling, och den fokuserar bara på att undertrycka symtomen, utan att göra något åt orsakerna. Även om de flesta fall av Parkinsons är sporadiska visar det sig att de ärftliga varianterna av sjukdomen är förbundna med mutationer i en viss gen. Ett forskarteam från Baskiens universitet i Spanien har nu upptäckt att B12-vitamin hämmar det enzym som är involverat i dessa mutationer. En tidigare studie har dessutom visat att patienter som just har fått diagnostiserat Parkinsons, och som har låga nivåer av B12-vitamin, utvecklar sjukdomen snabbare än patienter med högre nivåer av B12-vitamin. Forskarna föreslår därför tillskott med vitaminet för att förhindra eller försena utvecklingen av sjukdomen. Tidigare studier visar dessutom att B3-vitamin och Q10 också har en positiv effekt. När Parkinsons sjukdom särskilt uppträder bland äldre kan det alltså bero på att de lättare hamnar i underskott vad gäller dessa livsviktiga näringsämnen.

Sambandet mellan perifera cirkulationsrubbningar och brist på omega-3

Sambandet mellan perifera cirkulationsrubbningar och brist på omega-3Perifera cirkulationsrubbningar beror främst på åderförkalkning i extremiteternas blodkärl. Typiska symtom är gångutlöst smärta i benen, kalla händer och fötter eller impotens, till följd av dålig blodtillförsel. Enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lipids har personer med perifera cirkulationsrubbningar en lägre nivå av omega-3 i blodet jämfört med personer som inte lider av dessa sjukdomar. Det antas att omega-3-fettsyrorna har flera mekanismer som skyddar mot åderförkalkning. Det är alltså viktigt att få tillräckligt med denna fettsyra, som även bör vara i balans med omega-6.

Zinkbrist främjar åldringsprocesser, inflammationer och DNA-skador

Zinkbrist främjar åldringsprocesser, inflammationer och DNA-skadorFörmågan att ta upp zink försämras med åldern, och många äldre lider brist på zink, även om de får tillräckligt genom kosten. Spårämnet ingår i över tusen enzymprocesser och är en viktig antioxidant som skyddar våra celler.
Därför kan även små zinkbrister främja åldringsprocesser, inklusive hud- och hårproblem, infektioner som urinvägsinfektion, kroniska inflammationer, högt blodtryck samt cancer och andra sjukdomar. Personer med ensidiga kostvanor, vegetarianer, veganer och äldre utgör en särskilt stor riskgrupp. Vissa typer av läkemedel som många äldre får ökar också risken för zinkbrist.

D-vitamin skyddar överviktiga barn mot astma

D-vitamin skyddar överviktiga barn mot astmaEnligt en ny studie från Johns Hopkins University i USA kan D-vitamin skydda överviktiga barn mot astma orsakad av luftföroreningar i städerna. Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, men den moderna livsstilen gör att många, däribland barn, hamnar i underskott. Detta kan få långtgående konsekvenser eftersom brist på D-vitamin ökar risken för övervikt.

Antioxidanter kan skydda celler mot farliga miljögifter

Antioxidanter kan skydda celler mot farliga miljögifterAntioxidanter som C-vitamin kan motverka förgiftning av krom 6. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Experimental Biology. Krom 6 används i industrin för många ändamål. Allvarliga förgiftningssymptom som cancer belystes bland annat i filmen ”Erin Brockovich”, som är baserad på en sann historia. Nu hävdar danska forskare att gränsvärdena för krom 6 är satta allt för högt och att det inger en känsla av falsk trygghet. Därför måste vi så långt det går undvika krom 6 och skydda oss med antioxidanter. Däremot måste vi ha krom 3, som är viktigt för blodsockret.

Omega-3 kan lindra astma

- och omega-6 kan förvärra det

Omega-3 kan lindra astmaKostens innehåll av omega-3- och omega-6-fettsyror har motsatta effekter på astmans svårighetsgrad hos utsatta barn. Det tyder sålunda på att omega-3 hämmar astmans svårighetsgrad och att omega-6 ökar astmans svårighetsgrad. Detta framgår av en artikel publicerad i American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine. Det är också problematiskt att den moderna kosten ofta innehåller för lite omega-3 och för mycket omega-6. Men detta kan korrigeras genom kostförändringar och tillskott med fiskolja.

Zink kan stödja förebyggande och behandling av urinvägsinfektion

Zink kan stödja förebyggande och behandling av urinvägsinfektionUrinvägsinfektion är en av de vanligaste bakterieinfektionerna, och tillståndet kan medföra allvarliga komplikationer som njurinfektion och blodförgiftning. Ett forskarteam från University of Queensland i Australien har nu hittat nya uppgifter kring zinkets roll för immunförsvaret, och hur zink hjälper de vita blodkropparna att bekämpa kolibakterier, som är den främsta orsaken till urinvägsinfektion. Kvinnor är mer utsatta än män, och de kan också vidta några enkla åtgärder som förhindrar att bakterierna sprider sig till urinvägarna.

Tips! Se även de relaterade artiklarna