Skip to main content

Sambandet mellan statiner, åderförkalkning och brist på K-vitamin

Sambandet mellan statiner, åderförkalkning och brist på K-vitaminStatiner mot högt kolesterol är ett av de mest sålda läkemedlen. Men det föreligger dock en växande oenighet om effekten av statiner vid förebyggande av åderförkalkning och cirkulationssjukdomar, som handlar om något annat än kolesterol. Det visar sig nämligen att statiner också hämmar egenproduktionen av K2-vitamin, vilket bidrar till att avlägsna kalcium från blodomloppet. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidningen Medical Sciences, drar forskarna slutsatsen att det förekommer fler fall av åderförkalkning bland statinanvändare jämfört med icke-statinanvändare, oavsett närvaron av en diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom. Det betyder med andra ord att statiner, tvärtemot förväntningarna, ökar risken för åderförkalkning. Detta avslöjande ligger i linje med tidigare studier. Det har länge varit känt att statiner också hämmar bildandet av koenzymet Q10 och D-vitamin, vilket har andra konsekvenser för hjärtat och kretsloppet.

Den vanligaste dödsorsaken i hela världen är åderförkalkning i hjärtats blodkärl.
Åderförkalkning består av oxiderat LDL-kolesterol, fett och kalciumavlagringar. Störst fokus ligger på det utsöndrade kolesterolet, men det bör understrykas att kolesterol är ett livsviktigt ämne, där levern normalt producerar den mesta utifrån kolhydrater för att täcka kroppens behov. Kolesterol ingår bland annat i cellmembranen samt uppbyggnaden av hormoner, K2-vitamin, D-vitamin och Q10. Därför får kolesterolnivån inte heller vara för låg, och åderförkalkning handlar om mycket mer än kolesterol.

Det uppskattas att mer än 200 miljoner människor över hela världen tar statiner för högt kolesterol och åderförkalkning.

Den nya studien med fokus på statiner, K-vitamin och åderförkalkning

I den nya studien tittade forskarna närmare på sambandet mellan statiner, åderförkalkning och K2-vitamin av flera orsaker. För det första hämmar statiner egenproduktionen av K2-vitamin, eftersom det bildas utifrån kolesterol.
För det andra är K2-vitamin viktigt för aktiveringen av vissa proteiner som påverkar cirkulationen. Matrix Gla-protein, MGP, finns främst i blodkärlen, där det binder sig till kalcium som leds till skelettet. Följaktligen har K2-vitamin en stark förmåga att förhindra åderförkalkning.
K2-vitamin kan dessutom aktivera proteinet osteokalcin, som avsätter kalcium i skelettet, vilket motverkar benskörhet.
K2-vitamin aktiverar mer specifikt en process som kallas karboxylering av proteinerna. Denna process är nödvändig för att MGP ska kunna binda kalciumjoner i blodomloppet och för att osteokalcinet ska kunna lagra in kalciumjoner i skelettet. U-karboxylering och underkarboxylering av MGP och osteokalcin ökar därför risken för åderförkalkning samt benskörhet och benfrakturer.
Även om det är möjligt att mäta K2-vitamin i plasma, ger en mätning av de karboxylerade proteinerna en mer trovärdig bild av K2-vitaminets nödvändiga aktivitet.
I den nya kliniska studien ville forskarna därför ta en närmare titt på sambandet mellan intag av statiner, förkalkning i hjärtats kransartärer och K2-vitaminberoende proteiner i två olika deltagargrupper. Den ena grupp hade diagnostiserade hjärt-kärlsjukdomar, och den friska kontrollgruppen löpte en måttlig risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Grupperna delades också in i statinanvändare och icke-statinanvändare.

Forskarna mätte följande K2-vitaminberoende proteiner:

 • ucMGP: u-karboxylerat Matrix Gla-protein
  Det är en biomarkör som kan förutsäga åderförkalkning i kransartärerna.
 • cOC: karboxylerad osteokalcin
  Krävs för kalciumbindning och inlagring i skelettet.
 • ucOC: underkarboxylerat osteokalcin
  Markör för K2-vitaminbrist.
  Ger låg affinitet till kalcium.
  Ökad risk för benskörhet och benfrakturer.
 • GRP: Gla-rich protein
  Ett relativt nyligen upptäckt protein som motverkar åderförkalkning genom att förebygga kristallformationer.

Forskarna mätte också deltagarnas CAC-poäng (Coronary Artery Calcium Score), vilket avslöjar hur mycket kalcium som deponeras i hjärtats kransartärer. Som bekant finns den största mängden av kroppens kalcium i skelettet och tänderna. Men om för mycket kalcium kommer in i artärerna lagrar det sig som plack, vilket hårdnar med tiden och orsakar åderförkalkning och förträngning av artärerna. Detta ökar risken för hjärtinfarkt eller stroke.
Med en skanning av kalciumavlagringar i kransartärerna kan man därför uppskatta risken för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar.

Studiens resultat: Mer åderförkalkning bland statinanvändare

Det visade sig att CAC-poängen var högre hos statinanvändare jämfört med icke-statinanvändare. CAC-poängen var också högre bland patienter med diagnostiserade hjärt-kärlsjukdomar jämfört med kontrollgruppen.
Det fanns ett direkt samband mellan nivåerna av ucOC och CAC-poäng i gruppen av statinanvändare, men inte bland icke-statinanvändarna.
De signifikant höga nivåerna av ucOC hos statinanvändare indikerade brist på K-vitamin.
Nivåerna av ucMGP och GRP var desamma mellan statinanvändare och icke-statinanvändare. Det fanns inte heller någon samband mellan ucMGP eller GRP och CAC-poäng.
Enligt forskarna är studiens resultat i linje med befintliga bevis, som handlar om sambandet mellan statiner och åderförkalkning. Studien avslöjar till viss del de möjliga mekanismer genom vilka statiner ökar avsättningen av kalcium i artärväggarna. Och det är främst genom att förhindra funktionen av K-vitaminberoende proteiner, som är involverade i skyddet av kretsloppet.
Det är därför en paradox att den intensiva statinbehandlingen har visat sig öka risken för åderförkalkning.

Statinbehandling och tillskott som förebygger biverkningar

Man kan fortfarande diskutera vad normala kolesterolnivåer är, och om statiner alls behövs om man inte lider av familjär hyperkolesterolemi.
Ändå rekommenderar flera forskare att medicinering med statiner alltid kombineras med K2-vitamintillskott och Q10-tillskott för att undvika obehagliga och allvarliga biverkningar. Tillskott med D-vitamin är också relevant. Detta beror på att kolesterolsänkande läkemedel, som redan nämnts, hämmar egenproduktionen av dessa livsviktiga ämnen.

 • Över 600 000 danskar tar kolesterolsänkande läkemedel, i synnerhet statiner.
 • Cirka 40 procent är i primärt förebyggande, vilket innebär att de än så länge är friska.
 • Cirka 60 procent tar läkemedlet som behandling mot en redan diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom.
 • Många statinanvändare har metaboliskt syndrom och typ 2-diabetes, där det föreligger en rubbad sockermetabolism.

Referenser

Maria D. Zhelyazkova-Savova et al. Statins, vascular calcification, and vitamin K-dependent proteins: Is there a relation? Medical Sciences 26 February 2021

Okyama et al. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. PubMed.gov 2015

Linda J Dobberstein. Statin Drugs Cause Atherosclerosis and Heart Failure. Wellness Resources 2015

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker. Ny Videnskab. 2013

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny videnskab 2014

Livet på statiner (ku.dk)

 • Skapad