Skip to main content

Livshotande lungfibros kan lindras med hälsosamma omega-3-fettsyror

Livshotande lungfibros kan lindras med hälsosamma omega-3-fettsyrorLungfibros kännetecknas av ökande ärrvävnad i lungorna, vilket försämrar andningen, syrehalten i blodet och cellernas energiomsättning. Vissa typer är mycket aggressiva och det finns ingen effektiv behandling. Men det tyder nu på att hälsosamma omega-3-fettsyror, som framför allt finns i fet fisk och kosttillskott med fiskoljor, kan bromsa utvecklingen av sjukdomen och skjuta upp behovet av lungtransplantationer. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften CHEST.

Fibros innebär bildande av ärrvävnad, och vid lungfibros försämras lungornas förmåga att ta upp syre och utsöndra koldioxid i takt med den tillkommande ärrvävnaden. Symtomen, som ofta kommer smygande, är tilltagande andnöd, trötthet, torrhosta och eventuellt förstorade fingertoppar och naglar. Sjukdomen uppträder särskilt efter 60 års ålder, och män och rökare är mer sårbara. Annars är orsaken sällan känd, men kan vara relaterad till infektioner, allergier, asbest, sandblästring, metalldamm, mögel, exponering för fåglar (till exempel duvor och papegojor), strålning, kemoterapi eller annan skadlig påverkan på luftvägarna. Samtidigt förekommer det olämpliga läkningsprocesser.
Det finns olika typer av lungfibros, och om de kännetecknas av inflammation är behandlingen immunsuppressiv. Behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), där orsaken är okänd, inkluderar antifibrotiska läkemedel och lungtransplantation. Utan behandling är den genomsnittliga överlevnaden bara 3–5 år.
Många personer med lungfibros diagnostiseras för sent, och prognosen är ofta mycket dålig. Därför finns det all anledning att förbättra behandlingen, där prekliniska studier redan har antytt att omega-3-fettsyrorna och deras metaboliter har en skyddande effekt på lungskador och fibros. Men det har inte varit känt huruvida ett högt intag av omega-3-fettsyror hänger samman med sjukdomsutvecklingen och patienternas överlevnad.

Omega-3-fettsyror i kosten och utnyttjande

  • ALA: Linolja, rapsolja, valnötter och chiafrön.
  • EPA och DHA: Fet fisk som sill, makrill, lax och sjurygg samt tillskott med fiskoljor/torskleverolja.
  • Många människor har svårt att omvandla ALA till de aktiva formerna EPA och DHA.

Mer omega-3 i kosten som en ny strategi i behandlingen

Omega-3-fettsyrorna är livsviktiga, eftersom de ingår i cellernas membran där de reglerar en mängd olika metaboliska processer. I den nya studien tittade forskarna närmare på blodnivån av omega-3-fettsyror, som är en giltig markör för kostens innehåll av omega-3-fettsyror.
Omega-3-fettsyrorna mättes i blodprover tagna från mer än 300 patienter med olika former av klinisk lungfibros från patientregistret Pulmonary Fibrosis Foundation, University of Virginia och University of Chicago.
Forskarna var särskilt intresserade av de bioaktiva formerna EPA och DHA, och vilket korrelation det fanns under loppet av 12 månader med förändringar i FVC (forced vital capacity), som visar hur mycket luft man kan andas ut med full kraft från lungorna efter en maximal inandning. En låg FVC ses vid flera lungsjukdomar, däribland lungfibros. Forskarna gjorde även ett utökat lungfunktionstest (DLCO), som mäter lungornas maximala in- och utandningskapacitet i förhållande till syreupptagningshastigheten och utsöndringen av koldioxid (CO2). De flesta av patienterna var män (74 %), och de flesta (88 %) led av idiopatisk lungfibros (IPF).
Studien visade att högre nivåer av omega-3-fettsyror i plasma hängde samman med en bättre förmåga att utsöndra koldioxid. Dessutom kan högre nivåer av omega-3-formen EPA skjuta upp behovet av lungtransplantationer bland patienter på intensivvårdsavdelningar.
När det gäller sjukdomens utveckling hade dessa resultat inte någon större korrelation med patienternas hjärt-kärlsjukdom, rökvanor och antibiotikaanvändning. Forskarna antar därför att omega-3-fettsyrorna har en specifik effekt på lungfibros, och att högre nivåer i blodet kan förutsäga bättre kliniska resultat.

Referenser:

University of Virginia Health System. Healthy omega-3 fats may slow deadly pulmonary fibrosis. ScienceDaily. 2024

John S. Kim et al. Associations of Plasma Omega-3 Fatty Acids With Progression and Survival in Pulmonary Fibrosis. CHEST. 2023


 

  • Skapad