Skip to main content

Selentillskott som kompletterande behandling vid ulcerös kolit

Selentillskott som kompletterande behandling vid ulcerös kolitFörekomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit ökar och kosten har stor betydelse. Men även om man äter nyttigt kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med selen, eftersom jorden är selenfattig i vår del av världen. Det tyder samtidigt på att selentillskott till patienter med ulcerös kolit kan minska sjukdomens aktivitet och förbättra livskvaliteten.

Selen ingår i cirka 25 olika selenoproteiner som har betydelse för energiomsättningen, immunförsvaret, ämnesomsättningen, skyddande antioxidanter och många andra funktioner. Det betyder samtidigt att selenbrist kan orsaka en mängd olika sjukdomar och försämra prognosen.
I studien deltog 100 patienter som led av mild till måttligt aktiv ulcerös kolit. Patienterna delades in i två grupper, där en grupp fick 200 mikrogram selen per dag, och den andra gruppen fick placebo. Studien pågick i över 10 veckor och ingen visste vad de fick. I början och slutet av studien definierades aktiviteten av patienternas ulcerösa kolit enligt det särskilda indexet SCCAI (Simple Clinical Colitis Activity Index), som bland annat omfattar tarmtömnings- och miktionsfrekvens, diarré, blod i avföring och allmänt välbefinnande.
Efter 10 veckor visade sig SCCAI-poängen vara signifikant reducerad i selengruppen. Man observerade följaktligen kliniska förbättringar hos 19 patienter (38 %) i selengruppen, medan det i placebogruppen endast handlade om 3 patienter (6 %). I slutet av studien fann man att selengruppen generellt hade upplevt en bättre livskvalitet. Man fann också att deras låga nivåer av selen i blodet förbättrades och att koncentrationen av en biomarkör för inflammation (interleukin-17) hade reducerats. Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med selen kan användas som kompletterande behandling till patienter med mild till måttlig ulcerös kolit.

Hur selen gynnar tarmfloran och minskar inflammationer

Studien är publicerad i tidskriften European Journal of Nutrition och ligger i linje med en tidigare översiktsartikel, publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition, där en grupp kinesiska forskare beskriver selenets betydelse för tarmhälsan. För det är mycket viktigt att vår enorma tarmflora är i någon form av balans, då den tjänar oss genom att smälta maten och bilda vissa vitaminer, signalsubstanser, mjölksyror samt omvandla svårsmälta kolhydrater (fibrer).
Men den moderna raffinerade kosten, antibiotika, stress och andra faktorer kan lätt störa tarmens mikroflora, så att potentiellt skadliga bakterier och svampar blir dominerande. Detta kan bland annat skapa grogrund för dålig matsmältning och olika former av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som ulcerös kolit.
I detta sammanhang har selen en direkt betydelse för tarmfloran via följande funktioner:

  • Enzymfunktioner hos vissa bakterier.
  • En särskild selenrik mjölksyrabakterie (Lactobacillus rhamnosus SHA113) kan motverka skador på tarmen genom att bilda en skyddande förening.
  • Tarmens immunförsvar, som bekämpar skadliga mikrober och toxiner från mat och potentiellt skadliga mikrober från den naturliga mikrofloran.
  • Förhindrar att olämpliga inflammatoriska tillstånd uppstår i tarmen genom att reglera immunförsvarets vita blodkroppar.
  • Selenhaltiga antioxidanter som GPx (glutationperoxidas) skyddar cellerna i tarmen och på andra ställen mot skador orsakade av fria radikaler och oxidativ stress.

I denna översiktsartikel drar författarna slutsatsen att selenbrist kan skada den friska bakteriefloran och immunförsvaret, så att bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit kan utvecklas.

Var finns selen – och varför är brist så vanligt?

Selen finns normalt i inälvsmat, kött, fisk, fröer och nötter, i synnerhet paranötter. Men jorden är selenfattig i Europa, merparten av Kina och i många andra länder. Detta återspeglas i hela näringskedjan och gör att selenintaget varierar med flera hundratals procent på olika platser på jorden. I översiktsartikeln kommer författarna därför in på att det kan vara nödvändigt att ta selentillskott, där de organiska formerna som selenjäst är lättare att ta upp och utnyttja. I de flesta studier har man gett 200 mikrogram per dag.

  • Ulcerös kolit är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av kronisk inflammation.
  • Som ett led i behandlingen är det relevant att sikta på en antiinflammatorisk kost.
  • D-vitamin och fiskoljor hjälper också till att reducera kroniska inflammationer.

Referenser:

Maryam Khazdouz et al. The effect of selenium supplementation on disease activity and immune-inflammatory biomarkers in patients with mild-to-moderate ulcerative colitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. European Journal of Nutrition. 2023

Jinzhong Cai et al. Advances in the study of selenium and human intestinal bacteria. Frontiers in Nutrition. 2022.

Jill Hahn et al. Vitamin D and marine omega-3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. The BMJ 26 January 2022


  • Skapad