Skip to main content

Lider du också brist på det livsviktiga spårämnet selen?

Lider du också brist på det livsviktiga spårämnet selen?Det antas att cirka en miljard människor lider brist på selen. Det har katastrofala konsekvenser för folkhälsan då det ökar risken för virusinfektioner, ämnesomsättningssjukdomar, cirkulationssjukdomar, cancer, neurologiska sjukdomar och ofrivillig infertilitet. Samtidigt är det problematiskt att miljögiftet kvicksilver blockerar selenets funktioner. I det följande har vi därför samlat ett antal studier som speglar konsekvenserna av selenbrist och fördelen med tillskott, som optimerar kroppens behov.

Selen upptäcktes 1817 av den svenske vetenskapsmannen Jacob Berzelius, och grundämnet är uppkallat efter den grekiska mångudinnan Selene. Först antog man selen vara ett giftigt mineral, och 1979 slogs det slutligen fast att selen är ett av de essentiella mineralerna som är livsnödvändiga för människor och djur i rätt doser.
Selen ingår i en mängd selenoproteiner som är av stor betydelse för:

 • Cellstruktur.
 • Kontroll och aktivering av otaliga gener och mikro-RNA.
 • Energiomsättning och utnyttjande av Q10.
 • Immunförsvar och inflammationsprocesser.
 • Aktivering av sköldkörtelhormoner.
 • Antioxidanter som glutationperoxidas (GPx), som neutraliserar fria radikaler.

Även vid mindre selenbrist kan inget av de selenberoende proteinerna fungera optimalt. Kroppen prioriterar energiomsättningen. Men sen råder det brist på selen för de många andra funktionerna inom immunförsvaret, ämnesomsättningen, nervsystemet, fertiliteten och så vidare. Samtidigt blir cellerna känsligare för oxidativ stress och inflammation, vilket kan göra infektioner farliga, och som är den röda tråden i många kroniska sjukdomar.

Utbredd selenbrist i hela näringskedjan

Vårt intag av selen genom kosten beror särskilt på det naturliga innehållet i jorden, som kan variera flera hundra procent i olika delar av världen. Det har rapporterats att mer än 40 länder har selenfattiga markförhållanden, där de lägsta nivåerna har observerats i Europa samt stora delar av Kina, Sydamerika, Indien, Afrika och de sydvästra delarna av USA. Intensiva odlingsmetoder utarmar jorden ytterligare, och detta återspeglar sig i hela näringskedjan.
Man antar att omkring en miljard människor lider brist på selen, och detta kräver omedelbara åtgärder i linje med jodbrist, som man redan kompenserar för i jodberikat salt.
Ändå har man i Danmark sedan 1975 rekommenderat selentillskott till boskap för att förebygga ett antal bristsjukdomar som nedsatt fertilitet, artrit och hjärtsjukdomar. Selen har även tillsatts i hund- och kattmat, eftersom friska djur är lika med en sund ekonomi.

Lösning av selenproblematik i Kina och Finland

Jordens seleninnehåll i Kina varierar mycket. I Keshan-provinsen i nordöstra Kina, där jorden är extremt fattig på selen, upptäckte man för första gången en dödlig hjärtsjukdom, Keshans sjukdom. Den orsakas av ett annars oskadligt coxsackievirus, som immunförsvaret inte kan bekämpa vid brist på selen. Redan 1965 började kineserna i området att förebygga och utrota den fruktade sjukdomen med selentillskott. Men det finns fortfarande stora selenfattiga områden i Kina, vilket ökar risken för andra bristsjukdomar.
Jorden i Finland är också fattig på selen. Därför beslutade den finska regeringen 1985, som ett undantag i Europa, att tillsätta selen i all konstgödsel för att förhindra bristsjukdomar. Idag är det dagliga genomsnittliga selenintaget på cirka 100–110 mikrogram, vilket anses lämpligt. Den enkla åtgärden fick snabbt en positiv effekt på folkhälsan – inklusive hjärt- och kärlsjukdomar.

Selen till immunförsvaret och skydd mot virusinfektioner

Immunförsvaret bekämpar de flesta bakterier utan att vi märker något alls. I detta avseende är selen viktigt för bildandet och aktiviteten av makrofager i det medfödda immunförsvaret och T-celler i det förvärvade immunförsvaret, inklusive cellernas kommunikation, vilket är avgörande för snabba och effektiva reaktioner.
Selen har särskilt stor betydelse i kampen mot virusinfektioner i luftvägarna. Samtidigt skyddar de seleninnehållande antioxidanterna, GPx, kroppen mot oxidativ stress, som kan skada frisk vävnad. Dessutom motverkar selen virus från att mutera, vilket gör dem farligare.
Blodets seleninnehåll sjunker drastiskt vid infektioner för att tillgodose immunförsvaret och antioxidantförsvaret. Och om det föreligger selenbrist ökar risken för infektioner och komplikationer vid influensa och andra virusinfektioner.
I en äldre studie på hivinfekterade personer med låga selenkoncentrationer i blodet påvisades färre T-hjälparceller, snabbare utveckling av aids och 20 procent högre risk att dö av sjukdomen.
År 2020 hittade den kända selenforskaren Margaret Rayman en koppling mellan jordens seleninnehåll och risken att avlida i covid-19 (SARS-Cov-2). Och en tysk studie har visat att patienter som överlever covid-19 har högre seleninnehåll i blodet, jämfört med friska personer.
I en översiktsartikel från 2021 (Qiyuan Liu et al.) har kinesiska forskare granskat ett antal studier som tar upp selenets roll vid förebyggande och behandling av infektioner med olika virus som hiv, ebola, coxsackie, influensa och covid-19, som alla har en formidabel förmåga att mutera.
Enligt en tidigare amerikansk studie kan tillskott med 200 mikrogram selen göra de vita blodkropparna 80 procent mer aktiva.

Selen och hjärt-kärlsjukdomar

Åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den största dödsorsaken. Åderförkalkning beror på avlagringar av oxiderat LDL-kolesterol, kalcium och fett på insidan av hjärtartärerna, som förtjockas. Det annars livsviktiga kolesterolet blir alltså först farligt när det oxiderar till följd av oxidativ stress, då det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
Flera studier under de senaste årtiondena har visat att selenbrist ökar risken för blodproppar och hjärtdöd, och att selentillskott skyddar mot åderförkalkning. Detta beror främst på att selen ingår i de kraftfulla antioxidanterna, GPx, som skyddar mot oxidativ stress.
I den banbrytande KiSel-10-studien gav man selen tillsammans med Q10 till en grupp äldre personer. Kombinationen är optimal, eftersom den egna produktionen av Q10 – som är viktigt för energiomsättningen, hjärtat och cirkulationen – minskar med åldern och selen förbättrar effekten av Q10.
Den ena gruppen fick 200 mg Q10 och 200 mikrogram selenjäst i läkemedelskvalitet, medan kontrollgruppen fick placebo. Efter fem år visade det sig att den grupp som fick Q10 och selen löpte 54 procent lägre risk att avlida, hade en starkare hjärtmuskel och en bättre livskvalitet. En uppföljning av studien efter tio och tolv år har dessutom visat att behandlingen med selen och Q10 också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden.
KiSel-10-studien är epokgörande, då den har utförts på friska personer. Och man kan nog förvänta sig en ännu större effekt om man fortsätter med tillskotten.

Selen och ämnesomsättningssjukdomar

Sköldkörteln, som har den högsta selenkoncentrationen av alla vävnader, producerar de två ämnesomsättningshormonerna:

 • T4, med fyra jodatomer, som är passivt.
 • T3, med tre jodatomer, som är aktivt.

När ämnesomsättningen ska aktiveras i kroppens vävnader sörjer en grupp seleninnehållande proteiner (dejodinaser) för att avlägsna en jodatom från T4, så att den omvandlas till det aktiva T3-hormonet – beroende på kroppens behov. De seleninnehållande antioxidanterna, GPx, skyddar samtidigt den hårt arbetande sköldkörteln mot oxidativ stress.
Över en halv miljon svenskar har problem med sköldkörteln och den autoimmuna sjukdomen Hashimotos, som ger låg ämnesomsättning, är en kronisk sjukdom. Majoriteten har ännu inte fått diagnosen, och många som undergår medicinsk behandling med T4-hormon blir sämre.
Graves sjukdom, som också är en autoimmun sjukdom, orsakar ökad ämnesomsättning. Graves sjukdom behandlas med läkemedel som verkar genom att minska hormonproduktionen, kirurgiskt ingrepp, radioaktivt jod och eventuellt binjurebarkhormoner, som är förbundna med biverkningar.
Både jod och selen är viktiga för att förebygga de två ämnesomsättningssjukdomarna, men det ligger bara fokus på jod, som är tillsatt i salt.
Flera vetenskapliga studier visar att tillskott med 200 mikrogram selen till patienter med autoimmuna sjukdomar i sköldkörteln kan ge en positiv effekt inom 3–6 månader.
Hos patienter med Hashimotos sjukdom och gravida kvinnor med förstadier i form av antikropparna anti-TPO, har tillskott med selen:

 • Förbättrat livskvaliteten.
 • Sänkt mängden anti-TPO, som ett tecken på mindre inflammation.
 • Förbättrat strukturen i sköldkörteln.

I två större danska studier – CATALYST och GRASS) – ger man tillskott med 200 mikrogram selen till ämnesomsättningspatienter som inte gagnas av den medicinska behandlingen. Vi väntar fortfarande på resultaten.

Selen och cancer

Cancer täcker olika sjukdomar med okontrollerad, malign celltillväxt. Det tar ofta många år från det att den första cellen förändras tills tumörer kan observeras. Det är allmänt känt att rökning, övervikt, bearbetat kött, alkohol och UV-strålning ökar risken för cancer. Men många som följer officiella hälsoråd får också cancer. En bidragande och förbisedd orsak kan vara brist på selen, som det är svårt att få tillräckligt av genom kosten. Flera större studier visar dessutom att skillnaden i blodets eller naglarnas seleninnehåll mellan cancerpatienter och friska personer existerar långt innan sjukdomen uppträder. Därför gäller det att få tillräckligt med selen hela livet, så att spårämnet ger följande cancerförebyggande egenskaper:

 • Kontroll och aktivering av otaliga gener och mikro-RNA.
 • Reglering av celltillväxt.
 • Kraftfulla antioxidanter (GPx-enzymer) som skyddar cellernas DNA och mitokondrier mot fria radikaler.
 • Reparation av DNA-skador.
 • Hämmar nybildandet av blodkärl i tumörer (angiogenes).
 • Får sjuka celler att begå självmord (apoptos).
 • Bidrar till ett välfungerande immunförsvar.
 • Förhindrar inflammation.
 • Neutraliserar miljögifter som kvicksilver.

Årtionden av utländsk och dansk forskning har efter hand visat ett tydligt samband mellan selenbrist och vanliga cancerformer.
1977 publicerade professor Schrauzer studier som visar på ett omvänt samband mellan selenintag och cancerdödlighet i 27 länder.
Redan 1996 dokumenterade den amerikanske professorn Larry Clark att tillskott med selenjäst kunde minska risken för flera vanliga cancerformer och dödsfall med omkring 50 procent. Inklusive minskning av prostatacancer (63 %), tarmcancer (58 %) och lungcancer (46 %).
Den senare SELECT-studien visade dock ingen effekt av naturliga orsaker. Deltagarna hade redan höga selennivåer. Tillskotten var dessutom med selenmetionin plus syntetiskt E-vitamin. Man måste därför akta sig för vilseledning, eftersom verkliga behov och tillskottens kvalitet har stor betydelse.
Vid prostatacancer, bröstcancer och vissa former av leukemi producerar cellerna för stora mängder NKG2D-ligander, vilket orsakar cellstress och ett överaktivt immunförsvar. Enligt danska forskare motverkar metylselenol både den ohämmade produktionen av de problematiska NKG2D-liganderna och deras sjukdomsfrämjande transport i blodomloppet.
Enligt en metaanalys finns det ett samband mellan prostatacancer och selenbrist, och en studie från DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har visat att ett dagligt intag av 200 mikrogram selenjäst sänker risken för prostatacancer.
Den italienska forskaren Luigina Bonelli har visat att selenjäst plus zink och andra antioxidanter skyddar mot tarmpolyper, som kan orsaka tarmcancer. Även på sikt.
Svenska bröstcancerpatienter med låga nivåer av serumselen, selenoprotein P och GPx löper 50 procent högre risk att avlida i bröstcancer efter åtta år jämfört med patienter som hade mest av de tre selenmarkörerna i blodet. Studien ligger i linje med en tidigare svensk studie.
En polsk befolkningsstudie har visat att högre selennivåer i blodet ökar chansen för att överleva bröstcancer efter 10 år.
En analys av tidigare studier har visat att högre nivåer av selen i blodet är förbundna med lägre risk att utveckla blåscancer.

Selen och fertilitet

Selen har betydelse för både manlig och kvinnlig fertilitet, och selenbrist är en bidragande och förbisedd orsak till den utbredda ofrivilliga infertiliteten.
Selen är avgörande för bildandet av friska spermier, och ett lågt intag av selen kan därför försämra spermiekvaliteten och spermiernas rörlighet. Selenhaltiga antioxidanter skyddar spermier mot oxidativ stress, och selenbrist kan därför skada spermiernas DNA (DNA-fragmentering). Så även om en sädescell befruktar ägget kommer ägget inte att utvecklas och stöts därför ut.
En studie på mexikanska barn har avslöjat att brist på selen är förbundet med en senare tillväxt av könshår och könsorgan hos pojkar.
Forskarna i Mexiko har funnit att tillskott med selen, zink, Q10 och omega-3 har en positiv effekt på mängden och kvaliteten på sädesceller.
Selenoproteiner har också betydelse för fosterutveckling och skydd mot oxidativ stress. Brist på selen under graviditeten kan medföra tillväxthämning hos fostret och en låg födelsevikt. Tillskott med 100 mikrogram selenjäst till gravida kvinnor från första trimestern och fram till födseln kan minska risken för fosterhinnebristning med en tredjedel. Gravida deltagare, som fick tillskott med selenjäst, hade en lägre förekomst av preeklampsi, som är den vanligaste orsaken till för tidigt födda barn.
Preeklampsi kan också medföra livshotande tillstånd som eklampsi.
Spanska forskare har funnit att bröstmjölk innehåller selen.

Selen och neurologiska sjukdomar

Selenoproteiner är viktiga för flera funktioner i det centrala nervsystemet. De seleninnehållande antioxidanterna, GPx, motverkar oxidativ stress. Detta är av stor betydelse eftersom hjärnan är mer sårbar för oxidativ stress, på grund av hög blodtillförsel samt ett högt innehåll av järn och omättade fettsyror.
Selenbrist kan leda till brist på vissa neurotransmittorer som ökar risken för neurologiska sjukdomar. Hos patienter med Alzheimers sjukdom har man hittat selenkoncentrationer som var omkring 60 procent lägre jämfört med en frisk kontrollgrupp. Ett forskarteam från München har dessutom närmare klargjort de mekanismer genom vilka de seleninnehållande antioxidanterna, Gpx4, skyddar neuroner i hjärnan mot celldöd i form av ferroptos.

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkort

Cellerna i kroppen förnyas ständigt, men det finns gränser för hur mycket cellerna kan dela sig. Det beror på telomererna, som sitter som ett skydd i änden av kromosomerna – nästan som plasthöljet i änden av ett skosnöre. När telomererna blir för korta kommer cellerna sluta dela sig eller utföra apoptos (programmerad celldöd).
Stress, sömnbrist, inflammationer och kroniska sjukdomar bidrar till att förkorta telomererna – och därmed cellerna och vår livslängd.
Ett kinesiskt forskarteam har funnit att det finns ett direkt samband mellan det totala selenintaget och telomerernas längd.

Blodets selennivåer och dödlighet

Den engelska professorn Margaret Rayman har utfört en studie som visar på sambandet mellan blodets selennivåer och dödlighet.

Blodserum selen:

 • Under 105 mikrogram per liter = ökad dödlighet.
 • 105–170 mikrogram per liter = under genomsnittlig dödlighet.
 • 130–150 mikrogram per liter = lägst dödlighet.

I EU ligger den genomsnittliga serumselennivån på mellan 80–100 mikrogram per liter, vilket ökar risken för förtida död.

Kvicksilver blockerar selenets funktioner

Vi utsätts alla för kvicksilver: från luft, vatten, rovfiskar, amalgamplomber och så vidare. Kvicksilver ansamlas i kroppen och kan orsaka neurologiska skador, fosterskador, nedsatt motståndskraft med mera. Detta beror bland annat på att det finns en kemisk likhet mellan kvicksilver och selen. På så sätt kan kvicksilver, likt en gökunge, förstöra selenoproteinernas funktioner i cellerna.
Selen kan dock binda kvicksilver och bilda kvicksilverselenid, vilket är ofarligt. Men därefter kan selen inte ingå i omsättningen av selenproteiner. Därför ger kvicksilverförgiftning automatiskt ett ökat behov av selen.
Eftersom kvicksilver kan ansamlas flera tusen gånger upp genom näringskedjan, bör man välja fisk från rena vatten längre ner i näringskedjan som sill, ansjovis, makrill och lax, i vilka det finns ett överskott av selen jämfört med kvicksilver.

Officiella och optimala rekommendationer för selen

I Danmark ligger de officiella rekommendationerna, RI, på 55 mikrogram, men cirka 20 procent av befolkningen får mindre. Samtidigt pekar studier på att vi har behov av omkring 100 mikrogram om dagen för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus. I Finland, där gödselmedel berikas med selen, får invånarna också i sig omkring 100 mikrogram om dagen.
I många studier som exempelvis behandlar ämnesomsättnings- och cancerpatienter har man gett tillskott med 200 mikrogram.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, sätter den övre gränsen till 300 mikrogram dagligen.
Man bör under alla omständigheter eftersträva en allsidig kost, eftersom de seleninnehållande proteinerna bland annat samarbetar med E-vitamin.

Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Viktiga selenhaltiga föreningar och deras funktion

 • Deiodinas typ 1–3: Ämnesomsättningshormoner.
 • GPx 1-6 (glutationperoxidas): Kraftfulla antioxidanter.
 • Selenoptotein S: Reglering av cytokiner och inflammationsrespons i celler.
 • Selenoprotein P: Antioxidant och transport av selen i kroppen.
 • Selenoprotein R och N1: Antioxidanter med flera andra funktioner.
 • Selenoprotein M: Stora mängder i hjärnan. Funktionen är inte helt klargjord.
 • Selenoprotein T: Ingår i cellstruktur och proteiner.
 • TXNRD 1-3: Antioxidanter, mitokondrier, energiomsättning och ämnesomsättning.
 • MSRB1: Reparerar oxidativa skador.
 • Metylselenol: Motverkar ohämmad produktion av problematiska NKG2D-ligander och den patologiska transporten i blodomloppet.

Även vid mindre selenbrist kan inget av de selenberoende proteinerna fungera optimalt.

Referenser

Lutz Schomburg. Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness or COVID-19 – A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2021

Overview of Selenium Deficiency and Toxicity Worldwide: Affected Areas selenium –related Health Issues and Case Studies. Researchgate.net 2017

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Niels Hertz. Selen - et livsvigtigt sporstof. Ny Videnskab

Qiyuan Liu et al. Selenium (Se) plays a key role in the biological effects of some viruses: Implications for COVID-19. Environmental Research. 2021

Olivia M. Guillan et al. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019

Arash Moghaddam et al. Selenium Deficiency is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients 16 July 2020

X Zhang et al. Selenium status and cardiovascular diseases: meta-analysis of prospective observational studies and randomized controlled trials. European Journal of Clinical Nutrition 2016

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduces after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation Int J Cardiol. 2012, May 22

Alehagen U. et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS One, 2018

Hashimotos thyroiditis – den oversete folkesygdom. OUH, Odense Universitetshospital 2018

Pernille Lund. Har du problemer med dit stofskifte. Ny Videnskab

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. JAMA: 1997.

Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011.

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Kuorosh Sayehmiri et al. The association between Selenium and Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

Malene Outzen et al. Selenium status and risk of prostate cancer in a Danish population. British Journal of Nutrition 2016

Bonelli et al. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A Double-blind randomized trial. J. Gastroenterol 2013

K. Demircan et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biology. 2021

Harris HR, et al. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat. 2012.

Mark Szwiec et al. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients, 8 March, 2021

Amaral AFS et al. Selenium and Bladder cancer Risk: a Meta-analysis. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2010

Yun Liu et al. Dietary Intake of selenium in Relation to Pubertal Development in Mexican Children. Nutrients 2019

Salas-Huetos a et al. The Effect of Nutrients and Dietary Supplements on Sperm Quality Parameters: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Advances in Nutrition. 2018

Pol Solé-Navais et al. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy Is Associated with Higher Birth Weight and Lower Risk of Small for Gestational Age Births in the Norwegian Mother, Father, and Child Cohort study. Nutrients. December 2020

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Yanlin Shu et al. Association of dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults. Clinical Nutrition. 2020

Klelia D. et al. Association of telomere length with type 2 diabetes, oxidative stress and UCP2 gene variation. Atherosclerosis 2010

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

Selenmangel.dk. Selen, kviksølv og fiskespisning

 • Skapad