Skip to main content

Sol och D-vitamin i barndomen skyddar mot multipel skleros

Sol och D-vitamin i barndomen skyddar mot multipel sklerosDet är allmänt känt att för mycket sol kan orsaka hudcancer. Men vi får inte heller undvika solen. För om man får mycket sol i barndomen så skyddar det mot senare utveckling av multipel skleros. Detta framgår av en studie från University of California och Australian National University. När solen skyddar mot multipel skleros och många andra sjukdomar beror det på att den är den främsta källan till D-vitamin, som har många funktioner i kroppen. Därför är det viktigt att få tillräckligt med sol utan att bränna sig. På våra nordliga breddgrader bör man dessutom följa Livsmedelsverkets rekommendationer för tillskott med D-vitamin, så att man är välförsedd hela året och livet.

Multipel skleros är en autoimmun kronisk sjukdom som kan medföra betydande funktionsnedsättning. Även hos unga. Sjukdomen kännetecknas av upprepade attacker från olika delar på det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), och kan ge vitt skilda symtom beroende på vilka delar av det centrala nervsystemet som attackeras. Hos 10–15 procent börjar symtomen gradvis utan attacker.
Multipel skleros kännetecknas av inflammation som förstör det isolerande fettet, myelinet, runt nervtrådarna. Detta medför en förlust av nervfibrer på olika ställen i hjärnan och ryggmärgen, vilket går ut över nervimpulserna.
Multipel skleros bryter oftast ut i 20–40-årsåldern, men det kan också inträffa i barndomen. Multipel skleros drabbar dubbelt så många kvinnor som män, och orsakerna kan vara en kombination av ärftliga och miljömässiga faktorer. Det är känt att infektion med Epstein-Barr-virus (mononukleos/körtelfeber), tobaksrökning och fetma ökar risken.
Det är också känt att multipel skleros är vanligare i de nordliga tempererade zonerna som Sverige, jämfört med subtropiska och tropiska områden. Det beror på att solen skiner mer i söder och att det därför är lättare att bilda mer D-vitamin. Denna kunskap bekräftas nu i den nya studien.

Ju mer sol och D-vitamin – desto mindre risk för att utveckla multipel skleros

Studien omfattade 332 barn och ungdomar som i genomsnitt hade haft multipel skleros i sju månader. Patienterna med multipel skleros jämfördes sen med en frisk kontrollgrupp på 534 deltagare, som matchade ålder och kön. Alla deltagarna i de två grupperna fick med eller utan hjälp av föräldrarna fylla i frågeformulär för att klargöra hur mycket de uppehöll sig utomhus och i solen föregående sommar. Det visade sig att 19 procent av deltagarna med multipel skleros vistades utomhus mindre än 30 minuter om dagen, där det endast var 6 procent av dem som inte hade multipel skleros.
När forskarna hade justerat för riskfaktorer som rökning och kön, fann de att deltagare som spenderade en halvtimme eller mer utomhus om dagen löpte 52 procent lägre risk att utveckla multipel skleros jämfört med de som i genomsnitt spenderade mindre än en halvtimme utomhus om dagen.
Forskarna fann också att invånare i soliga Florida löpte 21 procent lägre risk att utveckla multipel skleros jämfört med invånare i New York. Generellt sett fann forskarna att ju mer sol barn och ungdomar får, desto lägre risk löper de för att utveckla multipel skleros.
Enligt forskarna kan D-vitamin reglera immunförsvaret och inflammatoriska processer som också förekommer vid andra autoimmuna sjukdomar. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sol, utan att bränna sig, eftersom det bidrar till att förebygga multipel skleros. Det kan också vara nödvändigt med tillskott om man inte får tillräckligt med sol.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Neurology.

Livsmedelsverkets rekommendationer för D-vitamin och övre gräns

Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och tillskott hela året om man inte får tillräckligt med sol. Barn under fyra år och sårbara grupper bör ta tillskott hela året.
Behovet kan mycket väl vara individuellt, och ett blodprov kan avslöja om man är välförsedd. Man ska också komma ihåg att blodets nivå sjunker under vintermånaderna om man inte tar tillskott. Eftersom D-vitamin kan överdoseras har EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på:

  • 25 mikrogram för spädbarn från 0–6 månader.
  • 50 mikrogram för barn från 6 månader till 10 år.
  • 100 mikrogram för barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.

Den övre gränsen är inte högre än att de flesta med vit hy kan bilda mängden på en sommardag när solen skiner.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser:

Prince Sebastian et al. Association between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology December 8, 2021

University of California – San Francisco. Sunshine may shield children, young adults from MS. ScienceDaily December 8, 2021

  • Skapad