Skip to main content

Fiskoljor under klimakteriet förbättrar fysiken, cirkulationen och humöret

Fiskoljor under klimakteriet förbättrar fysiken, cirkulationen och humöretKlimakteriet är förknippat med hormonella förändringar, vilket ökar risken för ledvärk, övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, muskelsvaghet och andra metaboliska störningar. Det tyder dock på att större tillskott med fiskoljor under åtta veckor har en positiv effekt på blodtrycket, muskelstyrkan samt kroniska inflammationer och oxidativ stress, som skapar grogrund för åderförkalkning, ledvärk och många andra kroniska sjukdomar. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients. Tidigare studier visar dessutom att tillskott med fiskoljor även kan hjälpa mot torra slemhinnor och depression, som ofta orsakas av inflammation i hjärnan.

De hormonella förändringarna under klimakteriet (menopausen) beror på att äggstockarna upphör med produktionen av ägg och könshormoner, särskilt progesteron och östradiol, som är avgörande för fertiliteten. Kroppen kommer dock fortfarande att producera mindre mängder progesteron och östradiol i binjurarna samt östriol, som för alla oavsett kön och ålder har avgörande betydelse för slemhinnor, hud, humör och skelett. Det finns dock många som inte känner till progesteronets betydelse för den allmänna hälsan och den viktiga skillnaden mellan de tre östrogenerna.
Progesteron och könshormoner (östrogener och testosteron) tillhör dessutom de så kallade steroidhormonerna, som alla bildas av kolesterol, och som kan omvandlas till andra former efter behov via enzymprocesser.
Men under klimakteriet upplever många kvinnor en obalans mellan progesteron och de tre östrogenerna. Detta kan leda till kroniska inflammationstillstånd, oxidativ stress och en mängd åkommor och sjukdomar, däribland torra slemhinnor, hjärt-kärlsjukdomar, ledvärk, förlust av muskelmassa, övervikt och andra metaboliska störningar.
Samtidigt vet man att omega-3-fettsyrorna EPA och DHA ingår i cellmembranen, där de reglerar ett hav av biokemiska processer. Men man har inte känt till effekten av dessa omega-3-fettsyror under klimakteriet.
EPA och DHA finns även i fet fisk, och syftet med studien var därför att närmare undersöka effekten av tillskott med fiskoljor till kvinnor i klimakteriet vad gäller muskelstyrka, blodtryck, fettomsättning och markörer för inflammation och oxidativ stress.

  • Klimakteriet kännetecknas ofta av låga nivåer av kronisk inflammation och oxidativ stress.
  • Oxidativ stress är ett tillstånd med för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter, vilket gör att de fria radikalerna angriper celler och vävnader.

Större tillskott med fiskolja under klimakteriet gynnar hälsan och humöret

I den aktuella studien deltog 20 friska kvinnor med en medelålder på 65 år som fick utföra muskelträning i åtta veckor. Samtidigt delades kvinnorna in i två grupper. En grupp fick tre stora kapslar fiskolja varje dag, så att de totalt fick motsvarande 2,1 g EPA och 0,7 g DHA. Den andra gruppen fick tre stora kapslar med placebo. Kvinnorna fick också sin fysiska förmåga, blodtryck, triglycerider och biomarkörer för systemisk inflammation och oxidativ stress mätta i början och slutet av studien.
Det visade sig att kvinnornas fysiska förmåga generellt sett förbättrades markant i båda grupperna, vilket är naturligt när man tränar mer. Men det visade sig att det bara var kvinnorna i gruppen med fiskolja som fick ett starkare handgrepp.
Dessutom uppnådde kvinnorna i gruppen med fiskolja betydande sänkningar av blodtryck, triglycerider, markörer för inflammation (TNF-α och IL-6) och markörer för oxidativ stress (MDA och 8-OHdG), vilket inte var fallet i placebogruppen.
Enligt forskarna tyder det på att kvinnor i klimakteriet som tränar musklerna och tar högre kosttillskott med fiskoljor under åtta veckor kan förbättra muskelfunktionen och minska en mängd metaboliska störningar som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att tillskott med fiskoljor även har en positiv effekt på vaginal torrhet. Efter klimakteriet kan ett större tillskott av fiskoljor också motverka depression och demens, som ofta orsakas av en låg grad av kronisk inflammation i hjärnan.

Omega-3-fettsyrornas betydelse i förhållande till klimakteriet

  • Motverkar inflammationer och oxidativ stress.
  • Främjar cirkulationen och blodtrycket.
  • Främjar kognitiva färdigheter och humöret.
  • Motverkar ledvärk.
  • Kan minska vaginal torrhet.
  • Håller huden mjuk och smidig.

Referenser:

Sang-Rok Lee and Dean Directo. Fish Oil Supplementation with Resistance Exercise Training Enhances Physical Function and Cardiometabolic Health in Postmenopausal Women. Nutrients 2023

David Mischoulon et al. Omega-3 Fatty Acids for Major Depressive Disorder with High Inflammation: A Randomized Dose-Finding Clinical Trial. The Journal of Clinical Psychiatry. 2022

Australian Menopause Centre. How Omega-3 Can Provide Relief for Menopausal Symptoms. 2016

Pernille Lund. Sund og smuk – hele livet. Forlaget Ny Videnskab. 2016
  • Skapad