Skip to main content

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbrist

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbristB12-vitamin ingår i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för nervsystemet förbises ofta. Det visar sig nu att det finns ett samband mellan B12-vitaminbrist och depression. Detta framgår av en stor irländsk befolkningsstudie av en grupp äldre personer, som har publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition. Eftersom depression är ett växande problem med omfattande mänskliga och socioekonomiska konsekvenser, är studiens resultat mycket relevanta. Det gäller särskilt äldre, vårdpersonal och politiker, som bör vara mer medvetna om B12-vitaminbrist och hur det kan förebyggas med enkla och billiga åtgärder. Vegetarisk kost samt brist på magsyra och diabetesläkemedel ökar också risken för brist på B12-vitamin.

B12-vitamin är viktigt för bildandet av röda blodkroppar, energinivån, nervsystemet, hjärnan och cellernas delning.
B12-vitamin finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Magsyran bidrar till att frigöra B12-vitamin från maten, så att det lättare kan tas upp i tunntarmen med hjälp av en bärsubstans som heter intrinsic factor. B12-vitamin lagras i levern, och därför kan det ta månader eller år innan bristsymtom uppstår till följd av en växtbaserad kost, dåligt upptag, läkemedel eller andra orsaker.

B-vitaminstatus hos äldre människor

Brist på B-vitaminer som folsyra och B12-vitamin är vanligt bland äldre människor. I Irland rapporteras det att var åttonde äldre person har en låg status av B12-vitamin. Brister har även rapporterats i andra åldersgrupper, och vi kan förvänta oss samma trend i Sverige.
Det är allmänt känt att brist på B12-vitamin kan orsaka två typer av blodbrist – perniciös och megaloblastisk anemi. Men försämrade kognitiva funktioner som påminner om demens och förstörelse av de skyddande myelinhöljen som omger hjärnans nervfibrer, kan också förekomma. Eftersom B12-vitamin har så stor betydelse för nervsystemet är det viktigt att förstå huruvida det finns ett samband mellan B12-vitaminbrist och depression, vilket är förknippat med försämrad livskvalitet, nedsatt förmåga att klara sig själv, behov av professionell hjälp, vårdhemsboende och tidig död.

Studien och de viktigaste resultaten

I studien använde forskarna data från en stor irländsk befolkningsstudie, TILDA, (The Irish Longitudinal Study on Aging). Forskarna undersökte mer exakt hemmaboende deltagare över 50 år som hade mätt sina blodnivåer av folsyra och B12-vitamin och som hade undersökts för depression. Aktuella data visade att de deltagare som led brist på B12-vitamin löpte 51 procent större risk att utveckla depression inom fyra år. Forskarna lägger särskild vikt vid följande:

 • Studien visade att en låg nivå av B12-vitamin har ett betydande samband med en större risk att utveckla depression. Det finns inget sådant samband vid brist på folsyra.
 • Brist på B12-vitamin ökade risken för att utveckla depression med 51 procent under studiens fyra år.
 • Resultaten gäller även efter justering för faktorer som fysisk aktivitet, kroniska sjukdomar, D-vitamin och användning av antidepressiva läkemedel.
 • Forskarna fann att risken för att utveckla depression ökar med åldern.
 • Studien är relevant då det finns en tydlig koppling mellan åldringsprocesser, brist på B12-vitamin och ökad risk för att utveckla depression.
 • Resultaten av studien indikerar att en uppdaterad livsmedelspolitik samt livsmedelsberikning med B12-vitamin har en potential att förebygga brist på B12-vitamin.

Behandling av B12-vitaminbrist och kvaliteten på tillskott

Vid allvarlig B12-vitaminbrist kan man börja med injektioner, som ofta hjälper snabbt vid olika symtom.
Om bristen på B12-vitamin beror på kosten krävs det en kostförändring på lång sikt, eller att man kompletterar kosten med tillskott. Tillskott i form av sugtabletter ger ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet tas upp direkt via munslemhinnan. Tillskott med B12-vitamin bör innehålla minst 2,5 mikrogram, vilket motsvarar det dagliga referensintaget, RI.
Behandling av perniciös anemi, som är en livslång sjukdom, kräver fortsatta injektionen med vitaminet på grund av brist på intrinsic factor, vilket som nämnts sörjer för upptaget i tunntarmen.

Vilka grupper löper störst risk att drabbas av brist på B12-vitamin?

 • Äldre.
 • Veganer och vegetarianer.
 • Personer med för lite magsyra, vilket minskar upptaget.
 • Patienter som tar antacida.
 • Diabetiker – särskilt på grund av att de tar metformin.
 • Patienter med kroniska tarmsjukdomar.
 • Patienter som har genomgått gastrisk bypass-operation.

Hur testar man för B12-vitamin?

Läkaren tar vanligtvis ett blodprov för att testa nivån av B12-vitamin.
Det är alltid viktigt att berätta för läkaren om man tar andra läkemedel eller tillskott som kan påverka resultatet.

Referenser

Trinity College Dublin. Vitamin B12 Deficiency Associated With Depression Risk in Longitudinal Study. Neuroscience News & Research. 2021

Laird E, O´Halloran AM et al. Low vitamin B12 but not folate is associated with incident depressive symptoms in community-dwelling older adults: a 4 year longitudinal study. British Journal of Nutrition. December 13, 2021.

Jayne Leonard. What is the purpose of a vitamin B12-level test? MedicalNewsToday. 2020

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

 • Skapad